Het Christendom en Jodendom zijn ‘onnatuurlijk’, Goddank!

Natuur-religie/Pantheisme met Pantheistisch Symbool afkomstig uit de Gnostiek (The Secret Doctrine)

Volgde je de ontdekkingstocht op Interessante Tijden die via het Nazisme en Klimazisme (2030 Agenda) naar de Gnostiek leidde, dan zie je dat de groene obsessie met ‘zuiverheid’ (= natuurlijkheid) in die millennia-oude denk-traditie staat.

Van de Gnostiek, vernoemd naar Gnosis, geheime kennis die enkel door een elite van ‘ge-initieerden’ ontsloten kan worden.

Het Schone Klimaat, de Gezonde Aarde. Het is te kort door de bocht om van de groene obsessie met ‘gezonde systemen’- van menselijke smetten vrij- enkel de Romantiek vanaf Jean Jacques Rousseau de schuld te geven.

Dat Romantiek (vanaf 18de eeuw) de basis is van (reeds achterhaald) ecologisch denken in de Groene hoek, is wel wat ik schreef in Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (hoofdstuk 9).

Maar goed: geïnformeerde opinies zijn op zijn best voorbarige conclusies, die je bijstelt wanneer nieuw bewijs je naar een andere richting leidt.

Het gelovige Jodendom (niet te verwarren met seculier Zionisme van de Ashkenazi’s) en Christendom (Jezus Christus stierf op Golgotha en stond fysiek op uit de Dood) lijken- zoals ik het nu zie- op een inbreuk op de kosmologie van de Gnostiek.

Kort samengevat: Het Jodendom keerde ‘de mens/natuur schiep God’ om naar God schiep de Mens. Een geestelijke aardverschuiving van een amoreel naar een Moreel universum, dat persoonlijk aanspreekbaar is.

Klimazi’s Jan Paul van Soest probeert in ‘De Aarde heeft Koorts’ met geestverwanten om JHWH en Jezus Christus in hun veelgodendom in te lijven, als 1 van de vele producten van de menselijke verbeelding.

Die repressieve ruimdenkendheid komt dan tolerant over. Ieder zijn godje/waarheidje, want waarheid bestaat niet (…), dat is hoe Vrijmetselaars redeneren.

En uiteraard laten ze historicus Lynn White (1967) opdraven die in Science stelde dat het ‘heersen over de natuur’ uit Genesis ‘De Ecologische Crisis’- een natuur-destructieve houding- bij Westerlingen bracht.

Vervolgens gaan ze dan met zo’n New Age-heks Marieke de Vrij (ze was ook bij Springtij, het Klimazi-festival op Terschelling) wat tenen-lezen en energievelden opsnuiven….Heel wetenschappelijk, die Van Soest! 🙂

En dat – ‘Westers denken sloopt De Natuur’ + ieder zijn eigen godje- is wat je in de hele mainstream-cultuur als dogma krijgt opgedrongen.

Er zit onder dat denken echter een sterk pantheïstisch addertje, dat je misschien niet herkende omdat het zichzelf presenteert als ‘rationeel’ en ‘wetenschappelijk’, en tegelijk heel ruimdenkend/’tolerant’.

Vele carrières zijn op dat non-denken gebouwd.

De meest succesvolle ‘moderne’ theoloog van Nederland was de nu in de Hel roosterende protestantse kerksloper Harry Kuitert.

🙂

Christus doorbrak de ‘natuurlijke’ cyclus van wedergeboorte en wraak-tegenwraak, keerde zwak en sterk om. Christus was ‘onnatuurlijk’- kardinale zonde in de Groene Hoek,

Kuitert maakte carrière met afgeleid denken van Ludwig von Feuerbach zijn Gedanken über Tod und Unsterblichkeit (1830) en Das Wesen des Christentums (1841). Feuerbach- student van Hegel- was de inspiratiebron van (de lijkenbergen die volgden uit) Karl Marx (Communisme) en Friedrich Nietschze. (Nazisme, Hedonisme, Egotisme)

God als natuurproduct/product van je eigen verbeelding. Feuerbach ligt begraven in Nuremberg. (1872)

Het zegt wel iets over de geestelijke en intellectuele armoede van de Protestantse kerk, als iemand zichzelf daar beroemd/berucht kan maken met het als ‘dogma’s doorbrekend’ verkopen van eeuwenoude bijbelkritiek uit antropologie en filosofie.

Kuitert’s gekoketteer met ‘dogma’s doorbreken’ is gewoon Aleister Crowley: belangrijk geestelijk vader van de popcultuur vanaf de jaren ’60. Niets stond Kuitert in de weg om op te houden theoloog te zijn.

Maar hij had juist de Kerk nodig om zich tegen af te zetten. Zoals Crowley het bestaan van taboes nodig had voor het vieren van morele en seksuele transgressie.

Via Darwinistische evolutie terug-geredeneerd kom je dan via God als product van Homo sapiens uit op de zelfde oernatuur-krachten waar het veelgodendom/Paganisme al patent op had. Iets dat IN de natuur zelf zit.

Het seculiere wereldbeeld dat je via massamedia als ‘wetenschappelijk’ wordt opgedrongen door de Armen van Geest/zjoernaliestiek, het heeft trekken van ordinair paganisme met een academisch parfum.

Met het inlijven van JHWH in het veelgoden-pantheon, ontken je de fundamentele geestelijke verschuiving in menselijk denken die het gelovige Jodendom bracht.

Zie 1 Koningen 19:11, 12, 13a.

‘En hij zeide: Ga uit en sta op dezen berg voor het aangezicht des HEEREN. En zie, de HEERE ging voorbij en een grote en sterke wind, scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet;

…en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet; en na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte.

En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel.’

In de Vedische en Oosterse denktradities zijn goden als onverschillige natuurkrachten, ze zijn deel van de natuur zelf. Ook in de Germaanse en Nordische Kosmologie zie je dat Wodan en Odin op zijn best onverschillig zijn, je ziet een obsessie met het ‘lot’.

De mens als speelbal van oerkrachten.

Net als het Noodlot van Louis Couperus en de ’80’-ers, Neerland’s enige serieuze poging tot ‘Romantiek’ eind 19de eeuw.

Adolf Hitler werd door de gnostische sekte van de Thule Gesellschaft gezien als Wodan-incarnatie. Honderden malen rept Dolfie in Mein Kampf ook over ‘destiny’ – het noodlot/lot in de Ford Translation 2009 van Mein Kampf.

Het Jodendom koppelde God los van de natuur. JHWH kan de natuur wel gebruiken om aan mensen te tonen dat ie er is en tot heel wat in staat is…Als kosmische show-off.

….maar JHWH IS de natuur zelf niet.

Steeds zie je dus ook die fanatieke aanvallen van de natuur-aanbidders op het gelovige Jodendom en het gelovige Christendom.

Klimazi’s kunnen wel een God accepteren die net als hun wazige spirituele lichtwezen-zweefteverij 1 van de velen is, deel van de natuur. Maar niet een persoonlijke God die los van die natuur staat, en die aanspreekbaar is bij naam.

Een JHWH waarmee je volgens de Talmoedische traditie dus persoonlijk in overleg kunt.

Zo’n persoonlijk godsbeeld brengt ook een aardverschuiving in het menselijke zelfbeeld. Met het christendom ben je plots niet een zoveelste wedergeboorte, maar een individu dat zich persoonlijk aan God moet verantwoorden.

De centrale christelijke idee van Opstanding van Christus is een Opstand tegen de Natuur. Het doorbreken van die natuurlijke cyclus van wraak-tegenwraak, leven-dood- en wedergeboorte.

God de Vader zijn middelvinger naar Moeder Aarde. Fuck your Naturalness. Die wrede zompige klotenatuur, niks heiligs aan. Kut-natuur.

Zoals Harari al schrijft in Homo Deus (de Godmens): het Nazisme was ook een loot aan de boom van het seculiere Humanisme, het (a-)sociaal Darwinisme.

Bedenk ook dat het Humanisme bij een gelovige Christen, Desiderius Erasmus begon.Zonder die geestelijke bezieling eisen humanisten al snel de hemel op aarde, hier en nu, met De Staat als god’s plaatsvervanger op aarde.

De geestelijke armoede van het seculiere humanisme ontaardt vervolgens als vanzelf weer in de zoveelste seculiere en genocidale mislukking, of het nu communisme is, Maoisme, Nazisme, Vrijemarktisme (Ayn Rand = de seculiere Jood Rosenbaum) en nu trans-humanisme.

Technische mens-‘verbetering’, de hemel hier en nu direct!

Oh ja, wie zich wil stukbijten op in gothische letters geschreven Duits kan hier ‘Bevor Hitler Kam’ lezen van Rudolf von Sebottendorf, 1 van de oprichtres van de Thule Gesellschaft. De vereerders van de Germaanse oernatuur.

Zijn poging in 1934 om te bewijzen dat Hitler zonder hulp van die Germaanse gnostici van de Thule Gesellschaft niets bereikt had. Het kan geen toeval zijn dat de bedenker van Ecologie, Ernst Haeckel hier in 1919 erelid van werd gemaakt.

Ecologie is namelijk geen wetenschap als celbiologie, maar heeft vaak meer trekken van gnostiek. Met ongrijpbare ‘systemen’ met daarin ‘kantelpunten’, balansen en evenwichten.

Abstracties die alleen de bezitter van de Stein der Weisen/The Philosophers Stone kan ontcijferen: de Wageningse mysticus Marten Scheffer met zijn ‘ruzjiem sjifts’: allemaal geheime kennis die alleen door ingewijden ontsloten kan worden.

Lees Scheffer zijn ‘Critical Transitions in Nature and Society’ (2009) maar: er zijn vele mensen (Jan Rotmans cs) die het gevoel hebben dat die Wageningse mysticus in zijn wiskundige Runen-tekens vervolgens een Hogere Wijsheid ontsluit.

Die Hogere Kennis die je ook uit grafieken van klimaten van duizenden jaren terug kunt afleiden.

Plots is God wel weer in de wind, (‘extreem weer’) en kun je iedere brandende braamstruik zien als symptoom van een zieke Gaia.

De ecologie idealiseert meestal ‘natuurlijke’ systemen, een gevoelsbegrip dat definiëring ontsnapt. Meestal komt men niet verder dan: dat wat door evolutie (= zonder mensen) ontstond ‘functioneert’ beter. (voor wie?)

Die denktrant vind je ook bij Barry Commoner met ‘The Closing Circle‘ (1972) en zijn 4 hoofdwetten van ecologie: Nature Knows Best is zijn eerste hoofdwet.  Dat is de positieve uitleg van ‘mensen kunnen beter van natuur afblijven’.

Je moet De Natuur met hoofdletters ook geen vragen stellen als

  • wat weet de natuur dan beter en voor wie?
  • wie is de spreekbuis en interpretator, het medium van die natuur die haar Geheimlehre/Secret Doctrine ontsluit?
  • wat is ‘beter functioneren’ dan, definieer dat dan eens, en voor wie?

Meestal komt men dan met parameters als primaire productiviteit (NPP) om ‘beter functioneren’ aan te tonen. Maar zoals bij alle ecologische onderzoek zijn er evenveel uitzonderingen als regels.

Het belangrijkste effect van de discipline van Ecologie lijkt dan ook vaak een sociaal-politiek effect. Met ecologie verlegt men de bevoegdheid van spreken over natuur en omgang met natuur- het beleid- naar een klein clubje zelfverklaarde experts met de Hogere Kennis.

En dat idee past helemaal in de Gnostiek.

Terwijl de ecologie als wetenschap geen absolute zekerheden kan geven, zoals bijvoorbeeld bij cel-biologie of een ingenieurs-discipline. Sterker nog, wanneer je Peter Petraitis (Univ Pennsylvania) zijn ‘Multiple Stable States in Natural Ecosystems (2013) leest, dan geef hij een mooie metafoor.

Ecologische concepten leveren een soort kaart van een stad. Maar het beste waar die concepten toe komen is bijvoorbeeld een kaart van het Metro-netwerk, terwijl de natuur een stratenplan verbeeldt.

Misschien kun je beter zeggen: ecologie leidt ons het doolhof in richting meer totalitaire en technocratische planning. Een Regime Shift naar een Stable State van Ecodictatuur.

Dat schijnt bij onze Anglo-Amerikaanse kolonisator toch al in trek te zijn: Regime Change.

3 Replies to “Het Christendom en Jodendom zijn ‘onnatuurlijk’, Goddank!”

  1. Lees eens de zoemende ceders van Rusland van Vladimir Megre. De boeken over Anastasia. Dan ga je toch heel anders denken , dan je al dacht. Ik tenminste wel en al velen met mij. De boeken zijn heel toegankelijk.

  2. Het christendom heeft de openbaring van de geest naar het innerlijk van de mens verlegd. Als men het daar heeft gevonden, dan kan men ook in de natuur weer de geest vinden. De natuur moest eerst een buitenwereld worden, zodat de geest des te helderder in het menselijk innerlijk kon worden beleefd. Wat jij aanvoert is dat voorbijgaand aan de innerlijke geestopenbaring de geest weer in de natuur wordt gezocht. Dat is inderdaad neo-paganisme. Een teruggrijpen naar de periode voor het christendom en een ontkenning van de geschiedenis. Zou men dit doorvoeren, dan zou een deel van de menselijke individualiteit, die juist door het afscheid van de natuur kon worden ontwikkeld weer worden opgeheven. Ik denk dat het navoelbaar is dat de mens door een nieuw geproclameerde natuurverering in zijn wezen wordt verzwakt. Die natuurverering hebben we ook helemaal niet nodig, maar wel het begrip voor de natuur zoals we die met het beste van onze geestelijke krachten kunnen bevatten.

  3. Wie het weet mag het zeggen. Zoekt en gij zult vinden. Onderzoek alles en behoud het goede. Nag Hammadi geschriften; voor eenieder inzichtelijk. Nu nog de wil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *