Natuurlijke kapitalisten Wallstreet claimen Nederlandse grond

….het Eco-Industrieel Complex bedacht weer wat leuks voor ons: Natural Capital

De Visserijnieuws drukt een speech af van Carola Schouten, de minister van grond/grondstoffen voor bankiers en VNO-NCW. (LNV)

Daarin propageert Schouten bankiers-product ‘natuurlijk kapitaal’ dat The Nature Conservancy opdringt met de Rockefeller Foundation via het Natural Capital Project.

The Nature Conservancy is geleid door Goldman Sachs-bankier Mark Tercek, met Wallstreet-jongens als commissarissen. EU-commissaris Maria Damanaki kreeg er een topbaantje nadat ze onze visserij aan de Aanlandplicht hielp. Nadat Amerikaanse NGO’s als Oceana (opgericht vanuit Rockefeller Brothers Fund/Pew in 2002) daar met hun Oceans 2012-coalitie succesvol voor lobbyden.

WWF doet ook mee. Gezellig.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie. Daar is het instrument van

Biodiversiteit belasting voor bankiers
De Rockefeller Foundation financiert zowel de Natural Capital Project als de Natural Capital Coalition. De bankier-vampiers bedachten een Natural Capital Declaration, die ze mede via de Verenigde Naties (UNEP Finance) opdringen.

Zo kwam een Natural Capital Finance Alliance van de grond, waarin ook Rabobank, Robeco en staatsbank ASN deelnemen. De Rockefeller Foundation betaalt ook The Guardian om het te pluggen.

Natuurlijk Kapitaal is de Amerikaanse versie van The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) van Pavan Sukhdev Deutsche Bank/World Economic Forum.(‘ecosysteemdiensten’): privatiseren van de publieke ruimte. (= 2030 Agenda/’De Transitie’)

Zoals ‘duurzaam’ aan het weer een prijskaartje geeft (zon en wind kosten nu subsidie per kWh), zo geeft ‘natuurlijk kapitaal’ aan alles dat groeit en bloeit een prijs, aan drinkwater-reservoirs, vlinders, bomen. Met een bankier achter de kassa en de overheid/ngo’s als inner van ‘biodiversiteit-belasting’.

…Nederland is belangrijkste financier IUCN als vehikel van Wallstreet in Bellagio Center (= Rockefeller Foundation/CIA)

Debt for Nature na aanpraten schuld voor natuur
Voor die volgende hobby-horse van Wallstreet/The City en Eurobankiers lanceerde het Ministerie van EZ (Erik van Zadelhoff, tevens Senior Advisor Global Ecosystems IUCN) al met VNO-NCW een website en project : Platform BEE en Natuurlijkkapitaal.com onder aanvoering van oud-Shell Directeur Rein Willems. RVO bakt er op aanzet van de ASN-bank al beleid van.

En betaald door de overheid promoot de Nederlandse VBDO  (Vereniging ‘Duurzame’ Beleggers) voor Triodosbankiers nu die groene voornemens. Je kunt een Natural Capital Quick Scan doen.

Je verzint een ‘externe kosten’-post onder de vlag van ‘bedreigde biodiversiteit’ (= aangeprate schulden) die je afwentelt op de belastingbetaler/klant/menselijke grondstoffen.

Natuurlijk Kapitaal is vergelijkbaar met Debt for Nature dat Thomas Lovejoy (bedenker van ‘biologische diversiteit’) van WWF/Wereldbank bedacht, om landen met Wereldbank-schuld als Peru te dwingen die schuld om te zetten in NGO-inkomen voor WWF/Nature Conservancy. Allemaal uiteraard ‘wetenschappelijk verantwoord’

Zo chanteert The Nature Conservancy de regering van de Seychellen al, om visgronden af te staan (Marine Protected Areas, SDG-doel 14) in ruil voor aflossing van een door Werelbankiers opgelegde schuld, wat Mathilde Jounot al in ‘Oceanen, stem van de onzichtbaren aanhaalt.

Met Debt for Nature peuterde WWF BV al een miljard dollar los in Derde Wereld Landen uit naam van ‘de biodiversiteit’. Wat ze eerst met landen in de Derde Wereld flikten, dat doen ze dan nu eindelijk 🙂 bij ons.

Dat heet ‘De Transitie naar de Groene Economie’. Natuurinclusief, het ambtenaren-uitschot bij EZ (Schouten haar souffleurs) heeft er mooie woorden voor.

…hoera, wij doen ook mee, betaald door Ministerie van EZ en Buitenlandse Zaken, gepusht door IUCN

Nederland grootste IUCN-financier (25 procent publieke inkomsten)
H
et is ons Ministerie van Buitenlandse Zaken dat IUCN-Nederland in de lucht houdt met 10 miljoen euro per jaar. Nederland is de met 20 procent van totale inkomsten ’s werelds grootste publieke donor van IUCN (110 miljoen, waarvan 45 miljoen publiek geld). IUCN is dus geen NON-governmental organisatie.

De EZ-ambtenaar Erik van Zadelhoff die ons hiermee opzadelt werkt tegelijk voor IUCN

IUCN plugt bij ons ‘Natuurlijk Kapitaal. IUCN heet ‘ngo’, maar draait volledig op Ministerie van Buza en EZ

De IUCN-NL dramt ‘Natuurlijk Kapitaal‘ met de VNO-NCW (En Rockefeller Foundation) tussen de oren via Platform BEE. Natuurlijk Kapitaal wordt plots overal geplugd, zoals in De Zwijger in Amsterdam. In de Zwijger is daar morgen een conferentie over.

Friesland Campina dringt ‘natuurlijk kapitaal’/nog meer lastenverzwaring op aan onze boeren. Enzovoort.

Natuurlijk Kapitaal is plots overal, morgen ook in De Zwijger

300 miljard euro biodiversiteit-belasting per jaar
Plots is het overal, natuurlijk kapitaal. Bij De Zwijger claimen ze 300 miljard euro per jaar nodig te hebben voor De Natuur. Bankiers zouden (via de publieke beurs) nu even dat ‘financieringstekort’ (geldsluis voor NGO’s) wegwerken, zoals ze eerder Derde Wereld-landen uitzogen.

Voormalig Rabo/Triodos-bankier Hans Stegman plugde ‘natuurlijk kapitaal’ afgelopen zomer al bij Dagblad Trouw. Overheids-instellingen als Rijkswaterstaat apen plots Natuurlijk Kapitaal.

Via communicatiebureau Bikker kun je dan Natural Captain worden. Een subsidie-ondernemer. Ook is er al een Atlas natuurlijkkapitaal

…resilience = Rockefeller: screenshot Natural Captain.nl


Hete Lucht/Ongedierte kapitaliseren

Natural Capital is de biodiversiteit-variant van hete lucht (CO2), dat andere groene bankiers-product, dat we via The Nature Conservancy/Rockefeller cs opgedrongen krijgen. Naast andere Rockefeller-hobbyhorses als het Climate Bonds Initiative.

Via activist-‘wetenschap’ en druk van door de overheid betaalde actiegroepen als WNF/IUCN praat je mensen en overheden schuld aan, ‘Gij Zijt Teveel/verspilt ONZE grondstoffen’.

…burgers naaien, betaald door de Nederlandse belastingbetaler via IUCN

En zo wordt iets dat eerder niets waard was- zoals uitgeademde lucht (CO2) of niet nader gedefinieerd onkruid/ongedierte (‘biodiversiteit’)- via wetgeving van de overheid plots geld waard.

Het wordt je plicht als ondernemer/burger/belastingvee die aangeprate schuld in te lossen met iets dat WEL waarde heeft.

Nadat je er eerder via ‘convenanten’ door LNV/EZ-ambtenarij ingeduwd wordt en gedwongen overleg met NGO’s, actiegroepen die de overheid (als instrument van VNO-NCW/Wallstreet/The City) met miljoenen injecteert.

..de voorloper in Nederland (2009-2011), ook door IUCN in de steigers gezet (Gerard Bos)

Eerder (2009-2011) hadden we al Hans ’30 commissariaten’ Alders met zijn Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Dat kwam OOK voort uit het door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde IUCN, met hun Gerard Bos.

Daarop volgend begon het PBL in 2014 al ‘natuurlijk kapitaal’ te pluggen.

…de krachten/;belanghebbenden achter mondiale biodiversiteit-belasting

Goldman Sachs redt de natuur uit uw handen
The Nature Conservancy lanceerde dus het Natural Capital Project, en hier zie je wie hun daarbij financiert.

Die integere bankiers en de CIA hielpen Gretchen Daily van Stanford, de leerling van Paul Erhlich (The Population Bomb) aan academische status. Zij promoot al jaren fanatiek het Natural Capital-idee. Met de Duits klimaat-adviseur van Angela Merkel beloonde Wallstreet haar met een Blue Planet Prize.

Gretchen Daily, promotor ‘Natural Capital’, Schellnhuber = klimaatpaus Angela Merkel. .

Via academici (waaronder ook Mary Ruckelshaus, dochter van de eerste EPA-directeur William Ruckelshaus) geef je een wetenschappelijke noodzaak aan het idee, dat je alles dat groeit en bloeit in dollars/euro’s moet kunnen omrekenen.

Zodat er een kassa aan kan hangen, waarmee je dan ‘voor de biodiversiteit’ windturbines financiert. En  ra ra, wie zit daar achter de kassa denk je? Moeder Aarde en Vadertje Staat, een lekker stel!

Een academie-prostituee geeft ‘bankiers voor biodiversiteit’ een lucht van wetenschappelijke noodzaak. 9 maart 2018 is zijn oratie

Academie-prostituees geven geleerde noodzaak
Tegelijk kochten ze een academie-prostituee in Leiden als Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal – Koos Biesmeijer– om zo dit afpersingsmiddel van de financiele sector een geleerd en noodzakelijk randje te geven.

Hij zal het zichzelf niet bewust zijn, maar hij kan het best weten wanneer hij iets verder WIL kijken. Maar dan is hij zijn schaaltje 20-salaris kwijt.

Net als Rob Leuven met zijn leerstoel Exotofobie in Nijmegen. Er is eerst een beleids-voornemen uit 2030 Agenda voor groene lastenverzwaring. En daar kopen ze dan een geleerde noodzaak bij: een academie-prostituee wiens hypotheek afhankelijk is van het verkopen van die beleidsnoodzaak.

…de belanghebbenden bij Koos Biesmeijer’s leerstoel

Maas Goote’s klimaatfonds nu aangevuld met bioschuld
IUCN haar directeur Nederland Maas Goote kwam in 2015 in opspraak omdat hij ondanks- of mogelijk dankzij- die steun er toch in slaagde om 6 ton euro verlies te draaien.

Nu is de ex-directeur van Wereld Natuur Fraude (WNF) Johan van de Gronden IUCN-voorzitter.

Maas Goote (D66) was de klimaat-diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die moest zorgen dat hete lucht (CO2) geld waard zou worden. Door het instellen van een ‘Groen’ klimaatfonds, waarin overheden dan miljarden euro’s per jaar zouden moeten storten.

Maas Goote aapt weer propaganda van Nature Conservancy/Goldman Sachs

Aanvankelijk voor Parijs (COP21) liep het met de donaties niet zo storm, alleen Nederland doneerde ijverig. Met Kabinet Rutte 3 is die gedwongen groene winkelnering nu alsnog geregeld via een Minister van Economie en Klimaat, en met Ed Nijpels (Vereniging Voor Dieven VVD) zijn Energieakkoord +.

De energiebelasting stijgt dit jaar per gezin per jaar met nog eens 138 euro, zodat groot-grondbezitters pachtsubsidie voor windturbines (80 duizend euro per turbine) kunnen opstrijken. Natuurlijk kapitaal!

…de schuld-generatoren in NL

Als beloning voor wanbeleid bij IUCN is Maas Goote nu ‘CEO’ bij zo’n ander vehikel van Wallstreet/The City/Multinationals met groen urgentie-verfje waarmee zij een voet tusssen de deur houden in grondstofrijke landen: Dob Ecology

Ongetwijfeld krijgt Maas zijn nieuwe stichting DOB Ecology ruimhartig subsidie van zijn vorige werkgever, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die lange internationale arm van multinationals.

En zo krijgen we dus biodiversiteits-belasting ingevoerd. Natuurlijk Kapitaal. Een typisch bankiersproduct. Je praat mensen schulden aan, en kapitaliseert er vervolgens op.

Vanzelfsprekend heeft Carola Schouten hier geen weet van. Ze roept ook maar wat haar ambtenarij influistert en meent het goed te bedoelen. Maar meer dan goede bedoelingen hebben we in deze tijd meer aan vakmensen die begrijpen wat ze bedoelen.

One Reply to “Natuurlijke kapitalisten Wallstreet claimen Nederlandse grond”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *