‘Maintain humanity under 500.000.000’…

Alsof er veel minder mensen zijn. Madeira ontvangt ieder jaar echter meer dan 3 miljoen toeristen

Bij beelden van de Anal Pride in Amstergadverdamme krijg je sympathie voor mensen die de wereldbevolking willen reduceren tot 500 miljoen ‘in perpetual balance with nature’, zoals op de vorig jaar afgebroken Georgia Guidestones stond.  Die bij de massa onbekende stenen tafelen gaven de tien geboden voor de mensheid voor de 21ste eeuw.

Bij een half miljard mensen op aarde zou de planeet ons weer aan kunnen. Die stenen werden opgericht in 1980, toen Nederland nog een bevolking van 14 miljoen telde, in 1950 nog maar 10 miljoen. Zelfs toen moedigde het Koningshuis al massa-emigratie aan. 

Eerste Gebod van Amerikaanse Ecofascisme op Georgia Guidestones

‘Nederland is vol’…
Al dat mensenvlees samengepakt op die regenboogbootjes die het liberalisme-fascisme vieren als staatsideologie, roept het beeld op van de Useless Eaters zoals Prins Philip de massa’s ooit karakteriseerde. Dat ze zich in massa’s zo verlagen, vretend, pissend, fornicerend, zuipend en poepend, een ballast voor de planeet met haar eindige voorraden grond en grondstoffen.

Philip redeneerde volgens de Life Boat Ethics van ecoloog Garrett Hardin, met een onthechte afstandelijkheid, zodat je naar andere mensen kunt kijken als door elkaar krioelend ongedierte, iets dat je met een pennestreek weg zou kunnen vegen.

Life Boat Ethics betekent dat je op een zinkend rubberbootje zit, en moet besluiten wie je over boord moet gooien om als collectief niet naar de diepte te zinken. Aan dat denken verwant ontstonden clubs als Optimum Population van Paul Ehrlich, waarvan IUCN-oprichter Julian Huxley ook lid was. IUCN is de moederorganisatie van het  op 11 september 1961 door prins Bernhard en Luc Hoffmann (farmagigant Roche) opgerichte WWF. Dat WWF zou de fondsenwerver worden voor IUCN-natuurprojecten.

Zie archivaris Gerard hier over

De stichting Club van 10 miljoen wil de Nederlandse bevolking terugbrengen tot dat aantal, waar zij ongeveer rond het jaar 1950 rond balanceerde.

De club voelt zich ‘meer mens met minder mensen’, en deelde eigenlijk de zelfde standpunten als het Koningshuis in 1950 en in 1979…

Je kunt je de slagzin ‘meer mens met minder mensen’ voorstellen, wanneer je de weg van Abcoude via Breukelen naar Utrecht fietst. Een tweebaansweg door het Groene Hart voldeed nog voor alle verkeer tussen Amsterdam en Utrecht. Nu staat verkeer op een tienbaansweg al regelmatig vast.

Zie de blog van archivaris Gerard daar over. In de Troonrede van 1979 zou koningin Juliana zich al in gelijke termen hebben geuit, dat Nederland overvol is. Niet voor niets emigreerden in de jaren ’50 al vele Nederlanders naar Canada, eerder in de jaren ’20 vertrokken al velen naar dat land vol ruimte, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland.

De Mediterrane viariant op Nemo, met zijn papegaaienbek om rotsen te begrazen

Toen Hans Janmaat van de Centrumpartij in de jaren ’80 zich in gelijke bewoordingen uitte als Juliana en de Club van Rome, werd hij door linkse terroristen bijna vermoord. Die staken het hotel waar hij vergaderde op 29 maart 1986 in Kedichem (gemeente Leerdam, Lingedijk) met Molotov-cocktails in de brand. Janmaat kon via aan elkaar geknoopte lakens ontsnappen aan de dood door verbranding, door zo uit het raam te klimmen. Zijn vriendin en partijsecretaresse kwam ongelukkig terecht, en moest als gevolg haar been laten amputeren.

Wat is de moraal van het verhaal: Heb je genoeg macht, dan kun je deze standpunten permitteren, heb je die macht niet, dan maken ze gehakt van je. Of ze beschermen je alvast niet, zoals ze Pim Fortuyn ook weigerden te beschermen.

In de jaren ’90 toen de Postbank nog niet door ING was opgeslokt, zong een cabaretduo ’15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde’… Nu zijn dat er meer dan achttien miljoen geworden, dankzij geïmporteerde potverteerders.

Door massa-immigratie met nareizigers blijft dat aantal maar aankoeken, zodat er een huizenmarkt-crisis is, dus een tekort aan woningen in het lagere segment waar hun overheid dan al die werkverschaffers voor de bouw en de asielindustrie kan stallen. Omdat je kampt met een overheid die de eigen bevolking haat, en die dus nieuwkomers voorrang geeft en faciliteert.

Autochtone Nederlanders krijgen maar 1 of 2 kindjes per gezin, dus moet de aangroei logischerwijze wel van elders komen. Daardoor volgen er nog veel meer aanslagen op de kleine restjes natuur in Nederland en op de resterende boerenstand, vanwege hun schaarse grond. Wie die basale logica omzeilt, moet wel heel oneerlijk zijn.

Bij 10 miljoen mensen in 1950 was Nederland al ‘te vol’ volgens de regering…

Plots blijft het stil bij ‘linkse’ partijen die hun mond vol hebben over CO2-uitstoot en biodiversiteit, twee symptomen van onderliggend probleem overbevolking wanneer je redeneert volgens bovengenoemde logica.

Er zijn in Nederland veel te veel linkse- dus leugenachtige valse- mensen, morele zelfbevlekkers op de zeepkist tronend van de eigen vermeende morele superioriteit, van ‘Ik, Beter dan Gij’…Die kaapten de natuur- en milieubeweging zodat deze het innerlijk tegenstrijdige blijft verkopen. Denk aan ‘Groen Links’, een innerlijke tegenspraak.

Wie echt groen is, die is rechtser dan rechts…Al is er niet eens zoveel verschil tussen beiden. Linkse mensen zijn eigenlijk heel rechts, alleen hebben ze meestal net te weinig geld om hun ‘rechtsheid’ adequaat te botvieren. Dus gaan ze te hoop over ‘sociale rechtvaardigheid’, en proberen ze greep te krijgen op het staatsapparaat om anderen effectiever te beroven. Of ze richten een ngo op om met subsidies en Postcode Loterij miljoenen onevenredige invloed uit te oefenen.

Zo kun je er naar kijken, wanneer je door hard werken met een onderneming je geld hebt verdiend,  en je ziet hoe De Staat meer dan de helft daarvan opslorpt. Zodat Milieudefensie tien miljoen euro subsidie per jaar kan krijgen om te procederen tegen betaalbare energie.

Papegaaivis (?) hier nog levend…

Wildernis
Je hebt misschien twee menstypen, zij die het opgaan in massa’s en het opzoeken van de massa ervaren als het grootste feest. En zij die juist die mierenhoop ontvluchten, om in afzondering met hooguit een geliefde het goede te genieten, eten, drinken en liefhebben. In de massa kun je toch nooit het beste van het leven ervaren? Tenzij je zo in het niets wilt opgaan en jezelf wilt verliezen, geholpen door een overdaad alcohol zodat je zelfs met jezelf kunt leven.

Je kunt dineren, of vreten als varken, kunt beminnen of achteloos ‘de daad’ verrichten alsof je ook maar één van de vele zoogdieren bent die door stom toeval op de planeet neergekwakt werd. Daarvoor heb je De Natuur, een plaats die onbezet lijkt door al te veel anderen waarmee je weinig of niets gemeenschappelijk hebt.

En daarom verlangen urbane Westerlingen naar ‘wildernis’, en bestaat er zelfs een Wilderness Specialist Group bij de IUCN, die in bureaucratische en technische termen verpakt eigenlijk een verlangen weerspiegelt, in een ‘categorie 1b:

Protected areas that are usually large, unmodified or slightly modified areas, retaining their natural character and influence, without permanent or significant human habitation, which are protected and managed so as to preserve their natural condition

En op 31 december 2016 in het jaarverslag: doneer tegen de stroperij op de neushoorn

Oftewel, een stukje onbedorven land of zee, waar je met wapengeweld andere mensen vandaan houdt zodat je er zelf meer van geniet. Dat is de essentie van ‘natuurbescherming’, territoriaal gedrag op een overvolle planeet. Dus krijg je de bijzondere praktijk, dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken clubs als de IUCN betaalt, om in andere landen voor politie-agent te spelen ‘tegen stroperij’.

Wanneer een multinational tonnen en tonnen vis met een vangfabriek uit de oceaan slorpt en onder MSC-label verkoopt dan heet dat ‘duurzame visserij’…Wanneer een speervisser zonder vergunning een papegaaivis vangt voor eigen consumptie, dan heet dat ‘wildlife crime’ of stroperij. Betaalt een vermogende tandarts tienduizenden euro’s voor een safari waarbij hij een olifant mag schieten?

Friese boeren die de wildernis elders bezetten

Dan kun je dat zelfs ‘natuurbescherming’ noemen, omdat uit de inkomsten de bewaking van het safaripark betaald worden. Doen andere mensen op eigen houtje dat zonder papiertje van de instanties, om de slagtanden buit te maken, dan heet dat stroperij. In beide gevallen is de olifant even dood, alleen belandt de opbrengst in een ander geldlaatje.

Het punt bij het beschermen van ‘wildernis’ is dus de handhaving. Hoe anders dan met militair wapengeweld hou je andere mensen bij je plekje vandaan?  Dus ja, ik begin steeds meer begrip te krijgen voor al die ‘filantropen’ die misschien ten diepste misantropen zijn…

De oplossing van Garrett Hardin en zijn ‘Tragedy of the Commons’ (tragedie van gemeenschapsgronden) was het zetten van hekken rondom voorraden, grond en grondstoffen. Een hek kan ook een financiële horde zijn, zodat je het plebs buiten je buurt houdt. Of een papieren horde, een muur van bureaucratie waar je als gewone sterveling nooit door komt.

Overheidsbank ASN en milieuclubs wrijven je al in: je bent teveel, bent schuldig en moet betalen!

Om terug te komen op de Anal Pride. Het liberalisme viert de deugd van hoogmoed (pride) en onvruchtbare relaties. Daarvoor lijkt zo’n Anal Pride ook te dienen, net als gendergekte als staatsideologie. Weest onvruchtbaar en vermenigvuldig niet, dus ga onstabiele en betekenisloze ‘relaties’ aan waarin geen kinderwens ontstaat. Uiteindelijk heette de Rutgers Stichting eerder ook Neo-Malthusiaanse Bond, naar de populatie-ideoloog Thomas Malthus, de schutspatroon van de groene beweging.

De enige tegenspraak is dus, dat zij ook voor massa-immigratie blijven en dus mensen binnenhalen die deze filosofie allerminst delen. Westerse zelfmoord als motivatie lijkt dan een waardige vervanger als drijfveer.

4 Replies to “‘Maintain humanity under 500.000.000’…”

 1. Geachte heer Zeilmaker , ik lees met enige regelmaat uw stukjes , dank daarvoor . Bij het aan halen van heer Janmaat is er een foutje ingeslopen . De vrouw van heer Janmaat is toen in een rolstoel beland . Hartelijke groet , peter .

 2. Mijn idee is dat vier miljoen Nederlanders meer dan genoeg is op dat kleine stukje grond. Dat is niet haatdragend ‘er is geen plaats voor u’, want ik ga uit van reïncarnatie, simpelweg niet allemaal tegelijk de zaak komen bezetten. Als reïncarnatie dan geen feit is, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, dan maakt het ook niet uit niet geboren te zijn als tragische eendagsvlieg. Dus die tien miljoen club, die zijn nog zeer van de benauwende knusse gezelligheid.
  Hoe zit dat eigenlijk in het christelijk geloof, heeft god een oneindige voorraad Nederlanders, en gooit hij er zoveel mogelijk tegelijkertijd op een grote hoop?

 3. “Door massa-immigratie met nareizigers blijft dat aantal maar aankoeken, zodat er een huizenmarkt-crisis is”

  Er is ook nog de prijzen van huizen. Dat ligt denk ik zeker niet alleen aan de immigratie, maar aan de obsessie met de economie van de Nederlander, en de obsessieve regeldrift, en het eigenbelang van de geatomiseerde individuen.
  Zo ben ben ik me aan het oriënteren in Italië, of daar nog iets betaalbaar is (wat zeker het geval is). Dan heb ik een paar verhalen gevolgd van Nederlanders die naar Italië zijn verhuisd. Oh wat leuk is het in Italië, leuke betaalbare huizen, de sfeer is relaxed en traditioneel, etc. roepen ze. Wat gaan die Nederlanders dan vervolgens doen, ze gaan de huizen verbouwen en oppimpen, dat kan dan lekker duurder verkocht worden, en je kunt ook nog andere huizen zeer goedkoop opkopen, dan verbouwen en oppimpen, en duurder verkopen.
  Of je doet mee met het omtoveren van een oud klooster naar een luxe vakantie verblijf, zodat het verblijf daarna onbetaalbaar is. Als je nou een paar honderdduizend Nederlanders in zo’n streek hebt, dan zijn de huizenprijzen na twintig jaar verdubbeld… en de prijzen van de restaurants ook.
  Als je dan de hele streek over zou laten nemen door Nederlanders, dan installeren ze er ook een sociaaldemocratie, en ze verhogen de belastingen, en ze gaan alles obsessief reguleren. Weg charme, weg rust, weg gevoel van community. Dan komen de investeerders voor de Vinex wijken.
  Dan moet je uiteindelijk met zijn tweeën gaan werken om nog een huis te kunnen betalen en eens uit eten te kunnen gaan, en je kunt toeslagen krijgen om je kind te laten verzorgen, omdat je zelf geen tijd hebt.

  Als de Nederlanders Zuid-Italië zouden overnemen, dan heb je binnen de kortste keren een hele hiërarchie van geld uit de zakken kloppen, verhoogde belastingen, een labyrint van lelijke hobby-projecten, overal economische bedrijvigheid, alles tot op de puntjes willen reguleren, en wordt alles wat het leven charme geeft om zeep geholpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *