Natuurmonumenten verliest 21 miljoen euro op beurs

Opnieuw meer subsidies

Opnieuw vergokt Natuurmonumenten tientallen miljoenen euro’s door tegenvallende beleggingsresultaten: 21 miljoen euro verdampte afgelopen jaar op de beurs, van de naar Amersfoort verhuisde groene geldmachine en grondopkoper. Dat vermeldt het jaarverslag 2022.

Natuurmonumenten heeft bijna 160 miljoen euro belegd vermogen uitstaan. Het verlies op de beurs is nog geen record voor Natuurmonumenten. Dat komt op het conto van ex-directeur Frans Evers, die in 2002 liefst 26 miljoen euro vergokte met slechte beleggingen. In 2008 verloor Natuurmonumenten 25,5 miljoen euro op de beurs.

Natuurmonumenten

Belastingbetaler belangrijkste lid
Daarover schreef ik al eerder op Climategate.nl in de ‘Geldmachine Natuurmonumenten’-reeks. Van 2000 tot 2010 vergokte Natuurmonumenten liefst 66 miljoen euro op de beurs door slechte beleggingen. Van 2000-2010 was het beleggingsresulaat dan ook -12,3 miljoen euro, oftewel -1,23 miljoen euro per jaar. In haar jaarverslag 2013 claimde Natuurmonumenten echter een POSITIEF ‘langjarig resultaat’ van 8,2 miljoen euro per jaar.

Dat deden ze dus door de slechtste jaren weg te laten en een tijdreeks van 2004-2013 te kiezen.

Niettemin groeiden in 2022 de subsidies voor Natuurmonumenten verder naar ruim 61 miljoen euro, zodat de belastingbetaler ruim de helft van de jaaromzet leverde van deze ‘particuliere’ club onder regie van de Ministeries van LNV en EZK. De laatste keer dat ondergetekende een jaarverslag van Natuurmonumenten raadpleegde was dit nog 48 miljoen euro, in 2010 was het ‘slechts’ 39,6 miljoen euro.

De bijdrage die leden leveren aan de vereniging, 26,4 miljoen- 22 procent van het totale jaarinkomen (121 miljoen euro) is niet genoeg om de kosten voor leden- en fondsenwerving te dekken. Daarvoor trekt Natuurmonumenten 23,7 miljoen euro uit voor ‘beweging zijn’ en directe wervingskosten van 7,7 miljoen euro.

Het geruchtencircuit beweert dat Evers hier gratis woont sinds hij Natuurmonumenten 16 jaar geleden verliet

Een ‘lid’ is geen ‘lid’
Niettemin, Natuurmonumenten meldt een spectaculaire ledengroei, die opmerkelijk genoemd mag worden, gezien de daling van ledentallen bij groene clubs, het jarenlang dalende ledental van Natuurmonumenten met tienduizenden opzeggingen per jaar en de vergrijzing van haar achterban:

De contributieopbrengsten kwamen in 2022 uit op € 26,4 miljoen, hetgeen € 1 miljoen lager is dan de begroting en € 1,7 miljoen hoger dan 2021. Het aantal leden en donateurs steeg van 880.029 (ultimo 2021) naar 921.832 (ultimo 2022). Dit is een toename van 5,4% ten opzichte van onze totale achterban in 2021

In totaal zijn er nu 616 duizend leden volgens het jaarverslag van 2022, die gezamenlijk 26 miljoen euro opleveren, dus 42 euro per lid. In 2010 brachten meer leden, 767.792 in totaal toen 19 miljoen euro op, dus 24,7 euro per lid. Het ledental van de Vereniging had toen een jarenlange vrije val ingezet, met een verlies van 50 duizend per jaar. Het is dus tegelijk veel duurder geworden om lid van Natuurmonumenten te zijn.

En tegelijk claimt de sterk vergrijzende vereniging dat hun ledental verder stijgt.

De officiele cijfers van Natuurmonumenten, een daling

Steeds duurder om lid te zijn
De cijfers die Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten mij leverde voor 2016 en 2017 gaven nog een heel ander beeld. Het aantal ‘echte’ leden daalde van 2016-2017 toen van 585 duizend naar 572 duizend, passend in de dalende trend sinds 2003. En ‘leden’ brachten 19 miljoen euro geld in het laatje in 2017, omgerekend 33 euro per lid.

Toen meldde Natuurmonumenten ook een stijging in haar ledental. Maar die geclaimde ‘stijging’ kwam omdat ze tienduizenden OERR-kindjes en losse donateurs plots ook als ‘lid’ meerekenden, zoals beschreven op Interessante Tijden. In hun jaarverslag meldden ze toen:

De contributie­inkomsten kwamen in 2017 uit op € 19,1 miljoen. Dit is € 0,2 miljoen hoger dan de begroting, vooral door een hogere contibutiebijdrage per lid. Het aantal leden en donateurs daalde van 719.802 (ultimo 2016) naar 706.274 (ultimo 2017).

Niettemin behaalde Natuurmonumenten- ondanks  riante staatssteun- en leden die twee maal zoveel contributie lijken te willen betalen per jaar als in 2010 een netto verlies in 2022. Volgens Natuurmonumenten leidde het negatieve beleggingsresultaat van 21 miljoen euro tot een negatief saldo voor 2022 van 24 miljoen euro. Volgens de begroting had 5,8 miljoen euro via beleggingen moeten binnenkomen.

  • Hamvraag: hoe kan het ledental van Natuurmonumenten dus weer groeien na decennia daling met tienduizenden opzeggers per jaar. Bij een club met sterk vergrijzende achterban, terwijl je als lid zestig procent meer contributie betaalt dan in 2010, toen Natuurmonumenten veel populairder was? Dat zou dan de marketingstunt van de eeuw zijn…

4 Replies to “Natuurmonumenten verliest 21 miljoen euro op beurs”

  1. Tjonge jonge, zouden die leden dan zulke dikke oogkleppen op hebben dat ze dit GOKbedrijf nog steeds steunen. Wat een achterlijk zooitje is dit zeg 😡😡😡🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

  2. Altijd interessant om te lezen hoe jij het goud aan de handen van Koning Midas ofwel de Subsidie Asen ziet kleven. Tja dat huis was toch niet bewoond en anders zou het gekraakt worden. Stel je eens voor dat alles oprecht zou gebeuren zouden we dan allemaal welvarend zijn en zou dat de boel saai maken? Het geeft wel een goede indicatie van het ontzagwekkend laag moraal bij veel mensen met status en een goede opleiding. Het is in ieder geval geen enkele garantie voor wijsheid. Een goed IQ zegt iets over het cognitieve vermogen om verbanden te leggen echter totaal niets over de aard van de bezitters ervan en de spirituele gradatie van de bezielende spirit in het lichaam. Tevens dat ze de simpele logica van oorzaak en gevolg en verstoring van harmonie of niet willen snappen of voor zich uit schuiven. De Hindu kan makkelijk zeggen volgend leven beter ofwel alles naar morgen verschuiven. De Christen zit daar klem, of zouden de Vrijmetselarij en de adel zelf ook in reïncarnatie geloven. Alleen op die manier kan je verklaren dat ze over grote periodes planningen hanteren. Dus dat jouw opa die de boel heeft opgebouwd als jouw zoon weer terugkomt. Ik heb inmiddels een mooi voorbeeld van zo’n Dynastie incarnatie op YouTube gevonden wat hier op aansluit.

  3. De grote vraag is wel waar je als correct/legitiem instituut je geld in zou moeten stoppen zonder dat het verdampt want hoe hard het ook zou gaan met dat klimaat, het is vooral de euro die zo hard opbrandt dat je gewoon rook uit de biljetten ziet komen. Maar dat komt natuurlijk juist door dat klimaat, net als bosbranden lijden ook onze eurobiljetten eronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *