Fysische (complot?)theorie: ‘HAARP maakt aardbevingen’…

Bron van bekende complotverhalen over HAARP als wapen

Het idee dat HAARP ook aardbevingen en cyclonen kan maken, lijkt afkomstig van een publicatie op het open access-platform HAL Science uit 2011 van Fran de Aquino.

Deze emeritusprof in fysica aan een obscure universiteit in Brazilië stelt dat de ELF-golven die HAARP opwekt (lokaal) het aardmagnetisch veld kunnen veranderen.

Met het gebruikte vermogen zou via ELF-golven een aardbeving met magnitude van 9,1 op de schaal van Richter opgewekt kunnen worden. 

Uit de publicatie, hoe HAARP anti-gravitatie op zou wekken

Maar 1 Rasti Rostelli-foto en niet te vinden op Linkedin
Aan de ionosfeerverhitter HAARP (3.6GW) in Alaska worden de meest uiteenlopende effecten toegeschreven. HAARP is het ultieme complotwapen, vooral dankzij de connectie met het Amerikaanse militair industrieel complex (DARPA)

Gisteren lieten we zien dat 1 complottheorie alvast waar is, ze maken er Noorder-Kunstlicht mee. Dat publiceerden ze in een regulier wetenschappelijk tijdschrift. Die resultaten zijn gebaseerd op een sinds 1974 gevestigde theorie van de Russische fysicus Getmantsefv.

De theorie van de Aquino, die hij in 2011 online zette op HAL is echter van een andere orde. Er circuleert ook maar 1 Rasti Rostelli-achtige foto van hem, en op Linkedin is hij niet te vinden. Maar misschien dat hij gewoon teruggetrokken leeft in de Braziliaanse jungle tussen de Harpij-arenden en de apen.

Laten we er omzichtig mee omgaan.

Zijn meest geciteerde publicatie die 44 keer opnieuw werd ingediend

De Aquino moet wel echt bestaan, hij heeft ook een honderdtal citaties op Google Scholar. Maar kijk je naar zijn meest geciteerde theorie over het manipuleren van het gravitatieveld van de aarde (voor energie-opwekking) dan zie je dat deze liefst 44 maal ge-resubmit is, sinds eerste indienen in december 2002.

Tot de finale opname in het archief van Cornell University, die in 2014 plaatsvond. De Aquino lijkt het archetypische buitenbeentje in de fysische gemeenschap die in verband wordt gebracht met theorie over anti-zwaartekracht.

Fran De Aquino, a professor of physics at Maranhao StateUniversity in Brazil, first became known the Antigravitycommunity on the Internet when he proposed in 1999 that under certain conditions Extra-Low Frequency (ELF)electrical waves can be utilized to create a gravitational shield.

Kolibrivlinder, een Aards Buitenwezen

Je zou dus objecten van gravitatievelden kunnen afschermen, zodat je deze kan laten zweven.

After nearly 3 years and several subsequentexperimental designs, he published claims in 2001 that heh ad succeeded in generating nearly 220 pounds of lift with his newest device, dubbed “System-H”.

Het idee is dat je met de juiste fysische kennis en techniek het aardmagnetisch veld in je eigen voordeel zou kunnen aanwenden. Dan zou je met een gelijke tegenkracht dus een UFO-achtig object kunnen lanceren zonder het grove geweld van huidige vliegtuig- en rakettechnologie.

Dan zit je ook al gauw in de Ufologie, ‘Vrije Energie’ en allerlei zaken die vooral populair zijn, bij mensen die nooit in de natuurkunde afstudeerden. Kom je terecht bij Vril, Orgone energy, dat werk.

Ondergetekende zijn natuurkunde-kennis gaat ook niet verder dan het VWO.

je zou er zelfs energie mee opwekken

Maar een aantal beschreven basisprincipes in de publicatie zijn wel te volgen. We lieten gisteren al zien, dat ze met HAARP extreem laagfrequente golven (ELF) opwekken in de auroral elektroject, met een vermogen van 3.6 GW in pulsen van 2,5 Hertz.

Die laten ze resoneren met de eigenfrequentie van de ionosfeer. Door die resonantie treedt een versterking op, vergelijkbaar met een wiebelende brug die gaat resoneren met de wind. Zo maak ik daar een plaatje van in mijn hoofd, om het mechanisme te visualiseren.

Zit ik er naast, meldt het.

De Aquino theoretiseert nu, dat ze in staat zijn om zo een gravitatieschild te maken. Er valt daar luchtdruk weg die door een gelijke druk op de aardmantel wordt gecompenseerd:

This decrease in the gravitational potential energy of the air column, ΔE p , produces a
decrease Δp in the local pressure p ( Bernoulli
principle)

Then the pressure equilibrium between the Earth’s mantle and the Earth’s atmosphere, in the region corresponding to the air column, is broken. This is equivalent to an increase of pressureΔp in the region of the mantle corresponding to the air column. This phenomenon is similar to an Earthquake, which liberates an energy equal to ΔE p

door opheffen van druk zou tegendruk uit de aarde ontstaan

Door een vorm van ‘antizwaartekracht’ ontstaat dus een even grote geologische tegendruk vanuit de aarde. Die zou een energie loslaten vergelijkbaar met een aardbeving van 9.1 op de schaal van Richter.

The magnitude M s in the Richter scales, corresponding to an amount of energy,ΔEp ~10 joules, is obtained by means of the well-known equation:

1019 =10(5+1.44Ms) (18) which gives M s = 9.1. That is, an Earthquake with magnitude of about 9.1 in the Richter scales.

Nu heb ik zelf niet de natuurkundige achtergrond, om deze theorievorming te toetsen op juistheid. Maar misschien zijn er in Delft fysisici als Leo Kouwenhoven die mij nog herinneren en die deze brei aan vergelijkingen kunnen toetsen op bullshitgehalte.

Hoe het ook zij, in het kort: Door een tegen-zwaartekracht op te wekken, zou je met HAARP volgens De Aquino dus een aardbeving kunnen opwekken.

Artist impression nieuw antenneveld EISCAT 3D

Omdat druk uit de aarde, de wegvallende tegendruk compenseert met een enorme vrijkomende energie. Ik moet nog meer tijd investeren om de publicatie beter te bestuderen, en externe wetenschappers vragen om toetsing. Maar zo is alvast de bron van een complot-toepassing van HAARP gevonden.

  • Steun mijn verdere onderzoek naar geo-engineering en doneer voor Interessante Tijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *