Natuurmonumenten verzucht: ‘Natuur kost óns geld’…

Pachtopbrengsten Natuurmonumenten 2022

In het jaarverslag 2022 van groene geldmachine en grondopkoper Natuurmonumenten, geleid door de oud-directeur van Google-Nederland (Pim van der Feltz) lees je, dat natuurhectares die ze gratis kregen van overheden ze enkel geld kosten. Dus daarom zouden ze in hun zaak tegen de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters ook geen rente hoeven te betalen over de tienduizenden hectares grond die ze sinds 1993 om niet van De Staat kregen.

Natuurmonumenten verpacht ‘gratis’ verkregen grond weer terug aan boeren: EHS lijkt vooral nieuwe ‘pacht’constructie

Hoewel Natuurmonumenten op papier een non-gouvernementele organisatie is, een particuliere stichting, vinden ze dat ze geen onderneming zijn. Hoewel ze ook hectares die ze verkregen van de overheid weer verpachten aan boeren, en Teo Wams de betalingsrechten vordert van boeren en veehouders (hectaresubsidies van RVO/Europa). Ze stellen dat ze uitvoerders zijn van overheidsbeleid:

De natuurbeschermingsorganisaties hebben mede beroep aangetekend, omdat de natuurbeschermingsorganisaties onder andere in tegen stelling tot de Europese Commissie van mening zijn dat zij niet kwalificeren als ‘onderneming’, maar een organisatie die overheidsbeleid vormgeeft
en uitvoert. Aldus is geen sprake is van staatssteun die tevoren had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie

Maar bovendien, de om niet verkregen gronden zouden waardeloos zijn, aldus Natuurmonumenten:

In het kader van de PNB­regeling, gelijk de subsidie­ regelingen vóór de invoering van de PNB­regeling in 1993, werden de natuurbeschermingsorganisaties belast met de aankoop of verkrijging van gronden ten behoeve van de totstandbrenging van de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur (thans: Natuurnetwerk Nederland) met als uitdrukkelijk doel de verworven gronden planmatig te transformeren en daarmee ook financieel af te waarderen tot natuurterrein, om deze eeuwigdurend als natuur te beheren en te behouden, alsmede gratis open te stellen voor het publiek.

En vervolgens stellen ze:

De waarde van deze terreinen is in beginsel nihil, omdat kwalitatief adequaat beheer van natuurterreinen per saldo geld kost. In die zin is er ook geen sprake van financiële bevoordeling of andersoortige begunstiging van de natuurbeschermingsorganisaties, waardoor naar onze mening ook geen sprake is van staatssteun. Terugvordering van subsidies dan wel de rente daarover is naar onze mening thans ook niet aan
de orde.

Natuurmonumenten als Greenwash voor Rijkswaterstaat en Boskalis

Maar Natuurmonumenten verpacht liefst 19379 hectare van haar gronden aan derden, zo meldt het jaarverslag verderop. Is de pachtprijs per hectare dan nihil? Nee, ze krijgen liefst 19.664.000 euro aan pachtopbrengsten en erfpacht. Dat is weliswaar een miljoentje minder dan wat ze in 2022 vergokten op de beurs. Maar desalniettemin, het is toch een mooie opbrengs van grond die ‘per saldo’ alleen maar geld zou kosten, ‘in beginsel’ dan…

3 Replies to “Natuurmonumenten verzucht: ‘Natuur kost óns geld’…”

  1. Wij dansen mee!
   We weten dat de rest ook gaat mee dansen, zodra zij zich bewust zijn van hun hersenspoeling door propaganda en het van zich af werpen.
   Zo moeilijk als dat laatste nu nog lijkt, zo makkelijk blijkt het achteraf. (Net als stoppen met roken)

   Het verschil tussen de “have’s” en de “have not’s” is het bejag naar bezit. Verlies je de hebzucht, dan ben je de “have’s” een stap voor. Laat de “have’s” maar zelf zorgen dragen voor hun bezittingen. Dan zijn ze het snel zat.
   Eigendomsrecht is niets anders dan een titel voor beschermd bezit; beschermd door registratie binnen overheden. Als wij ‘happy’ moeten zijn zonder ‘eigendom’, dan geldt dat ook voor de ‘elite’.
   Laat bijvoorbeeld Bill Gates zijn bijna 98.000 hectare landbouwgrond in 18 staten, zelf maar eens omheinen en omploegen. Gaat ‘ie niet doen! Wie zijn bezit niet gebruikt, heeft geen bezit.

   Zolang we kunnen leven van de vruchten van de grond, is Gates niet bij machte om ons weg te jagen.
   En zo geldt het voor al die andere ‘elite figuren’. Ook ‘Natuurmonumenten’…
   Laten we gaan dansen op de grond die ons allemaal is gegeven.

 1. NGO’s voor overheidsbeleid…
  Vreemd dat voor burgers een vergunningsplicht geldt voor het kappen van giftige bomen, maar niet voor fruit bomen.
  De overheid krijgt geld uit omzet van voedsel en duldt daarom geen concurrentie vanuit de vrije natuur die niets kost.

  Nog veel gekker is dat de overheid geen concurrentie duldt van de maffia. Eerlijk duurt het langst, maar met roven en stelen ben je er eerder…

  Remedie: overstappen naar lokale valuta, zoals Florijn of decentraal Bitcoin en stop de voeding van het kwaadaardige gezwel der Nederlanden. Deze volgt slechts de WEF-lobby van het NWO-kwaad.
  We kunnen zelf onze lokale (fiat-)valuta koppelen aan de waarde van goud en zilver. Wie dan handel drijft heeft te maken met slechts twee partijen (koper/verkoper), i.p.v. zeven nu met vijf mee eters:
  koper
  betaalservice provider betaler
  bank betaler
  Belastingdienst
  bank ontvanger
  betaalservice provider ontvanger
  verkoper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *