Terschelling bewijst: IMBY-filosofie Ecomodernisme werkt….

Waddendijk bij Striep: Terschelling hield ondanks enorme toeristische druk haar karakter…

Voor de Stichting Visserij & Natuur was ik even op Terschelling. Wat opvalt, nadat je er al kwam vanaf de peuter-tijd: de eilanders passen goed op hun eiland, en dat zeggen ze zelf ook. Het natuurlijke karakter verschilt niet wezenlijk van 35 jaar terug, ondanks alle toeristische druk.

Een bewijs dat de In My Back Yard (IMBY)-filosofie werkt, de positieve kant van NIMBY zoals besproken in hoofdstuk 12 van Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei. (Nieuw Amsterdam, derde druk verschijnt)

In zo’n overbevolkt Postzegel-landje hebben we het qua afwisselende natuur en ademruimte tussen bebouwing (nog) goed geregeld. IMBY’s zijn daarbij een constructieve kracht.

..hier zou dan de Mondriaan-kwelder moeten komen, als die Wadvogels even opkrassen…

IMBY
IMBY’s zijn mensen met enige hersens, die ook oog hebben voor natuur… Mensen die van hun omgeving houden, die komen er voor op. Ze kunnen op hun eigen are, hectare of land zelf natuur vormgeven naar eigen verlangens. Maar ook kunnen ze constructieve tegenkracht zijn, de passagier in de zijspan die de motor op goede koers houdt

IMBY’s, die beschermen op eigen kracht in eigen collectieven die omgeving tegen corporate krachten en de overheid als instrument van private (deel)belangen, met al te wazige plannetjes die het karakter aantasten. Tulip Oil met gasboor-plannen kwam er (voorlopig niet door).

Op Vlieland komen er vooralsnog geen grote windturbines, ondanks de druk van duurzame gekkies om voor 2020 het eiland op wisselvallige energiebronnen (zon, wind)  te laten draaien en Middeleeuwse energievormen (biomassa)

Al te grote ingrepen in de baai van West Terschelling- de Dellewal-  daar komen meteen mensen over in het geweer.  En dat is helemaal OK.

…Rijshouten strekdam voor landaanwinning Westhoek-kwelder. De Mondriaankwelder moet dit als ‘kunst’-project imiteren

Mondriaankwelder
Een beschaafde rel op Terschelling gaat nu over ‘Kwelder-herstel’. Dat is een groen geverfde naam voor: ‘landaanwinning in de Waddenzee zonder landaanwinning’ , want ditmaal gaat het in de vorm van een kunst-project: de Mondriaankwelder, waar nu al een Petitie-website tegen is gestart

Eilanders op Terschelling doen al eeuwen aan land-aanwinning. Net als langs de Friese kust (het Bildt, zie bovenste foto): met geulen en strekdammetjes lieten de slikwerkers slib bezinken. Tot de kwelder zo hoog kwam te liggen, dat hij alleen nog bij de hoogste vloed overspoeld raakte. En dan legden de eilanders een dijk om het nieuw aangeslibde land.

Zo ontstond ook de polder bij Striep met de Strieper-dyk er omheen. De Kroonspolders, alle eilander- polders.

…rustgebied voor Wadvogels als wulpen, rosse grutto’s, bonte strandlopers en bontbek-plevieren… Op de achtergrond zoutloodsen haven Harlingen

Wadden-Oligarchie
Nu zou dus liefst 30 hectare van de hier afgebeelde kwelder met Wadvogels bij Striep verbouwd worden tot kunstproject: tot de zojuist vermelde Mondriaankwelder, van landschaps-architect Bruno Doedens. Een vorm van land-aanwinning maar dan zonder dijk er om.

Rijen palen in Mondriaan-vlakjes die dan ongeveer het zelfde doen als de strekdammetjes, die de eilanders vroeger zelf aanlegden om polders te maken. Rijkswaterstaat beloofde al 8 ton euro belastinggeld voor dit prestige-project voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Er is ook al een mooie naam voor natuur-beleving met Salon-Socialistisch sausje: Sense of Place.

Voor zulke projecten is ook heel veel onderzoek nodig van ecologische bureaus. Die gaan dan voor de opdrachtgever onderzoeken dat bouwen best kan in Natura 2000 en ‘Werelderfgoed Waddenzee’ en Wadvogels verjagen.

…natuurlijk gaat het project gewoon door….Maar wat wil je hier nu ‘herstellen’?

Nonsense of Place: Nee!
Maar de IMBY liet ook hier niet lang op zich wachten, in verzet tegen de Wadden-Oligarchie (bestuurlijke spaghetti van overheidsbestuurders en belangenclubs) .

Meteen kwam een kwelder-blondine- woonachtig in Striep- in actie met haar Nonsense of Place-protest. Ze wist zo snel zoveel media te bereiken-zelfs mijn vroegere werkgever Bionieuws– met haar protest dat het wrevel wekt. Ze werkte als vuurtorenwachter in de Brandaris maar is daar naar eigen zeggen weggepest.

Of het blond zijn oorzaak is kreeg ik niet bevestigd. Mijn ongeredigeerde proza heeft ook de neiging te snel barsten aan te brengen in broos vaatwerk.

Wat ik wel weet:

De Wadden-oligarchie kan niet tegen kritische media-aandacht. Die gaat liefst bedekt haar eigen gang, baantjes en subsidiepotten verdelen/elkaar toeschuiven. Dat ging zo na alle media-herrie niet meer. Want zoek nu op ‘Mondriaankwelder’ en je krijgt eerst de kritiek en de website met uitleg van intiatiefnemers lijkt ondergesneeuwd.

De kracht van IMBY.

…verstoorde wulpen en rosse grutto’s vliegen op, mogelijk een valk want ze gingen ook als ‘baitball’ vliegen. Kerkje Hoorn op achtergrond

Gelijkberechtiging
Los van wie of wat ook ‘nee’ zegt: je hoeft je niet per se gekant te zijn tegen het project: je kunt ook steeds helemaal niets doen in het Waddengebied. Maar dan gebeurt er ook niks.

Met een land vol nee-gers, mensen die alleen maar klagen en The Blues zingen, dan heb je geen economie.

Het alternatief voor Sense of Place zou voor veel academici met nutteloze studie het UWV zijn. Iemand moet ze aan het werk houden.

De vermenging van natuur en cultuur kan ook geen argument zijn. Heel Nederland is natuur in een cultureel kader. Ook op de Hoge Veluwe mengen ze al 80 jaar kunst en natuur.

Het grootste pijnpunt zal zijn, dat bepaalde lieden die minder binding met het gebied hebben, meer (voor-)rechten bedingen.

Want als je elders mensen beknot omdat ze de rust van vogels (zouden) verstoren. Waarom mag het hier dan plots wel? Leek me toch een legitiem argument….

..daarnaast kun je de plek bezoeken, en je sterk afvragen: wat valt hier te ‘herstellen’? Welke hogere esoterische kennis bezit degene die meent te weten hoe die kwelder dan ‘hoort’ te zijn?

Goed Nieuws.
Oh ja, ook de Cranberry-Sorbet in de Koffiemolen van Formerum is nog net zo goed als 35 jaar geleden.

Al met al is de Mondriaan-soap vooral bijzonder goed nieuws. Wanneer kwelder-herstel de grootste rel is van je eiland: dan mag je toch in je handen klappen…Wat een rust, wat een weldaad in dit land. Wat me ook opviel: na al jaren geen journalisten-schrijfsels te lezen of televisie te kijken, kreeg ik aan boord van de snel-dienst weer ‘nieuws’ te zien.

Man man…

Orkaan-rampen in Sint Maarten, dode bosnegers in Verweggie, terrorisme in Geitenhouderije en meer snotverkouden Bengaalse hongerdoden…al na een paar minuten bekruipt je het gevoel: wat gaat ‘het’ slecht met de wereld.

Eigenlijk is ‘het nieuws’ vaak niets anders dan ‘een slechte film’, alle mislukkingen van de dag die persbureaus weten op te snorren in 5 minuten samengeperst.

Alsof een regisseur een film van je leven zou editen, en daar enkel de slechte momenten uit haalt. Dan zinkt je zelfwaardering je al na 5 minuten in de schoenen.

…van collega-ecomodernist Ralf Bodelier

Daarom heeft mijn collega-ecomodernist Ralf Bodelier ook World’s Best News uitgevonden. Goed nieuws is wel nieuws.

Je hoeft als ‘pessimist tot in de kist’ geen positivo te zijn in de zin van ‘wegkijken’. Er gaat van alles mis, en je moet juist wel kritisch blijven (want met leunen in de zijspan blijft de motor op koers).

De wereld is er netto ondanks alles toch op vooruit gegaan. Wanneer je maar over langere termijn kijkt dan een dag, week of jaar. Zelfs bij de arme negertjes in Afrika.

Dus wil je dan toch beslist zorgen maken, doe dat dan over dingen waar je heel misschien nog iets aan kunt doen. Zoals iets in je eigen omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *