“Uw beide borsten zijn als twee kalfjes”…(Hooglied 4:5)

De godin Natura

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we de Heilige Schrift. En wie had gedacht, dat Het Boek ook erotische poëzie bevat?

Daarom bespreken we vandaag het Hooglied. Misschien deed God dat bijbelboek er in, om wat lucht en levenslust te geven tussen al die bestraffing predikende profeten. 

Je kunt het ‘voor elkaar aantrekkelijk blijven’ dankzij Hooglied zien als Bijbelse opdracht, omdat je het anders als man en vrouw nooit met elkaar uithoudt. Dat de man een gecapituleerde Al Bundy wordt en de vrouw een klagende plofkip met pleeborstelkapsel.

De meeste mensen kennen dit werk uit de jaren ’30 vorige eeuw niet van Marxist Reich, pupil van Freud

Het intieme publiek goed maken
De zogenaamde ‘seksuele revolutie’ maakte in de moderne cultuur het intieme tot publiek goed volgens Marxistische leest. (Wilhelm Reich, de pupil van Sigmund Freud) Al dat gepraat in media over seks, tot seksuele voorlichting aan toe, waar zelfs medische pretenties aan gehangen worden.

Dat het ‘eruit’ moet omdat je anders ‘gefrustreerd’ zou raken…Of je zou dankzij ‘de maatschappij’ en ‘je jeugd’ allerlei akelige dingen opkroppen, die je moet ventileren. Ook werden universele waarden overboord gegooid: Alles is persoonlijk en tot je ‘perspectief’ terug te brengen.

Jij zegt dit omdat ‘jij’ de boodschap bent. In plaats van dat er waarheden zijn die los van tijd, plaats en persoon geldig zijn.

Sinds de Westerse cultuur bezeten raakte van het Freudiaans Marxisme, wordt wel beweerd dat christendom leidt tot seksuele frustratie, onderdrukking van ‘het natuurlijke’… Wat ‘natuur’ ook zijn mag, behalve dan ‘het geschapene’ en niet De Natuur, de afgod, Materie.

Dat is natuurlijk bullshit. Zonder erotiek was ook het christendom al lang uitgestorven. Nergens staat in de Bijbel dat je als man en vrouw niet van elkaar mag genieten. In Hooglied wordt het juist aangemoedigd.

Mannetje vrouwtje

Van publiek goed weer naar intiem
Hoe meer ‘seksuele voorlichting’ en openbaar seksgeklets, hoe onvruchtbaarder mensen werden in het Westen. Blijkbaar werkte poëzie en intimiteit beter dan een brochure van de Rutgers stichting.

De Bijbel zou als God’s woord je geen dingen opdringen, waar je ziek van zou worden. Het seksuele tot publiek goed maken- zoals het Freudiaans Marxisme deed- en relatie-hoppen, dat is uiteindelijk slecht voor mensen. Mensen willen grosso modo niet dat hun geliefde een publiek bezit is.

Ze willen iemand voor zichzelf en het intieme, niet dat het op straat ligt en publiek eigendom moet zijn. Neem bijvoorbeeld Hooglied 4, dat het erotisch verlangen beschrijft van een man naar een vrouw met alles er op en er aan, in de taal van 2500 jaar geleden:

1Zie, u bent mooi, Mijn vriendin, zie, u bent mooi.
Uw ogen zijn als duiven van achter uw sluier.

Uw haar is als een kudde geiten
die neergolft van het gebergte van Gilead.

2Uw tanden zijn als een kudde pasgeschoren schapen
die zijn opgekomen uit de wasplaats.
Alle werpen zij tweelingen,
geen van hen is zonder jongen.

3Als een scharlakenrode draad zijn uw lippen
en uw spreken is bekoorlijk.
Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen
door uw sluier heen.

Vechten om het vrouwtje

Uw beide borsten als twee kalfjes
Niet dat ik het haar van Afke ooit beschreef als een kudde geiten, en het effect daarvan liet welgevallen. Misschien zou ze wel boos worden. Maar je krijgt een idee van het universele, los van tijd en persoon:

4Uw hals is als de toren van David,
in lagen gebouwd.
Er hangen duizend schilden aan,
allemaal schilden van helden.

5Uw beide borsten zijn als twee kalfjes,
de tweeling van een gazelle,
die tussen de lelies weiden.

6Tot de wind van de dag opsteekt
en de schaduwen vluchten,
zal Ik naar de mirreberg gaan,
naar de wierookheuvel.
7Alles aan u is mooi, Mijn vriendin,
er is geen enkel gebrek aan u.

Vervolgens nodigt de Man zijn Vrouw in het Hooglied uit om te doen wat verlangende mannetjes en vrouwtjes met elkaar al sinds de oertijd doen. Alleen ligt het er wat minder dik bovenop dan je in de gepornoficeerde Westerse wereld opgedrongen krijgt.

Man en vrouw schiep Hij hen

‘Ik verlang er sterk naar in zijn Zijn schaduw te zitten’
De verlangende vrouw, die nodigt in het Hooglied haar Man met hoofdletter in haar ‘tuin’, en de rest kun je er ook wel bij verzinnen. Het Verlangen van de vrouw staat bijvoorbeeld beschreven in Hooglied 2 vers 4 tot 6:

3Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn Liefste tussen de jongemannen.
Ik verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten,
en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.

4Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.
5Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde.
6Laat Zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en Zijn rechter mij omhelzen.

Enzovoort. Je vindt er zelfs een passage in die aan Zwarte Piet doet denken, in de trant van ‘al ben ik zwart als roet, ‘k meen het wel goed’, direct aan het begin van het Hooglied:

2Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
3Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes U lief.

4Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers.
Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen meer dan de wijn. Met recht hebben zij U lief.

5Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar,
als de tentkleden van Salomo.
6Zie niet op mij neer omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen.

Voor vrouwen met korte poten en ander onaantrekkelijkheden

Seksuele Voorlichting, wat een onzin
De meeste moderne mensen zien niet in, dat ze door modernistische drogredenen besmet zijn.  Door de premoderne Bijbel te lezen word je bevrijd van moderne dwanggedachten. Zoals van het dogma dat je het intieme publiek moet maken, om zo ‘bevrijd’ te worden.

En dat dogma is dan steeds verhuld in medische en technische terminologie. Het priestergewaad werd in de moderniteit ingeruild voor een witte doktersjas, zodat seksuele voorlichters voor doktertje kunnen spelen. De Rutger’s Stichting en al die ‘voorlichting’ voor kinderen over seks, dat lijkt vooral bedoeld voor de fysiek volgroeide makers er van.

Onze kinderen hoeven niet ‘bevrijd’ te worden door linkse pedo’s, een gezond mens wil zijn kinderen beschermen. Dat is geen persoonlijke waarheid, visie, zo denken alle mensen door alle eeuwen heen. Wie aan je kind komt wil je op Middeleeuwse wijze afmaken.

Marx & Engels in Berlijn

De term ‘frustratie’ in seksuele zin komt van Wilhelm Reich, de pupil van Sigmund Freud, aartsvader van de Seksuele Revolutie. De onuitgesproken aanname daarbij is, dat je alles dat op enig moment in je opkomt/ingefluisterd krijgt ook in praktijk moet brengen.Dat zou ‘gezond’ zijn.

Omdat je anders een soort verstopte rioolput zou worden.  De modernistische oplossing is dan al even technisch en etatistisch: seksuele voorlichting, zo jong mogelijk. Er ‘er over praten’ alsof je bij Freud op de sofa ligt, het moet ‘er uit’, publiek gemaakt via Freudiaanse duiveluitdrijverij.

Al dat gelul over seks.Al die stoere verhalen van mensen over seks hebben iets kinderachtigs, altijd maar dat geleuter over seks in media. Wat heeft een ander er mee nodig wat je in het intieme doet? Wat wil je daar dan mee zeggen?

Bijbelvast

Hooglied als Bijbelse opdracht
Misschien is het wel mooier weer terug te keren naar de wijze waarop Hooglied gezonde erotische spanning verwoordt. Na dieptepunten als Heleen van Royen die een boek schrijft over haar eigen Flamoes. Vaak getuigen zulke verhalen meer van ongezonde zelfobsessie.

Ook bij de mensen die deze cliteratuur als vlucht voor de eigen toestand tot zich nemen.

Je ziet een ontwikkeling naar meer intiem al terug bij Nederlandse films. De Babyboom-filmgeneratie werd steeds getrakteerd op een blote reet en veel gevloek: Dat dwangmatige shockeren, om stoer te willen lijken.

Nu je de relationele verwoestingen van seksuele revolutie om je heen ziet, gaan mensen misschien juist het intieme weer verheerlijken. Meer Hooglied dan Heleen… En wat je vervolgens allemaal met elkaar uitspookt hoeft een ander niet te weten of te zien.

Met een goede vrouw word je gelukkig, met een slechte vrouw een filosoof

Maar dan..Zo leuk is het samenleven van man en vrouw nu ook bepaald niet altijd, het is vaak een strijd tussen twee verschillende werelden. Dus heb je als man en vrouw misschien wel een Bijbelse opdracht, dat je onderlinge Hooglied onderhoud vraagt.

Dat je een Verlangen naar elkaar blijft onderhouden. Hoe hou je het als man en vrouw immers met elkaar uit, wanneer je geen verlangen meer naar elkaar koestert… Je ziet dat overal om je heen gebeuren.

Wanneer de vrouw is uitgedijd tot plofkont met pleeborstelkapsel, de hele dag klagend over wat ze allemaal tekort is gekomen. En de man die degradeert tot een soort Al Bundy, met een flesje pils gecapituleerd kijkend naar ‘onze’ Max Verstappen die op televisie rondjes rijdt.

Tot je met ‘de mannen’ op stap gaat, om je vrouw te ontvluchten. Het Bijbelse Hooglied is daar een ultiem contrast bij, en bruikbaar wanneer je de optie ‘uit elkaar’ inruilt voor het meer Bijbelse ‘naar elkaar toe’. Heb een goede zondag, en doe een duit in de collectezak van Interessante Tijden wanneer deze weekpreek je inspireerde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *