Goede Vrijdag, een Begrafenis…

Op Goede Vrijdag herdenken christenen het lijden en sterven van Jezus Christus, hun God wordt bespot en terecht gesteld. En dan wordt God begraven… Aan het Kruis lijkt Jezus er volgens het Evangelie van Mattheus zelf ook niet meer in te geloven als hij Psalm 22 opzegt:

Mijn God waarom hebt U mij verlaten.

Mijn Statenbijbel geeft de volgende Psalm 22-tekst (1/3):

Mijn God Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijne verlossing, van de woorden mijns brullens

Mijn God ik roep des daags, maar Gij antwoordt niet, en des nachts en ik heb geene stilte


In een Godverlaten wereld klinkt vooral de spot door van Psalm 22, die ik hier in het Fries citeer zoals meegekregen uit Nijkleaster in Jorwerd.

Maria en Jezus in Trappistenklooster Koningshoeven (van La Trappe bier)

Mar ik , in wjirm, ferwade op ‘e grun

in man dy’t nearne eare of achting fun

moat hearre hoe’t de minsken fier yn’t run laistsje en gnize

en hunjend op myn Godsbetrouwen wize:

Hy leaut yn God, lit Dy him dan befrije!

Als je de zoon van God bent, waarom kom je dan niet van het kruis af? Je hoort jezelf ook die vraag stellen. Als God bestaat, waarom laat hij lijden toe, zoals Koptische christenen die bij de Palmzondag door een Islam-aanhanger (= Onderwerping) worden opgeblazen? Bij alle lijden in de wereld hangt die vraag als olifant in de kamer, zonder antwoord, zoals Jezus ook niet antwoordt op vragen van zijn vervolgers. In Oud Nederlands in de Statenvertaling klinkt het dan zo:

Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van menschen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd zeggende: Hij heeft het op den Heere gewenteld: dat Hij hem nu uithelpe, dat Hij hem redde

En dan is het Stille Zaterdag en is er niets….

Dostojewski past de zelfde metafoor toe in de Gebroeders Karamazov. Als de Starets- een lokale heilige prediker- sterft en zijn lijk ligt opgebaard. Er gebeurt geen wonder, maar zijn lichaam begint ontzettend te stinken van ontbinding…

De Noorse Doom-metalband Funeral past hier wel bij als soundtrack: zowel de bassist als de gitarist pleegden zelfmoord…Alleen Psalm 22- Godverlatenheid- en geen Pasen voor hun dus..

Opstanding.

En zonder Opstanding geen Christendom, het geloof dat de Dood, het Kwaad en het Lijden niet het laatste woord hebben. Je zou bioloog en orthodox christen Theodosius Dhobzhansky kunnen parafraseren (Nothing in Biology makes sense except in the light of Evolution).

Nothing in Life makes sense, except in the Light of Christianity.

Kyrie Eleison.

3 Replies to “Goede Vrijdag, een Begrafenis…”

  1. @Niek Pronk, Dank voor de link, die bestudeer ik eens…: mijn reageerders zijn al zoveel beter dan wat er op Climategate gemopperd werd. Maar je ‘and evil’ toevoeging: dat is nu juist waar Christendom om gaat, de worsteling met ‘het Kwaad’, en hoe dat er bij jezelf ook in sluipt met excuses.

   Gisteren bij Nijkleaster zat ik ook te denken: ach, die suffe verhaaltjes/fabeltjes, maar dan hoor je de passage uit Matteus van ‘als je de zoon van God bent, kom dan van het kruis af’. Dat is het zelfde als ‘ja, die fabeltjes’. Het zit in de Bijbel ingecalculeerd, als boek voor gewone sceptisch denkende mensen die ook een menstype en denktrant verbeelden

   Toen zag ik het zelfde miljoen maal gehoorde verhaal weer in ander licht. Het lijkt sterk op de verzoeking van Jezus in de woestijn door….Satan/het Kwaad.

   Als je de zoon van God bent, verander dan deze stenen in brood.

   Het kwaad bloeit op je keuze er aan toe te geven/geen weerstand aan te bieden, zoals je ook een zelfmedelijdende en tragikomedische levenshouding kunt ontwikkelen van ‘ach ik ben ook maar in het leven geworpen/slachtoffer’, terwijl je ook dader bent

   Mensen die God en Het Kwaad als metafysisch verschijnsel buiten het plaatje laten, die gaan het kwaad altijd externaliseren, dan zit het in ‘het Systeem’https://www.trouw.nl/home/-het-westerse-kapitalisme-is-een-ziekte-~a3b246c0/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *