Klimaat-Volkisme krachtig logo, maar mist nog sterke Leider….

De pretentie van een ‘volks’-beweging met betoverde usefull idiots die geen flauw idee hebben wat ze roepen….

Zowel het Klimazisme/Klimaat-Volkisme als het Nazisme kun je niet begrijpen zonder studie van occultisme. Sterker nog, de hele moderne techno-samenleving is van occultisme vergeven voor wie even nadenkt en ziet.

Immers, denken en kijken zijn beide vormen van waarneming. Want als je iets niet weet,  zie je het ook niet. Kort samengevat is dat ook een kern van de Graal-mythologie. De hele tijd op zoek, en dan ligt hij onder je neus.  Net als ‘het geluk’ dat voor je neus op straat ligt.

Toch? Net als een Cruijfisme; je gaat het zien als je het door hebt..

We zijn -verpakt in het sociaal acceptabele proza van deze tijd- nog steeds een combinatie van Harry Potter, Dan Brown en futurologische waarzeggerij  (Earth Systems Science en The Systems Thinker), graal-mythologie.

Alleen haasten mensen zich nu om het niet zo te noemen, uit angst voor sociale afwijzing.

Huhuh, Gekkie!

Nou zeg, dat deed pijn. Oei.

Iedereen MOET meedoen, want ze willen de MENS veranderen

Homo gaapiens
Dus laten we hier op Interessante Tijden nieuwsgierigheid prevaleren boven angst voor Homo gaapiens: slaapverwekkende mede-mensen die hun eigen sociale angst waarderen boven brede interesse. Het is juist die kudde-geest die de massa stuurbaar maakt.

Allemachtig wat is er veel te ontdekken. Leuk!

Het krachtige logo van de Klimazi’s verbeeldt hun Geopolitieke Ambities

Je kunt ‘niet zien, weten of horen’ verwarren met een intellectuele positie of zelfs ‘nuchterheid’.

Vorige week wist ik nog niet dat de BIS-bank bestond. Ik las ‘Adam Le Bor’s ‘The Tower of Basel (2013) Hij bestaat wel, die BIS, al sinds 1930, en dicteert het beleid van alle centrale banken ter wereld. Le Bor vergelijkt de BIS haar afgedwongen regels met de 220-Volt uit je stopcontact.

Je kunt wel 80 Volt willen, maar de hele infrastructuur is door een paar ingenieurs op 220 gezet. Een voldongen feit. Onze Euro is er in 1988 zelfs voorgebakken.


Toverspreuken- een pakkende slagzin
Neem dan nu tovenarij en toverspreuken. In Excalibur, de film over de graal-ridders en King Arthur hoor je bijvoorbeeld, als de tovenares Mordred, vijand van Arthur de boze machten oproept:

Anal nathrach, urfas bethud, dochniel djenve.

Geen flauw idee wat het betekende, en of je het zo schrijft.

Maar in de film was het eindeloos herhalen van bezweringen voldoende om de massa in beweging te krijgen, en om die toverkol-slagzin te blijven herinneren 25 jaar later. Eindelijk gebeurde er wat.

Net als ‘Deutschland ist ein Volk, und Ein Volk ist Deutschland‘ of  ‘To Change Everyting We Need Everyone.’ (= slagzin van het Klimaat-Volkisme)

Het betekent 3 keer niks in logisch-rationele zin. Maar mensen krijgen in een massa wel ‘het gevoel’ dat ’t iets betekent dat op hen slaat. Met een goede motivatie-coach in een mooi groen/bruin hemd ervoor ga je er zomaar van marcheren.

Van bovenaf gefinancierd, een betoverde massa usefull idiots als werktuig van De Partij

Oh, dat doen ze al.

Die toverspreuken noemen we nu trouwens anders: marketing, reclame, propaganda.

Een miljarden-industrie van Harry Potters op populaire gymschoenen gelooft dat zij met het vinden van de juiste ‘slagzin’ in de juiste context miljoenen mensen kunnen vervoeren: verleiden tot het kopen van hun product.

Iets dat ze niet nodig hebben, of dat zelfs schadelijk kan zijn. (Cola> Diabetes, vetzucht, Mac Donalds> totale rotzooi van koeienvlees geteeld in Cowswitz)

‘Klimaatrechtvaardigheid’= gevoelskreet van De Partij

Kindermarketing Mac Donalds= Rattenvanger van Hamelen
Het goede logo hebben de Klimazi’s al: een aardbolletje, dat de geopolitieke ambities verbeeldt. Dat logo is essentieel, net als het Kruis van Christus.

En dan: Of je het nu met een M en zo’n rode krullen-clown bij kinderen doet als Rattenvanger van Hamelen. Of een Swastika met een motivatie-coach in een bruin hemd.

Harry Potter BV/Marketeers weten allemaal dat je voor die verleiding geen aanspraak moet maken op rationele argumenten. Maar op de onderbewuste laag daaronder.

Door in je onderbewuste en je emoties te grijpen naar de juiste emotionele hechting. De marketeer met succes wordt met mega-salaris beloond, als een Astroloog/waarzegger aan het hof van vroegere koningen.

En dat doen ze allen volgens de innovaties die Edward Bernays, Josef Goebbels (keek de kunst af van Bernays) en navolgers ontwierpen.

Dus wat je vroeger een ‘toverformule’ noemde: een set schijnbaar betekenisloze woorden waarmee je anderen je wil oplegt. Hoe heet dat nu

Just Do It.  The Word of Nike made Swoosh. Nu hoor je bij de Nike-Cultus.  Niet met een Kruis maar met het Swoosh-teken. Voor joker lopen op wat kleurige pipo-schoenen van plastic schuim. Met genoeg kudde-instinct ga je alles mooi vinden.

Een krachtig logo, hier door brave Deutsche Treue Frauen met Singer gemaakt: De Swastika als teken voor De Nieuwe Mens die Hitler zou maken, zonder dat die naaisters daar enige erg in hadden…

Ligt marketing en propaganda niet precies in die invloed-sfeer?
Ze zeggen ook niet: koop ons product, maar wordt deel van onze cultus. Zoals Josef Goebbels al uitvond: propaganda houdt op effectief te zijn, als mensen doorhebben dat het propaganda is.

Dat verleiden/misleiden is ook wat de milieubeweging doet.

Bij Greenpeace gaat 300 miljoen euro per jaar op aan het inlijven in hun Schone Aarde-cultus.

De Schone Aarde. De Gezonde Zee. Het betekent 3 x niks in logisch-rationele zin. Maar dat doet er ook niet toe. Ze geven de verleidde ziel een marcheer-richting (hun gironummer)

Het kleineren van het menselijke individu ten gunste van het collectief/”Aarde’ vermomd in groene jas: bericht in de Partijlijn, wees een Usefull Idiot als Ruben Jacobs en je krijgt subsidie.

Inwijding in de Harry Potterkunde
Via de Nationale Propaganda Organisatie (NPO) en Publieke omroep krijgen we dagelijks propaganda opgedrongen, dat we een Nieuwe Mens moeten worden, die zijn individu leert onderwaarderen ten opzichte van het collectief/De Aarde.

Zie Brainwash, het standaard-geneuzel van een socioloog die vindt dat je jezelf meer waardeloos moet vinden ten opzichte van onkruid en ongedierte (‘de biodiversiteit’) op aarde.

Voor Aarde. (wie is dat, wie spreken voor De Planeet?)

Het Klimaat (welk klimaat, dat van 1850?)

Iedere logisch-rationele zin is bij voorbaat onmogelijk. Tegen wat bezweringen en toverspreuken (‘de biodiversiteit’, of ‘het klimaat’) helpt geen kritische zin.

Want het zijn bezwerigen die een ‘gevoel’ overdragen (net als bij de Excalibur-toverkol).Jouw kritische zin (intellectueel-rationalistisch) draagt niet een vergelijkbare bezwering/gevoelslading over die hun bezwering neutraliseert.

…papegaai/agendeer wat De Partij wil horen en je krijgt subsidie..

Wat anders is die oproep jezelf anders te zien voor ‘De Aarde’, dan ‘mensverbetering’ via menskleinering?

De mens een minderwaardigheids-complex geven via ‘groen’ fascisme is een publieke zaak, zie de Publieke Omroep.

We krijgen boeken gehyped als dat van Harari: Homo Deus, die ons rijp maken voor het Trans-Humanisme. Mens-‘verbetering’ via techno-weg. Het project ‘De Nieuwe Mens’ is nog springlevend, net als bij het Nazisme.

…met een eigen techno-Swastika

Bijgeloof bestaat niet
Bijgeloof bestaat dus niet, er is alleen geloof. Wat nu geloof heet, dat heet straks bijgeloof wanneer de propaganda is uitgewerkt. Van de Tulpenmanie tot de bankencrisis van 2007/8. En wanneer mensen zien dat ze zijn bedonderd.

Onze hele maatschappij draait op geloof, niet op rationeel-logische zekerheden. De dag dat iedereen tegelijk ophoudt te geloven dat de Euro- waardeloos papier en wat metaal- enige reële waarde vertegenwoordigt: dan heeft de Euro ook geen waarde meer. En dan implodeert de economie.

Die valuta-implosie is geen hypothetisch scenario: in de Weimar Republiek na de Eerste Wereld Oorlog in Duitsland gebeurde dat. Zodat je miljoenen marken nodig had om 1 brood te kopen.

En volgens de hier reeds beschreven BIS Bank in Basel, de Toren van Basel die de Euro ontwierp (1988) is afgesproken dat banken een ‘dekkingsgraad’ van 8 procent moeten hebben.

Wat dat betekent? Dat ze voor 92 procent lucht mogen uitlenen met rente. Een luchtbel.

…De Mens is Slecht en moet topdown ‘Verbeterd’: al sinds 1961 de boodschap van WWF

Je hoeft zelf ook niet in andermans ‘geloof’ te ‘geloven’. Maar je zou stupide zijn om er geen studie van te maken. Omdat er vele andere mensen zijn die er op 1 of andere manier wel in geloven. En via hun als levende handelende mensen, materialiseert dat geloof zich en wordt het een fysieke realiteit.

Het Woord dat Vlees werd in het Christendom.

Een idee (iets geestelijks) dat via onzichtbare weg in een persoon (vlees) manifesteert, en vervolgens de wereld beweegt. Dat deed het 2000 jaar lang. De hele Schepping begon volgens de Bijbel met een Woord en het Woord was God.

Wat is er minder miraculeus aan het moderne leven dan aan dat beschreven in de Bijbel?

Springtij Sponsoren…Het Klimaat-Volkisme wordt van bovenaf opgelegd

Kom bij onze Club
Christen kun je worden of je nu paars zwart lila of wit bent. Kom ik een negerkerk in de Bijlmer binnen, dan begroeten ze me met ‘broeder’ en omgekeerd. 

Het Nazisme en haar Volkische Christendom (Hitler’s poging om christelijk Duitsland te Nazificeren, zie ook Jan Bank ‘God in de Oorlog’) was een Genetic Members Only-club, net als het Jodendom.

Het Nazisme is dus eigenlijk poging om de opstanding van Christus geestelijk ongedaan te maken. Niet je ziels-zuiverheid maar je bloed-zuiverheid (mythologisering vlees, het lichamelijke) werd maatgevend, en het individu werd ‘Human Resources/disposables’.

Collectivisme, net als bij het Klimazisme

Maar dan via creatie van een soort Anti-Jodendom. En even paganistisch als het moderne Klimazisme. Alleen in het Christendom is ieder individu voor God even waardevol, geen human disposable voor het collectief.

De Transitie naar Global Governance: Mondiaal aangestuurde ‘mensverbetering’ met ‘planetair bewustzijn’. Hoe occult wil je het hebben…..

Woorden betoveren
Je moet wel stupide zijn te geloven dat woorden geen ‘toverkracht’ hebben, geen voertuig zijn van ‘iets ongrijpbaars’ waarmee mensen massa’s kunnen vervoeren. Zodat ze meegaan, tot ze er te laat achter komen dat het eigenlijk schadelijk voor ze was.

Hoe kreeg Adolf Hitler de massa’s in beweging, anders dan met/via zijn oratorische gaven? En dan niet eens door de inhoud van wat hij letterlijk zei. Maar door de vervoering die hij met woorden als voertuig op grote massa’s kon overbrengen.

Als eerste (sinds de Committee on Public Information 1917-18) kregen de Nazi’s de propaganda via mentale manipulatie goed in de vingers. Een manipulatie, waar we nu als vissen in een oceaan midden in zwemmen: die zien het water ook niet.

Is dat geen betovering? Hoe occult wil je het hebben… En wat is dan de substantie van die vervoering die Hitler overbrengt vanuit zichzelf als energiebron naar de massa? Chemie noemen ze het, is dat niet hetzelfde als ‘magie’?

…zeer aan te bevelen: de moderne milieubeweging is ook van esoterie en New Age vergeven…

Triomf van de Wil
Vast staat dat Dolfie zich omringde met occultisten, het hele Nazi-leger liep Europa immers onder de voet met een occult symbool – het HakenKreuz- van occultist Guido List. En dat leende List weer van The Secret Doctrine van occultist Madame Blavatsky.

Lees je Mein Kampf, dan valt dat occultisme niet direct op overigens. Dolfie spreekt niet buiten het sociaal geaccepteerde idioom van die tijd. Zijn partij moest nog leden winnen.

Wat wel opvalt is hoe vaak hij ‘Wil‘ noemt, in de zin van ‘sterkte van de wil’.  In navolging van Nietschze en Schopenhauer met zijn ‘Wereld als Wil en Voorstelling’: vitalisme met Oosters luchtje.

Doe wat je WIL (= pop-cultuur), wees je eigen Ubermensch met schijt aan iedereen

Net als ‘doe wat je wil’ van Aleister Crowley, de occultist van de pop-cultuur die op de voorkant staat van het Beatles-album Sgt Pepper’s Lonely Heart’s Club Band. Dankzij John Lennon. En de occultist waar Jimmy Page (Led Zeppelin) het huis van kocht.

De concentratie opbrengen voor de wil, dat is net als ‘Vril‘ (Prana, zie Vrilologie: the Church of Balder) in de Vedische Mythologie, en Chi in de Chinese gezondheidsleer.

Met Chi kunnen die Kung-Fu monniken ook een slag met een stok weerstaan.

Triomf van de WIL, wees collectief Ubermensch met schijt aan alle Untermenschen: zoek het verschil, loot aan de zelfde occulte boom als Crowley

Maar je zag die obsessie ook bij de uitvinder van de ‘Seksuele Revolutie‘: Wilhelm Reich met zijn Orgone Energy.  Wat anders is ‘wilskracht’ dan het concentreren van energie? Je eigen energie die diffuus is wanneer je geen richting kiest. Maar die op 1 punt richt door je ‘wil’.

Dat is ook wat Yogi doen. Je kunt je ‘aandacht’ op een lichaamsdeel richten en het ontspannen. Dus zo geloofden occultisten rond het Nazisme ook in de Vril, een ‘kosmische energie’ die ze konden mobiliseren.

En wat deed Adolf Hitler anders zijn zijn WIl, Vril, Chi overbrengen op een massa dat als 1 instrument ging resoneren met zijn ‘wil’.

Net als atoomkracht zeg maar, die Vril…. Bij de Nazi’s liep esoterie vaak direct over in meer exacte wetenschap. Maar het doel- een Nieuwe Mens maken, (Lebensborn) lag er toch dik bovenop. Net als nu bij de Klimazi’s. Wat anders zeggen ze hier:

Je Wil/Vril/Chi op het Volk overdragen
Neem nu bijvoorbeeld hier (Mein Kampf, Ford Translation 2009, blz 291), je had die analyse anno nu ook ergens kunnen lezen:

Especially in Germany our intellectual classes are so isolated and fossilized that they have no living connection with those in the social classes beneath them. This has evil results in two ways. In the first place, the intellectuals have no understanding of and no sympathy for the broad masses.

Their connection to the people has been broken too long, they no longer have the necessary psychological understanding needed to relate to them. They have become strangers to their own people.

Secondly, these upper class intellectuals do not have the necessary strength of will. Strength of will is always weaker in intellectual social classes than in the primitive mass of the people. God knows, we Germans have never lacked academic scientific education, but strong will and decisiveness have totally eluded us.

The more “intellectual” our statesmen have become, the more deficient their accomplishments have been.

‘De Wil’ waar Adolf in Mein Kampf al over sprak, foeterend over die democratisch gekozen politici….

Triomf van de Politieke Wil
In de Volkische beweging zag je een duidelijk dedain voor de vruchten van ‘reductionistische’ wetenschap, zoals je dat nu ook bij de milieubeweging ziet. (onze levensstijl, mogelijk door wetenschappelijke vooruitgang moet tot een kleiner elite beperkt, zo stellen de duurzamen)

Al die holistische kretologie van ‘resilience’ van Wagenings mysticus Marten Scheffer en zijn kantelpunten, Earth Systems en Global Change. Wat anders is dat dan Germaans Vitalisme en Holisme? Het ‘Grote Geheel’ boven Individu.

De Democratie zou volgens Adolf Hitler in Mein Kampf afgeschaft moeten, al die corrumperende gekozen politici.

Klimazi Clive Hamilton, held van de NPO/Publieke Omroep en mainstream milieubeweging

En verrek, wat zien we hier bij Clive Hamilton, held van de boven aangehaalde NPO-socioloog van Brainwash?

Zelfde denkwijze. En de sociale vertaling is ook het zelfde.

Het zijn de massa’s die je werktuig zijn, wanneer je maar Holistisch denkt. Een volksmassa als 1 organisme, werktuig in je handen. Iedereen moet mee, anders werkt het niet.

Wat de Klimazi’s nog missen is een goede Motivatie-Coach: Jan Rotmans, iets voor jouw, zo’n mooi vol stadion?

Zie ook wat de Klimazi’s van Urgenda (Mein Klima-Kampf) pretenderen te zijn: een volksbeweging die vraagt om Politieke Wil. Om de hele maatschappij naar hun ‘wil’ te veranderen, naar een abstractie (het klimaat in het jaar 2100) die belangrijker heet dan de behoeften van ieder individu.

Al die zogenaamde ‘Peoples Marches’ van de Klimazi’s. Het Klimaat als Volkische Beweging. Een van bovenaf opgelegd elitair idee dat via massa-misleiding pretendeert van ‘het volk’ te zijn. En een ‘volk’ dat door ‘iets’ in beweging is gebracht, en dat dingen roept waar ze eigenlijk niets van begrijpen.

Iets ongrijpbaars, verborgen. Occult heet dat, het ‘verborgene’. De Klimazi’s komen vooralsnog vrij pathetisch over. Maar goed: de persiflage van Adolf door Charlie Chaplin had ook weinig effect op zijn Urgenda.


Ik zie als enige serieuze tegenwicht voor een satanische ideologie deze bovenstaande oplossing. Jezus Christus. Fundament van de Westerse cultuur, en zonder Christus als ongrijpbare ‘geest’ van je cultuur, implodeert die cultuur.

Want je ziet al: de Genocides van de 20ste eeuw en ook het huidige Klimazisme zijn allen pogingen, om na ‘de dood’ van God iets anders in te vullen. Het gaat ze om De Nieuwe Wereld, of het nu warmer of kouder wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *