Hitler’s Germaan-Shamaan

Grafsteen van Dietrich Eckart Berchtesgaden

In Berchtesgaden bezocht ik het graf van publicist en toneel-schrijver Dietrich Eckart, uit de cirkel rond de Germaanse New Age-club Thule Gesellschaft in Munchen. Hij ontdekte als eerste Adolf Hitler’s oratorisch talent als motivatie-coach en spreker in het openbaar..

De door Eckart in Munchen mede opgerichte voorloper van de NSDAP, de DAP hield in 1919 een politieke bijeenkomst. Daar kwam de pas politiek actieve Dolfie een speech houden.

Daarin bracht Hitler de Germaanse variant op het ‘Tsjakkaa’-motivatiegevoel over.

En Eckhart zag: dit is onze man! Zo werd Hitler de Emile Ratelband van het Nationaal Socialisme, de mond waardoor bestaand sentiment zich kon kanaliseren.

…hier aan het eind van de Vorderbrandstrasse (om de hoek) staat nog steeds Eckart zijn Alpenvilla. Hier kwam Hitler voor het eerst met de omgeving in aanraking waar later het Nazi-machtcomplex zou verschijnen

Dankzij bezoeken aan Echkart’s huis bij de Obersalzberg aan de Vorderbrand-strasse (dat er nog steeds staat) kwam Hitler ook voor het eerst op de plek, waar hij later zijn Berghof zou vestigen.

Toch is Eckart bij het grote publiek volstrekt onbekend, net als de Thule Gesellschaft die nog steeds bestaat.

…eikenloof, Germaans symbool voor de overwinning

Via Eckart’s netwerk zou Dolfie ook met andere partij-giganten van het eerste uur in aanraking zijn gekomen.

Daaronder Erich Ludendorff, de militair dictator van de Duitsers tijdens de Eerste Wereld Oorlog, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg.

Maar ook de Wagner-famillie en de hier al beschreven Brits-Duitse rassen-ideoloog Houston Stewart Chamberlain die zich de Wagner-familie in trouwde in 1906.

Over Wagner’s graal-mythologie en muziek als soundtrack bij 2 wereldoorlogen schreven we hier al.

Illuminati-tempel kijkt uit over Berchtesgaden richting Obersalzberg, met het alziend oog uit de Gnostiek dat ook op het 1-dollar-biljet staat

Er is een wereld voor Hitler en na, en dus blijft Berchtesgaden jaarlijks nog 400 duizend toeristen trekken naar zijn Obersalzberg.

Zonder Dolfie was Amerika nu niet de imperialistische grootmacht die naar believen regimes wisselt, en die Duitsland nog met 40 duizend soldaten bezet houdt.

Zonder Hitler geen verenigd Europa (EU). En zonder Hitler was er geen Israel ontstaan in huidige vorm.

Illuminati-Lodge Washington: rechtsboven een hakenkruis/swastika

En dus verschijnen dankzij deze anti-Messias nog jaarlijks nieuwe boeken zoals de lijvige Hitler-biografie van Duits historicus Peter Longerich (2016), naast de tienduizenden die er al zijn.

Die historicus rept echter met geen woord over de occulte symboliek. Maar Longerich vraagt zich wel af: hoe kan het dat Hitler in zo’n korte tijd zo’n absolute macht kon krijgen.

Zonder studie van occultisme en de aantrekkingskracht van mystiek en symbolen- de Harry Potter/Dan Brown-kant van de Nazi’s, dan kun je de betovering door het Nazisme natuurlijk niet beantwoorden.

Zicht op Berchtesgaden vanaf Vorderbrandstrasse waar Eckart woonde…

Hoe anders kan een klein clubje een land met 65 miljoen relatief ontwikkelde mensen betoveren. Juist de symboliek greep mensen onder de gordel, en de occulte mystiek lag er bij de Nazi’s metersdik bovenop.

…De Germaanse New Age-club die het Hakenkruis overdroeg aan de NSDAP: Gedenke dass du ein Deutscher bist. Halte dein Blut rein! Eckart was een graag geziene gast…

Die symboliek ontleenden ze aan Germaanse New Age-clubs als Thule. Die verwachten de brenger van het Nieuwe Tijdperk van 1000 jaar Duitse grootsheid. Met herstel van de mythische kwaliteiten van het Arische ras.

Zoals in de door occultist Lanz von Liebenfels (1915) ontwikkelde Aryosofie, afgeleid van Madame Blavatsky’s Geheimlehre.(= Theosofie, 1886)

Franse vertaling van Das Geheimnis der Runen, van Germaan-Shamaan Guido von List. List nam het Hakenkruis over van de Theosofie van Madame Blavatsky. Je ziet hier ook de levensboom Ygdrassil afgebeeld

Daarbij zou de door een soort Germaanse Shamaan (inclusief wijze lange baard) Guido von List geprofeteerde komst van de Wodan-geest (Hari-Wotan) weer in een mens ontwaken.

In de Germaanse Messias dus (het Armanenschaft)

Die invloed van occultistische Germaanse genootschappen op de (proto-)Nazi-partij (NSDAP) beschrijft historicus Nicholas Goodrich Clark in ‘The Occult Roots of Nazism’, een alweer bijna 40 jaar oud boek dat veel onderbelichte geschiedenis beschrijft.Je ziet dan dat de proto-Nazi-beweging ontstond rond een Gnostisch (= geheime kennis voor een elite) genootschap van meer gefortuneerde elite, schrijvers, publicisten, nationalistische adel en zakenlieden. Thule kwam bijeen in het luxe hotel de Vier Jahreszeiten in Munchen.

Die Germaanse New Agers dompelden zich onder in Astrologie, Yoga, Handpalmlezen, Aura-lezen, woord-Kaballah, Graal-mythologie, het ontcijferen van Runen-schrift, Homeopathie en van de Theosofie afgeleide esoterie.

Allemaal bezig met ‘hogere kennis’ die alleen voor ingewijden na initiatie toegankelijk is. Ook Zwitsers psycholoog Carl Jung zou in 1936 aan die voorspelling van List refereren: Hitler zou voldoen aan het Wodan-archetype van rusteloze oorlogs-zoeker.

De Siegrunen van de SS. De Occulte symboliek ligt er meters dik bovenop

In de Germaanse runen zou de geheime kennis (= Gnosis) verborgen liggen die het Aryaanse Herrenvolk had nagelaten. Het ontsluieren van die kennis (van dat superieure volk met wondergaven) zou dan de opmaat zijn tot grootse daden.

De door occultist Guido von List aangekondigde Wodan-incarnatie zou de grootsheid van het Duitse Volk herstellen. Ook zou hij de raciale en dus culturele degeneratie door volks-vermenging be-eindigen.

…ook met woord-kaballah hielden de Germaanse New Agers zich bezig….Zie hier ook het alziend oog. Bron afbeelding: Onbekend…

In die tijd dacht de Westerse elite namelijk Sociaal Darwinistisch (= de strijd om het bestaan). Hoge cultuur werd door ‘hogere’ rassen gevestigd, lage cultuur en degeneratie kwam door lagere rassen. (de Joden, die Hitler in Mein Kampf/mijn strijd om het bestaan ‘parasieten’ noemt)

De esoterische obsessie met ‘zuiverheid’ richtte zich bij de Germaanse New Age volledig op ‘ras’. Zo kreeg de haat tegen Joden dus een esoterische component als symbool voor geestelijke onzuiverheid.

Wie bijzonder/spiritueel gemotiveerd is, die wil dan ook tot het gaatje gaan. En voor de mensen met rationeel zelfbeeld konden ze met DE wetenschappelijke consensus komen, van het Sociaal Darwinisme. Voor iedere mens wat wils.

…het welbekende logo, in de Krypta van Himmler op het plafond

Tegelijk kun je ook zeggen, dat enkele invloedrijke Duitse Joden rond 1918 bepaald niet meewerkten om het apocalyptisch-racistisch levensgevoel te ontkrachten bij Germaanse New Agers.

De Joodse communist Kurt Eisner georkestreerde een revolutie in Bayern op de dag van Wapenstilstand (9 november 1918).

Die communistische revolutie leidde tot onttroning van de Beierse Monarchie. Eisner stichtte een republikeins regime in Munchen, maar werd al januari 1919 door een Duits nationalist geliquideerd.

…eerste Wereld Oorlog (Berchtesgaden) Voor de dappere Krijger (net als bij de Indianen…)

Andere Joodse communisten als Rosa Luxemburg richtten al tijden WO1 in 1916 de Spartakusbund op. Daarmee vielen ze de Duitse rol in Wereldoorlog 1 aan in publicaties. Luxemburg hielp in Berlijn na de wapenstilstand van 9 november 1918 de communistische revolutie organiseren.

Activiteiten als van de Spartakusbund leidden tot de bekende Dolkstoss-legende van DAP/Thule-lid Erich Ludendorf. Het Duitse leger zou in de rug zijn gestoken vanaf het thuisfront. Net als Siegfried in Wagners Ring des Nibelungen die in de rug werd gestoken: op zijn enige zwakke plek.

Na de dood van Eisner maakte de Joodse communist Eugen Levine van april-mei 1919 kortstondig van Beieren een Soviet-regime.

Levine pakte leden van Thule op, en executeerde er 8 van. Eckhart werd ook opgepakt, maar wist – zo beschrijft Goodrick Clarke- zijn executie te ontsnappen door zijn redeneertalent. Eckart wist via zijn nationalistisch-esoterische krant ‘Auf Gut Deutsch‘ vervolgens het martelaarschap van gestorven Thule-leden politiek te melken.

..en in de herkansing, de Tweede Wereld Oorlog, alweer een dappere krijger

Wanneer je – zoals de Germaanse New Age-beweging- al bijzonder gemotiveerd bent om alle kwaad in de wereld te herleiden tot een grote Joodse wereld-samenzwering (The Protocols of the Elders of Zion werd door deze occulte kliek gepubliceerd).

Dan is het dus ook niet moeilijk achter iedere voor Duitsland nadelige maatregel inderdaad iemand van Joodse komaf te vinden.

…Germaan-Shamaan Guido von List was ook zeer anti-Joods

Een andere voedingsbodem bij reeds bestaande Jodenhaat was de Joodse financieel speculant Bernard Mannes Baruch (1870-1965). Dat was een vroegere variant op de Joods-Hongaarse speculant George Soros.

Baruch maakte al op zijn 30ste fortuin met speculatie op de suikermarkt.

In 1916 verliet Baruch Wall Street om adviseur te worden van president Woodrow Wilson. Die werd in 1916 herkozen op de belofte ‘wij gaan niet ten oorlog’. Wilson trok vervolgens alsnog WEL de Amerikanen de Eerste Wereld Oorlog in (april 1917).

…Heilige Nadur…boven Berchtesgaden

Baruch richtte zich expliciet op de bewapening van de VS tegen de Duitsers en coördineerde de 28 juli 1917 opgerichte War Industries Board. Dankzij de komst van 250 duizend Amerikanen- waarvan Baruch dus de bewapening coördineerde- kantelde de eerste Wereld Oorlog in het nadeel van de Duitsers.

In mijn reportage over de Kriemhilde-stelling bij Romagne (Noord Frankrijk) kon jel zien hoe die Amerikanen in september-oktober het lot van de Duitse stellingen in Noord Frankrijk bezegelden.

Dus de Jodenhaat werd ook gevoed door feitelijke observaties. Alleen kreeg het in de handen van de Nazi’s een zekere overkill.

De Nationalistische krant van Eckart, maar hier de eerste versie van “Deutschland Erwache’

De rol van Eckart was vooral die van springplank en als mentor van Hitler. Maar hij voegde meer toe.

Eckhart regelde de financien voor Nazi-krant de Volkische Beobachter, die eerder als Munchener Beobachter in handen was van het hier besproken occult genootschap Thule Gesellschaft. Hij schreef ook het lied ‘Feuerjo’, gepubliceerd in zijn ‘Auf Gut Deutsch’.

Sturm, Sturm, Sturm, Sturm, Sturm, Sturm!
Läutet die Glocken von Turm zu Turm!
Läutet, daß Funken zu sprühen beginnen,
Judas erscheint, das Reich zu gewinnen! (= de Joodse communisten Levine, Baruch, cs)

…van Dietrich Eckart. Hoor je bij Peter Longerich ook niks over..

Läutet, daß blutig die Seile sich röten,
rings lauter Brennen und Martern und Töten.
Läutet Sturm, daß die Erde sich bäumt
unter dem Donner der rettenden Rache!
Wehe dem Volk, das heute noch träumt!
Deutschland, erwache, erwache!

Dietrichs Germaanse opwekkingslied prijkte later op Nazi-vaandels en werd de titel van een heerlijk marslied ‘Deutschland Erwache’.

‘De Joden zijn Massamoordenaars’
Zijn laatste werk ‘Der Bolsjewismus von Mozes bis Lenin‘ schreef Eckart als tweegesprek met Dolfie, dat ze zomaar in zijn berg-woning aan de Vorderbrand gehouden kunnen hebben.

..het Nazisme wilde het christendom als religie geleidelijk vervangen…

In dat boek noemen hij en Hitler niet alleen de kwalijke rol van de Amerikaanse Jood Mannes Baruch. Ook volgt stevige kritiek op het (Joodse) bloederige Oude Testament. Die noemen ze massamoordenaars….:

Eigentlich sollte ja schon das Buch Josua genügen (dat is ook waar, ‘roei uit al wat ademt’ RZ). So etwas von ununterbrochenen Massenmorden, von bestialischer Grausamkeit, von schamloser Raubgier und kaltblütiger List – die leibhaftige Hölle! Und alles im Namen Jehovas, nach seinem ausdrücklichen Willen!

En over het Nieuwe Testament

Daß Schaul,” führ er (= Hitler RZ) fort, “zuerst das römisch klingende Saulus wählte, und sich dann in Paulus umtaufen ließ, gibt zu denken. Noch mehr, daß er anfangs die kaum flügge gewordene Christengemeinde mit ausgesuchter Grausamkeit verfolgte.

Ich weiß nicht: Massenmörder (…), die später Heilige werden, ob das nicht doch zuviel des Wunders ist?

Eckart stierf op 26 december na de Bierkeller-Putsch in 1923, toen de proto-Nazi’s de Bayerse regering tevergeefs probeerden af te zetten. Hij werd dankzij z’n gebrekkige gezondheid vrijgelaten.

Held (piloot) uit de Eerste Wereld Oorlog Hermann Goering raakte zwaar gewond. Goering raakte dankzij die verwondingen mede verslaafd aan cocaïne.

Hitler kon niet bij Eckart’s begrafenis zijn omdat hij gevangen werd gezet. In die gevangenis dicteerde hij Mein Kampf aan Rudof Hess, de man waarmee hij via Eckart in contact kwam.

De Dietrich Eckart Freilichtbuhne in Berlijn: bron, Bundesarchiv…Het stadion moest een direct verband tonen tussen de klassiek (heidense) Griekse cultuur en het heidense Nazisme…

Ter ere van Eckart verscheen bij de Berlijnse Olympiade nog het Dietrich Eckart-stadion voor 20 duizend toeschouwers in 1936. Dat stadion is nog steeds in gebruik als de Waldbuhne.

Sticker op Kehlsteinhaus (1938) op Obersalzberg

One Reply to “Hitler’s Germaan-Shamaan”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *