Klimazi-Partij Springtij: koolstofbudget per Nederlander!

…iedereen moet meedoen

Van 21-23 september vindt weer de jaarlijkse klimaat-hoogmis Springtij plaats, dankzij ‘wetenschappelijk’ directeur Wouter van Dieren (Eindhoven 1941- ….)

Het is vooral grappig dat iemand zonder enige wetenschappelijke kwalificaties zich in de klimaatbeweging ongestraft zo kan noemen, een beweging die stelt dat zij DE wetenschap in pacht heeft.

Van Dieren is een beetje de Prins ‘Smeergeld’ Bernhard (lid van zowel NSDAP, SS als SA) van het klimaat-activisme. Hij gebruikte 50 jaar doem-prediking voor een kosmopolitisch leven, de vrouwtjes de koffer in te krijgen en de wereld rond vliegen op andermans kosten, aandacht voor zichzelf.

Ook knap hoe hij de Olie- en Gasindustrie weer tot sponsor weet te maken van Springtij.

Shell als klimaat-sponsor, en Eneco (zet 19 windturbines IN Waddenzee) iedereen pikt een subsidie-graantje mee

Van Dieren nam bewezen miljoenen smeergeld aan via zijn IMSA van de NAM (volle dochter Exxon/Shell), natuurclubs pacificeren om Waddengas-boringen mogelijk te maken….En die natuurclubs zijn nu gewoon weer deelnemer en sponsor van Springtij samen met het bedrijfsleven, de NAM en de overheid.

En de leidster van een ballet-collectief is algemeen directeur, Marianne Berendse. De zeespiegelstijging en extreem weer bij het Zwanenmeer?

De Lezing voor het Duurzame Avondland in 2050 sloeg enorm aan. Er was niet 1 die bedenkingen had bij De Doelen voor 2050 🙂

Klimazi: Nationaal Klimaat Socialisme
Echter, nu hun manier van denken zo in het bestuurlijke zadel zit, en de publieke klimaat-miljarden tegen de plinten klotsen…dan krijgt deze koddige beweging toch een duistere kant. Zo zonder enige aanwezige kritische zin, alle neuzen gericht op de zelfde Horizon van Fossielvrij 2050 Koste Wat Kost….dan  lijkt Springij wel partijdag van het Nationaal Klimaat Socialisme.

In dat kader wil ik een nieuw woord toevoegen aan het lexicon. De Klimazi.

Dat is allereerst een leuk woordgrapje, als samentrekking van Klimaat-activist en Nazi. Waarbij Nazi ook weer staat voor Nationaal Socialist. En Kimaat-activist voor Klimaat-Socialist. En Nationaal Klimaat Socialist voor de ongekende ijver waarmee Nederland inmiddels het Duurzame Avondland wil vormgeven, dit CO2-reine Duizendjarig Rijk.

Je kunt bij dit clubje zonder enige zelfspot toch niet zonder humor.

De Systeem-Gnostici van de Club van Rome (1972)/Thule Gesellschaft projecteren met hun Geheime Computer Kennis rond 2050 hun ‘Einde van de Wereld’ in 2050 als voedsel-productie en industriële productie instort….

En dat zal offers vragen.

Want ‘het CO2-reine jaar 2050’ dat kun je alleen bereiken als echt iedereen (verplicht) mee doet, en niet alleen de Springtij-Partij.

Op de hele wereld, moet iedereen zelfs meedoen. Anders werkt het niet, de vestiging van het CO2-reine Vierde Rijk. Het ‘Duizendjarig Rijk’, dat stond bij de Nazi’s voor hun messiaanse verwachting (1000= millennialisme, messianisme). De komst van de Messias van De Transitie naar Duizendjarige Duurzaamheid- het Global Equilibrium van de Club van Rome- dat staat dus gepland op 2050.

En al sinds ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome (1972) werken ze aan dat in 2050 te vestigen Rijk.

Klimaat-Jodenster
Nu dat magische transitie-jaar 2050 nadert, hebben ze bij al een Klimaatjury die een ‘koolstofbudget‘ wil per Nederlander. Op mondiaal niveau is namelijk berekend hoeveel CO2 er – volgens theoretische berekening- nog bij mag komen voor de wereld verder op zou warmen dan 2 graden.

Er is namelijk een heel gilde van Systeem-Gnostici dat pretendeert die Hogere Kennis te bezitten, uit de Cybernetica en Systeemdenkers van MIT (De zelfde mensen en hun pupillen die ook het Club van Rome Rapport maakten). De aanname is nu: als je weet hoeveel gigaton CO2 er mondiaal bij mag voor 2050. Dan kun je dat ook per inwoner uitsmeren.

Het was Bert de Vries van het RIVM (en de van de Club van Rome afgesplitste Balaton Group) die daarom al in 2007 schreef:

Another example involved an effort to support the proposal of German Chancellor Angela Merkel, put forward in two speeches in 2007, calling for an international commitment to equal personal CO2 emission caps for all human beings on the globe by 2050.

On the initiative of a number of Balaton members, a support letter was sent in October 2007 to Angela Merkel on behalf of 25 high-level researchers from 14 different countries (mainly from the Organization for Economic Co-operation and Development).

 

Dat koolstofbudget (zo zullen ze het zelf niet uitleggen) is een soort klimaat-Jodenster waaraan de Klimaat-Commissaris (pleiten ze ook voor) van De Staat dan leest hoeveel CO2 je dit jaar al hebt geproduceerd.

Zit je over je CO2-budget voor dat jaar heen (wat de Slimme Meter in je huis afleest, en de Kilometer-spionage in je auto)…dan grijpt de Staat in.

Uiteraard zeggen ze dat niet. Maar dat is wel de logische consequentie. We hebben ook al een Landelijke Werkgroep Carbon Budget (met Leo Meyer PBL0, die bepaalt hoeveel CO2 jij en ik tot 2050 nog mogen produceren.

Klimaat-Socialisme is net als het Nationaal Socialisme dus een collectieve beweging. Iedereen MOET mee, want anders helpt het niet. En ze beroepen zich op DE wetenschap, althans, dat zeggen ze.

Klimaat-SA met Klimaat-clowns….als je echt niet weet wat je met je leven aanmoet, wil je ‘klimaatneutraal’ zijn 🙂

De Nationaal Socialisten waren Sociaal Darwinisten. Om de hele maatschappij te ‘verbeteren’ deden ze een beroep op Darwin, biologische antropologie en Eugenetica voor hun Rassenstrijd, de gevestigde wetenschappen van toen.

De Nazi-Staat nam 1933 weliswaar controle over alle bedrijven, maar gaf ze tegelijk voldoende ondernemersvrijheid. Om via grote staats-investeringen dan productiever te werken naar dat Ene Grote Doel.

Nazi’s hadden ook een Holistisch en romantisch wereldbeeld, zoals ik toonde met hun Volkisme.

Mysticus (inspireerde Nazi-filosoof Martin Heidegger) en Nazi-bioloog Jacob Von Uexkull Theoretische Biologie, blz 120: het eerste cybernetische model 1920

Umwelt, gezonde systemen… ook zo Duits
Ze zagen net als de uitvinder van het woord Umwelt– de fysioloog Baron Jacob von Uexkull (1864-1944)– de natuur, de planeet en dus ook een Volk als lichaam. In 1927 stichtte de Baltische Duitser Von Uexkull aan de Universiteit van Hamburg zijn Institut fur Umweltforschung. Als reactie op het reductionisme van de verlichting kwam hij met zijn systeemleer.

Zijn tijdgenoot de geneticus Richard Goldschmitt karakteriseerde zijn werk als ‘een mix van echte wetenschap, mystiek en metafysica’, en wetenschaps-historicus Anne Harrington beschreef al hoe de Aristocraat zijn ‘biologie’ werd gebruikt als argument tegen democratie.

Door vreemde smetten kan zo’n lichaam dan ziek worden, in de visie van het Germaans Holisme waarbinnen de Ecologie ook ontstond (Ernst Haeckel). Maar als je die vreemde elementen uit het Volks-lichaam verwijdert, dan wordt het weer gezond.

En dan breekt het Duizendjarige Raszuiver Germaanse Rijk aan, in de visie van het toen zeer wetenschappelijke Holisme dat de SS via de Wewelsburg met haar Ahnenerbe uitdroeg.

Club van Rome 1972

Millennium= Messianisme
Nazi’s hadden een duidelijke Messiaanse verwachting (duizendjarig rijk is millennium-verwachting), met een Vegetarische Verlosser die de Eer van het Duitse Germanendom weer zou herstellen na de verloren Eerste Wereld Oorlog. DE oorzaak daarvan was ge-identificeerd: het waren de Joden! En daar moeten we NU iets aan doen. ( ‘Het is CO2/de Kapitalisten en daar moeten we NU iets tegen doen’)

En Nazi’s hadden OOK 1 graadmeter waarnaar de hele maatschappij hervormd moest: Ras. Raszuiverheid in plaats van CO2-reinheid.

Rassenstrijd, waar de Marxisten zich even Darwiniaans wierpen op de Klassenstrijd met een stuk of 50-100 miljoen lijken als gevolg. Maar wel heel wetenschappelijk, in tegenstelling tot die religie waar de wetenschaps-man Adolf niets van moest hebben.

Of wil jij beweren dat de Evolutietheorie van Darwin en de Strijd om het Bestaan onzin zijn?

….Van Dieren, de Prins Bernhard van het Nationaal Klimaat-Socialisme, Eerste Dinsdag van September is de Dag van de Duurzame Arbeid van het Nationaal Klimaat Socialisme

Subsidie-opportunisme en meisjes met blonde mening
Vooralsnog zien we bij de Nationaal Klimaat Socialisten een leger opportunisten die bij de historisch hoge subsidies- alleen al 5 miljard euro in dit voorjaar- een graantje willen meepikken. En wat naïeve doo-gooders, van die klimaatmeisjes met blonde glimlach als Nicolette van Berkel: dan heb ik zoiets van nou, duhh, duswel beswel duurzaam!

Met tientallen miljarden subsidies aan duizenden ‘duurzame’ ondernemers maakt het bureaucratisch Klimazi-establishment al zoveel duizenden medeplichtigen. Het zal wel niet meer van een parlementaire enquete komen.

Dan de ideologie, die is bij de Klimazi’s even totalitair en messianistisch als bij de Nazi’s. Voor 2050 moet de hele maatschappij, energievoorziening en ons hele leven op de kop.

Club van Rome 1972: mondiale centrale gezinsplanning….

2050= Club van Rome
Dat jaartal 2050 is via alle mogelijke manieren als het goed is al tussen je oren gebrand. De zee is leeg in 2048, miljoenen klimaatvluchtelingen in 2050, 1 miljoen uitgestorven diersoorten in 2050. De wetenschap lijkt in het jaar 2050 meer zekerheden te kennen dan voor het jaar anno nu, 2017.

De herkomst van dat jaartal 2050 komt uit de computerberekening van de Club van Rome in 1972. Het Wereldsysteem zou instorten in 2050 bij voortschrijdende trends.

Via Springtij zie je ook nog hoe springlevend het Germaans Holisme van Jacob von Uexkull nog is bij Springtij-predikant Willem Ferwerda, afkomstig van IUCN. Voor ‘Commonland’ hield hij 5 september een Duurzame Troonrede.

Met allerlei in wetenschapperig proza gehulde beweringen over ‘systemen’ (wijs een systeem eens aan, behalve in de computer), klassiek Germanistisch holisme met theosofische inslag.

Biocentrische Partij-ideologie
Alsof je biocentrisch metafysicus Ludwig Klages weer Mensch Und Erde (1913) hoort prediken, met De Aarde als levend wezen. Hier lezen we ook (Engelse vertaling):

Make no mistake: “progress ” is the lust for power and nothing besides, and we must unmask its method as a sick, destructive joke. Utilizing such pretexts as ” necessity,” “economic development,” and “culture,” the final goal of “progress” is nothing less than the destruction of life.

This destructive urge takes many forms: progress is devastating forests, exterminating animal species, extinguishing native cultures, masking and distorting the pristine landscape with the varnish of industrialism, and debasing the organic life that still survives. It is the same for livestock as for the mere commodity, and the boundless lust for plunder will not rest until the last bird falls.

We moeten onze relatie met De Aarde weer herstellen. Heerlijk, die eeuw intellectuele vooruitgang bij de Klimazi’s.

Lees maar met Ferwerda mee, die De Belangrijkste Taak met hoofdletters identificeert;

Niets minder dan een levensbeschouwing, een ‘relatie tot de natuur’. En volgens Ferwerda zijn Holisme is er niets dat los van ‘ecosystemen’ (ras) staat, alles heeft met ecosystemen (ras) te maken. En die ecosystemen moeten ‘Gezond’ worden (net als het ras). Alsof een ‘systeem’- een theoretische constructie- als ‘lichaam’ is te zien.

De Kapitalistische Mens als Ziektekiem van Moeder Aarde: Vrijmetselaar-Fascisme

En van gezondheid krijg je nooit genoeg.

Ludwig Klages was Willem Ferwerda al een eeuw voor…

Kleinzoon Bio-mysticus Uexkull
De kleinzoon van Jacob von Uexkuell heet ook Jacob von Uexkull. Jacob von Flauwekul was misschien een betere naam.

Hij stichtte 10 jaar geleden de World Future Council. Die wil OOK het zelfde als de Club van Rome en Springtij. Hun 100 procent Renewables-campagnesite wil de hele wereld op ruimte en grondstof-verslindende energievormen laten draaien als windmolens en houtstook (biomassa).

En wie zit er in zijn adviescomitee voor ‘ecologie, klimaat en energie’? De voorzitter van de Club van Rome, Anders Wijkman.

Die Anders Wijkman hielp ons zijn zijn functie als Euro-parlementarier aan de Brusselse Renewable Energy Directive (2009). En daar komt het 14-procent ‘duurzame energie’-doel van het Energieakkoord uit waarmee nu 100 miljard euro belastinggeld gemoeid is.

It’s a small world. 

3 Replies to “Klimazi-Partij Springtij: koolstofbudget per Nederlander!”

    1. @ Kees Venema. In de breedste zin van het woord: het gaat om ordinaire inperking van je bewegingsvrijheid, je ademruimte, de hoeveelheid lucht die je krijgt. Dat zeggen ze niet letterlijk, maar het is de logische uitkomst…

  1. Van de 20e eeuw moeten we toch leren dat gedwongen socialisatie niet werkt, dat het tegendeel wordt bewerkstelligd dwz dat daardoor de meest antisociale situatie ontstaat.

    De economie kan je socialiseren, want deze berust sowieso op samenwerking, maar via het recht en de politiek kan het niet want rechten kunnen alleen maar gaan over de dingen waarin de mensen daadwerkelijk gelijk zijn in verhouding tot elkaar. Consumptie (met de C van carbon) valt daar niet onder.

    Het begint tegenwoordig al op school. Kachel uit en trui aan. De ouders worden nog wel vooraf geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *