Agenda 2030 New Age-variant Orwell’s 1984

Climate Action is nr 13, Genderneutraal = nr 5, Oceanen dicht voor 20 procent= 14, geleide plan-economie = 12

Het Kabinet Rutte 3 voert op nationaal niveau Agenda 2030 in:  de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties, die zonder enige burger-inspraak zijn ondertekend in 2015. Climate Action (= De Klimaatwet) is daarbij SDG-doel 13. Genderneutraal is doel 5.

…en wereldvrede….

2030 lijkt zo steeds meer ons eigen 1984, George Orwell (Big Brother) met wollig groen wereldvrede- en ‘duurzaam’-proza opgedrongen door corporate krachten achter de VN.

We do 1984: 2 november in de RAI

Want dankzij de Sleepwet die de Eerste Kamer aannam (wist u dat?) mag Big Brother (AIVD/CIA) ons vanaf 2018 ook zonder verdenking bespioneren. Terwijl er in ieder’s (Amerikaanse) software van Windows/Apple toch al een backdoor zat, waar de CIA om de Firewall heen kon, zo vertelde een Friese ICT-expert mij.

De gelijkenissen zijn zo cliche-matig dat ze je niet opvallen, hidden in plain sight

We Do 1984/2030
Agenda 2030 lijkt een ‘groene’ uitvoering van New Age-ideologie. Verkocht met Nieuwe Wereld-proza van Peace, Love en Understanding, alsof je de Hippies in The Age of Aquarius hoort zingen (Hair, 1968). Iedereen wil vanzelfsprekend schoon water, meer gezondheid, meer liefde, wereldvrede en gratis eten, alles wordt nieuw!

Miss World wil dat ook bij iedere bikini-ronde. Dus wat is nu het echte doel?

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3: Heb Aarde Lief/blijf overal af!

Die agenda heette voorheen Agenda 21. Dat is de VN-ontwikkelingsagenda voor de 21ste eeuw die in Rio de Janeiro in 1992  (Rio Earth Summit =  Aardetop) werd vastgelegd. Maar het jaar 2100 lag zo ver weg. Dus schoven ze de deadline in 2015 naar 2030.

Agenda 21 kwam voort uit de Brundtland-commissie (Our Common Future) voorgezeten door Noors premier Gro Harlem Brundtland (tevens Internationaal Socialist). Die commissie (met oa Maurice Strong) kreeg VN-mandaat dankzij een VN-resolutie in 1984 (…).

New Age Hoofdstad Glastonbury met Glastonbury Tor

Sinds 1992 groeide de macht van milieuclubs/NGO’s enorm. Dat is een bewuste van bovenaf gefinancierde strategie. Zodat het lijkt alsof ‘de maatschappij’ wil wat eigenlijk enkel een paar New Age-globalisten, Wereld-socialisten en wazige Vrijmetselaar-types genre Steven Rockefeller willen.

Via met miljarden euro’s gesponsorde propaganda-clubs (NGO’s) drongen ze die agenda van onderaf op. Zo stelde Internationaal Socialist Hemmo Muntingh bijvoorbeeld voor groene clubs een Brusselse subsidiepot in. Daaruit vloeide 3,4 miljard euro LIFE+-subsidie naar Green Inc. (WWF enz) om Agenda 21 (=2030) tussen de oren te krijgen, en om land op te kopen.

De Ark van Hoop met de 16 geboden van het Earth Charter Initiative (Steven Rockefeller, Maurice Strong) Ze willen veel meer dan een paar windmolentjes…

Die strategie (groene clubs met miljarden spekken, ook via Postcodeloterij en Filantropische Foundations) werd al door Winsemius met David Rockefeller in 1990 voorgeschreven.

Zie hieronder verder het advies van Pieter Winsemius in 1990, dat hij voor David Rockefeller en Maurice Strong schreef (Beyond Interdependence, Trilateral Commission): niets minder dan een Earth Council met het mandaat van een Veiligheidsraad zou het wereldgebeuren moeten sturen, en de Millenniumverwachting van ‘last chance for the world’ druipt van het papier.

Pieter Winsemius in 1990 voor David Rockefeller (Trilateral Commission) en Maurice Strong (oprichter UNEP en secretaris generaal 2de Aardetop Rio 1992)

Die Earth Council bestaat nu ook, hij werd in 1992 opgericht door Maurice Strong. Die raad (nog) niet het gewenste mandaat. Wel zie je de zelfde strategie: van daaruit richten ze ook weer 80 nieuwe NGO’s op, die ze financieren om allen het zelfde roepen. Zoals het Geneva Environment Network. Dat zit weer gelinkt aan een VN Environment Management Group in Geneve, en clubs die ‘voedselverspilling’ tussen de oren drammen.

Die Earth Council verkoopt weer het Earth Charter (van Strong & Rockefeller). Commissaris bij die Earth Council is Jan Hartke, Global director ‘Clean Energy’ van de Clinton Foundation. En een Braziliaanse ex-Shell-man Marcelo Carvalho de Andrade die nu een eigen investeringsmaatschappij Earth Capital Partners runt met personeel van Credit Suisse en HSBC.

‘Groen’ gaat uiteindelijk gewoon om de poen natuurlijk.

Nog een NGO van Maurice Strong, die weer 80 andere NGO’s opricht en aanstuurt voor het zelfde doel

NGO’s en bedrijven aan de macht
Het inzetten van NGO’s, bankiers/bedrijven als vervangende overheid, krijgt een nieuwe impuls op op 2 November in de RAI  met We Do 2030 (na betalen intreegeld 695 euro). De geesten masseren voor De Grote Transitie naar de Nieuwe Wereld, en dat ‘Civil Society’ noemen.

Het lijkt dat de macht van democratisch gekozen bestuurders definitief verschuift naar boardrooms, NGO’s en (internationale) ambtenarij. Wat Mathilde Jounot in haar film ook laat zien bij visserij: NGO’s en boardrooms grijpen de macht.

Een voorproef van die nieuwe regeringsvorm zagen we al bij het Energieakkoord (2013) waar dit kartel de rekening van haar windturbine/biomassa-wensen (73 miljard euro volgens Algemene Rekenkamer) bij de burger legden.

Sustainable Development Goal 5

Als je dacht dat Genderneutraal zomaar uit de lucht kwam vallen: mispoes.
Het eufemistische Gendergelijkheid is SDG-doel nummer 5, dat volgens de VN niet los te zien is van alle 16 andere doelen als klimaat. Volgens NRC Handelsblad gaat Rutte 3 volledig op de Genderneutrale toer. Ook strijden ze voor verdere vernauwing van de bandbreedte waarbinnen discussie mag plaatsvinden (Non-Discriminatie).

Wanneer woorden De Staat pijn kunnen doen, dan verbiedt De Staat het gebruik van die woorden. (Artikel 1 Grondwet)

In deze ‘New Age of Love and Understanding’ van ‘Nieuw Bewustzijn’ en een Grote Transitie, mag geen onvertogen woord meer vallen dat De Lieve Vrede verstoort.

World Reform…bij de Rockefeller Foundation al in 1990 op het programma. Het Bellagio Center is ook conferentie-centrum van de CIA (zie David Talbott, The Devil’s Chessboard)

De Nieuwe Aarde
Zie  hoe Duurzame 100-goeroes als Deeltijd-Indiaan/Bankier Herman Wijffels zich constant uiten in wazige kretologie over ‘Hogere Evolutie’…alsof hij net aan de Staatswiet van Rutte3 zat.

Het lijkt er sterk op dat we een dosis New Age over ons uitgestort krijgen door de generatie ’68 en hun (geestelijk) mentoren en leerlingen.

Sinds ’68 ging gevoel al boven rede, vrouwelijk boven mannelijk. Waar ze pretenderen uit naam van ‘de wetenschap’ te handelen, is hier vooral sprake van een wereldvisie die opgelegd wordt.

..held van de duurzaam-goeroes

Zelfs mijn boekentempel in Amsterdam (het voormalig Scheltema) heeft geen Wetenschap-sectie meer. Wat wel bij miljoenen exemplaren tegelijk verkoopt is allerlei wazige ‘zelfhulp’ (= mensen zoeken anoniem hulp)- esoterie uit de New Age stal van deeltijd-Indianen als Deepak Chopra en Eckhard Tolle (Vancouver, Canada).

Dus dat is waarvoor mensen nu ontvankelijk zijn. Dat is ook een verklaring voor afwezigheid van weerstand tegen wollige klimaatbabbel. Iedereen is enkel met zichzelf bezig, en het proza sluit aan op een leefwereld.

Spirituele Verlichting, navelstaren tot je je ‘Hogere Zelf’ heeeelemaal geweldig vindt en over hete kooltjes durft te lopen of uren in ijs kunt zitten. Ook bij Boardrooms van bedrijven dwepen ze er mee, net als Mindfullness, shoppen in het Oosten.

Die Eckhart Tolle werd multimiljonair met zijn boeken.

Zijn Eckhart Tolle Foundation heeft jouw geld nodig om het wereldbewustzijn te ontwaken. Net als Ed Nijpels die jouw geld nodig heeft om Het Klimaat in het jaar 2100 te redden 🙂 Bij Tolle gaat dat op vrijwillige basis, maar onze Ed krijgt van Rutte 3 de Klimaatwet, om het onder staatsdwang bij je te halen.

Eckhart Tolle (New Age) foundation heeft geld nodig voor jouw bewustzijns-verandering 🙂

Earth Charter, de Nieuwe Aarde met hoofdletter
Het is moeilijk om het verschil te zien tussen New Age-proza van Eckhard Tolle, en Klimaat-Transitie-proza van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

Zie wat Steven Rockefeller’s Greattransistion.org voor rapport publiceert in 2002 ‘Great Transition’. Met medewerking van Rob Swart (RIVM, Wageningen UR) voor het Stockholm Environment Institute (waar de eerste voorzitter van IPCC, Bert Bolin baas was).

Het werk van Rob Swart (met ook zo’n New Age-bekkie) werd gefinancierd door Steven Rockefeller, de UNEP (Milieutak VN) en de Rockefeller Foundation.

Met medewerking van Rob Swart (RIVM) in 2002 gefinancierd door Steven Rockefeller, de UNEP en de Rockefeller Foundation

Op bladzijde 63 in ‘How do we get there‘ pleiten ze precies voor niets minder dan totale maatschappij-omvorming waarbij besluiten bij de VN, in boardrooms en bij NGO’s genomen worden:

New roles would evolve for national government in response to pressures coming from all directions. From below, responsibili-ties would move to local levels in the spirit of subsidiarity and participation. (= propaganda en schijn-inspraak RZ)

From above, the expanding needs for global governance would move greater decision-making to the international context. From the side, businesses and civil society (= Niet Gekozen Organisaties, NGO’s RZ) would become more active partners in governance.

….dit is Echkart Tolle Foundation: zoek de verschillen met Agenda 2030 en The Great Transition

Zie het Earth Charter bij Unesco dat Steven Rockefeller (The Great Transition) schreef voor de Verenigde Naties in 2000: 12 geboden voor Aarde in persoonsvorm, als een Godheid.

…blz 69 The Great Transition 2002 Stockholm Environment Instituut: volgens klimaat-‘wetenschapper’ Rob Swart moeten wij ook ons bewustzijn verruimen voor ‘the destiny of the planet’

De wazige New Agy-geloofsovertuiging zagen we ook bij Maurice Strong (Lid Brundtland-commissie), de architect van Agenda 2030 van de Verenigde Naties (= Agenda 21, de ontwikkelingsagenda voor de wereld in de 21ste eeuw).

Met zijn Ark of Hope waarin die 18 geboden (van Steven Rockefeller) voor De Aarde voor ‘Toekomstige Generaties’ opgeborgen zouden worden. Heb God Lief (1ste Gebod christendom) is vervangen door Heb Aarde Lief, het eerste gebod van de New Age.

…het gaat ze om veel meer dan wat windmolentjes

New Age = Astrologie = The Age of Aquarius
New Age staat oorspronkelijk voor een nieuw astrologisch tijdperk. Na ‘Vissen'(Ichtus/Pisces), dan is Waterman (Aquarius) aan de beurt.

In de Musical Hair- in 1968 voor het eerst opgevoerd- kondigen ze dan The Age of Aquarius (Waterman) aan: A New Age of Love and Understanding. Het zelfde wazige wereld-eenheidproza als van Agenda 2030, maar dan onschuldig voorgedanst met een lekkere bass-groove er onder. IN de zelfde tijd dat Earth Day (1970) startte, waarna ook de UNEP door Maurice Strong werd opgericht, en de eerste Aardetop werd georganiseerd in Stockholm (1972)

Er zijn 12 sterrenbeelden. Een sterrenbeeld is 1 stukje van 30 graden in een cirkel van 360 graden rond de waarnemer tov het Noorden, die periodes van ongeveer 2100 jaar innemen. Sterrenbeelden zijn eigenlijk een afgeleide van de (door de tijd variërende) stand van de aardas ten opzichte van sterren en onze eigen ster: de zon.

Het aanbreken van Aquarius (Waterman) betreft dus een oriëntatie van de aarde in het heelal. De populairste datum bij astrologische speculatie schijnt 21 december 2012 te zijn. De Hippies van Hair dachten dat zij ‘m al meemaakten.

Iedereen vindt zichzelf bijzonder, en leeft dus in een bijzondere tijd. We leven ook in Interessante Tijden!

De sterrenhemel (Steelpan Grote Beer) boven Durbuy. Oktober is Waterman (Aquarius) het beste zichtbaar…De Poolster is onderdeel van Kleine Beer

De stand van ‘de sterren’ is stand van aardas
Astrologie valt momenteel buiten gangbare wetenschap. Maar het idee dat de aardas-stand leven op aarde beïnvloedt is zo exotisch niet, wanneer je weet dat die stand het klimaat beïnvloedt. Een astronomische – dus sterrenkundige– verklaring over de invloed van ‘sterrenbeelden’ hangt samen met de Milankovitch-cycli.

Zo zijn er bijvoorbeeld 3 soorten Milankovic-cycli die het komen en gaan van IJstijden beïnvloeden.

 1. Over een periode van 100 duizend jaar, krijgt de baan van de aarde rond de zon afwisselen een meer ronde, danwel meer elips-achtige vorm. Dus als de aarde langer verder van de zon af staat is het hier kouder.

2. Daarnaast veroorzaakt de (een klein beetje schuine) stand van de aardas ten opzichte van de zon (de intensiteit van) de seizoenen voorjaar, zomer herfst en winter. Die stand van de aardas ten opzichte van de zon wiebelt ook in een periode van ongeveer 40 duizend jaar.

Planetarium Franeker Friesland

3. De 3de Milankovic-cyclus betreft het horizontaal wiebelen van de aardas, dus haaks op de vorige wiebel. Die laatste cyclus hangt samen met de orientatie tot sterrenbeelden.

Dat gewiebel vindt plaats met periodes van 25,7 duizend jaar, andere bronnen noemen 23.000 jaar: gedeeld door 12 sterrenbeelden kom je dan op fases van ongeveer 2000 jaar.

De Noordpool van de aarde is in een volle cyclus afwisselend gericht op Polaris (de huidige Poolster) en Vega (nu de op 2 na meest heldere) als Poolster. Vega was 12 duizend jaar voor Christus de Poolster. Dus 14 duizend jaar geleden. Dat betekent dat Vega en Polaris al stuivertje wisselden als poolster.

Volgens de International Astronomical Union zou het passeren van het ‘waterman’-kwadrant niet al nu plaatsvinden, maar pas in 2600. Omdat ze een andere oriëntatie hanteren van sterrenbeelden.

De Oudste beschavingen orienteerden zich al op sterren en sterrenbeelden: Stonehenge

Of Vissen (Ichtus, symbool christendom) en Waterman (Aquarius) nu wel of niet stuivertje wisselden op het populaire doem-jaar 2012 is niet zo belangrijk. Laat staan dat je iets met sterren-wichelarij hebt (Ik ben Grote Beer!).

Het is voldoende dat vele mensen al decennia denken of willen geloven dat het ze beïnvloedt. En die andere mensen- gespeend van iedere zelfrelativering- die beïnvloeden ons leven wel.

 

4 Replies to “Agenda 2030 New Age-variant Orwell’s 1984”

 1. De nieuwe staatsgodsdienst is afkomstig van Alice Bailey.

  Alice Baily was geïnspireerd door Helena Blavatsky en Annie Besant, een vrijmetselaar, maar later noemde zij Annie Besant’s Adyar theosofie een sekte en focuste zij zich op de Planetary Hierarchy. Zij en haar man werden uit de Theosophical Society gegooid en richten daarna de Lucis Trust op.
  Deze stichting staat geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, met hoofdkantoren in New York, Londen en Genève. Een dochter van deze stichting heet World Goodwill en is sinds de jaren 50 aan de VN gelieerd. De stichting bezit ook de Lucis Publishing Company (aanvankelijk Lucifer Publishing Company genoemd) die publiceert voor de VN. Daarnaast bezit de stichting de Arcane School.

  Dit interview met de Lucis Trust President is informatief:

  https://www.youtube.com/watch?v=akflUtK21_4

  In haar boek The Externalization of the Hierarchy beschrijft zij de New World Order.

  https://archive.org/stream/TheExternalizationOfTheHierarchyBailey/The%20Externalization%20of%20the%20Hierarchy%20-%20Bailey%20(1957)_djvu.txt

  Zoek op world order en je bespaart jezelf een hoop tijd.

  Een paar citaten:

  The new world order will be founded on the recognition that all men are equal in origin and goal but that all are at differing stages of evolutionary development

  The control of labour by capital or the control of capital by labour must also go.

  The rule will be “all for one and one for all.”

  The new world order will recognise that the produce of the world, the natural resources of the planet and its riches, belong to no one nation but should be shared by all

  In the preparatory period for the new world order there will be a steady and regulated disarmament.

 2. Beste Rypke Zeilmaker,

  Vandaag pas zag/las ik je stuk van 9 oktober 2017
  ‘Agenda 2030 New Age-variant Orwell’s 1984′ op http://interessantetijden.nl/2017/10/09/agenda-2030-new-age-variant-orwells-1984/
  Wat een steengoed stuk. Hier neem ik diep mijn hoed voor af!

  Je schrijft zelf (http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=65) dat je soms wel eens een dwars ervaren visie hebt, nou dat is hard nodig in deze tijd, is mijn mening.

  Ik ben onderzoeksjournalist, werkte zo’n 35 jaar voor de publieke NL televisie (NOS Journaal, NOS-programma, en meerdere omroepen) als filmmaakster, programmamaakster, researcher (onderzoeksjournalistiek), producer en meer, als een soort duizendpoot.
  Nu ben ik 75 en zoek alles opnieuw uit… alle items die op het Journaal voorbij kwamen en waar ik me niet goed van voelde en waarvan ik later pas begreep dat die berichtgeving niet volledig was en/of niet klopte.

  In 2014 bracht ik mijn eerste boek uit: Ander Nieuws, wat het Journaal uitzond…
  In 2018 boek 2: Trump, Grondwet & Wereld

  Op het moment ben ik een boek over het Klimaat (Climate Gate) aan het afronden en nu vind ik jouw artikel. In een woord: STEENGOED. Het vertelt in één klap waar ik de helft van mijn boek over doe.
  Ik zou het heel graag met (uiteraard) vermelding van jouw naam en website in een hoofdstuk (gedeeltelijk) willen afdrukken als een soort resumee en puntjes op de i van wat ik al eerder schreef.

  Waar ik over na moet denken is de New Age die je aanhaalt, daar ben ik het voor 100% mee eens,
  want ik denk dat dit een CIA programma was om mensen/jongeren ‘vaag’ en ‘warrig’ te maken, vooral door het expres toedienen van drugs. Zo jammer dat in wezen goede dingen zo verpest werden.

  Eckart Tolle met zijn ‘Nieuwe Aarde’ – ja je kunt er op twee manieren naar kijken, ook met zijn titel ‘Nieuwe Aarde’, dus ik voeg een nuance toe – in principe had ik dat als positief ervaren, omdat hij -naar mijn idee bedoelde: als je een hoger bewustzijn krijgt, dat je dan beter gaat zien wat er allemaal niet klopt… En zo kun je je eigen leven veranderen, en als dat met meer menzen zo is, kun je een nieuwe Aarde creëren. Zo denk ik. Maar helaas zijn zoveel mensen (de meesten) in een soort coma geraakt… of trance – in ieder geval helemaal tegeovergesteld dan Tolle mijns inziens bedoelde. Maar ik kan me vergissen… Eerlijk gezegd was ik nooit een Tolle-fan en ook niet van Chopra. Heel leuk vond ik dat je erbij vermeldde dat Tolle om donaties vroeg… Ja Waarom eigenlijk?
  Posted on

  Maar ik ben wel een soort Indiaan, ik kreeg veel Inka-dromen (o.a.). Maar ik werd niet dromeriger, maar juist scherper. En mijn werk is: ontmaskeren. Het begint bij het ontmaskeren van illusies en foute denkbeelden van mezelf, dus navelstaren is er bij mij niet bij… en mindfulness is ook niets voor mij. Dus dat zijn even een paar nuances die ik aanbreng. Maar ik kom wel op voor de natuur. En we kunnen wel allemaal van biologische landbouw leven… als niet alle landjes worden opgekocht door steenrijke mensen die op een kluitje in Brasschaat wonen, die koolzaad en ander spul op grote schaal verbouwen om er biodiesel van te maken…

  En ik kan je zeggen dat de heer Maurice Strong samenwerkte met de Franse Edmund Rothschild, een vriend van Prins Bernhard….. Ze zorgen er allemaal voor dat we voortdurend aan hen doneren, al is het als belastingbetaler. Ze innen, innen en innen…

  Nogmaals: Fantastisch dat je dat artikel schreef en ik hoop dat je het leuk vindt als ik het aanhaal in mijn boek.

  Hartelijke groet,
  Janneke

  Janneke Monshouwer
  Bussum
  http://www.andernieuws.eu

  1. Mooi commentaar, Janneke!
   Hopelijk raak je niet van de nauwe weg en ga je dwaalsporen op. Tolle vind ik niks. Chopra ook. De kriebels krijg ik er van.
   Jiddu Krishnamurti hielp mij ‘hebzucht’ inzien. En de verhalen van Jezus sluiten daar bij aan. Ook het blad ‘Inzicht’ helpt bij het begrijpen van je eigen dualisme. Dat is inherent aan de taal, dat dualisme. En dat is een taaie om door te krijgen.
   We zijn (denk ik) nu eenmaal een soort dieren met bewustzijn die kunnen kiezen tussen goed en kwaad. En het kwade is zoveel makkelijker.
   Maar blijf altijd bij jezelf. Ontwikkel jezelf. Dat is een grote schat, vind ik.
   Maar heel veel sterkte van mij gewenst.

 3. De achtste en laatste koning (VN/UN) die op het wereldtoneel is verschenen (gefabriceerd door de 7e ) een koning zonder koninkrijk, zal een utopia cq Gods koninkrijk stichten, zgn vrede en zekerheid …Maar dan zal de Almachtige God het in hun hart leggen om Babylon de grote (Religie) waarmee zij hoereren te verwoesten – Openbaringen 17:17 …Het startsein van de grote verdrukking, zoals Jezus aangaf breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem opbouwen, Jezus is ter dood gebracht in ’33, drie dagen later is exact 2034 (een dag is als 1000 jaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *