Kissinger (1974) bepleit semi-Nazistische bevolkingspolitiek

..de vruchten van Kissinger’s Ashkenazi-brein

Het is 30 jaar na de bevrijding van Standard Oil/IG-Farben slavenkamp Auschwitz, wanneer Ashkenazi en Amerikaans veiligheids-adviseur Henry Kissinger (hij bezoekt de Bilderberg-conferenties nog jaarlijks) het Kissinger-plan lanceert tegen bevolkingsgroei in Derde Wereld Landen.(LDC: Low Development Countries)

Hun foklust zou Anglo-Amerikaanse zakenbelangen in gevaar brengen.

In het Kissinger-plan adviseert die Ashkenazi ondermeer om met Amerikaans belastinggeld Afrikaanse en bijvoorbeeld Indiase moeders om te kopen om abortus te plegen. Daarnaast bepleit hij ook ‘indoctrinatie’ met hulp van de Verenigde Naties.

…voedsel afknijpen als die Untermenschen niet willen meewerken?

Vanuit Kissinger’s positie als centrum van de macht en adviseur van presidenten tot aan Donald Trump toe, is dat een onthullende uitspraak.

Hij verwacht dan immers dat je via propaganda en internationale instituties de mondiale publieke opinie KUNT manipuleren richting het door jouw gewenste wereldbeeld.

Earth Day-poster 1970/71: ‘De mensheid is onze vijand’

Dat wij met zijn allen eigenlijk ‘teveel’ zijn, maar dat sommige mensen buiten een New Yorker Jet-Set (Afrikanen, Communisten, Indiërs, Chinezen) meer ‘teveel’ zijn dan anderen. Dat is ook exact de filosofie van de milieubeweging sinds Earth Day (1970) op Adolf’s geboortedag 22 april.

De Club van Rome bepleitte 1972 immers ook op mondiale schaal voor top-down afgedwongen geboorte-controle. Kissinger verwijst expliciet naar die ‘Alternative Views’

…verwijzing naar Club van Rome (1972) in Kissinger-rapport (1974)

Dus je betaalt Afrikaanse en Indiase moeders om hun kind te aborteren vanwege ‘the viability of the world’s economy’.

…vanwege de zakelijke belangen van Anglo-Amerikaanse rijke stinkerds

Het Kissinger-plan werd in 1980 ‘declassified’ verklaard en is dus in te zien.

We praten hier over landen vol grondstoffen voor Anglo-Amerikaanse multinationals. Die staan vaak via schuld-chantage onder controle van de Wereldbank. (zie John Perkins, Confessions of an Economic Hitman 2004/2014)

…even wat indoctrinatie via media organiseren met de Verenigde Naties en NGO’s

Dat instituut Wereldbank wordt steevast geleid door Duitse 🙂 militaristen/Bilderbergers als Irak-warhawk Paul Wolfowitz en James Wolfensohn, eerder Robert Macnamara.

Tegelijk wil Kissinger – zo kun je lezen in onderstaande Kissinger-biografie – de Moral Higher Ground van de Amerikanen bewaren als autoriteit in de wereld.

Holocaust-monument midden in Berlijn. 

De Amerikanen als morele autoriteit in de wereld in 1974 nadat ze net 2 miljoen Vietnamezen koud maakten, de jungle met gif besproeien zodat decennia later nog misvormde babies geboren worden.

En nadat ze in 2001 de Derde Wereld Oorlog begonnen (vraag de Irakezen, Libiers, Afghanen en Syriers maar)

Proudly delivering Death to the world since ’48: zelf welvarend zijn maakt wegkijken gemakkelijk

En de levens verminken van al die duizenden Amerikaanse jongens, wiens vaderlands-liefde ze misbruiken voor hun zakelijke machts-politiek.

…de idealist, opgehemeld door het weekblad van Rothschild (25 procent eigendom) The Economist

Dr Strangelove
Die Moral Higher Ground is steeds het argument dat Kissinger gebruikt om zichzelf vanaf de jaren ’50 via Harvard University op te werken in de beslisboom.

Via morele manipulatie krijg je op het wereldtoneel zoveel gedaan, je kunt zo zelfs na 1800 jaar via je Blut und Boden-filosofie een land in bezit nemen. Komt van Kissinger immers niet de meest ‘realistische’ uitspraak in de geschiedenis: we must take the world as it is, not as it might have been.

.. mondiale propaganda om andere mensen te vertellen dat zij ‘teveel’ zijn

Kissinger is close friend van bijna-president Nelson Rockefeller (zie biografie Kissinger door Niall Ferguson), en maatje van de rijke industriëlen- en bankier-families die door Eisenhower al het ‘Militair Industrieel Complex’ genoemd werden. Net als in David Rockefeller zijn biografie waarin hij spreekt over ‘Henry and I’, als kernleden van de Bilderberg-delegatie voor de Amerikanen.

Time Magazine was eigendom van Henri Luce, die met de CIA samenwerkte

De vermenging van zakenpolitiek met militair beleid.

…’het klimaat’ werd er in 1974 al bijgehaald: alleen bedoelde Kissinger toen afkoeling….opwarming begon pas eind jaren ’70 weer

Dus het pleidooi voor moraal is er niet, omdat Kissinger met zijn typische Duitse 🙂 kop ook maar een greintje ethiek in zijn donder heeft (hij is de architect van Mutual Assured Destruction, met die Dr Strangelove-types als de Duitser 🙂 Edward Teller (waterstofbom) en die andere Duitser 🙂 Herman Kahn, en de Duitse 🙂 bedenker van de neutronenbom Samuel Cohen.

Wanneer iemand voor genocide met de meest lethale middelen bepleit – die ze eerst zelf ontwerpen- dan zitten er altijd Duitsers 🙂 bij, maar ze laten anderen de knop indrukken.

Henry Kissinger werkte voor Herman Kahn zijn Hudson Institute als adviseur.

Holocaust Monument in Berlijn op duurste grond van de stad

Op zijn best is bij Kissinger net als bij zijn genetische volksgenoten dus sprake van militaristische ethiek, die de Duitse legerleiding in de Eerste Wereld Oorlog hanteerde.

Het meest verschrikkelijke wapen is het meest morele wapen: dan is de oorlog sneller voorbij. (WO1 duurde 4 jaar en 3 miljoen Duitse jongens en dito Fransen)

Dit artikel uit 1991: The Neocons from the Cold War to the Global Intifada. En kijk dan nog eens naar bovenstaand Nazi-propaganda-affiche en de namen van de mensen die de ergste massa-vernietigingswapens in de geschiedenis ontwierpen, en hun actief gebruik bepleitten.

Zouden eminente geesten als Arthur Schopenhauer en Maarten Luther echt geheel zonder aanleiding tot hun weinig lovende conclusies over de Duitsers 🙂 komen? Of zit er een kern van waarheid in?

Of het door bevolkingspolitiek/genocide door de Amerikanen komt dat de toename in wereldbevolking af-vlakt…. volgens Bjorn Lomborg heeft het populatie-beleid achter de schermen wel degelijk succes gehad.

Bron: Bjorn Lomborg’s Linkedin-pagina

…hier, dit kwam ik in Pennsylvania tegen in 2008, met dank aan Paul Wolfowitz toen 4019 dode jonge Amerikaanse jongens, van wiens patriottisme hij met Wolfensohn en al die andere Duitsers 🙂 misbruik maakte.

Het kanonnenvlees…Het verschil is dat Duitsers nog ethisch besef hebben en al 80 jaar krom van spijt (moeten) lopen.

2 Replies to “Kissinger (1974) bepleit semi-Nazistische bevolkingspolitiek”

  1. Tussen 1952 en 1976 werden in India zo’n 20 miljoen mannen vrijwillig “geholpen” (= vasectomy) met als contraprestatie een nieuwe transistor radio (voor schoolradio?). Ik vind dat bepaald geen “fasces” zoals China’s 40 jaar lange 1 kind politiek, waardoor honderden miljoenen meisjes werden geaborteerd/vermoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *