1000 windturbines er bij, onze (criminele) elite handelt rationeel (3)

De komst van een massa klimaatpaupers die gedwongen met staatsgeweld een subsidie-elite in het zadel houdt is weer een stapje dichterbij. Media kondigen aan dat ons komende Groen Links/Nijpelitaanse Maffia (VVD)kabinet nog 1000 extra windturbines wil, zoals verwacht.De VVD beloofde haar leden eerder het bij de (nog niet gerealiseerde) verdubbeling te houden tot 6 gieg op land (nu 3,6). In vorig blog maakte ik al aannemelijk: er zit een andere agenda achter die ‘Transitie’, die niets met ‘het klimaat’ van doen heeft.

‘Duurzame Ontwikkeling’ Agenda 21-stijl is botte machtspolitiek, een welvaarts-transitie. De creatie van klimaatpaupers via exorbitante (energie-)lastenverzwaring vanaf 2020 is niet een onbedoeld gevolg. Maar het verarmen van de massa is het doel in zichzelf, zo is mijn stelling. Het is intentioneel. Het hoort bij de misantropische ideologie, zoals Donald Gibson al beschreef: zie volgend blog.

Je hoeft enkel je ethische dunk van onze elite wat realistischer in te schatten, om in te zien dat dit hout snijdt.

Verplichte kost voor iedereen die wil begrijpen hoe men met Groene ideologie onze nationale democratie en welvaart om zeep helpt

1+1=
Verpaupering is het logische gevolg van wat nuchter gezien een welvaarts-overdracht is van de onder- en middenklasse naar een klimaat-elite.  Je kiest om een functionerend en betaalbaar energie-systeem dat vraag-afhankelijk zichzelf bedroop, te vervangen voor een peperduur en labiel/weers-afhankelijk energie-systeem dat aanbodgestuurd werkt. Een systeem dat dus enkel via hoge belastingen over energie functioneert.

Die belastingen belanden in de zakken van een klimaatsubsidie-elite.

Rendabele opslag-mogelijkheden voor die onbetrouwbare (‘hernieuwbare’) energie bestaan niet. Omdat de overheid/milieuclubs de opwekking van CO2-vrije basislast via kernenergie uitsluiten, ligt de keuze dus vast voor een inferieur systeem.

Jaarlijks bij groeiend wind-vermogen blijft de Nederlandse CO2-uitstoot ondertussen stijgen, ook in 2016 met haar record-zachte winter. Logischerwijze zien we: met effectief klimaatbeleid heeft dit niets van doen, als dat het doel zou zijn. Logischerwijze stellen we dan: klimaatbeleid heeft klimaat niet als doel.

In de Noord Oost Polder passen ze best, de discussie gaat ook niet over de wenselijkheid van windenergie an sich

‘De Transitie’ is wel een zorgvuldig voorbereide operatie vanuit de Verenigde Naties opgelegd (Agenda 21/2030), georganiseerd door commissaris van de Rockefeller Foundation, Maurice Strong (zowel de UNEP-conferentie in 1972 Stockholm als 1992 Rio de Janeiro waar Agenda 21 werd geformuleerd).

Een operatie waarvoor Nederland een soort Devil’s Playground lijkt. En waarbij – zoals hier reeds beschreven- VVD-politici Ed Nijpels en Pieter Winsemius een cruciale rol speelden. Laatst genoemde onder de hoede van David Rockefeller (en Zbigniew Brzezinski) zijn Trilateral Commission.

Windschaduw

Creatie van Klimaatpaupers is intentioneel
Aangenomen dat niet iedereen aan de top van Amerikaanse (en dus Nederlandse) macht- mensen die aan Yale, Harvard enz zijn opgeleid- volledig achterlijk is. Maar van IQ140 of meer. En dat ook de als fysicus opgeleide Pieter Winsemius niet achterlijk is. Dan mogen we aannemen dat ze ook dondersgoed weten: ‘het klimaat’, daar doen we die ‘transitie’ niet voor. En nee, natuurlijk kun je met wisselvallige energiebronnen niet op economische wijze stabiele energiebronnen vervangen.

Klimaatpaupers zijn intentioneel
Tenzij je niet weet dat 1+1 gewoon 2 is, kun je de sociaal maatschappelijke gevolgen van ‘klimaatbeleid’ al op kilometers zien aankomen. Je krijgt steeds meer armoede, ten gunste van een kleine elite van subsidie-miljonairs en ten gunste van (energie)multinationals. Cashen op CO2-schulden lijkt verder verdacht veel op een ordinair bankiers-product, in lijn met wat iemand als bankier David Rockefeller (in februari overleden) zou bedenken.

Probeer nu eens logisch voor jezelf te bepalen, waar ‘het milieu’ nu eigenlijk voor staat’. Wanneer je ‘het milieu’ ziet als wat het is- iets door een beperkte groep mensen gedefinieerd- dan kun je ook stellen: ‘het milieu’ staat voor de macht en belangen van die groep mensen. Dat is ook wat Gibson stelde: ‘De Natuur’ en ‘De Aarde’ worden meer als machts-metaforen ingezet voor het afdwingen van gevestigde privileges.

Laat je jezelf niet langer zand in de ogen strooien over ‘links’ versus ‘rechts’ of ‘het milieu’ en ‘wel/geen windturbines’ (windenergie zal ongetwijfeld EEN deel uitmaken van de energiemix). Of tweets over het gewicht van Amalia.  Maar je informeert je, en verlegt het frame naar de vraag: in wiens belang werkt dit? Wiens macht wordt met dit beleid versterkt, en wie worden er zo verzwakt?

Dan kun je plots eindjes aan elkaar knopen die op het eerste gezicht niets met elkaar van doen leken te hebben.

Who Benefits? Vrije markt-absolutisme en milieu-absolutisme dienen zelfde doel
Dus: Wie profiteert van welk beleid? Sinds 1945 zij we al een Amerikaanse vazalstaat, we spreken ook steeds meer hun taal, kregen- zoals in vorig blog getoond- ‘het milieu’ in de massacultuur van de Amerikanen kado na Earth Day op 22 april 1970. Momenteel hebben we nog slechts 1 functionerend Kamerlid. Pieter Omtzigt die de macht controleert. En vooruit, Thierry Baudet en Theo Hiddema beginnen ook goed. Baudet moet nu al beveiligd worden.

We zijn steeds verder een fuik ingedreven. En pas wanneer de welvaart wegvalt die U en mij zoet houdt, valt het op: dat we niets te vertellen hebben in Nederland (zie Oekraine-referendum, Europese Grondwet enz), continue worden voorgelogen, en dat mensen die democratische illusies toch zouden koesteren meteen worden doodgeschoten, (Pim Fortuyn) of voor hun leven moeten vrezen (Geert Wilders)

Ze werkten via de Verenigde Naties en internationale ‘vrijhandels’-akkoorden ook aan destructie van een door burgers en parlementariërs gecontroleerde overheid die als krachtig scheidsrechter kan optreden tegen klepto-kapitalisme van multinationals. (zie daarvoor Jane Mayer’s ‘Dark Money’, hoe het vrije-markt-absolutisme terrein won dankzij de invloed van een beperkte club super-rijken).

Zowel datgene wat als typisch ‘links’ wordt beschouwd (‘het milieu’) en als ‘rechts’ (‘economie, de markt’) bevordert de zelfde kleptocratische agenda met de zelfde gevolgen. Met:

 • a. uitholling van nationale democratie
 • b. uitholling soevereiniteit van het individu.

Ecologie en Economie- zelfde neo-klassieke ideologie
Macht werkt ‘dialectisch’: de vereniging van tegendelen. Je zou de ‘linkse’ kant de vrouwelijke kant kunnen noemen, via manipulatie. En de ‘rechtse’ kant de mannelijke. Via geld en intimidatie. Bedenk dat de optuiger van Agenda 21 voor ‘Duurzame Ontwikkeling’ (= het arm en dom maken/ houden van de massa, die anders privileges elite bedreigt)- Maurice Strong, de Rockefeller-protegee zowel ‘groene’ initiatieven beijverde als ongelimiteerde ‘vrijhandel’. Strong was ook (co)-oprichter van de World Economic Forum- conferenties in Davos.

Het epicentrum van vrije-markt-absolutisme. Bedenk verder: de opvatting over ecologie binnen de oude milieubeweging (‘een mysterieuze balans stelt zich in zonder menselijke interferentie’) is gelijk aan de neo-klassieke opvatting over economie (‘de onzichtbare hand van de markt die regeert zonder overheids-interferentie’)

Dus wat zien we: een club die geen inmenging van het klootjesvolk wil bij haar streven naar absolutisme.

Veel wat ik hier beschrijf heeft een hypothetisch karakter, maar het is logisch beredeneerd en ik voer afdoende bewijzen aan. En vooral: toon mij valide argumenten en bewijzen voor mijn ongelijk! Ik bedoel dan niet weer het eindeloos oprakelen van klimaat-discussies untill hell freezes over. 

In vierde en laatste blog over de oorsprong van hun ideologie met referentie naar Donald Gibson’s boek, zien we dat ons Koningshuis/Club van Rome, Winsemius, Maurice Strong, David Rockefeller en hun volgelingen ons allerminst positief bejegenen. Zij vinden mensen ‘een kanker’, een ‘ziekte’ want ‘de aarde heeft koorts’, en ‘onze vijand is de mensheid’. Dan kun je ook verklaren waarom het beleid dat ze voorstaan zo destructief is, intentioneel ingezet om de welvaart van de massa onklaar te maken: omdat ze een hekel aan de massa hebben, en anderen de eigen privileges niet gunnen.

 

6 Replies to “1000 windturbines er bij, onze (criminele) elite handelt rationeel (3)”

 1. Onze koninklijke familie verkeert op goede voet met de elite. Denk aan prins Bernhard en het WWF en zijn Bilderberg. Niet voor niets zijn de oranjes en Rothschilds al sinds het begin gezamenlijk grootaandeelhouders in Shell.
  Daarom gaat het hier zo goed. Maar het maakt allemaal niet uit, onder de VN-regering zullen ook wij er aan moeten geloven. De ouwe Rothschild mag dan onlangs gestorven zijn, het leven gaat vrolijk verder op de uitgestippelde paden. Alleen zal de lol er wel gauw af zijn voor onze komende generaties.
  De zetel van de wereldregering zal komen te staan in Jeruzalem. Trump heeft de voorzet al gegeven. Jeruzalem moet de hoofdstad van Israël worden. Israël zal vervolgens de omliggende landen annexeren.

  1. Beste Erik, waarop baseer je al die beweringen? Ik keek ook dat filmpje van die historicus, maar hij gaf geen bronnen, enkel hypotheses. Wat ik bovenstaand schrijf kan ik documenteren

   1. De reden dat ik dat filmpje linkte was dat het lekker gemakkelijk was. In grote lijnen klopt zijn verhaal over de zionisten (afgezien van gezever over aliens en bloedlijnen). Het is een heleboel werk om mijn bronnen te vermelden, dan kan ik gelijk een eigen blog beginnen. Verder wil ik jouw site niet kapen.
    De wereld wordt gecontroleerd door zionisten, Trump, Macron en Rutte, ze hebben niets te vertellen. Verder heb je talloze opportunisten die er zelf beter van willen worden, zoals Winsemius, Nijpels etc. Voor ons wordt het er niet beter op.

    1. @ Erik, dat de belangrijkste NEO-Con Warhawks als Paul Wolfowitz Jood zijn, Henry Kissinger cs en de meeste belangrijke banken (Rothchild, Goldmann Sachs, Lehmann) maakt nog niet dat de hele wereld door zionisten geregeerd wordt. Ik lees net Nial Fergusson’s boek over de Rothschild-dynastie, en die stelt dat de top van hun macht vooral in het Britse koloniale tijdperk lag, en dat die later door Amerikanen en HSBC werd overgenomen. IN 1980 werd hun Parijse huis zelfs door Mitterand genationaliseerd…

     1. Het probleem is dat de mensen met macht zoveel mogelijk anoniem willen blijven en ze zullen aan niemand vertellen wat ze zoal uitspoken. Zeker niet aan journalisten. In elk boek waarin wordt beschreven wie de macht heeft wordt maar 1 gedeelte van het verhaal uitgelegd, maar de rest van het boek is pure speculatie. Het is domweg te ingewikkeld en te goed verborgen. Als je zoals ik heel veel hebt gelezen, dan begint er een patroon te ontstaan.
      De Rothschilds zijn rijker en machtiger dan ooit. Jacob Rothschild, de 4e Baron Rothschild heeft Churchill in het zadel geholpen en Israël gecreëerd . Hij is inmiddels dood, maar de familie heeft alle macht nog stevig in handen. Lees maar de 2 biografieën van David Irving over Churchill. Hij heeft Engeland in de 2e wereld oorlog betrokken. Dat was nergens voor nodig, de Britten hadden een pact met de Duitsers kunnen tekenen. Later heeft Jacob de VS in de oorlog betrokken in ruil voor de staat Israël.

      Baron Edmond James de Rothschild (die bekend stond als “The known benefactor”) financierde alle nederzettingen in Eretz Yisrael in de 19e eeuw. Na het overlijden van zijn vader financierde James A. de Rothschild de Knesset.
      Dorothy de Rothschild financierde het Israëlisch hooggerechtshof: http://www.abidemiracles.com/555701.htm. Een natte droom voor illuminatie, let op het christelijke kruis dat onderdeel uitmaakt van het voetpad. Ik praat hier dus over de Franse tak, die volgens Nial Fergusson verarmd is.

      Lees ‘Tower of Basel’ door Adam LeBor over BIS (The Bank of International Settlements), eigendom van JP Morgan en Rockefeller en je zult zien wie de wereld regeren

      Deze Amerikaanse ambassadeur zegt het onomwonden. De macht van de joden over het Amerikaanse congres (!) is nog groter dan hun macht over de media.

      https://youtu.be/wL2odVTOwa8

 2. Dat alles voelde ik jaren geleden al. Ik heb een heel grote afkeer van die windmolens.Ben
  mede daardoor uit Flevoland weg gegaan. Ik werd gek van al die draaiende onrust. Maar ja, wat kun je er tegen doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *