John Spee (NHN): ‘De Noordzee kun je zien als enorm industrieterrein’ (…)

In voorbereiding op het North Sea Offshore Event op donderdag 1 juni met thema ‘New Energy, Gas meets Wind’ stelt John Spee van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (= provinciale + gemeentelijke overheid) in Offshore Visie:

‘De Noordzee kun je zien als een enorm industrieterrein.

Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van offshore gas, wind, getijden, golf, zeewier en ocean farming vinden op de Noordzee plaats. De hele Noordzee is een fantastische proeftuin. Daarom hebben wij onderzoeksinstituten als Imares, NIOZ en ECN hier. De ideale setting om de geleidelijke transitie van gas naar wind vorm te geven.’

Een industrieterrein…

Misschien kan Spee dan ook aan vissers uitleggen waarom de overheid de Noordzee ‘kwetsbaar natuurgebied’ noemt, wanneer het over hun activiteiten gaat?

Zo schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in opdracht van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I/M) Het Wortelboer-2010-rapport blijft vissers achtervolgen, ook in lobby van milieuclubs (met de ’60 procent biodiversiteit verdwenen-claim)

Wetenschap op Bestelling BV
In de Nota Noordzee 2016-2021 staan de zandwinning, windustrie, olie- en gaswinning aangemerkt als van zwaarwegend nationaal belang, om zo onder Natura 2000 (Habitatrichtlijn) uit te komen, zo vermoedt ook CDA-Europarlementarier Annie Schreijer Pierik. De visserij niet. Die krijgt alle natuurmaatregelen over zich uitgestort.

Maatregelen voor natuurbescherming op de Noordzee komen uit de koker van 1 ambtenaar: Ton IJlstra en zijn wetenschap op bestelling BV-instituten Imares (nu Wageningen Marine Research), NIOZ en PBL (PBL valt onder Ministerie Infrastructuur &Milieu= Bouwsector en Windturbines). De ‘wetenschappelijke’ rechtvaardiging voor (gevolgen van) sluiting van visgebied bestelde onze Ton ook bij Imares.

Voor het Friese Front heeft IJlstra de zeekoet (een alkensoort) besteld als het posterdier dat vissertje pesten rechtvaardigt (‘bijvangst’ koppelen aan viseter zeekoet), bij VIBEG (Noordzeekustzone) was het de zwarte zee-eend. (eend koppelen aan ‘bodemberoering’ via schelpdier Spisula). Het is een diversie-tactiek, terwijl Industrieterrein Noordzee ondertussen het Wilde Westen voor de energie-industrie wordt, met negatieve effecten op zeevogels. Zie ook HIER

Zo zie je dus wat 1 ongekozen ambtenaar in Nederland – Ton IJlstra- met zijn collegae- allemaal mag uitdokteren. Je kunt dat overigens ook zien als een handige manier om alle belangen te verenigen in een compromis, dat financieel het meeste oplevert. Vanuit de stoel van wetenschapsjournalist is het makkelijk redeneren. Aan de andere kant: zo ben ik niet gehinderd door (financiële) belangen om de realiteit te beschrijven.

Zie hoe het belangenverstrengelde Imares met hun hoogleraar ‘duurzame visserij’ Adriaan Rijnsdorp vervolgens niet open en eerlijk kan/wil zijn over visserij-effecten en fosfaat in zijn boek ‘Schol in de Noordzee’. Deze praktijken nodigen uit tot (wetenschappelijke) corruptie, met schade voor mensen.

Mijn Rypothese: Ton Machiavelli IJlstra
Visserij lijkt- als zwakste lobby- een groene schaamlap voor de overheid en industrie, om zo de aandacht af te leiden van eigen activiteiten. Daarbij gebruikt de overheid met bedrijven door de overheid gesubsidieerde milieuclubs om steeds de aandacht voor natuurbescherming op vissers te richten.

Het Ministerie van Economische Zaken (Ton IJlstra) dwingt onze vissers steeds tot overleg met die clubs als Stichting de Noordzee/WNF, die hij zelf met Ministerie I/M in het zadel zet als pressiemiddel voor eigen voorgenomen beleid.

Al dat internationaal overleggen- zogenaamd om de Noordzeebodem te beschermen tegen die vissers- dat heeft voor de overheid echter meer voordelen: een deur intrappen bij overheden van andere landen met ‘groen’ excuus, om vervolgens bedrijfsbelangen te behartigen voor Ministerie EZ. Bedenk dat Nederland de grootste zandwinner van de Noordzee is voor industriezand: al in de jaren ’90 een nationaal zwaarwegend belang gemaakt vanwege de bouwsector.

We mogen zijn openhartige tweets niet meer zien. (An)ton IJlstra- woonachtig te Woerden

Vissertje pesten, de passie van Ton IJlstra
Het Ministerie van Economische Zaken (Ton IJlstra) liet ‘natuurcompensatie’ voor de Tweede Maasvlakte (250 miljoen kuub zand opspuiten in Natura 2000 Habitat 1110) ook al plaatsvinden door 25 duizend hectare ‘bodemberoerende’ visserij-vrij gebied aan te wijzen. Ton IJlstra was zowel projectleider voor de Tweede Maasvlakte als de ambtenaar die Natura 2000 op zee coördineert. Wat IJlstra uitsluitend afwentelt op vissers.

In 1992 publiceerde IJlstra in Ocean Development & International Law al over het instellen van visserij-loze gebieden als manier om regionale (= ongekozen bureaucraten/NGO’s) Noordzee-samenwerking met andere landen te forceren.

 • Meer ‘internationale samenwerking’, net als ‘schoon milieu’, ‘gezonde zee’ en ‘gratis eten’: je kunt er niet tegen zijn…’Schone Energie’, als het bestond, dan was ik er voor. Net als schone kleren: wie wil stinkende kleren? Minder afhankelijk zijn van fossiele energie: ja, hoe kun je daar tegen zijn…

Maar al snel wordt groen beleid een manier om buiten nationale jurisdictie, nationale belangengroepen en democratie beleid op te tuigen. Zodat macht van de Ton IJlstra’s van deze wereld blijft groeien, en die van gekozen bestuurders blijft afnemen.

Je spreekt dan op internationale conferenties allerlei zaken af, die dan vervolgens zonder inspraak als voldongen feit via een ambtelijke achterdeur op nationale bordjes komen. Dat is ook de consequentie van de globalistische Agenda 21/2030 Agenda (‘duurzame ontwikkeling’): het uithollen van nationale democratie/zeggenschap met ‘het milieu’ als vehikel.

Dat volledig afwentelen van natuur-‘bescherming’ op visserij, dat doet Ton IJlstra nu opnieuw voor de Doggersbank en andere kwetsbare industriegeb…, pardon, natuurgebieden, met milieuclubs als pressiemiddel om 33,5 procent van die bank op slot te zetten.

Dat zie je in DEZE PRESENTATIE

Via ‘we beschermen de Noordzee/pakken onze vissers’ heeft Ton IJlstra zijn ministerie dan tegelijk een ingang bij overheden van andere Noordzeelanden. Om daar de bedrijfsbelangen te behartigen, die zich bij het Ministerie van EZ tot ‘nationaal zwaarwegend’ belang opdrongen.  Zo snap je ook waarom zijn ministerie en het Ministerie van I/M clubs als Stichting de Noordzee sponsoren.

Machiavelli. Het was Elaine Dewar die in ‘A Cloak of Green’ (1995) al beschreef hoe de internationale zakenwereld milieuconferenties gebruikt als groen vernis voor zakendeals.

Het door de overheid betaalde Down to Earth van Milieudefensie. ‘Natuurbescherming Noordzee’ noemen ze uitsluitend in relatie tot visserij: ook hier komt het door Ministerie van I/M betaalde Wortelboer 2010 (’60 procent biodiversiteit verdwenen’) als rechtvaardiging opdraven

Nota Noordzee 2016-2021 Een groot zandwinning- en windenergiegebied, met ‘groen’ als gebied waar visserij wordt beperkt. Visserijbeperking werd synoniem gemaakt met natuurbescherming dankzij overheid en door de overheid betaalde milieuclubs

En die milieuclubs doen precies waarvoor ze zijn ‘ingehuurd’ door de overheid en bedrijven: alle aandacht in media en politiek op ecologische bijzaken/de minst schadelijke partij vestigen. Pressie op visserij zetten om naar IJlstra te luisteren.

Hier: moet je het (door de overheid gesubsidieerde en energiebedrijven gesponsorde) Wereld Natuur Fonds zien:

‘beschadigende’ visserij met ‘impact op het bodemleven’ is hier bij WNF de door MSC-gecertificeerde flyshoot-techniek

En ondertussen gaat het 100 procent staatsbedrijf Tennet voor wind-cowboy spelen, met belastingbetalers die garant staan voor uitglijders van net-cowboy en CEO-ambtenaar Mel Kroon (nog eens 25 miljard euro investeren dat Tennet zelf niet heeft en moet lenen/via blauwe enveloppen moet brandschatten bij de Nederlandse bevolking):

En tegelijk juicht Wereld Natuur Fonds dit wind-energie-eiland op de Doggersbank toe, dat Tennet juni 2016 presenteerde

Men beweert – zonder onderbouwing- dat het verbinden van de Noordzeelanden met 25 miljard euro (belastinggeld) aan stroomkabels de wisselvalligheid van wind zou ondervangen.

Kan Ton IJlstra uitleggen waar in dit kwetsbare natuurgebied ‘Stroomfabriek Doggersbank’ komt?

Discussie verboden
Een offshore conferentie met vergelijkbare titel vond vorig jaar juni ook plaats. Joop Lasseur van windenergie-lobbyclub NWEA noemde de Noordzee toen ‘wingewest voor bedrijven’. De NWEA en olie/gas-industrie hebben nu met elkaar een deal gesloten, zo meldt Offshore Visie. Over de uitgangspunten is debat verboden, zo stelt John Spee:

Duurzame energie is zeker nodig. Vanwege het klimaat en de eindigheid van fossiele brandstoffen. Dat is geen discussie

Het is inderdaad via sociale intimidatie onmogelijk gemaakt – zo merk ik ook in zeer nabije kringen- een discussie te voeren op basis van heldere definities over wat je met ‘duurzaam’ bedoeld of ‘klimaat’, logica, rede en bewijs, zoals wij doen in ons nieuwe boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’. Iedereen is voor een kleinere afhankelijkheid van fossiele energie.

 • Maar wat als daarvoor de rekening voor burgers met tientallen tot honderden miljarden euro’s zal oplopen? Wegen kosten op tegen baten? Hoeveel goed wil je doen per euro? Wanneer zijn fossiele brandstoffen op? Hoeveel tijd hebben we om over te stappen?

We gaan zo lastenverzwaringen van honderden euro’s per maand tegemoet.

Wat ze bij de Ierse windboer Airtricity ‘onkosten socialiseren’ noemen: grote bedrijven die hun verdienmodel willen baseren op overheidsgeweld/afpersing van burgers, en die bedrijfsrisico’s afdekken met vroeger ondenkbare sloten (tientallen miljarden euro’s) belastinggeld. Daar slagen ze steeds beter in.

Ja, we leven in Interessante Tijden!

6 Replies to “John Spee (NHN): ‘De Noordzee kun je zien als enorm industrieterrein’ (…)”

 1. Goed overzicht en juiste probleemstelling.
  De synergie tussen industrie en ‘milieubeweging’ met Groenlinks voorop zit hem het adagium dat ‘economische groei’ moet! en zelfs kan! met de omschakeling van fossiel naar hernieuwbaar. Het is de worst die iedereen voor gehouden wordt en de rekening wordt verschoven naar later.
  En maar onderhandelen met elkaar en maar geloven in hun eigen energiesprookje, want zelfs Jesse Klaver wil graag met zijn gezin naar de zon en op weg naar een nieuwe stede trip.
  Het valt het vooral de traditionele energie maatschappijen zoals Shell/Eneco enz aan te rekenen dat ze deze direct aantoonbare drog beweringen gewoon laten bestaan en zichzelf trouwens ermee in de voet schieten.
  Hun financiële positie is immers bij een prijs van 50 dollar per vat onhoudbaar en door de ‘renewables’ te omarmen maken dereguleren ze bovendien nog eens de prijs.
  Het zal ze (de producenten) en ons ( de consumenten) opbreken omdat het glashelder is dat de investeringen die nodig zijn in de fossiele branche om op een termijn van een jaar of twee op peil te houden onvoldoende zijn.
  Het gevolg ‘we’ krijgen stijgende fossiele brandstofprijzen en een Noordzee die volgebouwd is met inferieure energie palen. De vis wordt duur betaald. Over economische groei hoor je tegen die tijd niemand meer, dat is het ‘eiland van de vorige dag’

  1. Ja, wanneer je bedoelt ‘groei tegen een schuld met rente op’, zodat je iets waardeloos als een schuldpapier moet vullen door iets waardevols als een stuk land, grondstof, boom, mens te gebruiken

   Er moeten andere manieren van ‘groei’ zijn, innovatie die nieuwe leefmogelijkheden opent en (ecologische) grenzen doorbreekt is daar een voorbeeld van.

   Bijvoorbeeld: drinkwater uit zeewater kunnen maken… Het malthusiaanse paradigma doorbreken

   Groen Links combineert nu Malthus en bijbehorende afknijp- en controle ideologie met het grijpgrage corporatisme van de VVD/Nijpelitaanse Maffia. We gaan zo Interessante Tijden tegemoet

 2. Deze ontwikkeling zag je lang aankomen. GreenPeace ging streepjespakken dragen zo’n 20 jaar geleden, milieuclubs en honderden hoge milieu ambtenaren gingen ieder jaar met dure vliegreizen naar LinksGroen gepolitiseerde klimaatconferenties, met als drogreden de aarde te gaan redden. GreenPeace onderwereld-activisten gingen bovengronds in keurige kostuums in de 2de kamer zitten en zitten er samen met hun kapitalistische bandwagon in toenemende mate gesetteld. Hoge ambtenaren werden op GroenLinks politieke binding en kenmerken voor ambtelijke promotie geselecteerd, waardoor zij op hun beurt groen-selectief aan de subsidieknoppen konden draaien en industriepartijen konden wenken om de natuur en het klimaat te redden door klimaat-compensatieorders. Het “duurzame” politieke kartel heet het ambtelijk-academisch-industrieel-complex, natuur is nu primair geldwaarde, is beleggings- en industrieterrein geworden en heeft niets meer te maken met verantwoorde sociale zorg voor de bewoners, die op kosten worden gejaagd door onzinnige en niet-werkende “duurzame” ontwikkelingsprojecten die “vernieuwing”wordt genoemd. Laat de natuur zich nu al miljoenen jaren zichzelf redden en zich in balans houden en terwijl het klimaat bewijst zich niet/nauwelijks laat beïnvloeden door de menselijke ingrijpen. De bovenstaande “duurzame” warwinkel zou door Kafka geschreven kunnen zijn.

 3. Fantastisch overzicht weer Rypke!!
  We leven duidelijk in een corporatistische maatschappij, waarin lobby’s de dienst uitmaken. Maatschappelijk is er misschien nog de hoop dat de wal, economische wetmatigheden, het schip, marxisme in de Sovjet stijl, zal gaan keren. Voor de wetenschap, in consensus altijd aan de kant van de machthebbers, bestaat daarentegen de zekerheid dat nieuwe ideeën zich nooit zullen laten tegenhouden. Maakt de tijden toch interessant!

 4. Beste Rypke,
  ook al zou je het willen zien als een industrieterrein, zijn er nog vragen. Hoe ga je het Tennet schakelstation op Doggersbank inrichten? Dat zal waarschijnlijk, een AC/DCHV station worden. En dan komt nu de vraag voor de koelkast: Van welk rendement van je windvaantjes ga je uit bij het berekenen van de noodzakelijke capaciteit van je AC/DC converter? Of hoop je op extra uitbreiding van je windvaan park? Het lijkt een futiele en overbodige vraag, maar gaat uiteindelijk wel bepalen of je positief of negatief (nat) gaat met je wind op zee. Maar het zal allemaal wel los lopen. De capaciteit van je kabeltje bepaalt hoeveel je kunt transporteren. De rest (wat je niet kunt transporteren) fakkel je gewoon af. Is toch al betaald. Door de sukkels op land via SDE+.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *