Onderwerp je aan Verlicht Wereldbestuur, zegt Wetenschap

Visionaire publicatie van alweer acht jaar geleden

Het World Economic Forum vergaderde met Nederlandse afgezanten als Feike Sijbesma in Davos en ambtenarij van SDG Nederland, hoe ze ons kunnen onderwerpen aan een Verlicht Wereldbestuur uit naam van ‘het klimaat.’

Want ‘de wetenschappers zeggen’…Het thema van die wereldelite was ‘Rebuilding Trust’, alsof wij ooit enig vertrouwen hadden in die utopistische machtswellustelingen met hun toekomstmodellen.

Tegelijk heeft chemicus en theoloog Jaap Hanekamp zijn essay Utopi-Ja of Nee gepubliceerd. In dit zaterdagse archiefverhaal sluiten we met mijn publicatie ‘Vertrouw ons, wij zijn De Experts’ voor Elsevier Weekblad op 13 februari 2016 aan bij die actualiteit, over sciëntisme.

Screenshot WEF-propaganda. De vertaalcomputer vertaalt ‘aardesystemen’ met ‘aardingssystemen’

Vertrouw ons, wij zijn DE Experts

Invloedrijke academici willen ‘de aarde redden’ door democratische besluitvorming te negeren en autoritair in te grijpen. De weten- schap staat immers aan hun kant. Die filosofie – sciëntisme – is gevaarlijk.

Het hele verhaal kun je als PDF hier opladen. De platte tekst heb ik niet beschikbaar, maar het ging over vele vormen van ‘de’ wetenschap die zijn gebruikt om de Betere Wereld af te dwingen, zoals Eugenetica. Jaap Hanekamp komt ook in het verhaal voor, omdat hij net aan de Katholieke Universiteit Tilburg (KUT) was gepromoveerd op het onderwerp Utopia.

Utopia is de titel van het boek van de eerste wereldsocialist ter wereld, Thomas More. Hoe je topdown een ideale wereld zou scheppen zonder pijn of risico’s.

De regenboog van de Utopie 2030

Ik heb al vaker laten zien, dat dit Utopisch denken ook verankerd zit in de New Age, een soort Utopia maar dan ‘van onderaf’. Zie ook het thema van New Age Goeroe Ekhart Tolle’s Foundation:

….dit is Echkart Tolle Foundation: zoek de verschillen met Agenda 2030 en The Great Transition, Utopische ‘Verlichting’-projecten

Termen als ‘Wakkeren’ zijn immers ook het zelfde als Woke (verleden tijd van Wakker), het Grote Ontwaken put uit de zelfde denktraditie van Oosterse Mysterieleer, de Gnostiek. De Gnostiek, Gnosis heeft de zelfde denkwijze als moderne scientisten met hun Stenen Der Wijzen, de Ingewijden die met hun Hogere Kennis het klootjevolk moeten besturen.

Dat onderscheid tussen ontwaakten en on-wakkeren, de Verlichten en zij die nog Verlicht moeten worden door De Boodschap er in te blijven hameren, met Rebuilding Trust. Voor Interessante Tijden TV nemen we het taalgebruik van zulke ‘Ingewijden’ deze week op de korrel, waterambtenarij en klimaatambtenarij met hun veelzeggende nietszeggendheid.

Nieuwe woorden als ‘meerlaagsveiligheid’ en ‘klimaatrobuust herstel’ die als bezweringen moeten werken voor een machtsagenda.

De Wijze Woorden van mijn mentor Jaap Hanekamp zijn preek tegen groen doemdenken lijken voor deze dag afdoende. Utopisten zien de splinter in het oog van de ander maar niet de balk in het eigen gezicht. Je hoeft niet te doemdenken of de utopie na te jagen. Je hebt je handen al vol aan de echt bestaande mensen die je in dit korte leven zijn gegeven, in het besef van je eigen falen en tekortkomingen.

  • Steun Interessante Tijden en geniet van je weekend met de dierbaren die je gegeven zijn

One Reply to “Onderwerp je aan Verlicht Wereldbestuur, zegt Wetenschap”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *