Sluit transitie-drammers Dagblad Trouw en Milieudefensie af van aardgas

Ooit is de luxe van aardgasbaten uitgeput: hoe betaalt Nederland dan alle luxe? Freijlamaborgh Slochteren

Dagblad Trouw lobbyt met andere klimaatcampagne-clubs als NRC Handelsblad, de NPO en Milieudefensie nu voor afsluiting van U en mij van aardgas voor 2030. Die wens adverteerde Dagblad Trouw afgelopen weekend op haar voorpagina in choco-letters. De energie-sector vindt dat nog te vroeg. Mijn voorstel zou zijn dat Trouw en andere klimaat-campagneclubs vanaf morgen alvast het ‘goede voorbeeld’ geven.

Laat transitie-campagneclubs als Dagblad Trouw ook eens berichten hoe ze hun eigen transitie financieren. En laat ze de milieuwinst dan kwantificeren in vermeden graden opwarming. En laat ze ook onderbouwen met welke middelen ze die operatie zelf betalen. En laat ze vertellen met welke middelen die ‘transitie’ betaald kan, als we geen aardgasbaten meer hebben.

Of wordt het dan te concreet?

Het was toch ‘een beter milieu begint bij jezelf’. En Milieudefensie/Dagblad Trouw cs verkopen de operatie om ons goedkope en relatief schone fossiele energie af te nemen als ‘voor het milieu’, versmald tot de emissie van het voor plantaardige productie noodzakelijke CO2.

Er is alvast aardgas zat voor vele decennia. Toen ik de 50 jaar Slochteren-expositie van Gasunie bezocht in winter 2010/2011- waarvan hier de foto’s-, stelden ze nog dat tot voorbij 2040 er voldoende Groningen-gas zou zijn om onze huizen te verwarmen. En als Groningen wegvalt, dan wordt de Nordstream2-pijpleiding wel aangelegd vanuit Rusland. Dan kunnen we aardgas importeren van de Russen, wat ze al decennialang betrouwbaar doen.

Of zijn de contracten met Gazprom nu opgeschort? Mij dunkt: nee.

Campagneclubs/linkse media komen winter door met warm gevoel over zichzelf

Een warm gevoel over jezelf in de winter
Dus stel anderen niet voor wat je zelf niet nu al realiseert. Sluit milieu-campagneclubs als Dagblad Trouw, Milieudefensie in haar grachtenpand aan de Keizersgracht Amsterdam en NRC Damesblad in haar glazen kooi aan het Rokin af van het gas. Hoe ze de verwarming dan in de winter regelen mogen ze zelf met ‘duurzame’ bronnen realiseren, beperkt tot wind- zon en hout.

Als een warm gevoel over jezelf je ’s winters ook warm houdt: mijn zegen heb je, als ik het maar niet hoef.

Bewust of onbewust helpen milieucampagneclubs als NRC Handelsblad en Dagblad Trouw de energie-sector en het Ministerie van EZ (Gasterra is voor 51 procent van De Staat, de rest is van Exxon/Shell). Dat wil het Groningen-gas blijven verkopen aan het buitenland, maar het domestische verbruik fors terugschroeven. 

CH4, de bron van Nederlandse welvaart sinds 1959

De aardgasbaten-loze samenleving in 2030?
Hoe betaalt Nederland de verzorgingsstaat en andere luxe zonder aardgasbaten, die vraag mogen ze ook beantwoorden. Die aardgasbaten dekten in 2013 nog 10 procent van de Staats-lasten tegenover 2 procent in 2000. Het gros van de ‘duurzame’ projecten van Nederland waaronder windenergie-projecten werden ervan betaald.

En welke winst voor de doorsnee-Nederlander staat tegenover die aanslag op welvaart? Wanneer we 300 miljard euro moeten uitgeven (100 miljard euro Energieakkoord + 200 miljard voor Wijffels, Nijpels, Hans de Boer en zijn VNO-NCW-vrinden) voor ‘de transitie’ is dat 18 duizend euro per ingezetene tot 2030, ongeveer 1500 euro lasten per jaar extra per ingezetene.
.

Aardgasbaten vloeien door gat in de hand van de Staat. Van 4 procent der lasten in 2000 naar 19 procent in 2013. Van ABN Amro, van ‘duurzaam’, van windenergie-projecten en andere fors stijgende lasten sinds 2007. Kan Donald Pols van Milieudefensie mij vertellen waar zonder gas het geld vandaan komt?

Bedenk ook dat het domestische verbruik van aardgas dankzij nationaal afgedwongen huis-isolatie al een kwart eeuw nauwelijks verder steeg. Het zijn burgers geweest die de rekening betaalden van gas-besparing tot nu toe. Het zijn nu burgers die ook de rekening krijgen van klimaat-drammers, die voor 2030 de klimapocalypse al zien gebeuren.

Zonder klimaat-discussies op te rakelen constateren we hoe dan ook: krachten in de maatschappij die veel lawaai kunnen maken in massamedia stellen anderen voor te doen, wat zij bij zichzelf niet toepassen. En dan: met welke inkomstenbron kan een aardgasbaten-loze maatschappij dan draaien?

Profesionele Verwijten-makerij BV
Campagneclubs dwingen de milieu-discussie in een framewaar geen andere oplossingen bestaan dan hun voorstellen, danwel afgezwakte varianten daarop. Het zijn ‘de anderen’ die moeten betalen en ‘de anderen’ die uitvoering moeten coördineren Een slimmere manier om op een betaalbare manier tot het doel van ‘minder fossiel brandstof-verbruik’ te komen is daardoor per definitie van de baan.

Het is extreem eenvoudig om van ‘de maatschappij’ of ‘de politiek’ te vragen en te laten betalen wat je zelf niet doet. Met voorstellen voor een toekomst waarop je nu niet kan worden afgerekend. Grof gezegd ontleent de donkergroene campagne-industrie hier haar succes aan: het maken van verwijten aan ‘de politiek’ en ‘de ander’, terwijl ze zelf het kosmopolitische luxe-leven leiden dat ‘de ander’zou moeten opgeven.

Het personeel van Wereld Natuur Fonds Nederland maakte bijvoorbeeld 2 miljoen vliegkilometers per jaar in 2014. Dikke kans dat ook Donald Pols van Milieudefensie meer Airmiles maakt in 1 jaar dan ik in afgelopen 7 jaar (nul)

Expositie Gasunie 50 jaar Slochteren. Zonder aardgasbaten geen windenergie-projecten, die van de baten werden gefinancierd

Een frissere kijk nodig
Hebben we hier dus wel te maken met partijen die realistische oplossingen voor bestaande vraagstukken aandragen. Of met ideologen en financiële opportunisten?

Bewust of onbewust dragen orthodoxe media nog het standpunt uit dat ‘de ander’ en ‘de industrie’ verwijtbaar zijn voor verwoesting van de natuurlijke onschuld. En dat ‘het kind’ of ‘het individu’ onschuldig is. De Natuur is Goed en De Maatschappij is slecht, of Het Systeem.

Een mythe die wij beschrijven in hoofdstuk 9 van Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei, waarvan de oorsprong ook volgens milieuconsultant Jos Tissen ligt bij Jean Jacques Rousseau en de 19de eeuwse Romantiek.

Er valt altijd wel een verwijt te maken, wat vaak neerkomt op ‘oordelen over datgene wat afwijkt van je bijgebrachte waardenpatroon’. Je kunt daar op meerdere manieren aan ontsnappen. Door zoals ik boven voorstel, je verwijt omzetten in een positieve verandering van je eigen gedrag volgens de door jouw uitgedragen norm. Dagblad Trouw en Milieudefensie per morgen van het aardgas af. En betaal dat zelf. Een ander laten betalen voor jouw levenskeuzes en waardenpatronen, dat lijkt een weinig morele levenshouding.

Het eerste opgepompte gas in 1958

Je kunt ook nog eens naar dat bijgebrachte waardenpatroon kijken. Milieuconsultant Jos Tissen schrijft dan ook

 De toepassing van Rousseau’s ideeën op het politieke wereldtoneel waren niet erg succesvol en ik heb uitgelegd dat het dogma dat door zijn groene geestverwanten is opgesteld (dat de industrie vervuilt en dat de consument onschuldig is) een aantal fundamentele fouten bevat. Ondanks de geïdentificeerde nadelen is dit echter uitstekend nieuws. Niet alleen omdat dat geen levend iemand kan worden verweten, maar ook omdat het de deur opent voor een andere en meer effectieve aanpak van milieuvraagstukken.

Energie wordt een luxegoed: gasbelasting van 1 euro per kuub in aantocht met ‘het klimaat’ als argument

Vanaf nu kunt u milieuproblemen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid benaderen. In plaats van de automatische verwijten van de eerste paragraaf, vraag je jezelf af hoe je weet dat het beschreven gedrag verwijtbaar is. Zijn grootschalige oplossingen verkeerd, of zijn ze efficiënter? Zijn de leiders die wij hebben gekozen ondeskundig of hebben zij onze steun nodig? Is consumptie gericht op het vernietigen van de planeet, of om in menselijke behoeften te voorzien?

De Heeremaborgh, die nu is verzakt door gasbevingen. Dankzij de ‘duurzamen’ en hun lastenverzwaringen, en de koop van ABN Amro voerde De Staat de gaswinning op

500 miljard euro aardgasbaten sinds 1959
Sinds de ontdekking van de Slochteren-bel in 1959 zit de Nederlandse bevolking ‘aan het gas’, en aardgas is de relatief schoonste fossiele brandstof. Aardgas maakte bij ons de vroege overstap mogelijk van steenkool met hoger zwavel-gehalte zodat ‘zure regen’ door zwavel-dioxide-uitstoot bij ons nooit een probleem werd.

We kregen er 500 miljard euro aan aardgasbaten van, waarmee ook het Klimaat voor Ruimte-programma van Pier Vellinga werd betaald van tientallen miljoenen euro’s.

En het ‘Kennis voor Klimaat’-programma: de stichting Kennis voor Klimaat in Utrecht mocht zo 28 miljoen euro aardgas-geld toucheren. We compenseerden er de rente over onze staatsschuld mee. En toen Wouter Bos ABN Amro opkocht in 2009 ging de gaskraan extra open om die 24 miljard euro onder de Groningers hun voeten weg te pompen.

Zonder Slochteren geen 13 miljoen euro subsidie per jaar voor Milieudefensie

De subsidies van milieuclubs zoals Milieudefensie werden met aardgas-geld mede-gefinancierd, evenals de Klimaat-karavaan van Jacqueline Cramer naar Kopenhagen in 2009.

De volledige verzorgings-staat werd dankzij aardgas opgetuigd, waar een land als Noorwegen zo wijs was om haar fossiele brandstof-opbrengsten in een technologiefonds te investeren. De Noren hebben nu een financiele reserve van ruim 600 miljard euro. Wij hebben een staatsschuld die richting de 500 miljard euro loopt.

Met dank aan de klimaatlobby is het tijdperk van betaalbare energie vanaf 2020 alvast voorbij. Aardgas krijgt 1 euro extra belasting per kuub, en de prijzen van stroom gaan via klimaatbelastingen met 100-200 euro per maand omhoog.

Kan Dagblad Trouw met Milieudefensie mij onderbouwen welk voordeel voor mij en U daar tegenover staat? Wat is de winst? De winst van de aangezwengelde discussie is wel: waar haalt Nederland haar welvaart vandaan, wanneer aardgas daar niet meer in mag/kan voorzien?

Mijn donkerbruine voorgevoel zegt: voor 2030 implodeert onze economie en vervalt Nederland tot een tweede wereld-land met totalitaire trekken. Ja, we leven in Interessante Tijden.

2 Replies to “Sluit transitie-drammers Dagblad Trouw en Milieudefensie af van aardgas”

  1. @Honest Broker, dank, we hebben in Rotjeknor sinds 2012 een LNG-terminal, en Shell kan vanuit Houston/Galveston mooi gas invoeren. Zie hier ook dit artikel voor Oxford Energy. Een halvering van de gas-opbrengst en een potentiele bedreiging van energie-zekerheid voor NW Europa https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/07/Executive-Summary-The-Dutch-Gas-Market.pdf
   The complete change in the Dutch gas outlook means a major fall in regional production from a European perspective, but nobody seems to be paying much attention to it despite the fact that gas extraction in the Netherlands has fallen from 81.5 bcm in 2013 to 68.6 bcm in 2014, 51.2 bcm in 2015, and 47.4 bcm in 2016.

   en

   Dutch production surplus (production minus demand) fell from about 40 bcm in 2013 to only about 10 bcm three years later, and by 2030, it will likely have disappeared altogether. In other words, within a five year period, Dutch H-gas exports fall and disappear (by early 2020s) and L-gas exports will be halved by 2025 and will disappear by 2030. These are important trends not just for the Netherlands but for the whole European gas market. This is a dramatic evolution for the European supply as a whole that is probably well under-appreciated.

   en
   Regional production peaked in 2004 at 341 bcm and was down to 257 bcm in 2016 (-84 bcm). This author expects regional production to decline further rapidly: to 212 bcm in 2020 and to 146 bcm in 2030. This scenario accounts for 111 bcm decline between 2016 and 2030, of which 30 bcm come from the Netherlands alone. This scenario was calculated in May 2017, but there is a risk that Groningen production could be reduced even further before 2021. Court actions to completely shut the field’s production down have so far been unsuccessful, but this may not be the case in the future.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *