‘Bilderberg brein van bankiersbelangen’…

Naamgever aan de conferenties dankzij Prins Bernhard, tevens oprichter/president Wereld Natuur Fonds met Lawrence Rockefeller, Prince Philip en Luc Hoffman. Maurice Strong (VN Agenda 21, nu 2030) was vice-president van WWF International onder Bernhard’s opvolger John Loudon (ex-Shell)

Al sinds 1954 zijn er jaarlijks Bilderberg-conferenties dankzij Prins Bernhard, de op 20 maart overleden bankier David Rockefeller en hun Anglo-Amerikaanse zakennetwerk. Dit jaar confereerde de bankiers-elite, zaken-elite en door hen uitverkoren vertegenwoordigers van media en politiek over onze toekomst in Virginia USA.

De conferenties zijn vernoemd naar de luxe-hotelketen rond Hotel de Bilderberg bij Oosterbeek aan de zuidrand van de Veluwe. De conferenties zijn gericht op beïnvloeden van de mondiale wereldorde richting meer globalisering onder Anglo-Amerikaanse directie.

Deelnemers mogen niets citeren over wat er is besproken, de Chatham House-rules gelden van de Royal Institute of International Affairs. Dat is de denktank van Brits buitenlandbeleid, verwant aan de Council on Foreign Relations (CFR) van de Amerikanen, waar Robert Reibestein (VVD, McKinsey, ING, en Springtij-klimaathoogmis Terschelling) lid van is.

De gastenlijst met ondermeer Koning Willem Alexander staat HIER. Naast Koning Willem Alexander staan uit Nederland daar de CEO van ING Ralph Hammers op, Klaas Knot van de Nederlandse Bank en Boyan Slat. De piepjonge (1994) Slat is direct gehyped door de Verenigde Naties in 2015 tot Champion of the Earth, en gehyped in (gecontroleerde) media als oprichter van de laatste milieu-‘scare’: the Ocean Cleanup, het idee dat er internationale cooperatie nodig is om ‘de plastic soep’ in zee op te ruimen, en dat Slat de oplossing heeft.

Hij krijgt dan ook steun van de Rothschild-dynastie die ook eigenaar is van The Economist. Kom ik zo op.

Verder veel (ex)Wereldbank-personeel, IMF, Goldmann Sachs, Rothschild en ook (oud)medewerkers van de CIA als David Petraeus.


Bankier-Vampiers
Voor dit jaar staan verder enkel vaag omschreven de agendapunten als ‘het populisme’ omschreven.

Wat zij ‘populisme’ noemen lijkt echter: die groeiende groep gekke mensen die het waanzinnige idee in hun hoofd halen dat ze zelf willen beslissen over hun land zoals Thierry Baudet van het Forum voor Democratie nu, en Pim Fortuyn eerder voor hij werd doodgeschoten.Die ‘populisten’ staan tegenover de financiële elite die de nationale soevereiniteit uitholt. Tot die laatste categorie behoren de bestuurders van de Bilderberg-conferentie, allen bankiers. Zoals The Guardian rapporteert, dankzij Charlie Skelton die de moeite neemt verder te kijken:

At its deepest level, the group is dominated by transnational finance and big business. The conference chairman is a director of HSBC, the newly appointed treasurer is the head of Deutsche Bank, and the administrative body is run by a senior adviser to Goldman Sachs.

en

The current chairman of Goldman Sachs International, José Manuel Barroso, sits on the Bilderberg steering committee, alongside the chairman of the bank’s International Advisory Board, Robert Zoellick. In other words, if Goldman Sachs is the “vampire squid” that Rolling Stone’s Matt Taibbi said it was, Bilderberg is its brain

Dus de ex EU-Commissaris Barrosso die Nederland tegen onze zin de EU-grondwet gaf -omgedoopt tot ‘Verdrag van Lissabon’- en alle klimaatbeleid: die is nu voorzitter van de raad van commissarissen bij Goldman Sachs en Bilderberg-bestuurder. Nee hoor, hier is niets te zien, gewoon doorlopen 🙂 En Mario Draghi van de Europese Centrale Bank- die voor 1500 miljard euro schuldpapieren van EU-lidstaten opkoopt met de belastingbetaler als achtervang- die is ook afkomstig van Goldman Sachs.

Zoals Jelte Wiersma omschrijft in Elsevier in ‘Wil Nederland bondsland worden van EU-superstaat’ zijn er nu nog 2 opties voor Nederland: in sneltreinvaart richting Europese superstaat of een meer Brexit-achtige oplossing. Nu stemmen onze Kamerleden – Thierry Baudet van het Forum voor Democratie en de SGP uitgezonderd- allen voor uitholling van nationale soevereiniteit, overdracht van pensioenen, alles gaat naar Brussel. Onze eigen grondwet komt zo buiten spel te staan, want voor overdracht van bevoegdheden naar Brussel is slechts 1 stemronde nodig.

Terwijl voor wijzigingen in de Grondwet 2 stemmingen nodig zijn. De SGP pleit al 10 jaar tevergeefs voor de invoering van 2 stemrondes in die kwestie.

The Economist is eigendom van Rothschild, wat deelname bankiers bij ‘redden oceanen’ verklaart met Citigroup (voorheen Salomon Brothers) en Credit Suisse. Sustainable Development Goal 14 is een bankiersding

Sustainable Development Goal 14: Rothschild/The Economist
Momenteel zijn de Rothschild-bankiers sterk betrokken bij beleid rond ‘de bedreigde oceanen’. Hun jonge telg (1978) met baard en lange haren David Mayer de Rothschild is nu de ecologisch verontruste bankier die ‘De Oceanen’ wil beschermen, ze houden het altijd zo vaag en internationalistisch mogelijk. The Economist is sinds 2015 voor 21 procent eigendom van Rothschild met financier/vriendin van Hillary Clinton Lynn Forest de Rothchild in de ‘board’. De Economist organiseerde februari de Oceanen-conferentie in Bali, en deze maand in New York, waar bankiers de oceanen beloven te redden.

In Bali werd de angst voor de plastic soep al heter gegeten dan zij ooit zal worden opgediend. In onze (gecontroleerde) persbureaus overschrijvende media zal deze maand de plastic soep weer tegen de plinten klotsen.

Wat David de Rothschild wil uitvoeren met financiële instellingen is het zogenaamde Sustainable Development Goal 14 (SDG 14): het op slot zetten van de oceanen voor kleinschalige visserijen (‘zeereservaten’), doktertje spelen waarbij je de zee ‘gezond’ maakt door vissers uit te kleden. Vis is voedsel en grondstof, dat je wilt concentreren in een klein aantal handen: zo lijkt mij een logisch motief hierachter.

SDG14 is uitvloeisel van Agenda 21 van de Verenigde Naties (Rio de Janeiro 1992) waaraan we ook de klimaat-agenda danken: het idee dat mensen via CO2 aan de thermostaat van de aarde kunnen draaien, als ze hun nationale democratische bevoegdheden maar overdragen aan de VN.

Wat Wikipedia over Lynn Forest vertelt is dat zij aan haar derde man, Sir Evelyn de Rothschild (financieel adviseur Brits Koningshuis, vader van David, voormalig voorzitter van The Economist) kwam dankzij introductie door Henry Kissinger op de Bilderberg-conferentie in Schotland in 1998. Ze hielden een huwelijksnacht in …het Witte Huis, op uitnodiging van de Clintons. De huidige minister van handel voor Donald Trump, Wilbur Ross is een voormalige investment-banker bij Rothschild.

🙂 Ons kent ons, zeg maar… Over de Rothschild-dynastie las ik net de biografie van Niall Ferguson. Die schrijft daar dat hun invloed nu kleiner is dan de 19de eeuw: toen waren ze bankier van het Britse koloniale rijk, EN financier van alle onderlinge oorlogen.

…en de ziektekiem, dat bent U, aldus onze financiele elite

Koppelaar Kissinger, in zadel geholpen door Rockefeller (Foundation)
Zo komen we ook bij de oudste nog levende oudgediende op de lijst van Bilderberg-genodigden: Henry Kissinger (1923-) met zijn Kissinger Associates-consultingbedrijfje, dat hij oprichtte nadat hij Secretary of State was in 1977. De professor internationale relaties van Harvard was al consultant in Europees beleid en veiligheid onder President Kennedy en later onder Nixon. Maar nog steeds luisteren alle presidenten waaronder Trump naar zijn adviezen, net als Clinton. Het maakt dus misschien niet zo vreselijk veel uit welke puppet er zit in het Witte Huis.

Ik lees net een biografie over Kissinger van Niall Ferguson: hij portretteert Kissinger tot 1968 als idealist, geen Macchiavellist. Kissinger ijverde ambitieus een top-positie na achter de politieke top om de internationale wereldorde via de Nato te leiden. Kissinger was bevriend met gouverneur van New York Nelson Rockefeller, die 2 keer vergeefs probeerde president te worden. De Rockefeller Foundation financierde Kissinger zijn Harvard Seminars over internationaal beleid. Hij was commissaris van het Rockefeller Brothers Fund.

In de jaren ’60 en ’70 bestond bij de Amerikanen steeds de vrees dat Europese landen een eigen koers gingen varen, of nog erger: zelf toenadering tot ‘De Rus’ zouden zoeken.

Het is mede aan Kissinger te danken dat een verenigd Europa als blok tegen het communisme ontstond en in stand bleef. Kissinger richtte zich vooral succesvol op Duitsland, zijn geboorteland. Een citaat over het doel van ‘Europa’ dat ik van de Bilderberg-conferentie kreeg is: Keep the Russians Out, America in and the Germans down. De Duitsers mochten niet te sterk worden en een eigen internationaal beleid voeren.

Ook de Wereldbank gaat vol op het klimaat-orgel en SDG11

De Rockefeller Foundation is traditioneel sterk verweven met Amerikaans buitenlandbeleid. John Foster Dulles, broer van CIA-directeur Allen Dulles was er bestuurder EN hij was Secretary of State onder Eisenhower. Dean Rusk, voorzitter van de Rockefeller Foundation in 1959 werdSecretary of State onder zowel Kennedy als Johnson. De 9de president van de Wereldbank op aanbeveling van Bill Clinton, James Wolfensohn staat nu ook op de Bilderberg-gastenlijst.

Wolfensohn was directeur van de Rockefeller Foundation en directeur van de Business Council on Sustainable Development. Wolfensohn volgde Robert Mc Namara op, de defensie-minister die onder Kennedy/Johnson de Vietnam-oorlog liet escaleren. Wolfensohn was bankier bij wat nu de Citigroup heet, toen Salomon Brothers, en werd in 1995 geridderd door het Britse koningshuis. Hij werkte ook voor het bankiershuis Schroeder, dat uit Rothschild’s imperium voortkwam.

De Rockefeller-bemoeienis met ‘het milieu’ komt voort uit zorgen over ‘populatie’ (overbevolking) en eugenetica, zoals Donald Gibson al beschreef. De Rockefeller Foundation financierde diverse eugenetica-programma’s- ook in de Nazi-tijd- die nu onder namen als ‘Population Council’ voortleven. Wolfensohn was directeur van die Population Council.

Klimaat-agenda en internationale milieubeweging komt voort uit ‘populatie’-agenda, de zorgen bij de elite om ‘overbevolking’

Agenda 21 klimaat-paniek: een Rockefeller-kind
Na de Koude Oorlog lijkt het communisme als ‘de gemeenschappelijke vijand’  van de ‘vrije wereld’ verruild voor Global Warming. Dat bleek al uit de hier beschreven bemoeienis van de 20 maart overleden bankier David Rockefeller (mede oprichter Bilderberg conferenties en ex-voorzitter Council on Foreign Relations) met het thema in bijvoorbeeld 1990. Een internationaal milieuprobleem dat internationale integratie vraagt, de uitholling van soevereiniteit van nationale staten, als mal om de internationale wereldorde rond vorm te geven.

Dat voornemen beschreef Alexander King (OECD) letterlijk in 1991 in The First Global Revolution, een rapport voor de Club van Rome, de club die internationalisering van ‘het milieu’ op de kaart zette. King is stichter van de Club van Rome met rijke industriëlen als Aurelio Peccei (afkomstig van Fiat) en geld van de Agnelli Foundation. Agnelli is eigenaar van Fiat en nu ook van die andere helft van The Economist.

Het Koninklijk Huis- vaste gast bij de Bilderbergconferenties- is vanaf het eerste moment lid en hoofdsponsor van de Club van Rome, en Beatrix is erelid. Maar nogmaals, hier is niets te zien hoor, gewoon doorlopen. Ralph Hamers riep met het World Economic Forum recent op tot meer klimaatpaniek. Waar bij Klaas Knot al de klimaatkolder toesloeg, zoals Kees de Korte berichte voor BNR Nieuwsradio. Ook ex-EU-klimaatcommissaris Connie Hedegaard is gast bij Bilderberg.

…aanbevelingen bij boek dat Pieter Winsemius schreef in 1990 met MacNeill van de Brundtland commissie voor ‘Sustainable Development’; Beyond Interdependence. Winsemius werd het brein achter onze ‘Transitie’

Het World Economic Forum is (mede)opgericht door Maurice Strong, het brein achter Agenda 21 en commissaris…. van de Rockefeller Foundation. Die foundation financierde ook ‘Hot Cities’ in 2009, een BBC-documentaire van 3 miljoen dollar voorafgaand aan de Kopenhagen-klimaatconferentie (2009). Klimaatpaniek en hyper-globalisme zijn altijd twee kanten van de zelfde medaille geweest met zij-effect: uitholling nationale soevereiniteit.

De Club van Rome werd gevormd in Rome, na eerdere conferenties gehouden in de Villa Serbelloni aan het Como-meer (Bellagio Center) van de Rockefeller Foundation. Zoals David Talbott schreef in ‘The Devil’s Chessboard’ organiseerde de CIA daar ook conferenties. Ook de gastenlijst van Bilderberg bevat diverse CIA-employees, zo bericht James Corbett. De Rockefeller Foundation faciliteerde een 2 miljard dollar-fonds van IFC-Amundi dat de akkoorden van Parijs moet afdwingen, het Green Cornerstone Bond Fund.

Ze proberen pensioenbeheerders ook te overreden niet meer in fossiele brandstoffen te investeren, ookal ontleent de Rockefeller Foundation haar gehele kapitaal aan Standard Oil/Exxon.

Sustainable Development Goal 11

Sustainable Development Goal 11: Hot Cities (…)
De financiele elite en Rockefeller Foundation azen met hun Climate Bonds Initiative op de 90 biljard dollar aan (belastinggeld)investeringen die uit de klimaat-akkoorden van Parijs zouden voortkomen in 15 jaar (Agenda 2030). Alles om de wereld precies koud genoeg te houden 🙂 De USA had 4,5 miljard dollar aan Climate Bonds gefinancierd voor ‘groene’ projecten. Trump haalde de stekker uit verdere investeringen.

Klimaat-akkoorden zouden de grootste sloot publiek investeeringsgeld in de geschiedenis van het Westen losmaken. Dat bleek al eerder bij de conferentie die ons Ministerie van Buitenlandse Zaken hield in Addis Abbeba.

De Rockefeller Foundation werkt sinds 2013 ook aan een mondiaal ‘klimaatbestendig’ steden-netwerk (met nu al 100 leden), wat hun vroegere bestuurder Judith Rodin tot Resilient Cities doopte in haar boek The Resilience Dividend. Het stemming maken over ‘Hot Cities’ in 2009 via de BBC lijkt dus niet toevallig. We lezen:

With the addition of the 35 new cities, the 100 Resilient Cities Network will now impact more than 700 million people across the globe: that means one-fifth of the world’s urban population now lives in a city that is a part of 100 Resilient Cities Network.

Greenpeace kreeg miljoenen dollars van het Rockefeller Brothers Fund, waarvan Henry Kissinger

Resilience betekent veerkracht, aanpassingsvermogen, iets waar niemand tegen kan zijn. Maar ik kon in ‘The Resilience Dividend’ wel vele leugens en overdrijvingen vinden, maar niets concreets. Het lijkt vooral een verhaal om (overheids)investeringen los te weken, net als ‘het Klimaat’,. Nu met beroep op angst voor onvoorziene rampen die een stad moet kunnen weerstaan.

The Rockefeller Foundation has invested more than half a billion dollars over the past 11 years in resilience. This funding has leveraged $25 billion in known investments and commitments for building resilience from government, the private sector, and NGOs.

Het werk van de Rockefeller Foundation borduurt voort op Agenda 21 van hun vroegere commissaris Maurice Strong. Resilient Cities is namelijk ook Sustainable Development Goal, nr 11 om precies te zijn. Top down planning van stedenbeleid afdwingen op technocratische basis. Wikipedia schrijft:

In January 2016, The United States Department of Housing and Urban Development announced winners of its National Disaster Resilience Competition (NDRC), awarding three 100RC member cities – New York, NY; Norfolk, VA; and New Orleans, LA – with more than $437 million in disaster resilience funding.[49] The grant was the largest ever received by the city of Norfolk.

Resilience weekt dus publiek geld los.

Een speerpunt van de Rockefeller Foundation, geheel toevallig ook op de agenda bij Bilderberg

De creatie van een internationaal steden-netwerk dat buiten Trump’s exit van Parijse klimaatakoorden daar toch mee doorgaat? Dat is geheel toevallig ook een agendapunt van deze Bilderberg-conferentie.  Het is allemaal om de temperatuur op aarde koud genoeg te houden. En voor onze eigen bestwil. Nou gelukkig maar.

🙂

Nu serieus: je ziet dat een relatief kleine elite de globale lijnen uitzet, de spelregels opstelt waarbinnen onze eigen politici dan hooguit nog de komma kunnen verplaatsen. En als je de realiteit ziet zoals zij is, dan heet je al snel een complotgekkie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *