“Maar ik wil dat zij zich stil houdt”… (1 Timotheus 2:12)

Bijbelvast

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving is.

Vandaag gaan we verder in de brief die de Apostel Paulus stuurde aan Timotheus, met adviezen hoe je een geloofsgemeenschap opbouwt en leidt. Vandaag: Wat rijmt er op vrouwen? Wees dus niet ‘jezelluf’ maar de betere versie zoals je bedoeld bent.

Mannetje vrouwtje

‘in alle onderdanigheid’…
De apostel Paulus was duidelijk geen vrouwen-man. Maar iemand die uit de regelbevestigende uitzonderingen nog enige hoop put. En die er verder uit vertedering net als bij kinderen een aanwinst voor het huishouden in kan zien.

Hij vond mogelijk dat ze teveel babbelen over niks, dat ze praten om het praten als een vorm van contactgeluiden, uit aandacht voor zichzelf, Spiegeltje aan de Wand… En dat ze dus beter zich stil kunnen houden in de kerk, onderdanig aan de man.

Wat rijmt er op vrouwen? Bek houwen!… aldus de Apostel in de Timotheus-brief, die streng-liberale mensen de gordijnen in zal jagen…

Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren,
10maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.

11Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid.
12Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

Vechten om het vrouwtje

Oefening in waardigheid
Wie door de moderniteit is gehersenspoeld, en de links-liberale geloofsleer in gestrengheid is toegedaan door sociale druk, en het nondiscriminatiedogma (Alleen De Staat heeft recht van oordelen), die zal in de startblokken staan om met geheven socialistenvuist te protesteren.

Booeh baa blee blaa, Jamaarjij, gefwustweeerjd,…. protestgeluiden…

Zwijg!

Ik las bij John Coleman een betoog, dat social engineers van het Tavistock Institute zich er op toe legden om de waardigheid van de vrouw in de Westerse cultuur onderuit te halen. Zoals via seksualisering en egoverheerlijking.

Dit als onderdeel van de poging het christelijk fundament van de Westerse maatschappij te vernietigen.

Man en vrouw

Coleman zijn stelling, was dat juist het christelijk geloof als eerste in de geschiedenis aan vrouwen een eigen waardigheid gaf. Dat ze zich in het openbaar een houding aanleren die ze bij een man respect doet afdwingen.

Overigens hoeft Coleman met zijn betoog niet honderd procent gelijk te hebben. Paulus kan als Romeins Staatsburger te rade zijn gegaan bij de Stoïcijnen. Die kennen het verhaal van de eerbare Lucretia, die na ontering de dood verkoos boven het verder leven in schande.

Maar daar zit toch een andere lading in. Wat kan daar de redelijke overweging achter zijn?

Ik gok deze: Wie anders dan de man moet ze immers uiteindelijk beschermen, wanneer ze aangerand of aangevallen zouden worden. Vadertje Staat, de Roverheid? Een paar turbolesbo’s bij de politie met een taser misschien?

Zwijgplicht, Paulus was er voorstander van…

Pornopopjes
Paulus gaat er vanuit dat niet een wildvreemde ambtenaar beslist voor je opkomt. Maar dat de mensen om je heen met wie je op basis van vrije wil omgaat, bereid zijn, intrinsiek gemotiveerd om voor je op te komen.

Die moeten dat dan ook maar willen. (en kunnen, want je moet als man ook weerbaar kunnen zijn en geen watje) En er niet voor wegvluchten. Voor welke vrouw wil je van harte opkomen? Misschien is dat wel het onderliggende menselijke uitgangspunt, dat Paulus drijft in zijn brief aan Timotheüs

Wanneer een vrouw publiek bezit is, irritant en handelend naar impulsen en gevoels-oprispingen, schreeuwende heel vrij, zellufbewúst (een woordje gekopieerd uit een vrouwenblad) en zelfstandig te zijn a la Pink, Ryanna, en weet ik wat voor liberalistische pornopopjes er nu weer via 538 worden opgedrongen tot zedelijk bederf der jeugd…Bie Jorselluf..

Heb je daar achting voor?

Ja sorry. Bij New Age ‘spiritualiteit’ zul je als mens nooit iets horen dat je niet bevalt. Bij Iemand die werkelijk om je geeft wel. Satan is een egovleier, misschien?

De meeste mensen kennen dit werk uit de jaren ’30 vorige eeuw niet van Marxist Reich, pupil van Freud

Wilhelm Reich’s theorie als ‘dit is mijn mening als zellufbuwustu vrrrrouw’
Het onderliggende dogma dat bij die pornopopjes steeds wordt uitgedragen, is dat zelfbeheersing en waardigheid eigenlijk een opgelegd juk zijn door ‘de maatschappij’ dat je ter zelfbevrijding moet afleggen. Dat is ook de moderne interpretatie van ‘wees juzelluf’…

  • Tolerantie als het totalitarisme der lange tenen...

Dat liberalistische voorschrift werd bedacht door mannen als Karl Marx, Nietzsche en Wilhelm Reich, en via conditionering van media werd dit ‘zoals het is en hoort’.

Vrouwen die rebelleren doen dat op de sociaal geaccepteerde wijze, volgens het heersende dogma zonder dit te herkennen. Ook het woord ‘frustratie’ in seksuele en pathologiserende context is door mannen bedacht, in dit geval Wilhelm Reich. Ja nou, dan heb ik zoiets van duswelbeswel, duhh. Dit is mijn mening…

Nee die van Wilhelm Reich.

Dit dogma komt dan in plaats van de lading die Paulus er aan gaf: Beschaving door zelfbeheersing. Niet ‘wees juzelluf’ maar wees hoe God je bedoeld heeft, de betere versie van jezelf.

… Welke man komt van harte voor publiek bezit op…Denk je dan ook niet: Stik er maar in,  je weet het toch zo goed met juzelluf…Juzelluf, oh meid, kies voor juzelluf, kies voor juzelluf. Hoe vaak hoor je dat vrouwenbladvoorschrift van die ‘vriendinnen’ op terrasjes of met hun eindeloze gebel niet aan elkaar opleggen

Een stier toont al zijn mannelijkheid, maar is met een schrikdraadje te knechten

Bezonnenheid
Juist de moderniteit valt de waardigheid van de vrouw aan, maakt ze tot publiek bezit, zo stelde Coleman. Kijk enkel naar al die pornopakjes in de popmuziek en bij die satanisch getinte homo-orgie genaamd Eurovisie Songfestival.

‘Bezonnenheid’ is wat Paulus ter afsluiting aanbeveelt. De andere kant van de medaille, is dat Paulus aan het mannelijk deel van de gemeente veel hogere eisen stelt. Die moeten voor iedereen het goede voorbeeld kunnen zijn, toonbeeld van zelfbeheersing.

In plaats van slapjanussen waar de moderniteit mannen toe conditioneert. En/of escapistische cokesnuivers, die hun verantwoordelijkheid ontlopen. Man zijn, zoals Harvey Mansfield die plicht omschreef in ‘Manliness’, dat is een kunst op zich.

Een man die klaagt over vrouwen, die gedraagt zich vrouwelijk. Die kan het blijkbaar zelf niet af… Waarom zou een vrouw moeten luisteren naar een slappe sukkel?

Ontwikkelingshulp in 1 iconisch beeld gevangen

Misschien is het juist goed, dat vrouwen zo slecht luisteren naar rede en argumentatie. Dat is een prikkel om je als man te bekwamen in natuurlijk overwicht. Dus geen lege woorden, maar in een houding van (geestelijke) weerbaarheid die achting afdwingt. Net als bij hondentraining…

Het maakt Trudy ook niet uit wat je zegt, maar in welke toonsoort, met welke energie. En of je met voedsel komt. De Schepper zal met de eigenschappen der geslachten vast een goed idee hebben gehad. Toen hij eerst Adam en daarna Eva Vlaardingebroek schiep.

Paulus vervolgt aan Timotheüs

13Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
14En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.
15Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.

Heerlijk, hoe je met Paulus D66’ers kunt dissen en al dat betekenisloze geklets van de moderniteit. Maar zoals gezegd, het gros van de brief gaat over hoe juist mannen zich als goed voorbeeld moeten opstellen. Paulus schrijft aan Timotheus:

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil.

Orthodox Kruis met torenkraai in Hemelum

Orthodox, kerken met geheugen
Al dat gezift over tekstverschillen, waar redetwistende broeders zich in de kerkgeschiedenis aan te buiten zouden gaan. Er is ook niet een stukje tekst, waarmee een kerk moet kunnen vallen of staan. Duizenden gelovigen eerder hebben er het hunne van gevonden.

Toen het ‘Sola Scriptura’-dogma zich ging vestigen bij het Protestantisme: Alleen de Schrift. Hoeveel tienduizenden kerksplijtingen leverde dat op?

Byzantijnse monnik, Syrisch Orthodox als ik me niet vergis

Wat maakt het uiteindelijk uit of je ‘gelijk’ had wanneer in je houding en uitstraling op een gegeven moment niet iets te proeven zou zijn van God’s gratie…Dat je die aanraking hebt gekend, en door kunt geven.

De orthodoxe kerk kent als één van de drie peilers van het geloof ook ‘de traditie’, het geheugen van de kerk en de verbinding met het verleden. De heiligheid van God staat dan centraal, niet het heilige eigengelijk.

Die Heiligheid gaat verloren- onttrekt zich aan je waarneming en bewustzijn- wanneer je zelf te veel aan het woord wilt zijn, menende scherpzinnig en eloquent te zijn. Dan is God niet de zon van je universum, maar het ego. Dus dat neemt ondergetekende zich ook ter harte.

Heb een goede zondag, en doe bij het verlaten van dit webhuis nog een duit in de collectezak.

…hij was geboren in Foudgum, waar zelfmoord-predikant Francois Haverschmidt (‘Piet Paaltjens’) op kansel stond

  • Afgelopen week kreeg ondergetekende een geweldig compliment: Het eigen hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ zou de zelfde toonzetting hebben als Piet Paaltjens. Dat was een negentiende-eeuwse dichter-dominee (predikant in Foudgum) Francois Haverschmidt, die later zelfmoord pleegde. 

One Reply to ““Maar ik wil dat zij zich stil houdt”… (1 Timotheus 2:12)”

  1. “IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.”
    Maar die carola schouten van de Corruptie Unie met dat bekvod is wel een goed idee. Volgens gert-jan farisegers heeft carola nooit gepraat binnen welk WEF clubje ooit. Helaas voor gert-jan bewezen regeringsdocumenten het tegenovergestelde. Wij mogen dat inmiddels weer vergeten zijn, maar God vergeet niet, gert-jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *