Het (kunst)Licht dat Duisternis is…(blog 2861 in 7 jaar)

De Bullshitdetector

Het is 1 april en vandaag is zeven jaar geleden dat we Interessante Tijden begonnen, op 1 april 2017.

Sindsdien publiceerde ondergetekende 2861 blogs in het besef, dat een nooit eerder zo vertoonde (poging tot een) mondiale staatsgreep zou plaatsvinden. Daarvan merken de boeren en vissers als eerste de gevolgen, vervolgens ook ‘de burger’ en de rest van het mkb.

Alles uit naam van ‘een harmonieuze wereldorde’, oftewel het onderwerpen en hypnotiseren (via massamedia) van andere mensen. Vandaag bespreken we de 1 april-grap van Lucifer en zijn Verenigde Naties.

SDG’s

Planetair netwerk van Goede Wil
Zo komen we bij de 1 april-grap van Lucifer die The Lucis Trust heet, de vroegere Lucifer Publishing Company, gevestigd aan de United Nations Plaza in New York. Met dependances in Londen en Geneve, vormen zij de religieuze evenknie van de VN met hun streven naar wereldeenheid, een harmonieuze wereldorde. De club is gebaseerd op de Theosofie.

Deze zegt ‘het licht’ te verspreiden, met een planetair netwerk van Licht en Goede Wil. Maar wiens licht bedoelen ze? Dat van Lucifer ‘de lichtbrenger’. Wanneer je leest dat je met drie mensen in een regio een ‘driehoek’ kan vormen, klinkt dit enkel lief en positief.

Three people agree to link in thought each day. Using the Great Invocation, a world prayer, they visualize energies of light and goodwill circulating through the three focal points of their triangle, and pouring out through the network of triangles surrounding the planet.

Participants imagine the hearts and minds of the human family being irradiated with light and goodwill, strengthening all that is good and true and of beauty in the world.

En dit klinkt nog wolliger:

People of goodwill from all faiths and spiritual traditions are actively working with this daily rhythm. It is a brief practice that can easily be added to one’s regular period of prayer or meditation.

Lucifer, de Lichtbrenger als symbool voor de theosofie

Een rituele dans 
Maar hoe kun je ‘the human family’ op één lijn krijgen, wanneer de meeste mensen al mot hebben in hun eigen familie? De theosofie van Alice Bailey (uitvinder New Age) en oecumenische godsdienst wil alle verschillen tussen mensen en afkomsten opheffen. Is er geen meningsverschil meer of natiestaat, dan kun je ook geen ruzie meer hebben of oorlog.

Maar zulke ‘vrede’ lijkt veel op ‘de dood.’ Als alle mensen (geestes)dood zijn is er ook geen oorlog meer of onenigheid.Het blijkt dat de Lucis Trust met de Verenigde Naties in het ‘Jaar van het (kunst)Licht’ in 2015 haar eigen seminar hield, Towards the Age of Light:

Working out beneath the surface of the information and communications revolution, is an arcane process with tremendous implications for humanity’s future.

In the digital circuits on which the Internet, computers and cellular phones all rely, electricity is made to run through the circuitry pattern on a silicon chip performing an ordered, repetitive dance – the rudiments of ceremony and ritual.

Kunstlicht kun je aan en uit zetten. Zooals je met digitaal nepgeld ook met 1 druk op de knop iemand blut kan maken of buitensluiten. De Zon kan niet uit, al zijn ze met geo-engineering op weg dat te proberen.

Dag van het kunstlicht

Uit gedachten komt handelingsenergie voort
Ze citeren nog Marco Toscano-Rivalta of the United Nations Center for Disaster Risk Reduction (UNISDR) over de VN als a “Centre for harmonizing the Actions of Nations”.

“…the will is instrumental in the processes of ‘impression’, ‘creative thinking’ and ‘direction’ which lie behind the truism ‘energy follow thought’.

Therefore, understanding the will, its nature, its functioning, its characteristics, and the fact that we need to dedicate time and effort to its development, is of fundamental importance. The work to build a centre for harmonising the actions of ourselves, or of nations, needs to follow a specific program.

In order to harmonise actions, actions need to be initiated. Many forms of action need to be explored in order to channel the will existing in, and to be manifested by, 7.2 billion people.”

Oftewel, ze willen een vorm van massahypnose manifesteren. En dat is bij ‘corona’ al gelukt, zoals ze ook bij ‘klimaat’ al een heel eind gevorderd raakten.

The creation of an enlightened public opinion begins with the individual. Educate yourself about the United Nations and its activities, as well as the requirements for a harmonious world order. Learn what particular activities the UN has undertaken in your particular field of interest.

Eenmaal onder hypnose van massamedia en ‘de autoriteit’ van ‘de’ wetenschap ben je in bezit van ‘de verlichte publieke opinie’…

Groene Energie

Liefde in Actie
World Goodwill noemt zich ‘liefde in actie’ en daartoe steunen ze de SDG’s van de Verenigde Naties. Wanneer je de bedoeling leest, is het weer wolligheid wat de klok slaat:

These Goals concern all of us. They have the potential to become a focus for the forces of goodwill in all sectors of society and could be the vehicle to inspire waves of activity in every society and every country.

The Goals can only be reached by 2030 if people everywhere are inspired to contribute towards their achievement: locally, nationally and world-wide. Everyone needs to know about the Goals.

Die SDG’s bewerken exact het tegendeel van wat ze beloven te doen. Dat zie je nu al bij ‘Klimaatactie’ (SDG13): Je krijgt een CO2-zwendel die het eigendomsrecht aantast, vrijheid van ondernemerschap en torenhoge energie- en voedselprijzen.

Cora van Mora. Massahypnose in werking

Of ‘schone’/’groene’ energie (SDG 7): Je krijgt de bomenholocaust die nu overal om zich heen grijpt, nu ‘bos’ tot ‘biomassa’ werd ge-desensibiliseerd, groene akkers vol met siliciumwoestijnen en windturbines in natuurgebied.

Dat is dus ‘Goodwill’ in Lucifer-stijl, het door mensen geschapen ‘paradijs’ op aarde, waarin de ‘Verlichte’ mens zich goddelijke krachten aanmeet.

De VN blijkt  een Internationale Dag van het (kunst)licht te organiseren, die nu valt op 16 mei. Tegelijk hebben ze ook een ‘Trust Science’-promotiecampagne, die ‘evidence-based’ wetenschap zou steunen. Maar de door de VN gepromootte klimaathysterie en de ‘anderhalve graad’-doelstelling leunt niet op bewijs maar op computermodellen en dogma.

Enzovoort.

Vertrouw door de corporatistische staat omgekochte academici/dogma

Je kunt de Verenigde Naties en de Lucis Trust dus een soort 1 april-grap van satan noemen. De uitgesproken intentie bewerkt het exacte tegendeel in consequentie. Dus leer ik in de SDG- en Bullshitdetectiecursus ook mijn cursisten door die wollige taal heen prikken, voorbij de intenties redeneer je naar de logische consequenties.

Alde Toer

Heb je Vijand lief
De afgelopen zeven jaar werden zo de beste uit mijn leven. Daar hebben jullie als volgers van Interessante Tijden aan bijgedragen, mijn eigen parochie op het web. Hartelijk dank daarvoor. Zo heb ik iedere dag een excuus om gedachten te verwoorden en ‘de wereld’ te onderzoeken, een basisbehoefte van dit creatieve Friese brein.

Interessante Tijden is een vorm van professioneel procrastinating, bloggen terwijl je ‘eigenlijk’ iets anders moest doen waarmee je (meer) geld verdient. Op de 1 of andere manier geloof je dat deze webzwerftocht je ergens bij een bestemming zal brengen die zo bedoeld was.

En dat bleek ook zo te zijn.

De afgelopen zeven jaar maakten we zo een aardige ontwikkeling door in kennis, inzicht en ervaring. Met de vondst van Afke als covermodel van mijn Meisterwerk – halverwege die reis- zijn de scherpe kantjes van mijn woede er wat af geraakt, met soms strafbaar proza dat tot arrestatieteams en geweldpleging van staatszijde leidde.

Gebruikte Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

De historische ontwikkelingen van afgelopen zeven jaar deden me tegelijk inzien, dat Bijbelse profetie meer op historische gronden berust dan ik ooit had durven denken. Dus zo werd mijn ingezakte christelijke levensovertuiging ook tot nieuw leven gewekt.

Wijlen mijn schoonvader bleek dat inzicht al een halve eeuw eerder te hebben gehad. Lees ook zijn boekjes over de toedracht van de 1 Mei-viering (‘dag van de arbeid’), oftewel de dag na Walpurgisnacht, heksensabbat. De illuminati werden 1 mei 1776 opgericht, en zowel de communisten als nazi’s staan in die antichristelijke traditie.

De Spirituele kant van de Verenigde Naties

Anton Lavey riep the age of satan uit op 1 mei 1966.

Er is dus niets om jezelf op te beroepen, hooguit mag je blij zijn dat je niet de enige was die zag hoe gek de wereld werd. Met die Bijbelse insteek snap je ook direct wat er gebeurt, die groei naar ‘wereldeenheid’ en haar (satanische) oorsprong. Terwijl je zonder die Bijbelse bril de verschillende eindjes niet aan elkaar kunt knopen.

Sterker nog, juist bij ‘alternatieve’ media zie je een wildgroei aan New Age-geneuzel, terwijl de inspiratiebron van New Age de zelfde is als die van de VN en de 2030 Agenda. Daarom zie je ze nu ook verenigen in Israël-bashing.

Hoog bezoek op de Zaanse Schans. Zeilmaker en Smit Inc.

De komende jaren zullen vooral in het teken staan van actie, handelen, wat we kunnen doen om de Groene Goliath te verslaan. En tegelijk hoe je een mooi en vreugdevol leven kunt leiden, ook met De Vijand op het netvlies, via gebed, creativiteit en moed als wapen. De satan en zijn leugenleger zal volgens de Bijbel ‘rondgaan als een briesende leeuw’.

Het allerergste komt nog, de gekte is nog lang niet voorbij. Maar dat zijn dingen die moeten gebeuren, zodat een aantal goede mensen overblijven, geselecteerd worden die niet achter Het Beest aanlopen. Tijdens ‘corona’ heb je al gezien hoe weinig dat er zijn.

Zo krijgt de uitspraak van Jezus ‘heb je vijand lief’ de betekenis die mij voor ogen staat. Dat weerstand je uitdaagt het beste uit jezelf te halen, je talenten te benutten. En natuurlijk drink je daar een lekker StrijdT-biertje bij.

Binnenkort ook verkrijgbaar bij De Hinde in Hindeloopen

Wil je Interessante Tijden een kadootje geven voor zeven jaar bloggen, dan kan dat via onderstaande knop.

4 Replies to “Het (kunst)Licht dat Duisternis is…(blog 2861 in 7 jaar)”

 1. Zeven…er is al zoveel over geschreven.
  Van zevende hemel tot zeven zeëen en meer.
  Houdt het roer recht en blijf lief voor elkaar.
  Ga zo door Rypke, Afke en lezers op naar de volgende zeven jaar ☘️🍀

 2. Goed bezig Ripke,
  lees eens de profetie van Obadja en wat er over Edom geproferteert is.
  het weseten is edom en een profetie is gewoon een plan die uitgevoerd wordt.
  gewoon doorgaan met onderzoek tot dat je ontdekt waar het allemeaal van daan komt
  de regenboog kleuren zijn niet zonder reden gekozen…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *