Nederlandse Voedsel Waren Amateurs (NVWA) holt overheidsgezag uit (1)

..laten wij onze vooruitstrevende pluimvee-sector ruineren door een zootje Volkert-achtige idioten bij de overheid?

De ‘gif-eieren’-crisis die de NVWA veroorzaakt- ‘een atoombom gooien op een mug‘ zoals biochemicus Martijn Katan in NRC schrijft, die toont opnieuw: Een combinatie van steeds absurder (milieu-) regelgeving en lek van kennis bij de overheid holt haar gezag uit.

Winnie Sorgdrager mag nu zorgen dat de overheid hier zonder gezichtsverlies wegkomt. In Duitsland vindt die escalatie niet plaats, omdat ze op rationelere wijze omspringen met chemische normering voor fipronil. Zoals biochemicus Martijn Katan schrijft:

Pas de wettelijke normen voor chemicaliën in eten maar eens toe op stoffen die van nature in voedsel zitten. Bijvoorbeeld cholecalciferol, dat zit in eten maar wordt ook gebruikt als rattengif. Het is dubbel zo giftig als fipronil; één gram doodt tientallen ratten.

In eieren zit van nature één miljoenste van een gram cholecalciferol, dat is weinig, maar nog altijd meer dan wat er aan fipronil in een ei is toegestaan. Toch treedt de NVWA er nooit tegen op. Sterker nog: het Voedingscentrum adviseert om kinderen dagelijks cholecalciferol te geven in de vorm van druppeltjes. Cholecalciferol is namelijk een andere naam voor vitamine D

..’de schadelijke stof’; de afdeling marketing/NVWA kent Paraelsus niet. Giftigheid zit in de dosis

Levensgevaarlijk, de zelf-profilerende overheid
Naast gebrek aan kennis- wat Katan als reden voor de ‘crisis’ aankaart- zou ik de zelfprofilerings-drang van de overheid toevoegen. Het etaleren richting media van dadendrang met marketing-personeel en via twitter, alsof het een jolig bedrijf is.

Terwijl de NVWA nu op kerntaken bezuinigt, zoals afslag-controles in de visserij. Die moeten ze plots zelf maar via een particulier regelen via ‘Control Union’ voor 3 cent per kilo garnalen.

En de magnetische werking die de overheid heeft op ideologisch gekleurde en semi-psychiatrische lieden die het geweldsmonopolie willen misbruiken voor hun op emotie en agressie gebaseerde wereldvisie. Danwel de wil daar een knieval naar te doen.

…het zelfbeeld dat de overheid verkoopt met ‘klantcontact’ en ‘perscentrum’ voor gedwongen winkelnering

Mensen als Sjoerd Plofkip van der Wouw (vriend van de moordenaar van Pim Fortuyn)  die onze vooraanstaande veehouderij, visserij, en andere dierhouderij terug in de Middeleeuwen willen werpen, terwijl we in 2050 liefst 10 miljard mensen moeten voeden. De Ot en Sien-verheerlijkers- allen weldoorvoed en zeer welvarend zijn hier moreel laakbaar.

Wanneer de NVWA zich Autoriteit wenst te noemen, dient zij zich kortom ook zo te gedragen. Als autoriteit. Gezag moet je verdienen. Irrationele intimidatie-praktijken werken dan averechts.

Het is in ieder’s belang dat de overheid haar gezag niet verder uitholt. Wij hebben baat bij een sterke en kundige overheid die de grote boeven/duurzame ondernemers van repliek kan dienen.

Nu lijkt het of zij zich op de kruimeldieven richt- en zich in een goed blaadje werkt bij de klassenvijanden van urbane actiegroepen- om zichzelf te profileren via de makkelijkste weg.

De eier-‘crisis’ is vooral door NVWA-optreden ge-escaleerd. Hier, deze prachtige eier-robot raapt de laatste 1 procent van de eieren in scharrelstal, zodat de boer niet hoeft te bukken. Machtig stukje techniek, Hup Holland Hup.

De overheid, magneet voor semi-psychiatrisch personeel
Reeds eerder zag ik bij de voorloper van de NVWA- de AID- bananen-republiek-achtige toestanden bij criminalisering van valkerij. Op basis van ideologische afkeer ruïneerden zij vogelhouderij-bedrijven. Een juriste in natuurrecht -die toen werkte op de CITES-afdeling- die bevestigt dat diverse CITES-ambtenaren leugens verkochten en met documentatie sjoemelden om hun zaak maar door te drukken.

De dierterrorist van de Sea Shepherd, Laurens de Groot werkte toen bij de milieupolitie, waar hij als held werd vereerd. Hij mocht de invallen doen bij een dierhouder. Een emotioneel gedreven/’bijzonder gemotiveerde’ ambtenaar, Van Spaandonk – de collega van Ronald Lanters (nu Bureau Wing) bepaalde met zijn natte vinger hoeveel valkeniers er in Nederland mochten zijn.

Je kunt de zaak HIER lezen: na een klacht bij Schreijer Pierik kwamen toen (2008) Kamervragen. Het OM en AID wensten zich te profileren nadat NGO’s mediakabaal hadden gemaakt, op basis van nep-onderzoek door Arnold van Kreveld van het Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming.

Diverse mensen bevestigden toen: de AID heeft geen kennis meer in huis. Bij overheid leek het afvoerputje van personeel Nederland te werken. Dat is sindsdien alvast niet verbeterd.

…samen met het CITES-bureau, schuldig door verdenking en waar is de proportionaliteit?

Schuldig door verdenking via persberichten
De NVWA- de vervanging van de vroegere AID is dus- op basis van eigen ervaring- een pijnlijk voorbeeld.
Met een pers/marketing-afdeling die de acties van de NVWA naar media ventileert. Bij het in beslag nemen van krokodillenleer komt de winkelier met haar gedwongen winkelnering (overheid) even bij haar ‘klant’ winkelen….

Zo met haar marketing/profileringsdrang wekt de NVWA naar het publiek de indruk dat reeds sprake is van strafbare feiten of crimineel gedrag. Terwijl de NVWA dat niet bepaalt, of haar gekwetter op Twitter, maar de rechter.

Daarnaast dient ook van proportionaliteit sprake te zijn. Wat voor ecologische impact heeft de tas van leer van 1 anaconda?

Terwijl RVO- waar NVWA onder valt- miljarden euro’s aan subsidie verleent op de stook van geimporteerd (moeras)bos uit Amerika, ook Zuid Amerika. Hoeveel beschermde dieren leven daar? De RVO subsidieert ook windturbines die per jaar wel 100 ‘beschermde’ vogels per turbine doden in de Eemshaven.

Schuldig door verdenking

In de Visserijnieuws lezen we ook hoe de NVWA als een stel cowboys langszij komt varen. Op een wijze waarmee hun eigen handelen onnodig risico veroorzaakt, dat zij vervolgens op de bemanning afwentelen. Natuurlijk heeft de NVWA ook haar eigen versie, en de marketing-afdeling verkoopt dat luidruchtig via de eigen marketing-website van de overheid.

Of zij ook strafbare feiten pleegden: dat weet niemand dus kan ik er ook niets over zeggen. De overheid roept alvast dat het criminelen zijn.

Schuldig zijn door verdenking past in een roman van Kafka, niet in een rechtstaat.  Het met een marketing-afdeling rond-bazuinen van je Kafkaeske gedrag is erger dan Kafka zelf bedacht. Hieronder daarom 5 aanbevelingen, die de overheid als verbeterpunten ter harte kan nemen.

…laten wij door amateurs onze innovatieve veehouderij om zeep helpen of slaan we terug?

Het Geweldsmonopolie, een kostbaar privilege
Omdat mensen van de overheid het gewelds-monopolie toegekend krijgen- een zeer kostbaar privilege- dienen zij dit toegekende privilege met uiterste omzichtigheid te hanteren. De overheid kan je leven op basis van een verdenking ruïneren. Of ‘het recht’ zegeviert is dan na jaren procederen en ellende nog maar afwachten.

Diverse pluimveehouders lijden nu al tonnen euro’s schade en dreigen failliet te gaan, zo meldt het NRC Handelsblad.

Gepaard met dat privilege van gewelds-monopolie gaat bij een overheid in een beschaafde samenleving dus de plicht tot:

  • a. degelijke opleiding,
  • b. technische dossier-kennis als handelings-basis en geen emotie/media-hysterie. Massamedia, een rondje internet en NGO’s kunnen PER DEFINITIE geen basis van verdenking zijn,
  • c. de absolute garantie van politieke en ideologische neutraliteit.
  • d. op praktijk ge-ente regelgeving, die niet uit ideologie voortkomt, verabsolutering van voorzorgprincipe, emotie en/of particulier deelbelang
  • e. discretie bij dossiers

Op bovenste 5 punten ken ik diverse praktijk-voorbeelden die tonen, dat de NVWA hard op weg is het gezag van de overheid te ondergraven.

…een eier-robot voor de laatste 1 procent zodat de boer niet meer hoeft te bukken

E. De zelfprofilerende overheid
Om met puntje e te beginnen. Er is handhaving nodig van regels omdat het anders Wild West wordt. De overheid bestaat op basis van een soort sociaal contract, dat is gebaseerd op voorgaande collectief gedeelde constatering. Wij leveren een stukje soevereiniteit in bij een collectieve instantie, zodat we netto veiliger en vrijer zijn.

De overheid is niet gekozen door het individu.

Zij is opgelegd: iedere vorm van zelfprofilering van de overheid lijkt in dat verband dan ook op zijn best lachwekkend, en anders uiterst tragisch. In schril contrast met dat besef van legitimiteit op basis van dwang, staat de zelf-profilerende overheid die via persberichten haar daadkracht meent te mogen ventileren richting politici.

Alsof zij een handhavingsbedrijf is, waarvoor wij kiezen. Marketing-personeel zou bij de overheid uit den boze moeten zijn, maar helaas zijn we daar sinds de Commissie Wallage (2001) voor ‘overheidscommunicatie’ (beleidsverkopers) verplicht mee vertrouwd geraakt.

Beleids-verpatsers en burger-oplichters, marketeers die zich in professioneel liegen specialiseren, met betekenisloos postmodern gebabbel.

…hoe lang nog, met zo’n overheid?

De overheid kiest- zo lijkt en zo bevestigen vele ervaringsdeskundigen met mij- de zwakste partij als doelwit om haar daadkracht mee te profileren, en wappert daar vervolgens in persberichten mee. Die profileringsdrang bij het vangen van – nog niet bewezen schuldige- kleine vissen, die ondermijnt het overheidsgezag.

Het beginsel van proportionaliteit en rechtvaardigheid speelt hier een grote rol.

Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een corrupte bestuurder als Ed Nijpels- die Statenleden in Noord Holland onder druk zette om publiek geld te pompen in ondernemingen waar hij commissaris was (het op de fles gegane Econcern)- nog los rondloopt.

…zo nam de toevloed van beleidsverkopers en praatjesmakers bij de overheid een vlucht, terwijl kundig personeel wegvlucht…

Sterker nog, deze bewezen corrupte crimineel- staat nu aan het roer van de grootste staats-uitgave in het Nederlands Staatsbestel, het Energieakkoord. 100 miljard euro aan belasting-geld in de diepe zakken van ‘groene’ ondernemers/witte-boorden-criminelen met groen gedicht. Ik noem ze dan ook de Nijpelitaanse Maffia.

…over ‘dierwelzijn’ gesproken..:-) De NVWA op Twitter, is dit niet idioot, een overheidsinstantie die zichzelf op twitter profileert….waar is Wakker Dier nu trouwens?

Mensen hebben een rechtvaardigheids-gevoel dat met een zelfprofilerende, kennisloze, liegende en corrupte overheid ernstig onder druk komt.

En ter verbetering is alvast 1 oplossingte bedenken:

  • Alle marketeers bij de overheid dienen op staande voet ontslagen. De burger heeft geen belang bij betekenisloos verkoop-praat, waarvoor hij onder dreiging van geweld ook nog moet betalen. Daarmee is punt E dan opgelost.

Wanneer de marketing-afdeling al net zo onkundig is als mainstream-journaille inzake chemie (zie fipronil) dan bewijst zij dat zij op zijn best overbodig is, en op zijn ergst schadelijk voor ons land. De miljoenen-bezuiniging die ontslag van marketing-personeel bij NVWA oplevert, die kan de organisatie dan aanwenden voor intern onderwijs.

In volgende aflevering puntje D, gaan we daar verder op in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *