Christenunie steunt invoering occult wereldregime

We krijgen dankzij de Christenunie in Kabinet Rutte 3 het eerste Neo-Paganistische New Age-kabinet in de Nederlandse geschiedenis, dat helpt bij invoering van een wereldregering (Global Governance).

De nieuwe staatsgodsdienst die kabinet Rutte 3 invoert van De Grote Transitie (= New Age of Global Governance), 2030 Agenda van de Verenigde Naties die komt uit de zelfde Paganistische geloofsfamilie als het Nazisme.

New Age/Klimazisme en Nazisme zijn loten aan de zelfde natuur-verheerlijkende en anti-christelijke boom.

Dat Nazisme was ook een paganistische natuur (‘ras’)-verabsoluterende sekte met occulte trekken, dat het christendom wilde vervangen.

Het claimde tegelijk De Wetenschap in pacht te hebben (eugenetica, Sociaal Darwinisme) en het had (net als milieu-sektariers) een Millennium-verwachting. (= duizendjarig rijk van raciale harmonie)

Paul Raskin, Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization(Boston: Tellus Institute, 2016). De Hogere Evolutie…

Taalgebruik van de Transitie-goeroes toont de zelfde trekken (zie mijn artikel van eergisteren) Dan zie je ook waar ‘social justice’ -warriors en gender-neutraal vandaan komen, hoe die plots wind in de rug krijgen.

Dat past in de zelfde agenda als ‘klimaat’. (2030 Agenda). Zelfs Non-Discriminatie-wetten kun je zien als een ge-individualiseerde vorm van natuur-verering. Daarover in een ander artikel meer.

Eckhart Tolle (New Age) foundation

Geestelijke fusie Oost en West 20ste eeuw
De geestelijke verwantschap van New Age en Nazisme zie je ook, door te kijken waar miljoenen boeken verkopende New Age-auteurs als Eckhard Tolle hun ‘wijsheid’ vandaan halen voor de transitie naar de Nieuwe Aarde. Al dat ge*** over ‘kosmische evolutie’ en ‘Hogere Evolutie’ van Herman Wijffels en zijn Duurzamen.

Eckhart Tolle winkelt bij Hindoe-goeroes als Nisargadatta Maharaji, verwant met de Hare Krishna’s in Vlodrop aan de IJzeren Rijn (achter Roermond).

Die hebben een eigen ‘universiteit’ Meru. Dat is vernoemd naar de godenberg van de Aryanen, Meru was hun Berghof zeg maar, net als de Olympus bij de paganistische Grieken.

Wat zij Non-Dualiteit noemen. Dat is het New Age- antwoord op Monisme van Ernst Haeckel (uitvinder Ecologie). Haeckel werd 1919 erelid van proto-Nazi-sekte Thule Gesellschaft.

Na een geestelijke fusie van Oost en West dankzij de New Age, lijkt het nu alsof men een bestuurlijke fusie door wil duwen onder corporate leiding.

Age of Aquarius Goeroe Mahareshi Yogi in Vlodrop

Paganisme, Occultisme en Hindoeisme
Daarnaast helpt het je boeken te lezen van historici en experts in (historie van) occultisme als Nicholas Goodrick-Clarke, verschenen bij Oxford University Press.

Goodrick-Clarke zijn werk in de jaren ’80 gaat over de occulte wortels van het Nazisme. De theosofische wortels van het Pan-Germanisme en Wodanisme en de (nog steeds bestaande) Thule Gesellschaft waaruit de Nazi-partij gevormd werd.

…die kennen we nu, het logo van de nog steeds bestaande Thule Gesellschaft

Thule staat voor de mythische plaats op de Noordpool onder de Poolster waar de Ariërs/Aryanen vandaan zouden komen, om de Aarde te overheersen. De Amerikanen hebben in Thule nu hun meest noordelijke militaire basis.

Hitler werd wel gezien als een re-incarnatie van Wodan. De Paganistische Heavy Metal van Richard Wagner (Ring des Nibelungen/Lord of the Rings) leverde met zijn natuur-verheerlijking een soundtrack voor 2 wereldoorlogen. (zie foto’s Kriemhilde-stelling)

Hitler moest niets hebben van occult gedoe, hij zag zichzelf als man van de wetenschap (Eugenetica). Occultisme, natuur-verering en homeopathie, dat was meer Heinrich Himmler zijn afdeling op zijn Wewelsburg in het Teutoburgerwald.

Goodrick-Clarke zijn andere boek uit 1998 gaat overSavitri-Devi. Dat is de (Griekse) Hindoe-bewonderaar van Adolf Hitler. Zij functioneerde later als profetes van het Neo-Nazisme.

Tellus= Mater Tellus, de Romeinse Moeder Aarde-godin. Brave New World is Aldous Huxley. Natuurlijk zijn er honderden clubs die zich ‘Tellus’ noemen, maar hier is het geen toeval

Brave New World
Savitri-Devi correspondeerde ook met Aldous Huxley. Dat is de broer van de oprichter van IUCN en Wereld Natuur Fonds en bestuurder British Eugenics Society (Julian Huxley).

Aldous werd beroemd als de schrijver van Brave New World (1933). Dat boek las iedere VWO’er van mijn generatie nog voor de literatuurlijst. Zodat je nog iets van je eigen Westerse cultuur begrijpt. Heb je de kennis niet, dan zie je ook geen verbanden. Zelfs als de aanwijzingen voor je neus liggen.

In Huxley zijn Nieuwe Wereld bestaat ook een kasten-systeem van Alfa’s (de hoger intelligenten met privileges, de bestuurlijke klasse), Beta’s (middenklasse) en Ypsilon-mensen (ondermensen), maar dan op basis van eugenetica.

Zijn broer Julian Huxley was namelijk net als Adolf Hitler een protagonist van de eugenetica. (= biologische mensverbetering, zoals Lebensborn) Dat was gewoon DE wetenschap van die tijd.

IJzeren Rijn, Doodlopend spoor naar het Oosten (MERU)

Soma= Drugscultuur van Aryanen
Mensen houden zichzelf in die Brave New World met vrije seks en drugs op het juiste endorfine-niveau (chemisch vrolijk).

Die drugs noemt Huxley ‘Soma‘: en dat is de naam voor het drankje dat de Aryaanse krijgers in de Hindoe-mythologie dronken.

Huxley werd de goeroe van de New Age-counter culture, met zijn drugs-experimenten (The Doors of Perception 1954). The Doors zijn naar zijn drugs-boek vernoemd. Ook de Nazi’s experimenteerden volop met drugs, zoals Norman Ohler al aannemelijk maakt.

De eerste Heroine kwam bij het Duitse Bayer uit de fabriek rollen, als chemische bewerking van morfine.

Swastika’s die Schliemann vond op aardewerk Troje oude Grieken

Svastika
Savitri-Devi zag in het Nazisme een herstel van de Vedische traditie van de Aryaanse Oer-Godsdienst, namelijk het veelgoden-dom van het Hindoeisme.

Hitler gebruikte immers een Hindoe-symbool, de Swastika als embleem, dat staat voor de zon. Het Hindoe-woord Svastis betekent ‘voorspoed’.

De andere connectie is dat Duitse archeoloog Heinrich Schliemann in de 19de eeuw opgravingen leidde naar het Griekse Troje. Hij bevestigde het bestaan van die stad en die mythische oorlog uit de Ilias van Homerus.

Paganistisch Aardewerk in Wewelsburg

En daar vond Schliemann allerlei aardwerk met Swastika’s er op. Zo kwam de beeltenis van de Swastika in Duitsland terecht.

Oftewel, de connectie werd zo gelegd tussen het Oude paganistische Griekenland (een hoge beschaving die paganistisch was, veelgodendom) en het Aryaanse Hindoeïsme/veelgodendom – waar die Swastika gangbaar is.

Alsof de klassieke Grieken dus eigenlijk de ware hoeders van de Aryaanse beschaving waren. Nadat het christendom dat veelgodendom verdreef, zouden de Hindoes nu als enigen nog die superieure Aryaanse spiritualiteit bewaken. Aldus Savitri Devi.

…duurzaamheids-contest voor bedrijven

Zo was Hitler dan ook niet meer dan een soort Goeroe van het Hitlerisme: een Nordische afsplitsing van het veelgodendom van Aryaanse Hindoeïsme.

Hindoe is vernoemd naar de Indus-Vallei waar de Aryanen zich duizenden jaren voor Christus zouden hebben gevestigd vanuit het Noorden (Via Tibet, daarom ook de SS-expeditie naar Tibet).

En dat Hindoeisme is net als New Age/Agenda 2030 en het Nazisme een natuur-religie.

Goden staan daarin voor onpersoonlijke en ethiekloze natuurkrachten en de cyclus van leven en dood, die de mens voor spel en vermaak wat ronddartelen. De mens is maar een onbetekenende illusie in de Kosmos, prooi van het noodlot en willekeur.

Eigenlijk net als het seculiere wereldbeeld van D66. Bij D66 zie je dan ook die zelfde onverschilligheid over ‘voltooid leven’ (euthanasie) en ‘ongewenst leven'(abortus-cultus Marie Stopes) als bij de Nazi’s.

De Grootste Efteling-kastelen zijn voor de ‘Spiritueel Hoogst Geevolueerden’ in Vlodrop

Kasten-systeem is raciaal
De Aryanen in de Indus-vallei hadden al een onderverdeling in kasten van Krijgers (de Aris-tocratie, de God Ares is die van de oorlog, de krijgers), de priesterlijke kaste, de Brahmanen en ‘het gewone volk’.

Het veroverde volk, dat waren donkerkleurige platneuzen. En zo krijg je dus de onderverdeling in 4 kasten, met ‘onaanraakbaren’ onderaan. Untermenschen. Dus we zien de volgende onderverdeling:

  1. De Kshatriyas (krijgers, aristocratie)
  2. De Brahmans (Priesters)
  3. De Vaishyas (boeren)
  4. De Sudras/Daysus, de horigen, onaanraakbaren en slaven, on-zuiveren (niet van zuiver Aryaanse oorsprong, de Untermenschen)

Svastis/Swastika is Hindoe-symbool

Bedenk dat het Sanskriet-woord voor Kaste ‘Varna‘ staat voor ‘huidskleur’.

Geen wonder dat Savitri Devi dus in de rassenwetten van de Nazi’s een invoering van het kastensysteem zag, en het verdrijven van het christendom. 

De provinciale Oostenrijker Adolf moest overigens niets van die Hindoe-nationalistische avances hebben. Hij vond het gewoon stomme zwartjes, en hoopte op een akkoordje met het broedervolk de Britten. Die bewezen immers al met hun mondiale Empire zijn ideaal van Germaanse superioriteit.

Adolf wilde slechts wat Koloniën in het Slavische Oosten veroveren. Als Nederland Indonesië 4 eeuwen bezet mocht houden en uitzuigen, waarom Dolfie Polen en Rusland dan niet…

Het Zonne-symbool, een paganistisch oorlogs-teken

Teutonen als fakkeldragers paganistische Grieken
Er is nog een duidelijker parallel tussen de (paganistische) Hindoe-(natuur)godsdienst en de Europese cultuur, die loopt via het veelgoden-dom van klassiek Griekenland.

Dankzij de Britse rascist Chamberlain (1899) die zich de Wagner-familie introuwde, kregen de Nazi’s veel van hun Teutoonse (= Duitsers. Germanen) superioriteits-ideeen, als redders van degenererend 20ste eeuws Europa. (De Ondergang van het Avondland, Oswald Sprengler)

Chamberlain zag de Teutoonse ridders als redders van de Romeinse beschaving. Die Romeinen hadden op hun beurt natuurlijk de hele Griekse cultuur en haar veelgodendom ingelijfd.

Dus de Teutonen (Duitsers) herstelden eigenlijk weer de klassieke paganistische Griekse cultuur. Dat ‘Europa herstellen via oorlog’ was een motivatie voor wereldoorlog 1. Bij de Nazi’s en WO2 kwam ook nog eens de Grieks-paganistische Korperkultur.

Korper-kultur was ge-ent op de Grieken

Olympia
Adolf Hitler zag het christendom als de verzwakkende factor van het Westen waardoor degeneratie optrad. Die Romeinse en met name Griekse paganisten en hun Olympische spelen, die zouden voorbeeld zijn voor de Nieuwe Tijd in Europa onder Germaans bewind

Zie vooral ook Olympia van Leni Riefenstahl. En dat vuur ontsteken, het godenvuur.

Die Griekse goden op de Olympus zijn natuurlijk weer gewoon afgeleid van de Hindoe-goden op Mount Meru.

Meru = Olympus aan de Indus, de Berghof der Goden.

Ganymedes, het pedo-slaafje van Zeus, Waterman= Aquarius, nu naam van Groningse homo-studenten. Je ‘Geaardheid’ verheerlijken is ook natuur-verering, je ‘gevoel’

Waterman (Aquarius), Ganymedes, het homo-slaafje van Zeus
Eergisteren schreef ik over Waterman, Aquarius, het sterrenbeeld. Dat sterrenbeeld verbeeldt New Age of Aquarius sinds de Hippie-tijd (Generatie ’68) na het symbool van het Christendom (Pisces, Ichthus). De Transitie naar het Nieuwe Tijdperk.

Waterman is een Trojaanse prins Ganymedes (uit de Homerus van Ilias) die door geile oppergod Zeus (in Arend-gedaante) naar de Olympus werd gehaald als zijn pedo-slaaf en drankjes-schenker. Tot Ganymedes genoeg had van Zeus. Hij spilde de drank van de Olympus af (Waterman)

De klassieke Grieken en Romeinen waren homofiele pedo’s die een jonge jongen onder hun hoede namen als ‘mentor’. ‘Schoon en Baardloos’ zoals ook Plato nog schreef. Niet voor niets is de aanduiding voor ‘anaal’ nog ‘Op zijn Grieks’.

De Groninger Homo- Lesbo en Trafo-studenten-vereniging (200 leden) noemt zich ook Ganymedes. Keizer Hadrianus (van Hadrian’s Wall) had zijn eigen homo-slaafje.

Hier hield Ludwig Klages, kennis van Heinrich Himmler zijn Ecologische Bergrede (1913, Mensch Und Erde), de Meru van het Klimazisme

Heilige berg, Meru
Dat de Nazi’s iets met bergen hadden zoals in Hitler’s Berghof, en de ecologische bergrede van Ludwig Klages op de Hohe Meisner mag duidelijk zijn.

De link met de Hindoe-godsdienst, de Grote Transitie en het Pan-Germanisme gaat nog verder. Bedenk dat de (nog steeds bestaande) Thuler Gesellschaft is vernoemd naar het mythische Thule op Groenland.

Thule was het huis van de Goden (het Goddelijke Ras, de Aryanen, Ariers) vanwaar uit ze over de wereld hun verovering begonnen. Dat zou op de Noordpool liggen.

Volgens zowel de Griekse mythologie (Hyperborea, boven de Poolwind) zou in het hoge Noorden het perfecte land liggen.  Ook de Nordische mythologie plaatst het land van onsterfelijkheid op die Noordpool.

Meru= de Olympus

De levensboom Ygdrassil zou verder- net als de mythische Meru-berg van de Aryaanse Hindoe-godsdienst- Hemel, Aarde en Hel met elkaar verbinden.

Die andere Aryaanse Godsdienst (het eerste Mono-theisme) uit het land van de Aryanen (Iran), het Zoroastrisme, situeert het Aryanam Vaijah, het oorspronkelijke land van het superras ook in het Hoge Noorden.

Theosofie-stichter Madame Blavatsky winkelde weer uitgebreid bij het Zoroastrisme voor haar The Secret Doctrine. Zij adopteerde de Swastika in het logo van de Theosofie-vereniging.

En die theosofie, inspireerde de Pan-Germanen weer die de Thuler Gesellschaft oprichten. Zo dankzij de theosofie kreeg de bij Troje opgegraven Swastika ook haar meer occulte, mystieke betekenis.

Cirkeltje rond.

Wewelsburg, Driehoeksburcht met punt naar noorden

De Theosofische Vereniging Nederland dweept ook weer – net als de Nazi’s en hun voorgangers- met Richard Wagner, die de band van mens en Moeder Aarde (Gaia van de Grieken, Tellus Mater bij Romeinen) zo mooi zou weergeven.

Alsof het nog niet genoeg is: de SS deed ook onderzoek naar Ufo’s, en dat is ook zo’n typisch New Age-ding. 

Niet alleen dat; De SS deed ook uitgebreid onderzoek naar Man Made Global Warming, namelijk dankzij klimatoloog Herman Flohn in de jaren 1936-39 in de Bio-klimatischen Forschungsstelle Bad Elster. Flohn studeerde in 1934-35 onder Karl Knoch, de ‘vader van de Duitse klimatologie’.

Hun interesse lag in een verband tussen menselijke gezondheid en klimaat.

Toen de Amerikanen Duitsland veroverden, namen ze Duitse klimaat-wetenschappelijke archieven mee. En via Operation Paperclip namen ze 1500 Nazi-wetenschappers mee naar Amerika, zoals Walter Dornberger en Wernher von Braun. (V2-raket, later Appollo-programma)

Het driehoekje van de Wewelsburg als punt van de speer die Christus doodde

De Speer die Christus doodde
In The Spear of Destiny van Trevor Ravenscroft (1982), wordt dit klimaat-onderzoek ook besproken, naast exotisch onderzoek aan Ufo’s door de SS. Die speer staat voor Satan’s doodsteek (via een Romeinse soldaat) aan Christus aan het kruis, de wonde in Zijn zij.

De occulte tradities waar de Nazi’s (de paganist en homeopaat Heinrich Himmler) mee dweepten, die stelden dat die speer in de handen van Hitler was overgegaan: de man die het christendom uit Europa zou verdrijven.

Moet je lezen, direct besteld

Nu snap ik ook waarom paganist en natuur-aanbidder Himmler de Wewelsburg als punt van een speer wilde opnemen in een grote SS-campus. De Spear of Destiny met de Noordpunt van deze Driehoeksburcht naar de Poolster.

Boven Thule.

Als de symboliek je nu nog niet opvalt. Mensen die in Ufo’s geloven zijn OOK mensen die de Humanistische en christelijke kosmologie verwerpen. (= mens als middelpunt)

Ufologen en futuristen zien de de mens ook als nietig onderdeel van de kosmos, niet belangrijker dan iedere andere levensvorm. Ufologie is ook Secularisme, en modern Secularisme is meer New Age dan velen toegeven.

De ster boven Thule, nu naam voor computermodel -geleide technocratische planning wereld (‘duurzaam’)

Hoe heet de het project van de stichting vernoemd naar de Romeinse Moeder Aarde (Tellus Foundation, 1976 Paul Raskin, Columbia University) die The Great Transition aan ons oplegt via Rutte? The Polestar Project.

Futurologische software voor technocratisch planning met ‘duurzaam’-lucht

Die ster boven Thule. De plaats waar nu het militaristische volkje huist, dat volgens de Wolfowitz-(vm directeur Wereldbank) doctrine de aarde als enige supermacht moet overheersen.

Heerlijk, al die symboliek! En dat terwijl een Christenunie in de regering komt, om het tot Staats-doctrine te maken. De secularisering/het neo-paganisme is zo volmaakt doorgevoerd, dat zelfs christenen geloven dat het occulte eigenlijk niet echt bestaat.

De mens schiep God, zeg maar…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *