Welke club beschermt Waddenzee tegen Waddenvereniging?

Je noemt ‘fondsenwerving’ anders ‘Wadliefhebbers verenigen’ plots is ook die 4,2 ton euro uitgegeven aan je doelstelling: jaarverslag 2016 .

Wat beschermen natuurclubs nog, zo vraag je af nu de geld-obsessie ook bij de Waddenvereniging weer trekken van schaamteloosheid krijgt.

Zo gaf de bedrijfskundige Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging, daarvoor WWF) in 2015 liefst 36 procent van haar budget uit aan fondsen- en ledenwerving, 11 procent boven CBF-norm. Bovendien wende hij geld uit het Bestemmingsfonds Vismigratierivier aan voor algemene lasten.

En in 2016 zaten ze ook bijna 34 procent aan leden- en fondsenwerving.

Om op papier binnen de CBF-norm te blijven geeft Berkuysen fondsen- en ledenwerving een andere naam. zodat het plots een doelstelling is. Het lijkt een beetje op WNF, dat de helft van haar budget verdampt aan reclame voor zichzelf, en de rest stort op een Zwitserse rekening.

De rode post is natuurlijk ook gewoon ledenwerving: opgeteld bijna 34 procent aan directe werving

Reclame voor jezelf als doelstelling. In 2015 noemden ze het niet ‘Wadliefhebbers Verenigen’ maar ‘Op naar 50 Duizend Ambassadeurs’: zuivere leden (= geld-)werving ingekleed als doelstelling.

…en zo schuif je nog eens 4,7 ton reclamegeld onder ‘doelstelling’

Je gunt reclamepersoneel ook een baan. En OK: niets menselijks is natuurclubs vreemd.

Maar omdat ze niet 1 vierkante meter natuurgebied beheren, en de overheid vrijwel alle kosten laten betalen van het prestigeproject van Berkhuysen, de Vismigratie-rivier: wie kan meten of zeggen wat zij nu voor natuur doen?

NOG meer reclame voor zichzelf, nu gericht op bedrijven…

De inhoud van die marketing lijkt vooral gericht om politieke belangen van clientele te verkopen, terwijl ze zo de natuur netto schaden, in het Waddengebied en daar buiten.

Geld geld geld geld geld geld geld geld geld voor een club leugenaars en oplichters

Lees ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei waarom de averechtse ‘oplossingen’ die bedrijfsmarketeers ‘dressed as conservation’ zo schadelijk zijn voor de natuur.

Vissers van de Noordzeekustzone jagen, maar windfarms ‘beschermen en verrijken’ het Waddengebied?

Windturbines verpatsen ‘voor het beschermen en verrijken van het waddengebied’
Ze profileren zich bijvoorbeeld met 4-5 ton euro marketing-budget per jaar als klimaat-expert. Zo dringen zij de maatschappij met marketing een aardgas-loze toekomst op. Nadat ze eerder met hun vriend Wouter van Dieren – nu het mede door Tulip Oil gesponsorde Springtij- voor miljoenen euro’s op Waddengas binnenliepen uit het Waddenfonds.

De Wadden-Oligarchie, die bedrijfsbelangen verpatst als ‘natuurbescherming’. WWF heet ‘beheerder

Terwijl aardgas veruit de schoonste fossiele brandstof is, die de minste ruimte inneemt qua natuur en land. Maar de ‘biomassa’ die Berkhuysen voorstaat uit het door hem zo gepromootte Energieakkoord: dat is hout van gekapt bos uit Amerika dat met miljarden–subsidies wordt verbrand. Terwijl hout meer CO2 produceert dan kolen.

Toen de hypermoderne Eemshaven-centrale van RWE/Essent op schone wijze kolen stookte, spande Berkhuysen zijn marketingbedrijf een procedure aan met andere fondsenwervende marketing-bedrijven ‘dressed as’ natuurbeschermer. Maar op kolen is die centrale dus veel milieu-vriendelijker dan wanneer deze hout stookt uit Amerikaanse bossen. Minder CO2 en je spaart bos.

Hoe kun je de ‘gevolgen van klimaatverandering’ nu in 1 jaar filmen? In een zee die door klimaatverandering ontstond…

Negativistische catastrofe-propaganda
Ze betalen filmer Ruben Smit in 2014 om een propaganda-film ‘Klimaatbuffer Waddenzee’ te maken die ‘de gevolgen van klimaatverandering’ zou laten zien. Hoe kun je bijvoorbeeld gevolgen van een hogere zeespiegel nu in 1 jaar tijd filmen?

Want de zeespiegel stijgt al 150 jaar constant. De getijden-bakens op Terschelling tonen ook geen versnelling.

En je kunt dus onmogelijk filmen wat er nu anders gaat dan vroeger. De hele Waddenzee is immers in 1170 en daarna door toenmalige klimaatverandering en zeespiegelstijgingen ontstaan na doorbraak Marsdiep.

Dat is dus geen natuur-voorlichting op basis van data of wetenschap, maar propaganda en publieksmisleiding. Als je het ‘bewustwording’ noemt, moeten wij ons dan van de anti-wetenschappelijkheid van een club met 24 fondsenwervers bewust worden?

Ja sorry, soms mag mijn proza wat bozig klinken. Maar ik kan zo slecht tegen mensen die liegen voor geld. Het Ecomodernisme wil juist wel wetenschappelijk zijn, en wij hebben daar- anders dan bedrijfskundige Berkhuysen en zijn reclame-personeel- ook de expertise voor.

…als de zeespiegel van de Waddenzee al 150 jaar constant stijgt met 12-16 cm

..maar deze anti-wetenschappelijke onzin brengt Arjan Berkhuysen naar buiten met zijn politiek bedrijvende vriendjes, om zo windturbines door te drukken.

De Waddenvereniging wil de hele zee buiten 12 mijl boven de Waddeneilanden volzetten met windturbines. Met gebabbel over ‘oesters’ geeft Berkhuysen die industrialisatie dan een ecologisch sausje.

Hoewel hij dat niet hardop zegt, pleit Berkhuysen dus ook voor aanleg van dikke stroomkabels door de Waddenzee, vanuit die windfarms. Zoals uit Gemini boven Schiermonnikoog, een windfarm die meer dan 4 miljard publieke euro’s kost. Over de 19 windturbines van Eneco IN de Waddenzee hoor je ze ook niet.

Dark Sky Wadden, ‘Beleving van het Werelderfgoed’ door Eneco (met daarin commissaris Eneco, de voorzitter van Vogelbescherming Atzo Nicolai

Terwijl ze campagne voeren voor ‘Dark Sky’. Een heldere sterrenhemel is Arjan voorstander van. Ja, wie niet? Maar waar hoor je dan de Waddenverenging over 89 turbines vlak langs de Waddenzee die als rood verlichte Eifeltorens de Afsluitdijk sieren.

Daar zijn ze dan voor, want de Waddenvereniging wil immers een ‘versnelde energietransitie’, waarbij kernenergie verboden heet.

Dan zegt Arjan Berkhuysen dus niet letterlijk: doe mij maar een Wadden-skyline als Red Light District.

Maar dat is wel de consequentie van wat hij met zijn marketingbedrijf verkoopt. Zijn hun campagnes dus niet eerder schadelijk voor natuur dan goed?

Haven West Terschelling, zonder Waddenvereniging of windturbines

Wat is natuurbescherming dan?
Het enige meetbare is, dat de Waddenvereniging wekelijks het internet vult met reclame voor de windmolen-industrie, angstige verhalen over bedreigde dieren en uitstervende vissen, en dat ieder jaar weer 2,4 miljoen euro is opgemaakt. Waarna ze weer om geld bij je komen bedelen.

Als dat- geld- je doelstelling is, ben je vast heel idealistisch. Een Goed Doel. Dat zagen we afgelopen week al bij Staatsbosbeheer: ambtenarij die zich een ANBI-status liet geven via hun minister door de Belastingdienst.

Maar misschien hebben mensen die op en van het Wad leven wel meer aan realisme, zonder die arrogante pretenties. Wat is ‘idealisme’ anders dan beweren dat jij beter dan een ander bent, en dus meer macht-privileges in een gebied mag uitoefenen? Is Arjan Berkhuysen Beter dan Gij?

Hier hielp ik zelf even mee te kokkelvissen, vissers kunnen Waddenvereniging wel schieten met hun negatieve getreiter

Tijd voor integriteit
Marketing-bedrijf Waddenvereniging lijkt hoog toe aan vervanging, door een natuurbeweging waarbij bewoners en gebruikers zelf opkomen voor hun eigen omgeving.

Die kunnen zich dan beter wapenen tegen aantasting van hun leefomgeving door de Wadden-oligarchie van ambtenarij, fondsenwervende bedrijven en windmolen-industrie/’duurzame’ ondernemers. Die gebruiken negatieve verhalen over ‘bedreigde natuur en catastrofe in het jaar 2050 vaak om zichzelf te verrijken en de Waddenzee te claimen.

Alsof zij meer recht op zeggenschap hebben dan de bewoners en traditionele gebruikers.

In werkelijkheid gaat het op veel onderdelen prima met de Wadden- natuur, en van versnelde zeespiegelstijging is ook (vooralsnog) al geen sprake.

Het Ecomodernisme– zoals uitgelegd in ons boek voor Nieuw Amsterdam kan daarbij als meer positief groen alternatief dienen . Wij baseren onze natuurfilosofie op Wad-bewoners en gebruikers met liefde voor hun omgeving, in plaats van angstig gebedel om geld.

En (wetenschappelijke) integriteit zijn we ook niet vies van.

En al die negatieve doemverhalen met hun girodieren. Zo moe word je er van. Dan heeft de scholekster weer smetvrees, dan zwemmen vissen weer achteruit, en dan worden Wadplaten weer verzwolgen door de zeespiegel in het jaar 2100…

Slap gezeik, en nog gelogen ook.

Maar goed, met 2,4 miljoen euro (loterij- legaten- en fondsen)inkomsten kijk je daar dan misschien weer anders tegenaan.

…en het verdient helemaal zo slecht niet, de Vereniging tot behoud van de Waddenvereniging

One Reply to “Welke club beschermt Waddenzee tegen Waddenvereniging?”

  1. Goed punt! Allerlei destijds positieve bewegingen zijn geinfiltreerd en/of overgenomen. Of ontdek je bij enig onderzoek dat ze van begin af aan zelfs opgericht waren door mensen die geloofden in ‘sustainability’ voor de planeet, door het wegwerken van 90% van de nutteloze eters!! Geen grap. Deze groep (de deep state) wordt nu gelukkig uitgeschakeld! Zie verder qanon.pub voor updates.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *