Wereld Natuur Fraude (WNF) en CBS sjoemelen vaker

…de enige waardevolle web-pagina bij www.wnf.nl

In korte tijd maakt het Wereld Natuur Fonds (WNF) 2 campagne-fouten, die publiekelijk bestraft worden, zelfs met Kamervragen. Mooi dat nu een academisch instituut Wageningen UR nota bene met Ingrid Tulp (hulde!) ingrijpt om het misbruik van gegevens voor campagne-doelen te bestraffen.

WNF kun je opzeggen via 0800-1962

CBS verwijderde haar met WWF uitgebrachte’ 30 procent minder dieren in de Noordzee’-claim inmiddels van het web.

Ook Foodlog pikt het op, hulde

Leer zelf WNF/ milieu-marketingbedrijven ook ontmaskeren
In dit artikel leg ik nog eens de truuks uit die Loterij-miljonairs als WNF gebruiken om je meestal zeer negatief voor te lichten over de staat van de natuur. Omdat negativisme hun verdienmodel is en politieke filosofie. (‘Schaam je dat je geboren bent’)

We hopen dat het ingrijpen van Tulp blijk geeft van een nieuwe Rationeel Optimistische koers die Wageningen UR inzet. En dat ze vaker het misbruik van wetenschap door fondsenwervende loterijgeld-clubs aankaarten.

Van een nieuw geluid gaf Louise Fresco al blijk bij opening van het Academisch Jaar.

…er zijn nogal wat meer invloeden, zoals de zand-aanzuiging sinds de Afsluitdijk (1932) zandwinning en suppletie door Rijkswaterstaat

De vier meest gebruikte truuks
Als je de methodische misleiding eenmaal doorziet van WNF cs is het kinderlijk eenvoudig. Maar je moet het eerst wel zien, en weten waarop je moet letten. De meest gebruikte vormen van misleiding zijn:

a. negatieve cherry-picking– de data kiezen die je van pas komen
b. valse concreetheid: iets als een natuur-fenomeen presenteren wat in werkelijkheid een statistisch verzinsel is, een papieren tijger

c. gesjoemel met het ijkpunt, de baseline. Ten opzichte van wanneer presenteren ze een trend, en hoe was het daarvoor. Ze presenteren dan het gelijktijdig plaatsvinden van iets (bijvoorbeeld: er wordt gevist en schelpdier x nam af) als RE-latie (oorzakelijk verband), of wekken die suggestie.
d. doen alsof alle trends van gelijkwaardige data zijn, en dan iets roepen als ’30 procent achteruitgang’ dat exacte wetenschappelijkheid suggereert

..Nederlandse overheid en baggerbedrijven als Boskalis zijn in zandvolume veruit grootste bodemberoerders Noordzee: Hier Maasvlakte 2 aanleg IN Natura 2000

Ingrid Tulp wees bijvoorbeeld al op puntje d.

Het dus gaat vooral om de selectie van gegevens, en de presentatie van die gegevens, wat je wel en wat je niet laat zien. Wat Wereld Natuur Fraude (WNF) doet is nog net geen liegen, maar komt wel dicht in de buurt.

We kunnen spreken van creatieve data-presentatie voor financieel- en politiek gewin.

Marsdiep. Binnen de natuurlijke dynamiek speelt visserij in de getijdenzone een kleine rol

Het IJkpunt
Een veel gebruikte, zo niet de meest algemene truc voor misleiding door WNF/Waddenvereniging/Postcode Loterij-lievelingen is die van de Baseline in je grafiek, het ijkpunt.

Je laat de af-name sinds 1990 zien, maar laat niet zien dat aantallen van een soort voor 1990 bijvoorbeeld lager waren, zoals bij schelpdieren die dankzij hoge fosfaat-toevoer beter groeien. En die door de-fosfatering weer slechter groeien. (zie bv Olsen 2002, Maricult)

Of je slaat alarm over een eidereend/kuifeend/scholekster/naar keuze, maar meldt niet dat die in 1900 in het geheel nog niet in Nederland broedde of veel minder algemeen was.

‘Sinds 1990 ERNSTIG afgenomen’- even algemeen voor 1970

Dat soort werk, er zijn eindeloos veel voorbeelden van, hier al besproken bij campagne-leugens van de Waddenvereniging van ex-WNFer Arjan Berkuysen.

Die angel zit er altijd in Bij de LPI op land ligt de baseline op 1970. Niet omdat dit jaar ecologisch relevant is, maar omdat ‘de trend sinds 1970’ een verband suggereert tussen jouw moderne levens-stijl en trends in dierpopulaties.

En Westerlingen met groen schuldcomplex zijn de doelgroep waarbij WNF fondsen werft.

Vele dieren namen spectaculair toe sinds 1990 en daarvan bestaan ook nog eens veel betere gegevens

Valse Concreetheid
De andere methode om het publiek te misleiden heet ‘valse concreetheid’. Je suggereert een hardheid van kennis, die in werkelijkheid niet bestaat. En je ontwerpt parameters die wel een gewenste reclame-boodschap uitdragen (‘het WNF haat visserij’), maar die geen grond hebben in de bestaande natuur.

Zoals ’30 procent minder dieren’. Dat klinkt heel concreet. Maar het is een statistisch verzinsel dat op geen enkele wijze samenhangt met de bestaande natuur. De Living Planet Index (LPI) lijdt dus aan valse concreetheid, het levert een exact klinkend getal dat wetenschap suggereert.

Maar het betekent eigenlijk niets. Je hebt voor effectieve natuurbescherming niets, nul, nada aan de LPI.

Het groen vernis van Corporate Inc anno nu

Een ander voorbeeld van valse concreetheid betreft de Ecologische Voetafdruk, waarmee WNF je kinderen vertelt dat ze eigenlijk niet geboren mochten worden.

Het redelijke alternatief voor groene oplichting en haat tegen mensheid van WWF: zie www.ecomodernisme.nl

In Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (kun je HIER bestellen) zetten we al de zaag in de methodiek van de Living Planet Index (LPI). De omgang met populatie-gegevens van beestjes enz in de LPI lijkt op hoe het barmeisje een Smoothie maakt.

Ze selecteren het fruit dat ze van pas komt, gooien dat in een Blender. Daar uit al dat fruit van Chili en Nieuw Zeeland tot Timboektoe komt dan een LPI-bedreigde-dier-mixje uit met 1 Rood Alarmerend kleurtje.

Je kiest ongeveer 3000 gewervelde dieren, die achteruitgaan (de LPI van 2016/2014) terwijl er wel 2 miljoen plant- en diersoorten door de wetenschap zijn beschreven. Je meldt alleen de trends bij die 1-3 procent en roept vervolgens:

DE biodiversiteit op aarde gehalveerd.

Jij bent teveel, reken maar uit!. Valse Concreetheid en anti-wetenschap, zie ‘1 Aarde Volstaat’

Zoals Tulp al terecht opmerkt gooit WNF willekeurige trends op 1 hoop van soorten die ze uitkomen: omdat ze bij voorbaat al willen tonen dat er 1 Grote Boosdoener is (de sinds 1990 al met 40 procent geslonken Noordzeevisserij).

Alsof de trend van een zeevogel in Noorwegen enig verband houdt met een schelpdier in Zeeland.

Een ander voorbeeld van valse concreetheid is ook de door WWF steeds gebruikte Ecologische Voetafdruk, waarmee ze je kinderen vertellen dat ze beter niet geboren konden worden.

Vele soorten zeevogels profiteren juist van visserij

Kersen plukken
Daarnaast blunderde WNF met het uitzetten van ‘gekweekte roggen’, zogenaamd omdat die rog uit zou sterven.

Bestanden van bijvoorbeeld stekelrog zijn historisch hoog, zo gaf ook Wageningen UR aan.

Er is wel 1 soort grote rog; de Vleet die is er niet meer bij de vleet. Daar liggen 17 miljoen Nederlanders da ge lijks wakker van, volksmarsen, hele wijken in opstand. 🙂

Maar veel andere soorten zijn er bijvoorbeeld weer steeds meer, of het nu bruinvissen, zeehonden, gladde haaien enz zijn. Is je glas halfvol of halfleeg?

..en de vissers leveren ook nog eens kakelverse garnalen en heerlijke vis. Veel lekkerder dan die kweekvis-rotzooi

Data van verschillende kwaliteit
Populaties fluctueren van nature door vele oorzaken. Het is maar de vraag- zoals Tulp ook terecht stelt- of je visserij als DE schuldige kunt aanwijze, tenzij die bedoeling van tevoren al vast staat.

Van zeehonden in de Waddenzee bestaan jaarlijks vrij gedetailleerde tellingen, van schol in de Noordzee bestaan relatief goede bestand-schattingen. Maar zulke gegevens zijn een uitzondering, zelfs van commerciele vissoorten is vaak niet goed bekend hoeveel er zijn.

De ’30 procent minder’-claim klinkt dus wel concreet, maar je mengt dus trends van data van verschillende kwaliteit, en doet of ze de zelfde zeggingskracht hebben.

Onze vissers worden geplaagd door schatrijke campagne-clubs die hen met onmogelijke regels opzadelen

Neem bijvoorbeeld methodiek bij het inschatten van roggen- en haaienpopulaties, en het. Die leunt in Nederland op enkele vrijwilligers voor Stichting Anemoon die eikapsels tellen langs de vloedlijn op het strand. (zie De Levende Natuur)

De aanname is dan: de hoeveelheid eikapsels die een handjevol vrijwilligers telt van Stichting Anemoon, zijn maat voor de populatie. Maar dat is wel erg rooskleurig gedacht.

Immers, sinds de jaren ’90:

1- ging Rijkswaterstaat steeds meer zand op de kust suppleren,
2-  onze overheid werd de grootste zandwinner van de Noordzee met Boskalis cs, de sponsor van ‘milieu-organisatie’ Stichting de Noordzee
3 – en stranden worden vaak minitieus schoongeveegd, ook door Stichting de Noordzee met haar Boskalis Beach Clean Up

WNF wil de zee vol zeevogel-meppende windturbines

Dus 2 of 3 bejaarde vrijwilligers/hobbyisten van Stichting Anemoon vinden minder eikapsels sinds 1990 in de vloedlijn. Zijn er dan niet andere oorzaken mogelijk?

Bijvoorbeeld: een club duurzame meisjes en homo’s die met Stichting de Noordzee hun via het feminisme onderdrukte schoonmaak-drift en moedergevoelens op het strand uitleven, gesponsord door Boskalis.

Er zijn sinds 1990 nogal wat meer invloeden kortom naast de sinds 1990 met zeker 40 procent geslonken Noordzee-visserij, die bepalen of eikapsels aanspoelen. Daarnaast verdween de zware boomkorvisserij uit de gehele kustzone van Nederland tot Denemarken (Scholbox).

….daar hoor je WNF dan weer niet over

Het Wereld Natuur Fonds; Groen vernis voor macht- en zakenpolitiek
We toonden ook al dat het zogenaamd klimaatbezorgde WNF sjoemelt met data, om te verbloemen dat juist landen met veel kernenergie als Frankrijk de minste CO2 per opgewekte kWh uitstoten, 3 maal minder dan ‘voorbeeldland Duitsland’ met al haar windturbines.

Een organisatie die zegt natuur en milieu te beschermen, maar die niet in wetenschappelijke integriteit geïnteresseerd is: zal deze dan ook werkelijk geinteresseerd zijn in natuurbescherming?

De vraag stellen is hem beantwoorden.

..daarnaast zijn die vissers veel eerlijker en oprechte mensen, veel sympathieker dan die leugenachtige linkse metromannetjes van milieuclubs

Het CBS ook steeds meer politiek activist
Al eerder toonde ik op Climategate dat ook het CBS (net als Planbureau voor de Leefomgeving; zie Sjoemelnatuur) vaker knoeit met (andermans onderzoeks-)gegevens om een gewenste politieke boodschap uit te dragen, zoals bij weidevogels, bij misleiding over ‘duurzaam’, en bij paniek over paddestoelen.

Ook bij (presentatie van) demografische statistiek sjoemelt het CBS zo toont Antropoloog Jan van Beek op zijn site demo-demo.nl De menging van politiek met statistiek tast het gezag aan van een voorheen respectabel instituut als CBS.

Wetenschaps-misbruik hoort anathema te zijn, en het misbruik van je academische titel voor politiek activisme. Iemand zal Louise Vet (Raad van Toezicht WNF en directeur NIOO, tevens Club van Rome) hierop moeten aanspreken.

Of Louise Vet geeft haar positie bij NIOO-KNAW op, of ze blijft hoogleraar maar houdt dan wel op de Club van Rome/WWF-activist uit te hangen. Zo onschuldig zijn die clubs namelijk niet. Daarover later meer.

Iets minder vleet en een obscure kokerworm in de zeebodem waar nooit iemand om gaf of van hoorde. Maar wel verse vis en werkgelegenheid voor 10 duizenden mensen. Een goeie deal, zou je zeggen

2030 Agenda/Agenda 21 = WWF
Jaren ben je roepende in de woestijn met de impopulaire boodschap ‘Het Wereld Natuur Fonds is groen vernis voor het Grote Graaien, zie ook deze post op Climategate.nl die veel samenvat, inclusief de mensenrechten-schendingen.

Je kunt verder mijn onderzoeks-rapporten over WNF lezen die toen in 2012 aandacht kregen bij 1 Vandaag, RTL Nieuws en die de voorkant van de Telegraaf haalden, maar ook in Duitsland bij de Achse des Gutes van Michael Miersch:

Het Wereldbestuurfonds deel 1: waar gaat het geld naar toe (marketing en een Zwitserse rekening)
Het Wereldbestuurfonds deel 2: beschermt het WWF/WNF wel natuur? (niet meetbaar)

De pesterij met hun MSC-label (WWF/Unilever) beschreef ik voor Elsevier in “Handel in Wantrouwen’. De ‘goede naam’ van WNF is uitsluitend veroorzaakt door al die miljoenen die ze in hun imago steken, en doordat het koninklijk huis ze steunt.

Als WNF geen natuur beschermt, wat doen ze dan wel?

Zie daarvoor het filmpje dat Canadees journalist James Corbett maakte over ‘Duurzaam’. ‘2030 Agenda’ dames en heren: maak jezelf er bekend mee, en dan zie je het overal om je heen, van gesloten visgebieden tot de windturbines. Allemaal 2030 Agenda.

.. creatief heh? 🙂

De meer sinistere geopolitiek van WWF gaan we in volgende afleveringen op in.

3 Replies to “Wereld Natuur Fraude (WNF) en CBS sjoemelen vaker”

  1. Grote ergernis is ook het stelselmatige misbruik in de MSM (door met een alpha-pakket of pretpakket-opgeleide journalisten) van het Procent i.p.v. het meer correcte Procentpunt.

    Zo kan (als voorbeeld) ineens 1 procentpunt meer (van 2% naar 3%) CO2-uitstoot met opzet in de MSM worden opgefokt tot 50% procent meer CO2-uitstoot.

    Ik vind dit geen slordigheid meer, maar gewoon zwendelarij / slinksheid.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Procentpunt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *