Heidense kapel (Wieringen)

…Stroe

Het geheime Waddeneiland Wieringen is oude grond, met stuwwallen die al in de Saalien-tijd ontstonden, net als de Hooge Berg van Texel.

In 2016 werd de ‘Heidense Kapel’ op de begraafplaats van Stroe gebouwd, met vrijwilligers, geld van lokale ondernemers en 43 duizend euro steun van het Waddenfonds. En dat geld lijkt goed besteed…

Die kapel staat er nu, alsof hij er al sinds het jaar 700 stond en door de eerste monniken persoonlijk gebouwd was. Sober en stijlvol vormgegeven…

Die monniken kozen voor het omvormen tot christelijk heiligdom van vroegere heilige heidense plaatsen op zogenaamde Ley-lijnen, zo stelt de site van de Heidense Kapel.

Breuklijnen die je met een wichelroede zou kunnen opsporen, maar waar ook dieren als koeien gevoelig voor zouden zijn.

…zo zag de oude kapel er uit

De oorspronkelijke kapel leeft nog voort op schilderijen van Pieter van Cuyck, zoals hieronder. Die werd in 1878 afgebroken.

Ze schrijven

Bij de heroprichting van de kapel op Stroe, is er voor gekozen om niet de kapel van Pieter van Cuyck te kopiëren maar hebben we geprobeerd om een sobere compacte kapel neer te zetten met Romaanse kenmerken zonder in historisering te vervallen.

Een introvert gebouwtje met hoge boogvensters en “massieve wanden waar binnen een ieder zich even kan terugtrekken. De tufsteen en gemetselde spits zijn verwant aan de andere, van oorsprong vroeg-Romaanse kerken op Wieringen.

….

Al met al dus een geslaagde poging om het historische karakter van het eiland te verbeteren. Zo lijkt Wieringen in 1 jaar meteen een eeuw ouder.

…Rotgans is DE familienaam op Wieringen. De Heidense Kapel is krap 1 jaar oud maar lijkt wel eeuwenoud…

…de Rotgans is namelijk ook het embleem van het eiland in de vlag (Sint Michaelskerk Oosterland)

De naam Heidense Kapel zou verband houden met het embleem van een Zwijn dat in de vroegere kapel ingemetseld was. Dat hebben ze nu opnieuw teruggetoverd…

Het zou om een verwijzing naar de Noorse/Germaanse God Freyr kunnen gaan, die vaker met een everzwijn werd afgebeeld, net als bij Asterix en Obelix.

Uit: Das festliche Jahr : in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker ; mit gegen 130 in den Text gedruckten Illustrationen, vielen Tonbildern u. s. w.

Autor / Hrsg.: Reinsberg-Düringsfeld, Otto von

Verlagsort: Leipzig | Erscheinungsjahr: 1863

Maar ook de Godin Freija werd zo afgebeeld, zoals hierboven in een Duits boek over volks-feesten en sprookjes

Valk jaagt eenden op bij Stroe

..met wat eenvoudige ingrepen en steun van ondernemers uit de omgeving, kun je dus best je eigen leefomgeving mooier maken, en de positieve dingen accentueren.

…Holle weg Stroe met zicht op Michaelskerk

..met wat goede wil valt van het ruilverkavelings-landschap best weer iets te maken, dat meer aansluit op het historische karakter

…een paar tuunwalletjes erbij zoals hier bij Stroe, (net als op Texel) en je bent al een heel eind

2 Replies to “Heidense kapel (Wieringen)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *