2 % academische populatie steunt indoctrinatie-campagne

Sneu clubje

Scientist Rebellion, een protestgroep van academie-ambtenaren met 1586 ondertekenaars (2% academische populatie) eist in een open brief aan Universiteitsbesturen dat iedere student vanaf dag 1 verplicht wordt geïndoctrineerd met klimaatcommunistische agitprop… 

Dat is wat je leert van hun website ‘Elefant in the Lecture Hall‘ en deze open brief van mei 2023 die op een .earth-webpagina staat.

Zou je deze academie-ambtenarij ontslaan, dan scheelt dat de gemeenschap 91 miljoen euro op jaarbasis voor nutteloos onderzoek, zoals van ‘klimaatpsychologen’, ecologen (sociaal psychologen van de biologie) en sociologen.

1802 mensen ontslaan scheelt

Astroturfing voor VN Agenda 2030
Scientist Rebellion is het academische zusje van marketingvehikel Extinction Rebellion: Ambtenaren die vanuit hun gasverwarmde kantoren met publiek salaris hysterisch en ‘bezorgd’ willen doen over het klimaat. Naast hun heldin Greta Tunberg haar Fridays for the Future, is dit een club die actie voert voor de 2030 Agenda van de Verenigde Naties, de Europese Commissie en het World Economic Forum.

Greta’s kwalificaties in klimaatautisme, inspireerde zelfs een extra actiegroep; Scientists for Future Netherlands. Zo krijg je dus ‘rebellen’ die protesteren voor een onbetaalbare energierekening en hogere belastingen.

Klassiek astroturf, kunstgras- grassroots. Immers, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) onderschrijft de VN-klimaatagenda haar SDG-doelen en een Net Zero (geen) toekomst voor onze beschaving, net als de miljardairs rond het World Economic Forum. Sinds 2019 heeft die VSNU zelfs een ‘SDG Dashboard’, en onderzoekers rapporteren hoe hun publicaties bijdragen aan SDG’s.

Daar vergaderden ze al in 2018 over met Mariette Hamer van de SER.

Nu zijn er dus ook binnen de universiteiten gesubsidieerde activisten losgelaten. Die vervullen een zelfde rol als de klimaatzaken van Urgenda: druk vanuit instituties zetten op instituten. Zodat het bestuur met gespeelde tegenzin instemt met wat toch al op de plank lag van de VN-bureaucratie. Ze willen dat alle studenten voortaan worden opgeleid tot klimaatmarxist:

We urge you to implement a mandatory course on the climate and ecological crisis  – now.

Bedreiging van academisch klimaat

‘Taal belangrijke factor in sociale verandering’ (marxistische revolutie)
Initiatiefnemer is Jorim Tielbeek VU Amsterdam, neuroloog/criminoloog die nazi-achtig onderzoek doet naar genetische oorzaken van ‘antisociaal gedrag’: “detecting genetic variants associated with antisocial behaviour.” Die wordt in VU-krant Ad Valvas aldus geciteerd:

“Wat ons betreft niet: de urgentie van de klimaatcrisis en het brede maatschappelijke belang ervan zijn gigantisch. Bovendien ervaart een groot deel van de studenten klimaatangst.

Ze hebben behoefte aan handelingsperspectieven. Onze actie is een oproep voor klimaatonderwijs aan álle studenten. Kijk naar vakken zoals methodologie, statistiek en filosofie, die zijn standaard onderdeel van de curricula. Zo zie ik een klimaatvak ook.”

“Ook studenten Engels krijgen straks te maken met de gevolgen van de klimaatcrisis. En taal is een belangrijke factor in sociale verandering, onze verhalen over klimaatverandering zullen in grote mate de maatschappelijke verhoudingen bepalen.

Zo is de beperkte beschikbaarheid van wetenschappelijke literatuur in andere talen dan Engels problematisch voor de wereldwijde inspanningen rond klimaatverandering, omdat begrip essentieel is voor effectieve actie.”

Protesteren voor het reeds aangenomen beleid van de universiteiten

Alle studenten moeten activist worden
En dus wordt er ‘druk’ gezet op een universiteitsbestuur dat toch al tot de nek in de Klimaatagenda zit, omdat ze anders geen 4 miljard euro subsidies per jaar meer krijgen. De brief stelt:

Over the past few decades, it has become increasingly evident that the future of students and their contemporaries is threatened by the climate and ecological crisis. We therefore urge you to include mandatory climate education in all curricula in order to familiarize students with the systemic nature of the climate and ecological crisis and empower them to take action.

En vervolgens moet indoctrinatie met de Partijlijn studenten gaan behoeden voor een andere kijk dan CO2-only en de omvorming naar een marxistische slavenmaatschappij gecontroleerd met artificial intelligence:

The latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change leaves no room for doubt or delay. Only with a dramatic, concerted effort (dictatuur dus RZ) will we be able to avert the worst.

This is the backdrop against which universities educate the generations that will have to deal with a fundamentally disrupted world. Lack of understanding of the scale, urgency and causes of the problem will leave students vulnerable to misrepresentations by politicians and media outlets.

Deelnemers van Scientist Rebellion blokkeren wegen op publieke kosten

Niet 1 klimaatwetenschapper bij kettingbrief
Er zit dus niet 1 klimaatwetenschapper bij met phd in de fysica van klimaat. Zoals Greta Tunberg ook enkel afstudeerde in autisme, maken kwalificaties bij deze mensen met dubbele standaarden plots niet meer uit. Bezorgd zijn is afdoende. De brief werd rondgestuurd door de volgende ambtenaren in academische dienst:

 • Juliette Alenda, van Radboud Universiteit, Politiek econoom die werkt aan ‘transformative governance, post-growth and post-development’
 • Ivo Bouwmans TU Delft, fysicus die daar iets ondefinieerbaars doceert waar niemand iets aan heeft
 • Harald Buijtendijk, Hogeschool Breda, toerisme-deskundige die in Wageningen geografie studeerde
 • Fabian Dablander, Universiteit van Amsterdam, statisticus en filosoof
 • Guus Dix, Universiteit van Twente, socioloog/activist voor Extinction Rebellion, die in Utrecht op de weg ging liggen om tegen ING te protesteren,
 • Edina Dóci. VU Amsterdam PARADIGM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE, socioloog, HR Menselijke Voorraden Manager
 • Loes Kreemers Hogeschool van Amsterdam, ‘klimaatpsycholoog’, die andermans gedrag wil veranderen…,
 • Koen Lemaire, VU Amsterdam, (klimaat)bewegingswetenschapper, in slecht Nederlands Human Movement Scientist
 • Maien Sachisthal, UvA, sociaal psycholoog, Diederik Stapelkundige

Een socioloog die het goed met zichzelf/het klimaat meent

Blind voor eigen dubbele waarheidsstandaarden
De Hogeschool van Amsterdam heeft een master Klimaatpsychologie ontworpen, dus hoe je andere mensen kunt ‘verbeteren’ naar jouw karikatuur van de wereld. Daar nodigen ze Marjan Minnesma uit voor activistische indoctrinatie. We citeren:

Vandaag hadden we Marjan Minnesma op bezoek bij onze Master Klimaatpsychologie en -gedrag. Marjan vertelde voor onze studenten een glashelder en urgent verhaal over klimaatverandering en de noodzaak om massaal aan de slag te gaan.

Wat Marjan onze studenten zoal vertelde

Over broeikasgas emissies en dat Nederland tot de 20% grootste uitstoters hoort (dus als wij niks ‘hoeven’ te doen, wie dan wel?)

Dat is al de eerste neomarxistische constructie/’misrepresentation’, die als ‘feit’ moet doorgaan. Nederland stoot een factor 52 minder uit dan alle kolencentrales bij elkaar, die voor 80 procent in Azië staan.

Wetenschaptivisten die tegenspraak uit academia helpen bannen

Taal van betekenis veranderen voor ‘de transitie’
Een andere misrepresentatie komt van Scientist Rebellion haar website zelf. Ze stellen:

Today governments speak of “keeping 1.5°C alive”, while continuing to subsidize fossil fuels and allowing oil and gas explorations across the world. 1.5°C, then, is not alive. Instead, we are moving into uncharted and terrifying territory.

Dat linkt vervolgens door naar dit grafiekje in The Guardian, waar het astronomische bedrag van 5-9 duizend miljard dollar ‘subsidie op fossiele brandstoffen’ vermeld staat.

Gretig citeren ze dat misleidende IMF-rapport over ‘fossiele subsidies’.  Die blijken zelfs bij oppervlakkige inspectie zelden directe subsidies te zijn (behalve bijvoorbeeld in Venezuela of Iran) maar belastingverlagingen/vrijstellingen, zoals accijnsvrije kerosine op Schiphol.

Het astronomische bedrag wordt enkel bereikt, door niet meegetelde theoretische milieuschade (‘True Cost/True Pricing’) uit rekenmodellen er bij op te plussen. Die heten dan ‘implicit’ subsidies. Terwijl expliciete echte subsidies op bijvoorbeeld kolen non-existent blijken. Zo voeren de klimaatmarxisten  met het verdraaien van de betekenis van taal campagne.

Aldus Lex Bouter voor zijn Netherlands Research Integrity Network

Academische Klimaatcrisis: Netherlands Research Integrity Network
Het grappige is dus dat deze academie-ambtenarij protesteert voor meer indoctrinatie omdat ze bang zijn. Terwijl je niets hoort over de veel grotere crisis die het academisch klimaat bedreigt: De replicatiecrisis, dus dat het meeste dat gepubliceerd wordt in ‘de bladen’ onwaar is, product van slechte wetenschap waarop mijn Cursus Bullshitdetectie zich ook richt.

Denk aan het stikstofmodel Aerius, waarover chemicus Jaap Hanekamp publiceerde in Soil Use and Science.

Daarover kon je in 2015 al lezen in The Lancet haar editorial. Diederik Stapel met zijn ‘vleeshufters’ blijkt het topje van een ijsberg van een replicatiecrisis. Dit houdt in, dat een andere wetenschapper je onderzoeksresultaten bij toetsing niet na kan doen. Dan komt er iets heel anders uit, of de onderzoeksmethode klopt niet.

Daarover las je later het artikel ‘Is Science in Big Trouble’ van Lex Bouter. Notabene de VU stelde haar eigen oud-rector magnificus Lex Bouter (biomedicus) aan om congressen te organiseren over onderzoeks-integriteit. Daartoe richtte hij het Netherlands Research Integrity Network op in 2014. Met dit prepensioen-project werd Bouter van de VU weggepromoveerd.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Je dient het protest wel in perspectief te zien. In 2021 werkten aan Universiteiten en onderzoeksinstellingen FTE 58531 aan ambtenaren, zeventigduizend personen (waarvan 2934 aan onderzoeksinstellingen). Die verdienden bruto een kleine zestigduizend euro per persoon. Zou je dus de 1586 wetenschaptivisten (2% academische populatie) ontslaan, dan scheelt dat niet alleen een hoop onzin, maar ook 91 miljoen euro gemeenschapsgeld.

 • Leer je studenten dus geen agitprop of onzin, maar boek mijn cursus Bullshitdetectie bij mijn directrice Afke Smit (06 15056548)
 • Steun Interessante Tijden voor de uren uitzoekwerk en dit stukje nuchtere bewustwording

One Reply to “2 % academische populatie steunt indoctrinatie-campagne”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *