EISCAT-emeritus: “Wij en HAARP kloten niet met klimaat”…

Hertz, aartsvader van de radio-technologie ligt op Friedhof Ohlsdorf in Hamburg begraven

Het Europese HAARPje, Eiscat (1.2 GW) in Noorwegen is niet gebruikt voor militair onderzoek. En EISCAT is te zwak van vermogen om het weer op aarde te beïnvloeden.

Dat antwoordt EISCAT-emeritus Michael Rietveld op vragen over geo-engineering aan Interessante Tijden. Het effectieve stralingsvermogen dat de ionosfeer bereikt is slechts ‘zo groot als dat van een moderne windmolen’ aldus Rietveld. 

Dat het al anderhalf jaar Kunst Uitleen Tilburg- weer is ligt dus niet aan HAARP of EISCAT.

Artist impression nieuw antenneveld EISCAT 3D

‘Is er militair onderzoek gedaan met EISCAT?’
Rietveld was veertig jaar als hoofdonderzoeker bij Eiscat betrokken, en hij publiceerde honderden studies in de wetenschappelijke literatuur daarover met zijn collegae. Hij geeft keurig antwoord op drie vragen die ondergetekende hem stuurde voor het lopende onderzoek naar geo-engineering

Rietveld verklaart dat  de upgrade naar 1.2 Gigawatt plaatsvond. Maar het gebruikte (effectieve) zendvermogen is ontoereikend voor klimaat-beïnvloeding. Het vermogen dat uiteindelijk het elektronenplasma op 100 kilometer hoogte verhit is maar 1.2 Megawatt, ‘evenveel als dat van 1 windmolen’.

Westerbork

Je verhit er alleen elektronenplasma mee en nauweiljks veel zwaardere ionen. Bovendien vindt die verhitting plaats op 100 kilometer hoogte, ver boven ‘het weer’, over een oppervlakte van 20-30 kilometer:

Dear Rypke Zeilmaker,

The upgrade of the heater from 300 MW to 1.2 GW took place in 1990.

I should point out that these numbers refer to effective radiated power (ERP) and not the actual power that is radiated which remained at maximum 1.2 MW. ERP is the result of narrowing the antenna beam (or focusing) so that the power in the middle of the beam is much stronger compared to that when the power is radiated in all directions equally.

So 300 MW is the power of a transmitter needed to give the same signal in that direction if the antenna radiated isotropically (in all directions).

Kijk, dit zijn al begrippen die je als leek in de radiotechnologie en plasmafysica niet weet. ERP is een indicatie voor de input aan vermogen van zo’n antenneveld.

En niet het vermogen van de bundel met elektromagnetische pulsen dat het elektronenplasma op 100 km hoogte bereikt ter verhitting met elektromagnetische golven in het 5 MHertz bereik.

Dat effectieve zendvermogen hangt af van de ‘Antenna Gain’, de directiviteit van de antenne haar bundel.

Straalt het vermogen alle kanten op, of weet je het op een vlak zoveel mogelijk te concentreren. Die directiviteit meet je in dB. De zogenaamde ‘veldsterkte’ die Rietveld noemt is dan bij EISCAT slechts een duizendste van het inputvermogen, het ERP.

Radio Kootwijk

Alle resultaten EISCAT openbaar in te zien
 Dus met Rietveld z’n uitleg en een beetje Wikipedia-kennis kun je zelf al veel meer leren. Rietveld stelt ook dat EISCAT niet voor militair onderzoek is gebruikt, en je kunt alle publicaties gewoon openbaar zien (dat klopt)

EISCAT has not been used for research with a military background. All EISCAT research results must be published in the open literature. The research at EISCAT aims to understand the ionosphere and space near the earth, and plasma physics.

This does not mean that the military has no interest in such research. Some of the research is relevant to radio communication which has both civilian and military applications.

Ionospheric heating experiments can not be used for weather/climate modification. The power radiated (ca. 1.2 MW maximum) is similar to the energy produced by a modern windmill. Only some of this energy is absorbed by electrons in the ionosphere (from ca. 70 km to 300km) causing them to heat up.

This energy can be transferred to atoms, ions and molecules but these are at least 2000 times heavier than electrons so that they scarcely heat up, and at an altitude much higher than that where the weather occurs. The area of the heating is also very small, maybe 20-30 km in diameter at about 100 km altitude where the density of the neutral atmospehre is very low.

It is unfortunate that there were (maybe still are) conspiracy theories concerning HAARP and therefore other heaters.
I hope this answers your questions.

Best wishes,
Michael Rietveld

..naar Rudolf Hertz zijn radio-golven vernoemd (in ‘mega-Hertz)

Is Rypke nu CO?
OK…Nu kun je alsnog beweren dat Rietveld iets achter houdt. Maar je hebt tenminste keurig om weerwoord gevraagd, wat al die mensen met wilde verhalen over Eiscat/HAARP nooit deden:

  • Ik heb nergens een weerwoord gelezen bij HAARP-verhalen die jullie toestuurden, terwijl die onderzoekers  vaak eenvoudig benaderbaar zijn.

HAARP en EISCAT kunnen wel Noorder-Kunstlicht maken

Rietveld’s antwoord ligt in de lijn van mijn verwachting als ‘CO’. Ja, ze kunnen kloten met de ionosfeer en allerlei interessante (plasma)fysische verschijnselen opwekken. Die ELF-golven zijn verder interessant voor communicatie-doeleinden. Maar het is niet mogelijk om met zulke zendvermogens het mondiale klimaat te veranderen.

Of het moet zijn dat door resonantie met de eigenfrequentie van de magnetosfeer een versterkend effect ontstaat. Dat ‘wind-waait-door- brug-die- daardoor- instort’-effect. Daar wil ik Rietveld dan nog verder over doorvragen.

Het contact is alvast gelegd.

‘extreem weer’/een regenbui

Energiehoeveelheid van totaal andere ordegrootte
Maar invloed op het mondiale klimaat van zulke proeven en die van chemtrails/sproeioperaties kunnen nooit langdurig zijn, zoals het CO2-effect dat wel (in theorie) kan zijn. Dan praat je over een hele andere categorie van energietoevoeging.

Denk hier ook aan de voorspelde toevoeging aan warmte door een verdubbeling van CO2: Vier Watt per vierkante meter aardoppervlak warmte continue over de gehele aarde die wordt vastgehouden. De Zon straalt warmte in met (afhankelijk van de breedtegraad) zo’n 1400 Watt per vierkante meter over de gehele aarde.

Met HAARP heb je 3.6 GW input-vermogen. Zou je HAARP als omgekeerde zon opvatten, die dat vermogen als gerichte bundel op aarde zou richten.

Zoals Rietveld dus uitlegt, is echter het effectieve vermogen dat elektronenplasma verhit een fractie van het aandrijvende vermogen. Omdat die 3.6 GW het ERP is, en het effectieve vermogen van de bundel een duizendste bedraagt, dan praat je over 900 vierkante kilometer waar je een 4 Watt-effect behaalt.

Niet in het eggie, maar slechts als indicatie om vermogens te vergelijken. Terwijl de aarde 500 miljoen vierkante kilometer groot is. Dus wanneer je (in theorie) iedere vierkante meter aarde met 4 Watt extra zou bestralen dan had je wel 600 duizend HAARPs nodig.

Noell Eichhorn 1963; bij heldere lucht 3,8 graden opwarming, bij bewolking 2

1,2 miljoen energiecentrales nodig voor 4W per vierkante meter
Die honderdduizenden HAARPs lopen dan volcontinue enorme elektrische vermogens te verbruiken, voor je slechts het warmte-effect van een verdubbelde CO2 zou imiteren. Daarvoor zou je wel 1,2 miljoen grote gas- en kolencentrales extra moeten bouwen, enkel om die zeshonderdduizend HAARPS aan te drijven. Waar zijn die?

De alternatieve verklaring voor anderhalf jaar kutweer van het KNMI- een warme oceaan- is dan meer plausibel. Of dat dan door CO2 en/of andere oorzaken komt, dat is voer voor klimaatpsychologen.

Mijn voorlopige conclusie: HAARP en invloed op het mondiale klimaat hebben geen connectie. Wel kun je er dus kunstmatig Noorderlicht mee opwekken in de ionosfeer, zoals ze dat eerder met kernraketten al deden in 1958. (Hardtack)

En je wekt er extreem laag frequente (ELF)golven mee op die duizenden kilometers bereik hebben, via resonantie met de eigenfrequentie. (het Getmantsev-effect)

Maar daardoor is het nu niet steeds Kunst Uitleen Tilburg-weer in Nederland. We zullen ons dus meer gaan richten op lieden die de stratosfeer en de atmosfeer willen volspuiten met rotzooi als zonneschild.

  • Steun Interessante Tijden en help mijn onderzoek mogelijk maken, tot de onderste steen boven is.

One Reply to “EISCAT-emeritus: “Wij en HAARP kloten niet met klimaat”…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *