Holt Brain Drain Friese economie en beschaving uit? (2)

Een slap aftreksel van de Randstad worden, maar dan dommer?

In het eerste deel legde ik een verband uit tussen IQ als maat voor ‘intelligentie’, de erfelijkheid daarvan en consequenties voor economische ontwikkeling. Ouders met een hoger IQ krijgen slimmere kinderen, maar slimme mensen krijgen gemiddeld minder kinderen dan domme mensen.

Al sinds de opkomst van de ‘eugenetica’ (= wel geboren) maakten mensen zich zorgen dat zo op termijn degeneratie van je bevolking optreedt.

Zo slim is het dus niet om weinig kinderen te krijgen 🙂

Uit die aristocratische zorgen over populatie-degeneratie en (a-)sociaal Darwinisme  kwam in de jaren ’60-’70 de moderne milieubeweging voort, de angst voor degeneratie door groeiende welvaart van ‘de anderen’.

Met de import naar welvarende Westerse landen als Nederland van laag-IQ mensen uit Geitenhouderije met gemiddeld dommere kinderen en een cultuur die achterlijkheid verheerlijkt, haal je in die redeneertrant dus ook het niveau van een populatie omlaag.

Die import van mensen met lager IQ moet op termijn consequenties hebben voor het functioneren van je openbaar bestuur en economie. Dat lijkt logisch. Daarnaast kun je met emigratie van hoger IQ-mensen ook een intellectueel klimaat van verdomming krijgen dat zelfversterkend werkt.

Zoals een varen stoffen loslaat in de bodem, die andere planten verdrijven buiten zijn eigen soort. Dat mechanisme van zelfversterking zie je ook bij mensen. Die IQ-verlaging kan via import werken, maar ook via export, Brain Drain. Zoals alle talent in de wereld naar Amerikaanse universiteiten trok.

Als die na intellectuele vorming niet terugkeren naar het land van geboorte, gaat het land dat ze achterlaten lijden aan braindrain met zelfversterkend effect. Want voor een functionerend landsbestuur heb je intelligente mensen nodig.

Je loopt zo door globalisme het risico, dat hele regio’s in de wereld ‘verdommen’. Op provinciaal niveau kun je die trend al op bescheiden wijze zien. Neem Fryslan!

Alde Toer, hoe Fries wil je het hebben?

Brain Drain-crisis in Fryslan
Als onderzoeksregio voor mijn veldstudie kiezen we hier Friesland, waar we 6 jaar ogen en oren de kost gaven en gedragingen registreerden. Bij blanke Friezen als studie-object kun je niet de beschuldiging van racisme krijgen, omdat het geen zielige Artikel-1-slachtoffergroep is, al praten velen net zo gebrekkig Nederlands. 🙂

Dus dat ik geen boze blanke racist ben omdat ik Friese gevoelens kwets. Want dan zou ik Self Hating Frisian zijn. Mijn voorvaderen Rypke en Wybe wil ik ook niet beledigen, sterker nog: misschien ben ik wel meer Fries dan velen die binnensmonds mompelend geloven dat zij dat zijn.

Wel kan ik een punt illustreren.

In plattelands-gebieden als Friesland kun je al zien wat decennia braindrain sluipenderwijs uitricht. De mentale afstand met economische groei-regio’s kan zo groeien ondanks de relatief kleine fysieke afstand met economische kerngebieden als de Randstad.

Het voordeel is wel: lagere huizenprijzen, zodat je voor relatief weinig geld een eigen groene hof kunt hebben.

Zweefvliegen op vlinderstruik voor huis, hij bloeit weer: wat een enorm gave beesten…

Heerlijk! Het meeste werk gaat immers toch via het web. Je kunt ook vanuit Boerghanistan met iedereen in conclaaf.

Wie iets kan als ondernemer of iets meer hersens heeft trekt naar de Randstad, waar het werk is. Het gat wordt gevuld met ‘niet van hier’-mensen, rustzoekers en gepensioneerden. De kans dat hier op het platteland vervolgens duurzame economische bloei ontstaat neemt steeds verder af.

Zien we een functionerende economie als een hele persoon. Dan blijven enkel de maag en de ledematen over als het hoofd wegtrekt. Ook ontbreekt dan de intellectuele basis om weerstand te bieden tegen bedreigingen van buitenaf.

 • Observatie 1: de massacultuur heeft hier via massamedia net zo in negatieve zin huisgehouden als overal.

Us Mem bij It Reade Klif. Fries is een mentaliteit zoals Oer-Friezen als Foppe de Haan die vertolken: maar is die er nog wel?

Veel Friezen verloren – zo is mijn observatie na 6 jaar antropologisch veldonderzoek- de positieve eigenschappen die je bij de oer-Fries voorstelt als nuchterheid, realiteitszin, rationaliteit, daadkracht en karaktervastheid, de Foppe de Haan-achtige karakters die geliefd zijn omdat ze oer-Nederlandse deugden vertolken (‘De Vries is de meest algemene naam in NL).

Het ‘Leaver dea as Slaef’-levensgevoel waar men ook op doelt als men over de ‘mienskip’ (= gemeenschap) filosofeert hier. Identiteit als een mentaliteit.

Je zou hopen dat het platteland een reservoir van nuchterheid was tegen Urban Myths als de klimaat-waan. Dat lijkt vooralsnog niet het geval, zo leert 6 jaar veld-ervaring na remigratie. Wel verwart men nogal eens ‘anti-intellectueel’ met ‘nuchter’.

Wat hier achterbleef,  werd ‘opgevoed’ door de zelfde vulgaire massamedia, ze leven mee met de zelfde slechte TV. Met een iets rijker vocabulaire of accentloos Nederlands maak je jezelf al verdacht bij de Diep-Fries.

Ze behielden dus wel de negatieve eigenschappen der Diep-Friezen, zoals vijandigheid tegen nieuwe inzichten volgens een typische Pavlov-reactie. (‘hai siltjr wol euv’n fertelje’, ar’gaaant, tinksedatseheulwatbinne). Wat de boermens niet is gewend vanaf zijn televisie dat lustieniet. En de boermens kent vrij veel niet.

 • Observatie 2: De autochtonen die op papier hoger opgeleid zijn, lijken even gehersenspoeld door media als elders.

Je ziet het ook in het stemgedrag van Statenleden. Het omarmt enkel met nog meer dommigheid en ijver de filosofie van groen geverfde haat tegen de mensheid- ‘Ut Klimaet’ . Thema’s van boertjes die wereldburger willen lijken, zoals je leest in het noordelijke subsidieblaadje Noorderbreedte.

Hinne Wagenaar blaast met Nijkleaster de zaak weer nieuw geestelijk leven in. Voor zulke zaken heb je mensen met intellectuele vorming nodig

Alternative Social Stable State
Die trends werken op een gegeven moment zelfversterkend.Lager intelligente mensen met hun omgangsvormen die met hun anti-intellectuele inslag selecterend werken voor andere omgangsvormen.

Je zou in perifere zones als Friesland van een ecologische wetmatigheid kunnen spreken, van Alternative Stable States met een kantelpunt. Is een bepaald deel van de populatie verdwenen, dan hou je een sociaal-intellectueel klimaat over waarin dat wat je nodig hebt voor ‘verslimming’ slechter gedijt. Het hoort er niet thuis als vreemd element. 

Op een gegeven moment houdt de domheid zichzelf in stand, omdat het domme- eenmaal in de absolute meerderheid- het meer ontwikkelde de kop indrukt. 

Door verdomming neemt de weerstand tegen vestiging van mensen toe die het intellectueel klimaat kunnen verbeteren. Die vestigings-barriere ontstaat dan, door de groei in mentale afstand: het schept zo een eigen (anti-)intellectueel klimaat. Tegen een wat intellectueler kijk op zaken ontstaat een vijandigheid.

Die weerstand is natuurlijk menselijk gedrag. Omdat iedere groep mensen altijd koste wat kost het eigen prestige en zelfbeeld wil handhaven.

Wetsus, voor een innovatief klimaat heb je een hoger gehalte academici en ingenieurs nodig

Fries Minimalisme, schoonheidsideaal van ‘Sa ken’t ek wol
Je kunt mensengroepen zien als in permanente strijd en concurrentie met elkaar, waarbij behoud van eigen prestige een belangrijk agendapunt is.

Dat geldt voor mensen die zich ‘slim’ wanen (is niet beslist papieren opleidingsniveau, in tegendeel: veel vakmensen en ambachtsmensen zijn meer bekwaam en realistischer dan de meeste academici), en mensen die achteraan stonden bij de grijze cellen-markt. Het is een natuurlijke menselijke reactie.

Je kunt je eigen gebrek aan ontwikkeling dan als deugd uitventen. Alsof sociale botheid eigenlijk een vorm van nuchterheid en hogere wijsheid is van ‘wai ssssain ssso g’woan’ gebleuv’n‘ (= wij zijn binnen onze Postcode gebleven). Bekrompenheid is ook een vorm van arrogantie maar dan in een nauwer jasje.

Krijgt die mentaliteit de meerderheid, dan onderdrukt dat dus een andere mentaliteit.

Ook grappig is de gespeelde bescheidenheid der Diep Friezen. Als ze elkaar verhalen vertellen is het vaak in de trant van ‘wij waren de mensen die niet zeiden maar deden, terwijl die anderen wel zeiden maar niets klaarspeelden’.

Meestal zijn dat verhalen waar de fysieke vermogens op de proef werden gesteld. Zoals in van die zuipverhalen van ‘ik zoop een fles Beerenburg op de Feenhoop en voelde niks, maar die anderen….’

Ook een vorm van arrogantie, waarmee je de eigen stam verheft. Krijg je- zoals in Friesland- een hoger gehalte lager opgeleiden en bejaarden, dan kan dat ook de innovatie smoren. Je houdt dan in landschappelijk beleid, architectuur en alles dat een regio aanzien kan geven de kunststroming van het Fries Minimalisme over. Sa ken’t ek wol.

Mummiekerk Wiewerd

Infuus ontwikkelingshulp
Die mentaliteit uit zich dan ook in het provincie-bestuur en de maatregelen die zij associeren met economische bloei. In Friesland denkt men daarom nog als in de jaren ’50: meer asfalt = meer economie. Toen was dat inderdaad nog zo, omdat cruciale verbindingen er nog niet waren. De bestuurlijke filosofie hierachter lijkt ‘Je Moet toch Wat’ (= wij hebben geen idee). 

Je ziet in perifere regio’s als Friesland dat bestuurders dan met miljarden euro’s ontwikkelingshulp allerlei infrastructuur-projecten beginnen. Uit angst voor krimp zijn hier al tenminste 3 grote asfaltprojecten gelanceerd, in de provincie dus met veruit de minste files van heel Nederland.

Het bord ‘Kans op File!’ kun je hier lezen met een uitroepteken van verhulde trots: wai th’ ell’ n ook meu

 1. De Centrale As door Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden om het dorpsgat Garyp vierbaans met provinciestadje Dokkum te verbinden, kosten minimaal 400-500 miljoen euro subsidie. Verdient zich nooit terug. Want hoe verdient 2 minuten tijdwinst voor Oege Oegema uit Harkema zich economisch terug? Het is wel een prachtige weg waar de bouwsector en ingenieursbureaus mee binnenliepen. Nergens ter wereld kan men zulke mooie wegen met aquaducten, spoorwegbruggen, viaducten en zelfs vleermuis-flyovers maken als in Nederland.
 2. Het ondoorgrondelijke asfaltdoolhof Haak Om Leeuwarden dwars door honderden hectares primair weidevogelland. Dat heeft minimaal 800 miljoen euro subsidie gekost. Opnieuw prachtig aangelegd. Wanneer je om Leeuwarden heen wilt rijden vanuit Harlingen zonder stoplichten is het een uitkomst. Maar hoe verdient zo’n lap asfalt zich economisch terug? Misschien moet je het werk voor de bouwsector als doel op zich zien. Daartoe dient ook die permanente Crisis en Herstelwet.
 3. Nog ondoorgrondelijker is de ratio achter verdubbeling van de N31 met aquaduct onder het Van Harinxma-Kanaal door bij Harlingen. Moet ook minimaal een half miljard euro subsidies kosten. Er heeft nog nooit 1 file gestaan.

Men is afhankelijk van rijks-subsidies als provinciale ontwikkelingshulp, en wordt daar steeds meer afhankelijk van.

Een half miljard euro voor 2 minuten tijdwinst voor 13 duizend mensen uit Dokkum: de Centrale As

Wat is achter deze uitgave van 2 miljard euro belastinggeld nu de economische ratio?
Angst voor krimp speelt mee bij het aanleggen van die asfaltzee. Maar wat is dan je idee achter economische bloei? Als jeugd met enige capaciteiten en hersens eerst wegtrekt met 80 kilometer per uur doen ze dat nu met 100 kilometer per uur.

Lag het werkelijk aan een gebrek aan asfalt, dat bedrijvigheid uit de Randstad onvoldoende overloopt naar Fryske Grun?

In Schotland en vele andere perifere regio’s waar men van toerisme en de agrarische sector leeft, daar zie je het zelfde. In het boek ‘Soil and Soul’ van een Schotse academicus las je dan ook min of meer de zelfde litanie als hierboven. Voor een evenwichtig opgebouwde gemeenschap heb je mensen van alle lagen en standen nodig, hoofd en handen.

Mensen die meer ‘hoofd’ zijn zouden na een ‘grand tour’ waarbij ze de wereld opsnuiven eigenlijk weer terug moeten keren. Die ‘grand tour’ was iets dat de Engelse elite-jeugd in de 17-de en 18-de eeuw ging doen, Europa in trekken om de wereld te zien. Voor de ervaring. Om dan het bedrijf van Pa over te nemen.

Zo is ‘toerisme’ ook ontstaan, de naam is er van afgeleid.

…wat is de economische winst voor de regio van 500 miljoen euro asfalt-subsidie? Vleermuis-flyover bij Centrale As

Brain Gain met kleinere mentale afstand
In Friesland zie je nu een tegengestelde beweging, mijn eigen gemeente de Friese Meren investeerde bijna een half miljoen publieke euro’s om de mentale afstand met de rest van Nederland te vergroten. Het werd op last van het merendeels laag opgeleide en grijze FNP-stemvee Fryske Marren.

Diep-Friezen bleven qua communicatieve vaardigheden wel vaak in de (b)oertijd leven.

Wanneer je een spontaan normaal gesprek kunt beginnen, is het 19 van de 20 keer geen Fries. Mij dunkt zijn dat geen eigenschappen die aan een positief vestigingsklimaat bijdragen. Men wil die negatieve eigenschap dan nog wel eens ophemelen alsof je meer aan Friezen zou hebben op langere termijn.

Je komt hier wonen voor de groene ruimte: de Zwette bij Easterwierum

Dat argument heb ik nooit zo begrepen. Je kunt ook direct normaal communicatief zijn. En later altijd nog beslissen of je wel of niet dikke vrienden wilt zijn. Je kunt evengoed besluiten dat je die energie niet wilt investeren in mensen waar je intellectueel toch niets mee deelt.

En dan: Hoeveel mensen zijn nu werkelijk ‘beter’ in moreel opzicht? Zou iemand waarmee je direct een normaal gesprek kunt voeren of een geintje maken als zakelijke smeerolie moreel minder deugen?

Dat lijkt me onzin. Wat je ‘gewend’ bent, is iets anders dan wat ‘moreel beter’ is.

Wegen aanleggen uit angst voor krimp. Kun je met 100 kilometer per uur wegtrekken. Het is-toegegeven- een fantastische mooi vormgegeven weg

Lof der Botheid
Het als deugd verkopen dat je nooit verder dan je Postcode keek of je vertrouwde massamedia, dat kan onmogelijk stimulerend zijn voor het economische klimaat. Je vraagt je dus wel eens af, wat nog een positieve onderscheidende kwaliteit is van Friese identiteit, en of je daar nog wel van kunt spreken. Iets dat ook het vestigingsklimaat positief bevordert.

Die Elfstedentocht als ultieme Friese PR werd 20 jaar geleden voor het laatst gereden.

Wat mij betreft zou je voor een fractie van dat asfalt-geld eerst de mentale afstand eens verkleinen, het Friese equivalent van ‘Er gaat niets boven Groningen’. Biedt diep-Friezen eens een cursus Nederlands aan.

Het komt asociaal over, wanneer iemand binnensmonds en vijandig mompelt zonder zich voor te stellen, waar je ook ‘meneer, wij hebben last van die auto als die daar staat daarom en daarom, zou u die iets verderop kunnen zetten’.

Zulk soort eenvoudige etikettes. Dat maakt de mentale afstand kleiner met de rest van het land. Die is nu groter dan je qua auto-kilometers kunt rechtvaardigen. Een uur crossen over de A6 en je bent in Amsterdam.

En het Fries kan- mits niet binnensmonds gemompeld met dat klagerige ‘oaaieboaaiedroaaie‘klankje- een erg mooie taal zijn. Luister Nynke Laverman haar Sielesalt, Slauerhoff de dolende dokter op zijn Fries:

Tink ris dat t wier wie, dat troch grutte dreamen sels it swirste langstme oerbrocht wurde sil.

In de volgende post een extremer voorbeeld: Zuid Afrika, waar laag IQ-mensen al positief discriminerend het land naar zijn grootje helpen. Vergeleken met Zoeloes vallen die Friezen dan reuze mee!

One Reply to “Holt Brain Drain Friese economie en beschaving uit? (2)”

 1. Ha Rypke….
  Ik kende je al een tijdje door je humoristische, goed onderbouwde stukken waarmee je de elite om de oren slaat en probeert een slapende bevolking wakker te schudden. Goed stuk ook over die stĂąnfriezen die schijnbaar blijken uit te sterven door al die invloeden – die als het water van het Wad over ons heen stromen en ons leven bedreigen zoals in de ‘oudheid’. Wel, ik moet je teleurstellen in zekere zin, hoewel dat niet het juiste woord is: Dat ‘uitsterven’ gaat niet gebeuren! De ruimte is hier te klein om uit te leggen wat ik bedoel en ik neem daarom de vrijheid om in de komende tijd bij je langs te komen om een en ander Ășt to lizzen. Ik meen dat je in Langweer woont? Dan vind ik je wel. Safolle hĂșzen stean der net. Ik las dat je de Statenbijbel wel eens opent. Best ever idea! Dat geeft me al met al een redelijk goed beeld wie je bent!
  Om je een idee te geven: Ik ben me ervan bewust dat mijn wortels zich uitstrekken door die meer dan 2000 jaar naar het moment dat God de Friezen hier liet settelen. Dat heeft zo zijn redenen. Kun je me volgen?
  En hoe die ‘buitenlandse’ invloeden ons momenteel ook belagen en dreigen onze identiteit weg te nemen – en daar ben ik het absoluut met je en eens – lacht Onze Vader in de hemel en is Hij al bezig maatregelen te nemen die een compleet ander beeld zal opleveren. Waarin ik je wil bemoedigen is dat je rustig door moet gaan om je haarscherpe analyses – waarheden – op papier te zetten omdat steeds meer Friezen je zicht op de echte werkelijkheid zullen omarmen in de komende dagen. Om je nog een glimp van mij te geven: ik ben op het platteland opgegroeid tussen de boeren en de koeien en schapen als een David. Wat een ruimte en wat een vrijheid! Ik denk niet dat wij zoveel verschillen van elkaar ofschoon onze roeping ietwat anders is. Ik zou je graag in het Fries schrijven maar ik behoorde nog net bij die lichting die geen Fries op school heeft gehad destijds. Jammer, maar ik spreek het wel en ik ben het zo langzamerhand aan het inhalen.

  Let wel – der komt wer in generaasje echte kearels en froulju, jonges en famkes oan en “Net troch macht of geweld, mar troch myn Geast”. Dat heeft natuurlijk niets met het gedachtengoed van de elite te maken of Agenda 21 of nu zelfs 30. Ik neem aan dat je weet waar het staat in je Statenbijbel? De Heare gaat een keer brengen in het lot van de Friezen en Hij zal zich ien folk, ien naasje vormen uit alle schijnbare ‘restanten’, zoals wij die momenteel in het hele Waddengebied zien van Egmond aan Zee tot bovenin Denemarken, omdat de onze wortels daar nog steeds diep in de Friese (Wadden-)bodem liggen. Not my idea but His!

  Mijn computer doet het op het moment niet en ik moet waarschijnlijk een nieuwe. Je kunt me dus niet via een e-mail bereiken maar zoals ik al zei, ‘Ik neem de vrijmoedigheid – omdat ik inderdaad nog zo vrij ben – om je persoonlijk een bezoek te brengen. Je hebt vast wel koffie.

  Mei freonlike groetnis

  Hieltje de Boer, De Gaastmar. Munkedyk 19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *