Een goede visserij!

Kwak in Artis, een nachtreiger

In de Amsterdamse dierentuin Artis huist een populatie nachtreigers (kwak is de officiële naam) die de grens tussen wild en tam aftasten. Ze planten zich voort, kunnen vrij rondvliegen en ook de hort op in de omgeving. Ook vormen de Artis-nachtreigers een bron van de wilde populatie die SOVON nu vermeldt voor 2015: ongeveer 40 broedparen.

Die mogen dan niet ‘echt wild’ heten.

..en de jeugd van tegenwoordig

Maar ja, er mag zoveel van vogelaars officieel niet, alsof de natuur zich aan het boekje houdt. Mijn SOVON-vogelatlas uit 1978 stelt dat ‘de verborgen leefwijze van de vogel’ het bijna onmogelijk maakt broedparen vast te stellen.

De Somme, Noord Frankrijk, gulp!

En dan zit hij daar zo maar plompverloren, open en bloot op een dam. Als je bij de Battle of the Somme Noord Frankrijk bezoekt.

Bij de rivier de Somme in Frankrijk zag ik een ‘echt’ wilde jagen, alsof hij een visarend was. En ook geen nachtreiger, want het was op klaarlichte dag voor de neus van sportvissers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *