Holt IQ-verlaging economie en beschaving uit? (1)

Als evolutie via competitie en natuurlijke selectie vroeger werkte, moeten er nu ook verschillen bestaan tussen groepen met verschillende evolutie-historie

Vrouwenbladen brengen wel eens emotionele intelligentie in als troef, wat hun factor 8- ondervertegenwoordiging bij hoogbegaafdheid (IQ>140) in de emancipatie zou compenseren. Ik zou daar ‘emotionele efficiëntie’ liever tegenover stellen.

Het verbaal uitvergroten van iedere hormonale oprisping als hoger inzicht of politiek agendapunt is niet per definitie een vorm van intelligentie. Net als eindeloos gebabbel over niets via je mobiele telefoon, onredelijk revanchisme en boos worden als je iets niet begrijpt, om vervolgens via morele en emotionele manipulatie alsnog je gram te halen.

Gevoel is aardig en fijn, maar met rede, logica en bewijs schep je meer orde in de chaos. Aldus sprak Brilsmurf voor hij het Smurfendorp werd uitgemept.

Ken Uzelf
Uiteindelijk helpt intelligentie om orde te scheppen in chaos. We gaan er vanuit dat je via orde met ‘greep op de zaak’ ook iets van een beschaving kunt maken. Zodat je niet als een stel dieren dagelijks afhankelijk bent van de nukken der natuur. Die natuur is er om te beheersen, en uit beheersing van de (menselijke) natuur komt iets van beschaving voort.

Als ‘ken uzelf’ het oude levensmotto is, dan betekent dit: kennis van je eigen natuur en nukken maakt ze beheersbaar. Wie zichzelf niet naar waarheid wil kennen, bewerkt het tegendeel.

Beschaving is een dun vernisje, net als die krappe procent DNA-verschil met de aap. Maar toch het verschil tussen landen op de maan, bibliotheken aanleggen… en wat in de jungle leven in evolutionaire stasis om te knokken met je buren als de bananen weer eens op zijn of de vrouwtjes aan vervanging toe.

Via deze reflectie komen we dan bij een blogserie over het verband tussen IQ als minst subjectieve maat voor die wazige eigenschap genaamd ‘intelligentie’. En het verband met economie, welvaart en beschaving. Als leeshulp kan ‘The Red Queen’ van pas komen, over seksuele selectie-theorie van Matt Ridley.

Wil je op een biologische manier naar mensen kijken, dan ontkom je niet aan het kwetsen van Sylvana en overtreding van Artikel 1, het generaliseren van groeps-eigenschappen op een wijze die niet louter lovend en jubelend klinkt.

Het zij zo. Wij zijn ook geen massamedium, hoeven niet iedereen te vriend te houden vanwege de advertenties of subsidies.

Stoom-machine in het Science Museum, bakermat van de Industriele Revolutie

Niet zo hoogbegaafd als je zou willen
Overigens scoor ik lager dan 140, bij een ruimtelijke IQ-test kwam ik op 134, een goede vriend die TU Delft studeerde kwam op 137. Dat herinner ik nog omdat hij zich toen net iets slimmer kon voelen, en dat is ie ook. Op gereken met getallen lag de score nog lager, minder dan 120. Dat viel reuze tegen- het strookte niet met mijn gewenste zelfbeeld. Maar het klopt wel, want ik ben absoluut geen accountant.

Laat mij geen belasting-administratie doen want bij 10 keer op de rekenmachine komt er 11 keer iets anders uit. Ken Uzelf.

Maar het doorzien van structuren, patronen en begrijpend lezen gaat vrij makkelijk. Al met al kom je dan op een vrij doorsnee niveau uit waar je met wat improvisatie-vermogen, creativiteit en chronische zelfoverschatting toch plezier aan beleeft.

🙂

Ken Uzelf= kennis = beheersing
Ik wil maar onderstrepen: hoewel niet volmaakt, IQ-scores, geven redelijk weer hoe je functioneert. Ze representeren grofweg wat je tot stand kunt brengen bij taken die meer vereisen dan geweldpleging en seksuele bevruchting. Hoewel die laatst-vernoemde zaken voor de overleving van de soort meer gewicht in de schaal leggen. Intelligentie, je kunt er prima zonder en zalig zijn de armen van geest. Zonder 1 grijze cel overleven de cyano-bacteriën zo al miljarden jaren.

Een boek van Rachel Hazes verkoopt vele malen meer dan ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groe1‘, en mensen twitteren liever over het gewicht van Amalia dan gewichtiger zaken.

Achter het woord ‘intelligentie’ schuilt dus ook een beschavings-opvatting, een deels culturele waardering van eigenschappen. Maar in dat wespennest genaamd ‘beschaving’- daar gaan we nu niet staan. Beheersing van je eigen natuur en de Natuur via kennis van die natuur, dat lijkt een mooie beknopte definitie voor beschaving waar we hier mee kunnen werken.

Vandaag beperken we het nog verder tot IQ. Met het zo concreet mogelijk maken van ‘intelligentie’ kunnen we dan wat gevoeliger vragen stellen, en zo weer een nieuwe blogreeks beginnen over competitie en natuurlijke selectie bij mensen.

Science Museum Londen

Knagende vragen
Hier wat pijnlijke vragen, die komende jaren best eens duidelijker zichtbaar kunnen worden. Vervalt Zuid Afrika in chaos doordat de lage IQ-mensen het roer overnemen, zoals dit interview van Stefan Molyneux met Simon Roche voorstelt? En hoe ver kan Fryslan economisch en cultureel wegzinken dankzij decennia braindrain, zonder subsidie van het Rijk als vorm van ontwikkelingshulp? En kan massa-immigratie van mensen uit Geitenhouderije en Shariastan ons Europa ‘verdommen’?

Die vragen – met oude Sociaal Darwinistische wortels- wil ik verder uitdiepen met een biologische kijk op intelligentie, gemeten als IQ. Als intelligentie gemeten als IQ tot op zekere hoogte erfelijk is. En de dommere maar krachtiger ellebogende medemensen die zich eenvoudiger een weg banen- met vertaling in Arabisch- tot het UWV-loket planten zich sneller voort. Treedt dan ook verdomming op groepsniveau op? En als er een relatie is tussen IQ en Economie, tussen opleidingsniveau en welvaart.

Zal die verdomming dan ook tot economische zelfdestructie leiden en daarmee beschavingsverval?

Hoe goed is Artikel 1 voor de intellectuele prestaties van een volk? Wie weet creëer je met al die emotie-verabsolutering, de heilig-verklaring van opportunisme en lange tenen van Marxistisch gedefinieerde slachtoffer-groepen wel een intellectueel milieu, waarin emotionele manipulatie en intimidatie het wint van analytische intelligentie.

En voor je het weet zit je met ‘werkgroepjes duurzaamheid’ in je maag of ‘Transitie-deskundigen’. Terwijl echt intelligente mensen een pil krijgen omdat ze ‘gek’ heten: wat vooral een sociale conditie is, geen medische. Een gebroken been heb je ook alleen.

Natural History Museum London

Open Deur-Darwinisme
Wat mij betreft zijn het veel open deuren, omdat iedereen stiekem wel weet door ervaring en ondervinding, wat je niet mag zien volgens de Grondwet en de NPO. Een Darwiniaanse kijk op de erfelijkheid van menselijke eigenschappen, die ging in afgelopen decennia al snel ‘racisme’ heten en werd via Artikel 1 in de Nederlandse Grondwet – gij zult louter in lovende termen spreken over door de NPO/PvdA/journalistiek gedefinieerde slachtoffergroepen- officieel ‘Verboten’.

 • Gechargeerd geschreven liggen de verhoudingen ongeveer zo. Op de morele ladder van de NPO/PvdA-beschaving – door sommigen Cultuur-Marxisme genoemd- sta ik als blanke man onderaan. Een homofiele transgender-kleurlingvrouw in de rolstoel met allochtone spraakstoornis en Greenpeace-spandoek. Die geniet bijna diplomatieke onschendbaarheid.

Met al die andere ‘isme’s is die seksistische Victoriaanse racist Charles Darwin met zijn stigmatiserende evolutietheorie dus naar de marge gedrukt, al probeerde men in de jaren ’90 via ‘Evolutionaire Psychologie’ wat bij te sturen. Helder argumenteren op basis van rede, logica en bewijs, in massamedia hoef je het niet langer te proberen.

Het Isme wat 🙂

We kunnen die trend van partiële censuur in het Westen niet los zien van de pijnlijke geschiedenis van Wereld-oorlogen en kolonialisme. Maar morele ballast helpt niet beslist bij het helder maken van analyses. En dat is wat we hier toch graag willen doen, ietsje orde in de chaos. Beheersing via kennis, en de wil iets meer van de waarheid te kennen.

A-Selectief Darwinisme
Natuurlijk: Biologische verschillen tussen groepen/stammen worden net als ieder ander verschil al snel gebruikt om andere groepen te domineren. Waarschijnlijk discrimineerden oermensen elkaar al. Die Cro Magnon-mens lachte de Neanderthaler uit in zijn gezicht met louter stigmatiserende opmerkingen, die zijn emancipatie als primitiever oermens met niettemin zeer waardevolle eigenschappen ernstig geweld aan deden.

Die zelfoverschattende Cro-Magnon-mens ook, die zich maar middelpunt van het universum waande. Pfff.

In het Westen werd die neiging echter op efficiëntere en meer technocratische wijze gebotvierd dan eerder in de geschiedenis mogelijk was. Maar daar staat tegenover dat dankzij de in het Westen veroorzaakte Industriele Revolutie nu miljarden mensen niet meer als ratten hoeven sterven aan ondervoeding en zinloze ziektes.

Laten we het de ‘Wet van Behoud van Ellende’ noemen: voor ieder kwaad keert evenveel goed terug en omgekeerd.

Terwijl Artikel 1 nu over alle discussies in massamedia ligt als verstikkende mantel der liefde, sluimert het Sociaal Darwinisme onder het oppervlak voort. Alleen is het minder selectief geworden. Het zijn nu niet meer Joden, Negers, Grieken, Ieren en andere Untermenschen. De hele mensheid moet het ontgelden als evolutionaire fout.

De angst voor andere mensen-  die voorheen op andere ‘rassen’ werd geprojecteerd met beroep op populatie-biologie, Darwin en Malthus, die projecteren veel Westerlingen nu op ‘De Mensheid’, zoals de Club van Rome schreef in 1991: ‘De mensheid is onze vijand’. Op Facebook zie je overal ‘groene’ mensen die op basis van populatie-biologische argumentatie met Darwiniaanse en Malthusiaanse insteek roepen; Er  zijn ‘teveel mensen’ voor ‘De Aarde’.

In hun wereld leven miljarden mensen teveel door een ‘populatie-explosie’ en voor rechtvaardiging van die stellingname komt Darwin vaak opdraven. ‘De Ontplofte Aap’ zo schreef bioloog Jelle Reumer, over zijn versie van Jared Diamond’s ‘Collapse’.

Aziaten scoren het hoogste op IQ

Geen Demografische transitie voor iedereen?
Ook deze biologie-lerares Noor Fiers op Scientias beschrijft (andere) mensen als te snel voortplantende plaagdieren, die de gerechtvaardigde straf door De Aarde niet zullen ontlopen. Groene mensen vertellen meestal niet wat voor Entlosung ze in de aanbieding hebben wanneer ze stellen dat er 4 miljard mensen ‘teveel’ zijn, of dat er- zoals Paul ‘Populatiebom’ Erhlich stelde- maar een half miljard mensen op aard mogen leven.

Dat aantal staat sinds 1980 ook op de Georgia Guidestones gekerfd, als norm voor de mensheid die ‘in perpetual balance with nature’ dient te leven in ‘The Age of Reason’.

Er zijn dus 7 miljard mensen ‘teveel’. Dus wie zullen er na een ramp van apocalyptische omvang overblijven? Wij Ecomodernisten brengen daar bij ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ een oud argument tegenin. Die van de Demografische Transitie-theorie, die vooral is gebaseerd op het Westen en Aziatische landen. Je veronderstelt dan dat bij groeiende welvaart mensen vanzelf minder kinderen krijgen, ze gaan zich beschaven via onderwijs en cultuur.

Kloonschaap Dolly: hoe kon wetenschap in het Westen opbloeien, en niet elders?

Wanneer je Darwin echter projecteert op menselijke evolutie, kan die demografische transitie-verwachting ook een naieve projectie zijn. Niet iedere bevolkingsgroep hoeft het zelfde te reageren op gewijzigde omstandigheden. De Duitsers konden zich twee maal (WO1 en WO2) op bijna miraculeuze wijze verheffen tot de meest productieve economie met de beste wetenschap. Vanuit een situatie van totale destructie en annihilatie van miljoenen van de eigen bevolking.

Haiti ontstond in 1804 als vrijgevochten Slavenkolonie, Suikerplantage-slaven die via een revolutie de Fransen verjaagden met machetes. Het is er meer dan 200 jaar later nog steeds een onbeholpen zootje, dat als belangrijkste export-product de Voodoo kent. Zwarte magie, als erfenis van de animistische Afrikaanse religies. Dikke kans dat als je Duitsers in Haiti neerzet, dat ze binnen enkele decennia het meest welvarende land werden van Midden Amerika. En ze zouden al snel de voetbalcup winnen. En Haitiaans Weizenbier zou succesvol exportproduct worden.

Kun je bij iedereen met welvaart en onderwijs het zelfde bereiken?

Hadden Anglo-Amerikaanse Aristocraten (en Dolfie) toch een punt?
Op Interessante Tijden beschreef ik eerder de angst van een Amerikaanse aristocratie rond 1900 van de Boone & Crockett Club rond toenmalig president Teddy Roosevelt. Die zagen Joodse, Italiaanse en Griekse immigranten New York instromen die volgens hen het niveau omlaag zouden halen van de stad.  De lager ontwikkelde mensen planten zich sneller voort dan de hoger ontwikkelden. En als de dommen en ‘onbeschaafden’ getalsmatig de overhand krijgen boven de hoger beschaafden, dan krijg je beschavings-zelfmoord, zo stelden zij.

Tot in de jaren ’50 kende de Verenigde Staten dankzij hun lobby dan ook strenge ras-bepaalde immigratie-wetten, zo beschreef Johathan Spiro in ‘Defending the Master Race, the Life and Legacy of Madison Grant’. Het eerste gebruik van Zyklon B vond plaats als ontluizingsmiddel bij Duitse migrantenschepen richting de Verenigde Staten in de jaren ’20. Luizen brengen namelijk ziekten over in hoge bevolkingsconcentraties.

Iedereen- ook de stichter van het Wereld Natuur Fonds en IUCN Julian Huxley- ging er vanuit dat menselijk gedrag vooral genetisch bepaald was, Nature boven Nurture, de natuur boven ‘cultuur’. Cultuur was/is ‘zo biologisch als een beverdam’, als ik modern Darwinist Daniel Dennett even citeer. Met die opvatting- Nature boven Nurture- zou maar beperkt zin hebben om te proberen mensen beschaving bij te brengen als het er qua erfelijkheid niet in zit. Hogere culturen zijn dan het gevolg van betere genen.

Hun sentiment met angst voor ongecontroleerde populatiegroei stond aan de basis van de moderne milieubeweging. Hun lobby voor raszuiverheid en tegen ‘de populatie-explosie’ (Population Bomb) via clubs als Planned Parenthood en de American Eugenics Society, later Population Council en de United Nations Population Fund, die ging hand in hand met natuurbescherming.

Hoewel je dus morele bedenkingen krijgt bij hun vanuit christelijk perspectief gezien kille argumentatie (de goddelijke plicht vervalt om in een ander een ‘medemens’ te zien, die wordt ‘sta-in-de-weg’, consument van ‘mijn’ grondstoffen), kunnen ze puur op basis van natuurlijke en seksuele selectie en biologie een punt (gehad) hebben. En ook op basis van populatie-biologie. In deel 3 over Zuid Afrika zal ik daar praktijk-voorbeelden van geven, evenals deel 2 over Fryslan waar je ook een Braindrain ziet die reeds een halve eeuw of langer gaande is.

Een kanttekening bij ‘intelligentie’
Zonder het hoofd hou je enkel een hongerige maag en ledematen over. Het omgekeerde is overigens ook slecht: met enkel (wereldvreemde) academici hou je vooral mensen over die het voor anderen goed weten. Maar die nog geen boekenkast of parketvloertje kunnen leggen of elektrisch circuit aanpassen, wapperende handjes met de morele wijsheid in pacht.

Het ideaal blijft de Homo universalis, iemand die met hoofd en handen even goed is, die eigen ideeën ook praktisch vorm kan geven. Een ingenieur bijvoorbeeld. Landen die grote economische bloei kenden in afgelopen decennia als India en China, daar staan beta’s en ingenieurs hoog aangeschreven, die bevolken de top-posities in het bestuur. Nederland kent nog 1 functionerend Kamerlid dat kan rekenen, Pieter Omtzigt.

Uit begin 20ste eeuw, het ideaal van volksverheffing dat deels mislukte

Intelligentie is niet beslist van papieren opleidingsniveau afhankelijk. Ik ontmoet mensen die nog geen Nederlandse zin goed kunnen schrijven, maar die wel 1:18 een optimaal draaiend schaalmodel van een scheepsmotor kunnen bouwen. Je kunt op papier academisch niveau hebben, maar als je Hoogleraar Transitieblabla bent heb je de maatschappij niets te bieden buiten zelfdestructieve onzin. Misschien is een overschot nutteloze academici wel veel destructiever, mensen die problemen verzinnen om zichzelf als oplossing aan te bieden.

Je kunt ook op uiterst geraffineerde wijze je eigen maatschappij helpen vernietigen. Waar je met normaal boerenverstand al op voorhand zou zien: It Kin Net!

Theorie is de wortel van alle kwaad. Academische Ballast kan de economie in een muur van papier laten vastlopen. En volgens de Morosofie van Mattijs van Boxsel is ‘zelfdestructie’ de definitie voor hardcore-domheid. Dus hou ik die definitie voor de objectiviteit ook aan.

Toch speelt IQ zeker een rol, wanneer het om die zelfdestructie gaat. Daar gaan we morgen verder op in als we de Friese economie bespreken.

One Reply to “Holt IQ-verlaging economie en beschaving uit? (1)”

 1. Mooi stuk, wel wat breed maar toch.
  Wat ik wilde aandragen is dat men ook kan kijken naar de ‘spirituele’ intelligentie/gevoel/intensie. Hiermee bedoel ik de geestelijke ontwikkeling op het zijnsnivo zoals die door de grote filosofen en geestelijke leraren wordt behandeld.
  Denk aan zaken zoals Wie ben IK en wat ben IK bijvoorbeeld. Of : Waarom denk ik wat ik denk? Of: Ben ik meer of minder (vrij of zo) dan een Merel? Zo ja waarom en zo nee waarom niet. Hoe werken mijn hersenen eigenlijk en kan ik de ingeprente conditioneringen ook vervangen door wat aangenamere ideeën? Is er een God nodig omdat wij onze eigen evt onnozelheid en/of immorele perversiteit niet kunnen afleggen? Is er een goede levensfilosofie nodig?
  Wie zijn eigenlijk de grote misleiders? Wat is Liefde en is het leven lang genoeg om het te verdoen met onzin?
  Zijn eten, drinken en een dak boven het hoofd niet genoeg en zijn mensen die maar altijd meer willen niet grote egoïsten (zoals de natuur is?)
  Is de natuur (wat wij naar mij idee zijn) niet een beetje willoos en hebben we niet juist de goedheid nodig om een beetje gelukkig te zijn?
  Of gaat alles zoals het gaat omdat het nu eenmaal zo gaat?
  Natuurlijk zijn er boeven die de zaak op aarde saboteren.
  Maar die hebben de macht achter zich. Tja.

  Ik denk dat een mens eerst zichzelf dient te ‘verlichten’ (‘ervaren’, ‘bewustzijn’ ..) alvorens in de valkuil van politiek te stappen. Dat wist Plato al, schrijft men.

  Naar mijn idee zijn vrouwen gevoelswezens, mannen doeners. Maar… vrouw is wel hetzelfde als de man in het beginstadium in de baarmoeder. Onder invloed van een hormoon wordt bij dat wezen de struktuur naar binnen gericht. De penis wordt een vagina, en andere zaken. Zo wordt misschien haar brein ook naar ‘binnen’ gericht? Zij zal immers baren en zo. Zo zijn vrouwen ook minder pijngevoelig enzo.
  Alles heeft een functie. ‘Alleen’ is ons natuurlijke leefpatroon nogal doorbroken en daarom zijn bepaalde zaken niet meer juist in te schatten.
  Voorbeeld: Sommigen kunnen niet goed rekenen. Dan noemen we dat minder intelligent qua rekenen. Maar dat rekenen is eigenlijk absurt in de natuur en niet nodig. Dus we maken inschattingsfouten als we mensen beoordelen. Zo ook met aardrijkskunde of zo. Of schrijven. Allemaal eigenlijk onzin. Schrijven komt trouwens van de slavenhouderij denk ik. Makkelijk belasting innen als je kunt schrijven.
  (n.b. Als ik iets van de natuur niet begrijp, dan probeer ik het te begrijpen van uit ‘evolutionair’ standpunt, en dan zie ik vaak de linken wel. Voorbeeld: Waarom zitten onze ogen van voren en niet opzij? Omdat we blijkbaar meer jagers dan prooi zijn.)

  Lang verhaal kort:
  We moeten onze wortels met onszelf (weer) herstellen en werkelijk volwassen worden. Dat is veel belangrijker dan wat dan ook op het gebied van onrecht en misdaad. Zonder werkelijke zelfkennis doet men maar liever eenvoudig aan: eten, drinken en wat gezelligheid. De rest is eigenlijk bijzaak. Want, zonder werkelijke zelfkennis en wijsheid is er geen werkelijke intelligentie mogelijk. En dan bedoel ik Wijsheid.
  Ongeveer.
  Want zonder Wijsheid loopt ‘het gedrocht van leugens’ over de ander heen. Het lokt hem op zijn glibberige pad van drogredenen en misleiding waarop de goede ziel het altijd verliest.
  De Bijbel zegt het al: Praat niet over zaken waar je niets van weet.
  Dat houdt dan misschien wel in dat je je kunt bijscholen?

  Maar goed. Ik zie duidelijk dat zonder ware zelfkennis er geen werkelijk pure (bijna goddelijke?) intelligentie (én emotie) kan zijn. En dat weten héél veel mensen niet. Denk ik. Omdat het nogal ver van het bed kennis is. En omdat de kerken de mensen een placebo heeft gegeven?

  Zelfbewustzijn vind ik erg belangrijk. En zaken zoals ware Aandacht enzo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *