Bij KNNV wel rolklaver maar geen Jesse Klaver

Nog maar 1 Friese deelnemer, morgen 2. Drenthenaren en Zuid Hollanders oververtegenwoordigd

De KNNV, een ‘goede groene club’, heeft een goede uitgeverij voor natuurboeken. En ze helpen praktische veldkennis verspreiden zoals via het project Mijn Berm Bloeit‘ van Floron en de Vlinderstichting. Zo kan iedereen met een bermplanten-lijst voor dummies even 100 meter berm inventariseren op de aanwezigheid van nectarplanten voor bijen en vlinders.

Het is de enige natuurclub waarvan ik nog lid bleef, omdat ze praktisch natuurgericht bleven en bij een verhaal over rode klaver geen Jesse Klaver kado doen met politieke ideologie over de zuurzaamheid. Op bovenstaand kaartje zie je dat nog maar 1 Fries in Franker bermbloempjes telt, dat moeten er meer worden. Wanneer je die kaart volgende week oplaadt, kun je ook een pijltje bij Langweer zien.

Infrastructuur door platteland is tegelijk een Bijen-infrastructuur voor bijen en vlinders, en die inventariseerde Floron niet

Als je het maar zien wilt
Mijn Berm Bloeit is zo’n vorm van praktische natuur-deelneming dat je oog geeft voor de huis-tuin en keuken-natuur buiten de ‘verboden zone’-bordjes van officiele natuur. Er is veel meer natuur in Nederland dan uit officiele soortenbanken blijkt, omdat

  • a. de natuurpuristen onevenredig veel de natuurgebiedjes bezoeken en hun neus ophalen voor huis-tuin en keukennatuur. Dat gold tot 2006 ook voor stadsvogels, waar de vrijwilligers voor Sovon Vogelonderzoek hun neuzen voor ophaalden.
  • b. ze hanteren een te rigide definitie van wat ‘natuur’ mag heten, zoals ik al beschreef in ‘Ecomodernisme, het Nieuwe denken over groen en groei‘. Voor bijen maakt het niet uit of een bloem ‘natuurlijk’ of ‘inheems’ is volgens Floron of niet

Wanneer je dus buiten papieren hokjes denkt, is er in Nederland veel meer natuur dan men officieel toe wil geven. Noem het ‘buitenbeleid-natuur’, alles dat zichzelf redt zonder enige subsidie en bemoeienis van bureaudiversiteit-ambtenaartjes en clubs die van hun subsidie afhankelijk zijn,

De meest spectaculaire berm ooit gezien: een zee van koekoeksbloemen langs de Zwette tussen Sneek en Leeuwarden

Het FLORON-project Mijn Berm Bloeit kan iets van die buitenbeleidsnatuur-leemte vullen bij de plantjes. Vrijwilligers kunnen aan de hand van een ’30 meest voorkomende bermplanten’-lijst 100 meter berm in kaart brengen. Als ze lid zijn van de KNNV en die lijst dus krijgen via ledenblad ‘Natura’ en plantjes tot op zekere hoogte kunnen herkennen. Je kunt de inventarisatielijst via Verspreidingsatlas.nl opladen.

Als iedereen met ook maar een minimale interesse in alles wat groeit en bloeit even zijn eigen berm doet in boerenland, dan hebben ze zo heel Nederland gedekt. Om de 10 meter even invullen wat voor plantjes je vindt, en dan kun je de Nectarindex bepalen. Meer soorten die samen een langere tijd van het jaar nectar geven scoren 5 punten, de highscore.

Bijenberm bij Langweer, een beperkt aantal dominante soorten, maar wel een bijenkroeg

Mijn berm bij Langweer komt daar zeker aan met fluitekruid, witte dovenetel, witte en rode klaver, rolklaver, diverse gele composietbloemen, rolklaver, smeerwortel, vogelwikke en margrieten.

Bijen, vlinders en hommels maken geen onderscheid in ‘exoten’ of ‘ingezaaide soorten’, tussen ‘natuurlijk’ en ‘onnatuurlijk’, FLORON wel; een tik van de naturalistische drog-molen

Handig van Floron is dat ze al die gele composieten voor dummies gewoon ‘gele composieten’ noemen, want anders heb je eindeloos werk om  Stijf havikskruid, streepzaad en alles met gele snipperbloempjes uit elkaar te houden.

Springbalsemien aan de Lek bij Groot Ammers, een ‘invasieve exoot.’ Maar bijen zijn er gek op

Jammer is dat ze de naturalistische dwaling hanteren, het onderscheid ‘natuurlijk/niet natuurlijk’ is iets waar bijen en vlinders zich niet aan storen, wanneer ze nectar komen scoren.

Zo neemt Floron koolzaad niet op in de lijst, terwijl die overal wemelt in akkerbermen. En bijen maken daar dankbaar gebruik van. Als het doel is om nectarplanten te karteren en dus de stuifmeelvoorraad van bijen, dan laat je zo door een politiek-ideologische keuze over wat ‘natuur’ heet dus een belangrijke nectarbron weg die langs alle wegen inmiddels woekert. Een feestelijk gezicht als je eind april de A6 en andere snelwegen over rijdt.

Waarom telt koolzaad niet mee?

Er mogen daarnaast geen ingezaaide planten bij staan. Terwijl Natuurmonumenten zelf in akkers in Salland bijvoorbeeld ook akkerplanten inzaaide als bolderik, voormalig akker-onkruid met kleine zwarte bolzaadjes. Ik zaaide ook bolderik in de berm voor mijn huis. Tegen de boom aan, zodat de grasmaaier ze niet steeds wegmaait.

Helaas maakte een gemeentewerker met cyclomaaier een einde aan deze bolderiken-illusie. Volgende keer een hekje om de boom en de man in zijn rode hesje wegjagen met kung fu-stokslagen.

Slachtedijk door Fryslan met scherpe boterbloem, paardebloem en veldzuring

…en een argusvlinder op het asfalt van de Slachte, een typische soort van het ouderwetse boerenland

Bebouwde kom-bijen
Een ander mankement bij Floron is dat ze alleen inventarisaties accepteren buiten de bebouwde kom. Juist binnen de bebouwde kom bij rommelhoekjes van industrieterrein vind je nog akkerbloemen als klaprozen. Juist binnen de bebouwde kom zou je veel meer kleur kunnen aanbrengen met wilde akkerbloemen: misschien is dat voor een opvolgend project een idee, die bebouwde kom-bloeiers, en dan ook zonder het onderscheid wel/niet ingezaaid.

Boerenwormkruid in bebouwde kom (Industrieterrein Heerenveen). Hokjes tussen wel/niet natuur, tussen ‘akkernatuur’ en ‘industrienatuur’ bestaan alleen bij hokjesgeesten die natuur op papier willen vastleggen

In Roermond zag je dat afgelopen vrijdag al, vanaf de spoorberm langs de A73 met wilde chichorei, vrolijke paarsige bloempjes die wel wat van een kruising tussen korenbloemen en knoopkruid hebben. Nog zo’n witte plek op de kaart van bureau-diversiteit. Het is er wel, maar staat niet opgenomen in beleidstukken van ‘kijk eens wat er is’. De groene branche stelt de zaak liever zwartgalliger voor zodat ze voor zichzelf meer werk genereren, je hebt dan een Grotere Noodzaak om uit te venten en kunt meer subsidies opmaken.

Het zijn net mensen die ‘Groenen’, zoals de vissers ze noemen.

Zweefvliegen op (ingezaaide) vlinderstruik voor huis, wat maakt het nu uit of een plant is aangeplant, alles is natuur…

Een laatste kritische noot
Lieve mensen van Floron, hou toch eens op met dat gejeremieer over wat ‘natuurlijk’ zou zijn en wat niet, welke soort hier wel ‘hoort’ en welke hier niet ‘hoort’

… in een land met open grenzen waarvan iedere vierkante centimeter door mensen is gemaakt in de 21ste eeuw kun je die positie niet volhouden…De meeste nieuwkomers burgeren al sinds 1500 in tot waardevolle deelnemers van het inlandse ecosysteem: we noemen ze Neo-fyten, nieuwe planten en die heten al inheems. Dus waarom de reuzenberenklauw en springbalsemien niet? Is dat omdat je anders van Henk Groenewoud van het Team Soorten van het Ministerie van Ecologische Zaken geen subsidie meer krijgt?

Zie hieronder nog de paardebloem-prairie van Langweer van afgelopen voorjaar:

Wel rolklaver, geen Jesse Klaver 
Volgens mij valt het met al die achteruitgangs-klaagzangen over bloemen, bijen en boerenland wel ietsiepietsie mee. Maar dan moet je dus wel alle bermen meetellen… klaagzangen zijn er vooral omdat ze in een ideologie passen, die niet de mijne is.

De KNNV valt nog onder de categorie ‘goede groene clubs’, zodat ik geen Jesse Klaver kado krijg wanneer ik gewoon iets wil lezen over rolklaver en rode klaver. Maar door fusie met de IVN lijkt dat te veranderen. De IVN (instituut voor natuurstudie) moest het Agenda 21- beleid van de overheid helpen verkopen omdat ze anders geen subsidie meer kregen, zo las ik in hun ledenblad van december 2009. Onder dreiging van subsidiekorting kwam ‘en duurzaamheid’ in de naam, en nu blazen ze vol op het orgel van de CO2-psychose.

Duurzaamheid is voor bewust/onbewust leugenachtige mensen die op subsidie carrière willen maken.

Natuur is er gewoon voor natuurmensen, zoals deze Friese boerenploert. Een project als Mijn Berm Bloeit past in de lijn ‘natuur, ha wat leuk’: goed zo, ga zo door.

En inmiddels, zoals voorgenomen, staat Langweer nu op de kaart van Floron: Flower Power is in actie gekomen, de tweede man van Groot Boerderije (Fryslaaaan, vaste land) die bloemen in de berm telt:

Met heel interessant, een beemd-ooievaarsbek, althans, dat maak ik er hier van:

2 Replies to “Bij KNNV wel rolklaver maar geen Jesse Klaver”

    1. Vorig jaar voorspelde ik al dat Ahmed Aboutaleb dan naar voren geschoven wordt, maar tot zover de politiek: deze post gaat over natuur, en wat heb je in te brengen over de inhoud van wat ik schrijf? Ga je ook bermen inventariseren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *