Psychiaters NVvP gek geworden door klimaatverandering…

Houkje Tamsma is hier verantwoordelijk voor, de leugenares en kwakdokter die voor een medische tuchtraad hoort te verschijnen

Bij het opstellen van ons Greenspeak-woordenboek komen we vandaag op een nieuwe beroepsgroep; Klimaatpsychiatrie in de Klimaatweek die de Klimaatnoodtoestand uitschreeuwt.

De Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NvvP) stelde een ‘Handreiking Groene Psychiatrie‘ op, omdat deze Freudiaanse Kwakdokters lijden aan grootheidswaanzin: Ze geloven dat ze met miljardensubsidies en ambtenaren een ‘beter klimaat’ kunnen maken op aarde. 

Ze volgen (uiteraard) het Amerikaanse voorbeeld van de Freudiaanse Kwakdokter Steven Moffic. Die wil de psychiatrie niet gebruiken om mensen van angst te verlossen, maar om ze extra bang te maken.

Dit is een grapje, maar het bestaat wel degelijk echt: klimaatpsychiatrie

Nee het is geen performance art
Je dacht misschien dat ik een grapje maakte, en dat is ook het geval bij zelfverklaard ‘klimaatpsychiater’ Paul Rutger Bastiaan, een industrieel ontwerper. Die stelt op zijn website:

Klimaatverandering is een feit, en de vooruitzichten stemmen somber. Nederland belandt op de zeebodem. Als vluchtelingen zullen wij over de wereld zwerven. Wat te doen? En wat moeten we tegen de kinderen zeggen? Kom praten met de Klimaatpsychiater. Hij helpt je omgaan met problemen die het individuele verstand te boven gaan. De gesprekken duren ongeveer een kwartier en zijn bedoeld voor volwassenen.

Dit blijkt te gaan om een stukje performance art. Maar de NVVP is serieus, zo toont hun persbericht van afgelopen najaar, door een Handreiking Groene Psychiatrie op te stellen, die ze 31 oktober lanceerden. Hun liegende en stelende overheid hield toen de Klimaatweek:

  • Dat is een propagandafeestje om honderden miljarden euro’s over de balk gooien voor 0,00000x graden theoretisch klimaatverschil in het jaar pruimentijd, terwijl China wekelijks een extra kolencentrale opent.

‘schone’ energie= labiele energie, alleen kansrijk voor gestoorden

Daarbij vernietig je het gehele bestaande Nederlandse landschap en platteland met eindeloze hagen windturbines, je offert kostbare landbouwgrond voor zonnepaneel-woestijnen, je vernietigt het zeeleven en de visserij door de zee vol windturbines te zetten. En vervolgens roep je dat je deugdzaam bezig bent.

En wie dat niet vindt sluit je uit van debat. Die benader je met psychologische manipulatie-tactieken om ze als ‘gek’ weg te zetten, ‘populist’ of, zzzzzzucht, ‘extreemrechts.’ Dat laatste is een compliment, want als ‘rechts’ staat voor ‘goed’ ben je extreem goed bezig.

Zeg ons na, dit is ‘groene’ energie, anders scheld ik je uit voor extreem rechts, klimaatontkenner en populist

Psychiaters zijn écht gek geworden
Wie zijn er kortom echt gek? Dat zijn de mensen die dat bij zichzelf niet inzien of door willen hebben…En dus kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen: Nederlandse psychiaters zijn gek geworden. Lees slechts de inleiding van het persbericht:

Iedereen kan iets doen voor een beter klimaat. Dus ook de beroepsgroep van psychiaters, zo stelt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

In deze Nationale Klimaatweek presenteert de NVvP de Handreiking Groene Psychiatrie met adviezen, tips en mogelijke acties die psychiaters kunnen inspireren om in hun werk een positieve bijdrage te leveren aan een groenere toekomst.

Bij Benijo, op de noordpunt van Tenerife: eindelijk een beter klimaat

Wat is een ‘beter klimaat’? Wij moesten helemaal naar Tenerife vliegen voor we uit de regenachtige polder konden ontsnappen richting zon. Dat proza van psychiaters als Jurjen Luykx, met NVvP-bestuurslid Houkje Tamsma getuigt van narcisme, zelfaanbidding, een rotsvast geloof in eigen goedheid. Dus wie heeft er hier genezing nodig?

Ze vervolgen met geveinsde menselijkheid voor ‘de zwakkere’:

De klimaatcrisis zal de komende jaren meer en meer voelbaar worden in de geneeskunde, waaronder de psychiatrie. De gevolgen ervan zullen extra hard aankomen bij mensen die al kwetsbaar zijn, waaronder veel van onze patiënten.

Sommige mensen ervaren door de klimaatcrisis gevoelens van somberheid en machteloosheid. De vraag naar psychiatrische hulpverlening zal waarschijnlijk toenemen en leiden tot een verdere disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod.

Om deze crisis het hoofd te bieden, is actie noodzakelijk.

Een beter klimaat? Ja graag!

En hoe omschrijven deze klimaatpsychiaters hun taak verder:

….beperken of vergroenen van hun reisbewegingen. Maar ook instellingen kunnen helpen door bijvoorbeeld het aanwijzen van stimulerende ‘green teams’ en het beperken van energieverbruik in gebouwen.

De beroepsvereniging kan een bijdrage leveren door onder andere in het publieke debat aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor de psychische gezondheid en door aandacht voor duurzaamheid op het haar jaarlijkse congres

Al je angsten over het klimaat, deel ze met ‘klimaatpsycholoog Klein Salamon

Psychiaters moeten Greta Thunbergie doen
Er is dus weer iets groen-modieus uit ‘liberal’ Amerika overgewaaid naar vazalstaatje Nederland. Dus moet het leger onpraktisch geschoolde (hoog opgeleide) praatkundigen nu ook Greta Thunbergje spelen in het publiek debat, aldus de NVVP: I Want You to Panic. En de ‘noodzakelijke actie’ is dat ze hun praktijk een hoger energielabel geven. Dan kun je in een dicht geïsoleerd hoofdpijnpand op de sofa liggen voor ‘het klimaat’…

Wat staat er vervolgens in die ‘groene handreiking’:

De NVvP onderkent dat er sprake is van een snel verergerende noodtoestand voor het klimaat en ecosysteem. (wat is dat voor slecht Nederlands, een verergerende noodtoestand voor ecosysteem’ RZ) De klimaat- en biodiversiteitscrises hebben grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid.

Dat laatste klopt zeker, het paniek zaaien stijgt mensen naar het hoofd. Nu dus ook bij Freudiaanse kwakdokters.

Net als ‘planetary boundaries’, pseudowetenschap, niet falsificeerbare kletskoek

De Freudiaanse Kwakdokterij volgt ook het voorbeeld van de Rockefeller Foundation, die het concept ‘planetary health’ lanceerde met The Lancet. Planetaire Gezondheid. Alsof je ziek zou worden van CO2. In plaats van dat de mensheid in zijn geheel uit abjecte armoede in groeiende welvaart is terecht gekomen, dankzij olie en gas.

Zodat je na twee wereldoorlogen een graadje opwarming bepaald niet beschouwt als het risico der risico’s, waarvoor de hele mensheid moet veranderen in gedrag, en de hele planeet op de schop moet.

Dit is wat Houkje Tamsma cs uitbraken voor psychotische onzin

Stress door de zeespiegel
Moet je ook lezen wat hun MISSION STATEMENT INZAKE KLIMAAT- EN ECO-CRISIS VAN DE NVvP uitbraakt aan klimaatgekte. Je blijkt zowel gek te kunnen worden van een beetje regen als van wat extra zon, ja eigenlijk van alles dat met het weer te maken heeft tot de zeespiegel aan toe:

Toegenomen neerslag met mogelijk overstromingen en aardverschuivingen, bosbranden, hitte, droogte en stijging van de zeespiegel zullen zorgen voor stress en grote maatschappelijke kosten.

En mensen zouden door ander weer vergeleken met 1850 allerlei psychische kwalen krijgen, die gaan verslechteren:

  • Klimaatverandering leidt tot toename van psychiatrische stoornissen, van aanpassingsstoornissen en angst-, depressieve stoornissen tot psychotische stoornissen met als gevolgen apathie en verminderd functioneren.

Je kunt al klimaatbewust therapeut worden bj de Klimaatpsychiatrie Alliantie…

Alles dat van het gemiddelde, door de Staat gewenste gedrag afwijkt noemen ze een ‘stoornis’. Terwijl ze zelf overduidelijk gek geworden zijn. We citeren hiertoe Hanna Segal, van het AK Rice Institute for the Study of Social Systems

“When a psychotic basic assumption dominates a group (and maybe the combination of the military and the religious is the most deadly) then the whole group acts on that assumption, produces leaders who present that madness and through escalating projective processes, drives those leaders madder and madder and further away from reality”.

Boskap voor windturbines Vattenvall in Robbenoordbos (Staatsbosbeheer), ecologische destructie voor ‘een beter klimaat’

Beroofd worden = ‘kansen en uitdagingen’
Want wat zeggen ze over de beroving van belastingbetalers voor honderden miljarden euro’s, die dan worden herverdeeld aan windmolen-multinationals? Dat zijn ‘kansen en uitdagingen’, het gevolg van ‘stress door sociale veranderingen’:

Stress door sociale veranderingen:
Implementatie van klimaatbeleid zal snelle aanpassing van de economie en juridische aanpassingen vergen, met kansen en uitdagingen.

Dat de Roverheid je besteelt ter verrijking van bankiers en energiemultinationals, en tegen je liegt, dat je een dictatuur in wordt gedwongen, dan ervaar je geen reeël onrecht. Nee, dat beschouwt Klimaatgek Houkje Tamsma van de NvvP plots als ‘kansen en uitdagingen’… Het is een graadje temperatuurstijging dat ’t allerergste is dat ooit op aarde is gebeurd, daar moet de hele ethiek en mensheid voor wijken.

Dat zijn plots kansen en uitdagingen. Is het een uitdaging, wanneer je op straat wordt beroofd?

Psychatrie inzetten om mensen tot patient te maken

Voor klimaatangst en tegen ‘islamofobie’..
Ik noemde in het begin al die Steven Moffic, het voorbeeld voor Tamsma en consorten. Dat is een psychiater van het Klimaatpsychiatrie Netwerk die Amerikanen wil ‘genezen’ van ‘islamofobie.’ Je kunt bij hem ook opgeleid worden tot ‘klimaatbewuste therapeut’…

Het kan altijd nog gekker bij klimaatgekkies. Dit is wat de Psychiatric Times over hem schrijft bij een presentatie waar hij Aarde als afgod wil vereren (‘keep nature in mind’). Hij won een prijs omdat hij zijn grote mond vaak opsteekt in de media:

H. Steven Moffic, MD, talks about the need to keep nature in mind.

Dr Moffic is an award-winning psychiatrist who has specialized in the cultural and ethical aspects of psychiatry. A prolific writer and speaker, he received the one-time designation of being a Hero of Public Psychiatry from the Assembly of the American Psychiatric Association in 2002.

He has recently been leading Tikkun Olam advocacy movements on climate instability, burnout, Islamophobia, and anti-Semitism for a better world. He serves on the Editorial Board of Psychiatric Times

Klimaatbewuste psychiatrie op 1 spandoek

Met angst mensen gehoorzaam maken
Moffic wil de psychiatrie gebruiken om mensen schrik aan te jagen. Dit schreef hij al in 2007:

Our brains are hardwired to respond to immediate dangers, not to unique threats likely after our deaths. This leads to being blasé. Therefore, instead of using psychiatric insight and techniques to reduce excessive anxiety, shame, and guilt for global warming these emotions will need to be increased in the unconcerned.

Je leest het goed, hij wil zijn professie gebruiken om paniek te zaaien. En die bangmakerij moet dan blinde gehoorzaamheid teweeg brengen aan de klimaatdictatuur, die volgens voorstanders van militaire aard zal zijn:

This kind of ‘help’ runs counter to our usual goal of not making people feel worse! But remember that at times we indeed try to make our patients more anxious or guilty when we want them to be more compliant. We just need to do this more strategically.

De literatuur voor vandaag, zeer aan te bevelen

Meerdere mensen in mijn naaste omgeving zijn (bijna) de dood in gejaagd, door die Freudiaanse kwakdokters met hun chemierotzooi en nihilistische kijk op de mens als stimulus-respons-automaton. De ‘wij zijn ons brein’-industrie, die roepen dat je ‘een stofje in de hersenen mist’ bij gebrek aan zingeving.

Psychiatrie is dan ook geen wetenschap als natuur- scheikunde of biologie. Het is een nihilistische levensbeschouwing vermomd als artsenij, die bende verkopers van Big Pharma die de geestelijke werkelijkheid ontkennen.

Het beste zou de NVvP dus worden opgeheven als een schadelijke club kwakzalvers, lees ook Hongaars fysicus/psychiater Thomas Szaz waarom… Houkje Tamsma moet aangeklaagd worden voor een medische tuchtraad, voor dit gedrocht van een pamflet Groene Psychiatrie. In plaats van dat ze- zoals nu- artsen vervolgen die andere werkzame medicatie voorschreven voor ‘corona’…

  • Steun Interessante Tijden voor haar uitzoekwerk en dank voor de donateurs die mijn schrijven waarderen. To Hell with the Devil!

One Reply to “Psychiaters NVvP gek geworden door klimaatverandering…”

  1. De defensie-industrie explodeert en nooit lees ik in een mainstream artikel hierover iets over de ‘duurzaamheid’ van dit alles, waar dit bij vrijwel elk ander onderwerp voortdurend erbij wordt gesleept. Ik heb het nu over het FD. Sowieso moet je wel schizofreen zijn om die krant te kunnen lezen zonder de bizarre tegenstrijdigheden tussen de verschillende artikelen op te merken. De weekendbijlage is wel het mooist, er komt altijd een glossy magazine bij met advertenties van de duurste categorie mode, auto’s, horloges en dergelijke afgewisseld met bijvoorbeeld interviews met de zoveelste ‘onpraktisch geschoolde’ die het licht heeft gezien en ‘duurzaam’ is gaan leven na een corporate loopbaan en een paar miljoen op de bank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *