The Great Transition, De Nieuwe Tijd, De Grutte Omslach

Charlathan Rotmans van Urgenda/DRIFT, maatje van Bouwe de B.

De ‘wappies’ die zich sterk door New Age laten leiden met natuurverering zoals van Frij Fryslân (bestaat dat nog?), omarmen vaak onbewust de zelfde ideologische uitgangspunten als globalisten, zoals bezongen door John Lennon in ‘Imagine’.

En nu de Frysk Nasjonale Partei dus ook, die The Great Transition van het Stockholm Resilence Institute & de Club van Rome vertaalt als ‘De Grutte Omslach’, komende maandag in Bolsward.

De Grutte Omslach

Provinciepummels voor karretje globalisme
Hun Jan Rotmans van DRIFT- waaruit juridisch actiegroep Urgenda werd opgericht- heeft hier in Friesland haar eigen private lobbyist in publieke dienst: Bouwe de Boer, met zijn private stichting ‘Fryslaan Fossielfraai’ gevestigd op het ambtelijk werkadres van Bouwe in Leeuwarden.

Bouwe is de meneer die mij 7500 euro Gerard Spong-factuurtjes kostte.

Nota bene de Frysk Nasjonale Partei (FNP) organiseert een bijeenkomst waarin ze deze nepintellectuelen van globalistische snit een podium geven. In plaats van de mensen die Friesland werkelijk in hun hart hebben. Maar giet je er een dialectsausje over, dan kun je blijkbaar doen alsof je de eigen gemeenschap dient met je push voor ‘Global Governance’ en het newage-achtige ‘planetair bewustzijn’.

Dat is wat je ‘onbewust onbekwaam’ noemt: FNP-mensen weten van niks niets, en als het dan goed voelt is het goed. Is pure naïviteit.

Van Fryslan Fossielvrij, de club die aangifte tegen mij deed, op het kantoor van NDC Mediagroep

Bouwe de Boer praat het subsidie-Fries dus dan is hij ‘ien fan ús’ bij de provinciepummels van de FNP. En zo kun je dus simpele zielen hier om de tuin leiden. Zoals Foppe de Haan die ook ambassadeur is voor Bouwe zijn club Freonen fan Fryslan Fossielfrij, die volgens de klassieke principes van marketing werkt:

  • dat je ‘leiders’ in groepen rekruteert die vertrouwen wekken bij een peergroup. Nou as Foppe it seit dan sil’t wol goed wêze

Hier betekent dit dus: doen alsof het belang van globalisten gelijk is aan dat van je gemeenschap, door hun taal met een dialectsausje te overgieten. Je energievoorziening saboteren heet dan ‘Fryslân Fossielfrij’, als lokaal exponent van een globale beweging (divestment) waarvoor ze ook het ABP pensioenfonds hebben gestrikt: Met explosie van energieprijzen tot gevolg.

De planetaire fase

Van landsgrenzen naar ‘planetaire grenzen’
The Great Transition is – nog steeds vrij op te laden– new age-achtig document dat al in 2002 werd geschreven voor het Stockholm Resilience Institute, een Club van Rome-satelliet. In een marxistische traditie schetsen ze hier de ‘onvermijdelijkheid van de geschiedenis’, een evolutie die terecht komt bij natiestaten waarna ‘global governance’ en zelfs ‘planetair bewustzijn’ de onvermijdelijke uitkomst moeten zijn.

Daar schreef onder andere Rob Swart aan mee van het RIVM. Een oud-collega van Rotmans, die net als Rik Leemans (Wageningen UR) een achtergrond heeft in het bakken van milieumodellen.

Op zoek naar de steen der wijzen achter je computer. Dat noemen ze ‘milieusysteemanalyse.’ Hun IIASA in Laxenburg werd door de Club van Rome opgericht, en doet precies dat zelfde. De wereld proberen te vangen in computermodellen, en vervolgens zou je met die analyses ook een verlicht wereldbestuur informeren. Een ‘Rule By Experts’ die politieke keuzes toetst aan ‘planetaire grenzen’ (de opgesektse versie van ‘grenzen aan de groei’/limits to growth’/degrowth)

Die coup op taal is niet onschuldig. Want je gaat dus niet meer uit van landsgrenzen die iedereen kan aanwijzen. Nu zijn er abstracte ‘planetaire grenzen’ die alleen door ingewijden gekend zijn, en waarover alleen ‘bevoegden’ besluiten mogen nemen.

De onvermijdelijkheid van de geschiedenis naar ‘global governance’ in de ‘planetaire fase’

Regionalisering als tactiek van globalisten
Het lijkt nog steeds veel mensen te ontgaan, die het belang van ‘de eigen gemeenschap’ zeggen te dienen: Dat zij net zo kritiekloos vervolgens de ideologische basis omarmen die ‘de vijand’ ook als uitgangspunt heeft. Namelijk dat van wereldeenheid-  global governance- dus het uitschakelen van natiestaten via regionalisering.

Dat doen ze via netwerken van steden en regio’s die de doelen van globalisten helpen implementeren. Je hebt een ‘global parliament of mayors’ gevestigd in Den Haag van miljardair Michael Bloomberg. En je hebt het 100 resilient cities network van de Rockefeller Foundation, waar Den Haag lid van is.

Rockefeller financier van divestment-campagnes, ‘Fossiel Frij’…geeft daar een dialectsausje aan

Dan is er nog een C40-netwerk van klimaatbewuste steden, aangesticht door de Clinton Foundation waar Rotterdam lid van is. Netwerken buiten de democratische besluitvormin om zijn kortom de tactiek waarmee globalisten de nationale democratie van landen ondermijnen.

Dan heb je nog een ‘Smart Cities’ network, waar bijvoorbeeld Amsterdam lid van is. Op lokaal niveau is Nijenrode-meneer Bob de Wit met exact de zelfde ideologie bezig. In de krant van New Age-stichting Knowledge Matters, krijgt hij andermaal een podium om te pleiten voor de natte droom van globalisten: Afschaffing van natiestaten, en een toekomst van regionalisering.

Je ziet het ook bij de wijze van natuurbeheer. Globalisten komen met projecten als ‘Swimways’ (voor vis in Waddenzee) en Flyways (trekvogels), zodat je niet als land je eigen keuzes kunt maken voor je eigen belang. Je moet een internationaal opererende bureaucratie de macht geven, want ‘de natuur’ (mensen die beweren daarvoor op te komen met hun clubs) houdt zich niet aan landsgrenzen.

Er is inderdaad een internationaal opererende academische klasse, die geen loyaliteit meer heeft voor het eigen land.

De homovlaggen hingen uit bij het Binnenhof, maar met een Israëlvlag zou je ‘aanstootgevend’ zijn

Geen vrijheid zonder grenzen
Oftewel, via het afschaffen van grenzen hef je langzaam je eigen identiteit op en je vrijheid. Want zoals ik al beschreef voor mijn hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’: Er is geen vrijheid zonder grenzen. Zoals je ook geen lichaamscel hebt zonder selecterende celwand, of een levend lichaam zonder huid die het schadelijke buiten houdt.

Bob de Wit is een pseudohistoricus, en Nijenrode brengt ook lobbyisten voort- betaald door Wereld Natuur Fonds die ‘rechten voor de natuur’ bepleiten, zoals Tineke Lambooy.’ Bij veel mensen hoef je niet veel meer dan ‘teugeh het systeem’-retoriek te bezigen of je krijgt al een podium. Zonder dat je de diepere lagen weet te identificeren.

Terwijl, wat is nu je doel? Je wilt een functionerende rechtstaat en democratie, dus restauratie van de principes die deze – met al haar falen en tekorten- werkzaam maakten. En dat doe je op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau en nationaal niveau. Niet door natie als entiteit maar af te schaffen of uit te hollen

Imagine van Paul Polman. ex-Unilever en VN-topman

Imagine there’s no countries…
Natuurlijk is de wereld sterk veranderd sinds 1850, met multinationals en banken die door hun slagkracht landen kunnen gijzelen. Zowel via staatsschuld als via VN-instituties als de WHO: Die legden immers de vaccinverkoop op, waarbij natiestaten de winsten van Big Pharma konden financieren terwijl zij zelf voor de aansprakelijkheid bij (medische) gevolgschade tekenden.

Van een niet adequaat getest middel. De herinnering aan Softenon (verminkte babies) en Valiumverslaving zouden bij dit besluit meer hebben kunnen meespelen.

Of denk aan de deal die Unilever/WEF sloot met het Ministerie van LNV: Subsidies voor hun WEF-Food Hub terwijl onze boeren het veld moeten ruimen. En terwijl door een deal met een Oekraiens oligarch (eigenaar MHP) nu de eigen milieuvriendelijker kippensector lijdt onder de import van Oekraïense dumpkip, aldus Gertjan Oplaat van de BBB en Nepluvi.

Komen we nu bij Oud Topman van Unilever Paul Polman, lid van het door JP Balkenende voorgezeten multinatonalcollectief Dutch Sustainable Growth Coalition, een co-idee van Feike Sijbesma. Hij zit tevens hoog in de boom bij de Verenigde Naties, als ‘high level eminent person.’ Als lid van dat VN-panel onder voorzitterschap van David Cameron werd de huidige coup op natiestaten- de 2030 Agenda met haar 17 SDG’s geformuleerd.

De Middeleeuws mooie zadeldak van Marsum met zwanenbloemen

…and no religion too
Bij de lancering in 2015 van dit mondiale (klimaat)plan zong vervolgens Shakira de New Age-kraker van John Lennon. En vervolgens ging Polman dat Imagine gebruiken voor zijn lobbycollectief om multinationals in/onder de CO2-trein te duwen van ‘planetaire grenzen’. Waar je bij de VN ten diepste mee te maken hebt en ‘het klimaat’ is natuurlijk niets minder dan een vervangende wereldreligie.

Een religie waar ‘de natuur’ de plaats van God de Vader uit de christelijke theologie vervangt. En waarbij het spiritueel centrum van de wereld verhuist van Jeruzalem  naar India. Van een persoonlijke godheid, De Vader, en dualisme (Goed versus Kwaad) naar een vage kracht waarin je opgaat en waarin ‘kwaad en goed’ niet zonder elkaar kunnen als Yin en Yang, Jip en Janneke.

Oplossen in het niets, zonder grenzen, identiteit: You’ll own nothing and be happy.

Dat aan het World Economic Forum toegeschreven motto (afkomstig van een essay van een Deens politica) is ook precies wat John Lennon al in 1970 bezong, nadat ook hij in de geest van New Age (Alice Baily) naar een Ashram in India was geweest.

Je kunt wat voor je uitstaren met basisinkomen, vadertje staat zorgt voor je, niks om voor te knokken, puf wat op je yogamatje, lekker ‘spiritueel’ en leef lekker bij de dag.

Own nothing and be happy

Wat bezingt Lennon hier anders, dan de exacte agenda van Global Governance: niets bezitten, een basisinkomen, niets om voor te vechten of sterven en dus niets om voor te leven.

Own nothing and be happy. En vervolgens opgaan in het al: The World Will Live as One.

‘Imagine’ -boom naar het John Lennon liedje

En dat is dus het motto van de New Age maar ook van globalisten als Paul Polman, EN er staat dus een Imagine-tree voor het Haagse Vredespaleis, zetel van het internationaal gerechtshof van de VN. Nu hoef je daar als onbewust onbekwame dommerd zelf niet van bewust te zijn. Maar feit is dat dit bestaat en dat dit de ideologie achter ‘global governance’ is.

En dat er ook een theosofisch genootschap aan de VN hangt, de Lucis Trust, met haar eerdere uitgever Lucifer Publishing Company. Maar OK, niets te zien hier, allemaal onschuldig want alle religie is toch flauwekul, of iets waarin je lukraak kunt shoppen… Weet je dat zeker? Oh je was het met Lennon/David Icke en de New Age eens?

Laat je het traditioneel christelijke perspectief van je voorvaderen los, dan is er ook niets te zien. Maar omarm je dat na bekering, de enige echte transitie: Dan ga je het toch anders zien. Er is een geestelijke wereld, en daar kun je niet ‘neutraal’ in staan. Het Kwaad bestaat, en het vermomt zich als engel van licht.

Al moet je er natuurlijk ook niet in doorslaan, zodat je overal een complot tegen God in gaat zien.

Iets van deze analyse opgestoken? Overweeg een duit in het zakje en steun Interessante Tijden. Hartelijk dank voor de mensen die mijn werk mogelijk maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *