Future Shock: Psychisch resultaat vijandig bombardement

Bron Europees Parlement 2023: Een verwijzing naar de post-industriële mens van Alvin Toffler

Overdonderd raken door een opeenvolging van crises, technische veranderingen en culturele schokken, zodat je (moreel)apathisch reageert: Dat is het psychologische effect van zogenaamde Future Shocks zoals het Tavistock Institute dat voorzag. 

Vervolgens kan je dan zonder noemenswaardige publieke weerstand een maatschappij herprogrammeren. Want mensen reageren als in een shock, zonder de veroorzakers aan te pakken. De term Future Shock werd in 1970 de titel van een boek van futurist Alvin Toffler. Die bedacht ook de term ‘Infowar’… (informatie-oorlog) waar Alex Jones zijn kanaal naar vernoemde.

Nu gebruikt hun Europees Parlement de term voor studies naar ‘de toekomst’, waarbij vooraf geplande en intentioneel veroorzaakte gebeurtenissen (inflatie) als natuurverschijnselen worden besproken. Dan laat je ‘de tijd’, technische oplossingen en niet je moraliteit leidend zijn.

Naar het boek van futurist Toffler in 1970

Inner directional conditioning
Voor de niet ingelezenen onder u, die daardoor een gebrekkig referentiekader hebben: Het boek van John Coleman over hersenspoelings-instituut Tavistock kun je hier inlezen. De samenvatting: Met gebruik van massapsychologie en manipulatietechnieken, zijn grote evenementen in de twintigste geschiedenis in gang gezet. Die (ver)vormden de cultuur van vandaag, en dat was geen ‘natuurverschijnsel’ of ‘de tijd.’

Dat gebeurde intentioneel volgens de verantwoordelijkheid van aanwijsbare personen en instituties. Denk aan de moderne invulling van ‘tolerantie’: Morele onverschilligheid, dat er niets is dat je werkelijk boeit als het jezelf maar niet direct aangaat.

Dat boek schreef Coleman in 2005, terwijl de met massapropaganda aangestichte Tweede Golfoorlog nog bezig was.

Toen werd het volk gemasseerd met ‘weapons of mass destruction’, die er niet waren. Bij de eerste golfoorlog was een door een reclamebureau bedacht filmpje de legitimatie: de Koeweitse baby’s die door Irakese soldaten uit couffeuses zouden zijn gegooid.

Henk Staghouwer (Christenunie) bejubelt sodomie: Niet eigen moraliteit maar massavorming bepaalt zijn keuzes

Technieken voor oorlogspropaganda met psychologische manipulatie vonden vervolgens ook toepassing in het publiek domein in vredestijd.

Dat begon al met Edward Bernays en Walter Lipmann, The Creel Committee die de slagzin ‘making the world safe for democracy’ bedacht (1917). Om honderdduizenden Amerikanen af te laten knallen. De bewijslast ligt bij de mensen, die beweren dat de moderne maatschappij NIET bewust zo is gemaakt.

De techniek van sociale beïnvloeding, die leidt tot morele pacificatie heet long range penetration and inner directional conditioning. Volgens Coleman zou de kliek die Tavistock (opgericht 1913) aanstuurt een oorlog voeren tegen (de snel afbrokkelende resten van) Westerse beschaving, specifiek ‘het christendom.’

Die oorlog hebben ze verpletterend gewonnen. Kijk enkel naar bovenstaande foto van Henk Staghouwer (Christenunie), die sodomie bejubelt samen met zijn vriendje, Rob Jetten. Wat van ‘de kerk’ rest loopt achter de klimaatleugen aan, en stelde zelfs anderhalvemeterkerken in tijdens de Plandemie…

Uit Future Shocks: Ze geven Russische agressie de schuld maar schrijven niet dat deze een reactie is op Nato-expansie. Zo maken ze van die agressie een natuurverschijnsel, en niet een keuze van Russen in reactie op een morele beslissing van aanwijsbare NATO-mensen waar zij zelf (ook) verantwoordelijkheid voor dragen

The Great Growing Engine of Change; Technology
Wanneer het vuur op die beschaving uit alle hoeken en gaten komt, kun je ‘de vijand’ niet identificeren. En dus ook niet aanpakken. De echt machtigen komen zelden in het nieuws. Maar je kunt hun filosofie en gewenste politieke richting wel leren, door hun boodschappers te identificeren: Wie plaatsen ze op een voetstuk. Net via Bolcom bestelde ik Future Shock van Alvin Toffler en The Third Wave.

Kijk je op wikipedia, dan blijkt dat het werk van Alvin Toffler door de elite wordt opgehemeld. Alsof hij dus de loop der geschiedenis beschrijft zoals zij deze graag zien.

Zoals door Ted Turner, oprichter van CNN die nu zijn eigen UN Foundation heeft. Toffler schreef namelijk ook The Third Wave, een beschrijving van drie fases die het moderne Westen zou doorlopen. Met een Industriële revolutie vanaf de zeventiende eeuw, en de ‘post-industriële’ revolutie die na 1945 zou zijn begonnen.

Dat klinkt alsof Klaus Schwab met zijn Fors Inzustriul Revoluzion en Zie Greut Rieset  met ‘Zie Nieuw Social Contract‘ niet erg origineel of vernieuwend was. Toffler was hem al decennia voor. Een nachtclub in Rotterdam is vernoemd naar Toffler, met zijn motto’ The Great Growing Engine of Change’ aan de deur: Technology.

Een open deur, trueism, technische vooruitgang heeft sociale gevolgen.Technologie ís inderdaad een drijver van sociale verandering. Denk maar aan ‘de pil’ die- samen met Vadertje Staat haar socialistische vangnet- de Seksuele Revolutie technisch mogelijk maakte van Freudiaan Wilhelm Reich.(1935)

Nachtclub Rotterdam vernoemd naar Futoroloog Toffler

In zo’n hippe club maak je in benevelde toestand in een bak met lawaai de meest waanzinnige bewegingen, menend dat je cool en uniek bent, sociaal bevestigd door massamedia en andere gedrogeerden. Terwijl je een slachtoffer bent van massavorming en een product van grijsharige sociale wetenschappers als Kurt Lewin en de Frankfurter Schule.

Doe de stroom maar eens uit. En dan zonder lawaai en beneveling voel je ineens de realiteit:

  • Dat je eigenlijk krankzinnig doet, je gehoor en hersenen beschadigen laat tegen betaling, én voor lul staat ten opzichte van de nuchtere medemens.

De enige zonde die je in zo’n club kan begaan is ‘niet cool’ zijn. Maar wat onze voorouders afkeurden is je morele plicht geworden. Anders heet je ‘intolerant’, of iets met een term er achter die door Freudianen is bedacht: Foob. Homofoob, islamofoob enz. Breekt de pleuris uit, iemand wordt belaagd of in elkaar geslagen; Kijk dan eens hoeveel van die tolerantie-voorvechters er opstaan ter verdediging.

Uit Future Shocks 2023: Er wordt niet geschreven dat hoge inflatie een KEUZE is van centrale bankiers, teveel geldcreatie

Future Shock: Doen alsof intentionele gebeurtenissen en keuzes ‘vanzelf’ gebeuren
De mindfuck die hier bij ‘techniek drijft sociale verandering’ wordt bedreven is: Doen alsof je geen keuze hebt en ‘met de tijd mee’ moet gaan. De tijd dwingt je tot niets. Andere mensen dwingen je mee te doen, en aanwijsbare personen zetten trends in gang. Die zijn daar dan verantwoordelijk voor.

Ook onder nazi-bezetting waren er mensen met moraal in hun donder die joodse onderduikers in veiligheid brachten. Niet ‘de tijd’ maar hun moraliteit dwong ze te doen wat ze deden. Denk aan de Friese helden die gevangenen in de Blokhuispoort kwamen bevrijden.

Klimaatbeleid-tijdspad, dat de bevolking richting bankroet drijft en CO2-budget

En zo komen we ook terecht bij Future Shock-studies die het Europees Parlement sinds de (intentioneel veroorzaakte?) plandemie van 2020 uitgeeft. De mindfuck is hier eender: De gevolgen van intentioneel beleid worden als crises aangegrepen waarvoor nieuw ‘beleid’ en reeds klaar liggende ‘techniek’ de ‘oplossing’ zou zijn.

Terwijl de keuze om klimaatverandering ‘te bestrijden’ via het astronomisch duur en schaars maken van energie een PERSOONLIJKE verantwoordelijkheid is van de boven ons gestelden: Zoals van (letterlijk) politiek zwaargewicht Timmermans, PvdA-klimaatkabouter. Maar ze doen alsof die energieprijzen ‘zomaar vanzelf’ de pan uitrijzen of ze geven Poetin de schuld.

IBM’s interpretatie: blaas een probleem zo groot dat het lijkt alsof natiestaten zelf die niet op kunnen lossen

Corporatisme is een keuze
Het doel van ‘Future Shocks’ is het opblazen van zelfveroorzaakte ‘crisis’, die zo groot lijken dat nationale overheden ze niet de baas kunnen. Dus zou ‘hulp’ van multinationals nodig zijn, die dan de kosten verhalen op De Staat. Kijk hoe AI-gigant IBM (proponent van Smart Cities) de term Future Shocks aangrijpt, om aanspraak te kunnen maken op belastingmiljarden, de ‘koopkracht van de staat’ (…):

De koopkracht die het met staatsgeweld bestelen van mkb’ers oplevert…

Dat is wat het World Economic Forum ‘publiek private partnerschappen’ noemt: Het plunderen van belastinggelden voor privaat gewin. Maar IBM volgt enkel de gevestigde filosofie van ‘sustained public investment’ die het smijten van geld tegen de klimaatleugen vraagt, ook volgens ‘Future Shocks 2023’ van het Europees Parlement:

Gedwongen tot massieve kapitaaltransfers uit belastingheffing, die de bevolking NIETS dan ellende brengen

Dat is de weg die ABP Pensioenfonds gaat door de 900 miljard euro aan spaargelden van ambtenaren tegen de CO2-zwendel aan te gooien.

Dankzij een aanwijsbare verantwoordelijke, die in de ‘Divestment’-campagnes van bijvoorbeeld het Rockefeller Brothers Fund meeging: Corien Wortmann Cool van het CDA, die ook lid werd gemaakt van de Trilateral Commission. Net als klimaatminister Rob Jetten werd zijn een ‘David Rockefeller Fellow’: een landverrader die onze economie uitlevert aan de bankenmaffia en die wat mij betreft de doodstraf verdient. Net als Hugo de Jonge en Mark Rutte; Landverraders die de doodstraf verdienen.

De vijanden en veroorzakers zijn wel degelijk met naam en rugnummer aan te wijzen.

‘Green’ Corien

Dankzij Future Shock kunnen zij hun gang ongehinderd blijven gaan: U bent zo murw gebeukt door het verzadigingsbombardement van massamedia, dat U moreel onverschillig raakte en denkt ‘ach, ’t zal wel als ik maar….’

Het lijkt te groot om iets tegen te doen en ‘de vijand’ is niet zichtbaar genoeg. Dus kunnen ze zonder enige weerstand hun culturele en politieke programma door ons keelgat schuiven.

De titel Future Shocks wekt dus de suggestie, alsof het niet mensen met eigen verantwoordelijkheid zijn die door keuzes ons hun ellende opleggen. Maar het zijn natuurverschijnselen, zooooo groot en ongrijpbaar dat alleen een ‘samenwerking’ van multinationals met natiestaten daar tegenspel aan biedt.

Terwijl het niet ‘de tijd’ hoeft te zijn (andere mensen, omstandigheden) die je tot iets dwingen. Het is je eigen moraliteit die ook de doorslag kan geven.

  • Iets opgestoken, alwéér en ook verbaasd waar Rypke iedere dag al zeven jaar zijn kennis en studie vandaan haalt? Doe dan een gift aan Interessante Tijden en help hem je de wereld op een bierviltje uitleggen. Ook dank voor alle gulle donateurs die het mogelijk maken dat ik mijn eigen ding kan doen.

One Reply to “Future Shock: Psychisch resultaat vijandig bombardement”

  1. ‘Net via Bolcom bestelde ik Future Shock van Alvin Toffler en The Third Wave.’

    Verbazingwekkend!!!
    Tegenstrijdig!!!
    Koop lokaal of bestel online bij de boekhandel ipv bij één van de grootste multinationals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *