Vissers en vogels IJsselmeer op hakblok politiek (1)

Gedeputeerde Johannes Kramer (provincie Friesland, FNP) betaalt 129 miljoen euro provinciale staats-steun voor Windpark Fryslan- 89 giga-visdief-meppers inclusief werkeiland van 125 hectare in ‘beschermd’ watervogelgebied IJsselmeer. Maar 7 miljoen euro voor warme sanering van de laatste tientallen echt actieve IJsselmeer-vissers zou ‘ongeoorloofde staatssteun’ zijn.

Die zelfde Kramer roept tegelijk dat hij de watervogels in het IJsselmeer wil beschermen door de IJsselmeer-vissers weg te pesten. Wat is hier nu werkelijk aan de hand? Over de zoektocht naar een antwoord gaat deze nieuwe serie over; Zuiderzee Leaks,  op Interessante Tijden, uw groene alternatief voor hersenloze massamedia.

Peperduurzaam, de Provincie Friesland investeert 129 miljoen euro in het overtreden van natuurwetgeving in het IJsselmeer met Windpark Fryslan.

Honest broker in nieuw project
 Op Climategate schreef ik al over de ‘brandbrief’ van 3 IJsselmeerprovincies die met milieuclubs hun eigen Masterplan IJsselmeer opstelden. Er is zelfs al een Stichting Transitie IJsselmeer, een woord waar je op meerdere plaatsen jeuk van krijgt en een Houtskoolschets Visserij.

Die IJsselmeer-visserij zou volgens de Rijksoverheid met 85 procent moeten inkrimpen, voor herstel van ‘de’ visstand, die ‘gezond’ moet worden. En van gezondheid krijg je nooit genoeg. Maar waarom moet die visserij officieel weg?

…aldus milieuclubs, Joep de Leeuw, Willem Dekker in 2005, dus 12 jaar geleden. in artikel van sportvisser Arno van ’t Hoog

Vanwege- ah daar is tie weer- DE visstand. In 2005 kon je al een vergelijkbare klaagzang lezen over ‘de visstand’ van sportvisser Arno van t Hoog in Bionieuws. Toen waren nog 75 beroepsvissers over, nu nog minder.

Maar verder terug in de tijd vond academisch opgeleid aal-visser Aart van der Waal ook al vergelijkbare verhalen. Zie boven. Maar in 1994 was het OOK al weer mis:

De gedeputeerde Johannes Kramer (rechts) op bezoek bij Friese Milieufederatie. Of hij heeft geen flauw idee wat hij uitkraamt (mijn gissing, hij is niet al te slim, want van de FNP)…. of hij is ethisch niet helemaal in orde zoals die milieuclubs

En anno 2017 blijkt een vergelijkbaar verhaal, nu in blad voor Noordelijke subsidie-branche.
De hoeveelheid vis zou ‘naar schatting van de overheid 70 procent lager zijn dan in de jaren ’80’. Dat schrijft een zjoernaliest  Bert de Jong van de Friese Mediacorporatie in ‘Vis zonder Vissers’ in het juni-nummer van het belangenblad voor de Noordelijke subsidie-sector, Noorderbreedte. We lezen dat ‘het natuurlijke evenwicht’ er niet meer is (dat heeft ook nooit bestaan RZ) en verder, een mogelijk citaat uit de brandbrief:

Het moge duidelijk zijn dat iedereen wenst dat het IJsselmeer transformeert tot een natuurgebied (….)van internationale allure met duidelijk recreatieve meerwaarde (…en 89 gigaturbines RZ)

EN

De logica (….) is duidelijk: de beschermde (….) watervogels in het IJsselmeer en het Markermeer hebben vis nodig als voedsel. ‘Wij geven de vissers alleen ruimte als het om de natuurbelangen kan’, waarschuwt gedeputeerde Kramer.’

De zwarte stern is vogelvrij, als de Provincie Friesland een ontheffing geeft voor Windpark Fryslan…

Bestuurlijke Intenties versus realiteit
De schrijfsels van een reguliere journalist zijn altijd een mooie aanleiding om te kijken: hoe zit het dan WEL?

Hoe zijn die vrome intenties van ‘natuurgebied van internationale allure’ en watervogelbescherming dan te verenigen met 89 windturbines die elk per jaar wel 100 beschermde watervogels kunnen doden als zwarte sterns, visdieven (waar de spiering voor gereserveerd is), toppereenden etc?  Die duurzame symbooldingen kunnen naast investeringsubsidie van mijn provinciebestuur nog rekenen op 1,5 miljard euro SDE+-exploitatiesubsidies, te heffen over uw en mijn energierekening.

  • En terwijl mijn eigen gemeente Fryske Marren ook nog eens industriële zandwinning in het IJsselmeer wilde toepassen over een oppervlak van 250 hectare, zo kun je zien in deze MER van 2016.
  • En terwijl Natuurmonumenten met Boskalis een slibdepot van 1000 hectare opspuit in het Markermeer ten koste van leefgebied voor vis. En vanwege de vaarweg tussen Lelystad en Amsterdam wordt volop gebaggerd.
  • De quaggamossel verovert het zoete water, die filtert het en bij helder water krijg je een plaag aan waterplanten. Maar helder water zou ook via meer licht leiden tot oxidatie van het organisch materiaal op de bodem, zodat je anoxisch water op grotere diepte kan krijgen.

Oftewel: Waarom moeten die IJsselmeervissers nu ECHT weg?

In het info-kadertje tekent Noorderbreedte verder deze beweringen op:

IN 2016 hebben de IJsselmeervissers 548 ton naar de afslag gebracht waarvan 191 ton snoekbaars en 113 ton paling. Het is een fractie van de vangst in bijvoorbeeld het jaar 2000. Toen was de aanvoer van in het IJsselmeer gevangen vis 3.297 ton. Ter vergelijking: aalscholvers vangen naar schatting 2000 ton vis uit het water van het Ijsselmeergebied, overigens in hoofdzaak de commercieel niet interessante pos. (….)

Bot-visser bij haventje Laaksum…waarom zou dit erger zijn….

…dan dit in het kwadraat…

Vangst geen indicatie populatie
De huidige vangst vergeleken met 2000 kan geen betrouwbare indicatie zijn voor de populatie-trends van vissoorten. Met ingang van juli 2014 kondigde het Ministerie van Ecologische Zaken (EZ) al een reductie van staandwant-vistuig af van 85 procent. Dus niet door minder vis, maar door meer beleid.

De aalvisserij is sinds 2009 al van september tot december gesloten. Daarnaast mogen vissers geen spiering meer vangen, nadat Vogelbescherming NL naar de rechter stapte. Terwijl vissers in het jaar 2000 nog tonnen spiering vingen. Gemiddelde Vangst-volumes van de gehele sector per jaar vormen kortom geen afspiegeling van de visstand.

En de vergelijking die Noorderbreedte maakt slaat dus als fiets op drumstel. Daarom was Bert de Jong ook geknipt voor de job bij Noorderbreedte, voor zijn linksdraaiende publieksmisleiding in dienst van milieuclubs die Noorderbreedte sponsoren.

De Visdief werd Visserijdief als troef in handen van procederende marketing-bedrijven als Vogelbescherming (marketing-omzet 13 miljoen euro per jaar)

Er kan dus best een kern van waarheid zitten in de uitspraak van de schipper Paulus de Boer van de UK55:

Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer. We vangen de laatste twee jaar juist veel meer vis dan vroeger. De snoekbaarsstand is uitstekend en ook met rode baars en voorn gaat het goed

Afgelopen week ging er ook nog 10 ton paling over de klok in Urk.

De Boer stipt hier een belangrijk punt aan: bestand-schattingen door Imares zijn op zijn best onbetrouwbaar te noemen. IJsselmeer-vis wordt op vele locaties aangeland, en niet goed geregistreerd. Van de meeste soorten bestaan geen goede gegevens, zodat Imares ze (naar ICES) ‘Data Limited Stocks’ (DLS) noemt, zie dit rapport C136/15, blz 9. Populatie-schattingen en adviezen voor wat je op mag vissen van Imares, die leunen op wat ze ‘DLS-systematiek’ noemen. Dus: met een model data verzinnen waar er geen zijn, en dan volgens het voorzorgprincipe er ook nog 20 procent onder gaan.

rapport C136/15 blz 9

  • Maar hier zien  we al iets geks: als je een index samenstelt voor wat je mag vangen…en je laat de uitkomst bepalen door te delen door een index-cijfer gebaseerd op ‘vroeger’. Is het dan niet zo, dat automatisch de vangstadviezen voor komende jaren – los van de vraag wat de populaties zijn- enkel lager MOETEN worden, dankzij de manier van rekenen? Wat heeft de huidige visserij nog met ‘vroeger’ te maken? Hoe betrouwbaar zijn die index-cijfers als maat voor de populatie?

Daarnaast vormt visserij slechts 1 van vele factoren, die vispopulaties stuurt. Neem bijvoorbeeld het ANT-onderzoek van Deltares (2014)

Het feit dat Spiering niet duidelijk herstelt sinds het geregeld gesloten houden van de visserij sinds 2003 bevestigt dat visserij niet de enige factor is die de populatie omvang van Spiering bepaalt.

….een gat van 100 miljoen zonder toegevoegde waarde…betaald uit Waddenfonds en Provincie Friesland, geleid door J. Bos van voormalig DLG, nu ministerie van Economische Zaken, sponsor van Programma Rijke Waddenzee

We zien nu wel dat 2 prestige-projecten worden doorgeduwd in het IJsselmeer, Vismigratie-rivier (lees mijn repo hier) met beroep op ‘de’ visstand.  En Marker Wadden (zie mijn repo hier) met beroep op ‘de visstand’ en de visdief in verdrukking.

Een slibdepot van 1000 hectare dat vis-habitat vernietigt, eerste fase van 78 miljoen voor 50 miljoen euro met belastinggeld betaald

Diverse partijen melken zo de natuur om zichzelf op publieke kosten aan werk te helpen. Is dat hier opnieuw het geval? Dus vissers, burgers, ecologen en wie ook maar informatie heeft die van pas komt: kom er maar in! Het zijn Interessante Tijden!

One Reply to “Vissers en vogels IJsselmeer op hakblok politiek (1)”

  1. De milieu maffia en alle natuurbeambten hebben maar een intentie en dat is hun eigen werkplekje te behouden terwijl je er vanuit moet gaan zoals mijn grootmoeder altijd zijn het zijn profeten die brood eten, m.a.w. zij lullen naar hun portemonnaie want die is alleen belangrijk want zij hebben nog nooit 1 euro voor eigen rekening en risico boven water gehaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *