Woeste Gronden (EHS), Rewilding en Wildlands beleggings-strategie?

Braakleggingsoperatie op publieke kosten om grondprijs op te drijven voor beleggers

Ik fotografeerde uit productie gehaalde/verwilderde landbouwgronden in Fryslan die in eigendom zijn van Staatsbosbeheer, zompig plasdras met ganzenplagen: typische ‘Nieuwe Natuur’.

Wildlands….maar dan spottend bedoeld

Bij de Deelen tussen Heerenveen en Akkrum noemen boeren die grond spottend Woeste Gronden. Maar je hebt ze overal, zoals hier vlakbij Lemmer.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer: Ecologische Hoofdstructuur ‘Nieuwe Natuur’

Wat die boeren waarschijnlijk niet weten, is dat ‘Woeste Gronden’ de titel is van de Amerikaanse evenknie van onze ‘Ecologische Hoofd Structuur’: het Wildlands Project, nu Wildlandsnetwork.

Dat ‘netwerk’ ontstond 1991, vrijwel gelijktijdig met de EHS (1990), Die EHS heet nu Natuurnetwerk Nederland, behalve in Friesland. Wij noemen ‘m nog EHS.

Van de grootvader van de Conservation Biology: Michael Soule, phd-student van Paul Erhlich.

Wildlands is geesteskind van Michael Soule, de ‘grootvader van Amerikaanse conservation biology’. Hij was phd-student van Paul Ehrlich (The Population Bomb), en geldt als 1 van zijn invloedrijkste pupillen..

De andere meest invloedrijke student van Erhlich was Gretchen Daily, de bedenker van Natural Capital. Dat eufemisme voor Natural Resources rolt onze overheid nu met VNO-NCW en IUCN in Nederland uit: een prijskaartje aan de natuur hangen voor belastingvee/’human capital’ met bankier achter de kassa.

Van WWF/Ark en de Europese Investeringsbank met LIFE+-subsidies en Adessium Foundation

Vanuit het Wildlands Project ontstond 2011 Rewilding Europe dat Stichting Ark’s Wouter Helmer nu met WWF uitrolt, met Europese subsidies, Adessium Foundation, Prinses Laurentien en de Europese Investeringsbank.

De stip aan de Horizon, waar Maarten Hajer nu reclame voor maakt met Willem Ferwerda (Commonland)

Rewilding Europe wil- met Laurentien van Oranje in het bestuur- voor 2022 beslag leggen op 1 miljoen hectare voormalige Europese landbouwgrond in Polen (Oderdelta), Roemenie (Donau-delta) enz.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ging in 1990 van start onder Gerrit Braks (CDA). Het werd verkocht als natuurherstel. Maar het was ook een staatsgefinancierde braakleggings-operatie in tijden van boterbergen, waar de Rabobank van stond te juichen bij grondprijzen die de helft waren van nu.

Een half miljoen hectare extra onder controle overheid

In het Natuurbeleidsplan citeerden ze het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Dat verwachtte rond 2000 liefst 625 duizend hectare landbouwgrond ‘teveel’ zou zijn. Er moest dus zoveel mogelijk grond van de markt af, het ‘laaghangende fruit’, de slechtste bedrijven van boeren die toch al wilden stoppen.

Publieke miljarden voor creeren grondschaarste/hogere prijzen landbouwgrond. Tijdens ‘Natuuroffensief’ was Herman Wijffels van de Rabobank Natuurmonumenten-voorzitter. Rabo= ‘Rover’ in Esperanto

Voor 6-10 miljard publieke euro’s van 1990-2009 (bij gecorrigeerd prijspeil inflatie) kocht de overheid 100 duizend hectare boerengrond op. Die kwam vooral in handen kwam van 3 TBO’s: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De Landschappen.

Omdat ze volledig onder overheidscontrole en financiering staan kun je ook ‘particulier’ Natuurmonumenten een overheids-organisatie noemen

Het leeuwendeel van hun budget komt van de overheid. (en de Loterijen)

‘Nieuwe Natuur’

Die met belastinggeld verworven grond zetten ze onder water. Of ze herverpachten die grond weer aan boeren. Tot 2027 moeten de provincies daar nog 80 duizend hectare boerengrond aan toevoegen, zo meldt Compendium voor de Leefomgeving. 

Dus ongeveer 8 duizend hectare per provincie voor zompige Pitrus-Pampa met ganzenplagen, in handen van een met subsidie op de been gehouden ‘natuur’-organisatie. En daar tussen een tunnel voor otter-gesnotter.

Commonland wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland. Atze Jan de Vries van de Leeuwarder Courant maakte op 3 november 2017 propaganda voor dit initiatief op de voorpagina met ‘Stop Oxidatie Veenweide’.

De recente campagne van ex-PBL-directeur Maarten Hajer voor ‘veenweides onder water vanwege de CO2’ lijkt onderdeel van Commonland van Willem Ferwerda (ex IUCN), ondersteund door Triodos Bank en ASN Bank met Ministeries van EZ en Milieu. Het uit productie halen van landbouwgrond met gemeenschapsgeld, nu in klimaatjas.

In de adviesraad vinden we weer ING-bankier Robert Reibestein (tevens Mc Kinsey, Council on Foreign Relations, WNF, VVD) en Rabobankier Herman Wijffels.

Commonland is opgericht door Jonkheer John Loudon, directeur van de (door SS-prins Bernhard opgerichtte) Peace Parks Foundation (Zuid Afrika) en zijn Comon stichting.  Hij zal waarschijnlijk familie zijn van oud Shell-directeur en WWF-directeur jonkheer John Loudon (tevens adviseur Chase Bank voor David Rockefeller), die Bernhard opvolgde na de Lockheed-Affaire.

Voor ABN Amro stelt Loudon

Stel je voor:  dat we die 2 miljard hectaren natuur, die wij nu als mens hebben verwoest, weer kunnen herstellen. Én alle betrokkenen er ook nog een goede boterham aan kunnen verdienen!

Loudon heeft nog een bestuursfunctie in het Prins Bernhard Natuur Fonds met Prins Constantijn en klimaatdrammers-initiatief HIER. Ziet de oude Landadel  ‘natuur/klimaat’ als manier om op andermans grond en grondstoffen invloed uit te oefenen? Let wel: de wil tot macht en het idee ‘goed’ te doen sluiten elkaar niet uit. Ze versterken elkaar juist.

Wie profiteren van ‘duurzaam’ en ‘biodiversiteit’: grond-eigenaren
Laten we eens voorbij het ‘wij redden de Aarde’-proza kijken en de vraag stellen; wie profiteren hier nu financieel van? Wist je dat de bedenker van ‘Biologische Diversiteit’, Thomas Lovejoy (WWF) via de Wereldbank onder het mom van ‘biodiversiteit’ zo beslag legde op gronden/grondstoffen in Peru voor de Amerikaanse overheid? (Debt for Nature)

Zo lijkt het ook alsof ze ‘biodiversiteit’ (De Convention on Biological Diversity/2030 Agenda) gebruiken om greep op grond in NL te krijgen en de rest van Europa. Met ‘biodiversiteit’ kun je alle kanten op, het betekent alles en dus niks.

Zie ook deze ‘biodiversiteit’-resolutie uit 2016 van het Europarlement. Anti-wetenschappelijk gezwam, met als voornaamste uitwerking: overheidsbemoeienis en NGO-bemoeienis met je grond, lastenverzwaring.

Wat is ‘duurzame energie’ immers ook anders dan ‘ruimte- en landbouwgrond verslindende energie’: wind- zon, en biomassa zijn subsidie-generatoren voor de land-bezittende klasse. En waarom is de CDA altijd zo voor ‘duurzaam’ als partij van de grondbezitters (pachtsubsidies windturbines) en biomassa-telers.

  • Vergrootschaliging stuwt grondprijzen op, en maakt hun beleggings-rendement meer waardevol.
  • via het uit de markt duwen van kleine bedrijven, concentreer je grondbezit bij grond-woekeraars, EN je drijft zo grondprijzen op via nog meer vergrootschaliging.

Zo geeft de overheid  (RVO) ook een ‘subsidie voor het be-eindigen van je melkveehouderij’, uit naam van ‘fosfaatreductie’. Voor 1200 euro per melkkoe, betaald door ’s lands grootste melkkoe: dat bent U. Boerderij meldt tegelijk dat een run op landbouwgrond bestaat in de wereldmarkt,

IJdel wachtend op een nieuwe functie terwijl grondprijzen blijven stijgen…’Klimaafbuffer’

Het kan niet anders, of het schimmenspel met de sociale psychologie der natuurwetenschappen (Ecologie, boterzachte leuterverhaaltjes) moet van deze financiële belangen een onderdeel zijn.

Zo’n ecoloog krijg je met een zak subsidie wel in je kamp als Usefull Idiot. Die academie-prostituee geeft jouw landhonger dan een academisch randje. Ik lieg. Hij loog. Wij ecologen.

De overheid werd dankzij de EHS via Domeinen en de Dienst Landelijk Gebied afgelopen decennia 1 van de grootste spelers op de grondmarkt.

 

…’duurzaam’ vraagt veel landbouwgrond voor biodiesel enz. Bron Boerderij

Daarnaast verdubbelden grondprijzen vanaf de jaren ’80 naar gemiddeld 51 duizend euro per hectare in 2013, en al 55 duizend euro per hectare in 2015 aldus. Vermogensbeheerders en (landelijk) vastgoedbeleggers als ASR (grootste private landbouwgrond-eigenaar met 35 duizend hectare in pacht-uitgifte)  juichen dat toe.

De FPG ging rond 2010 al grondpacht toejuichen, vanwege gestegen grondprijzen. Pacht zou dan voordeliger zijn, omdat de hypotheeklasten voor ‘grondbezit’ (= hypotheekbezit bij Rabobank van boer) de kosten opdrijven.

Ook de Rabobank juicht pacht nu toe. De Rabo stelt dat 85 procent van de boeren en tuinders bij de bank van Herman Wijffels bankiert (voorzitter Natuurmonumenten in EHS-jaren).

Ook onze overheid is grootgrondbezitter via het Bureau Beheer Landbouwgronden, ondergebracht bij de Rijksdienst Voor Onderwerping van Nederland (RVO). Die starten nu een veiling van 2000 hectare landbouwgrond.

Je snapt dus wie belang hebben bij verdere vergrootschaliging. Vanuit (grond)beleggings-oogpunt vinden zo gunstige ontwikkelingen plaats, meer concentratie van grondbezit in steeds minder handen.

Neem Roemenië waar de Rabobank (Rabo Farm) al voor 35 duizend hectare grond opkocht sinds 1990. Voor 5000 euro heb je daar een hectare, die je in enkele jaren oogst terugverdient, aldus Boerenbusiness.nl.

Een akkerbouwer krijgt voor een hectare graan in NL maar 2700 euro, terwijl hij dus 60 duizend euro kwijt is om 1 hectare grond te kopen.

Roemenie heeft volgens Boerenbusiness de laatste Staatsschuld van Europa. Omdat het pas in 1990 (na de dood van Ceaucescu) leningen aanging bij de kapitaal-markt

IJdel wachtend op een nieuwe bestemming

Wie zijn de motoren achter alle lastenverzwaringen via de overheid, anders dan Capital Inc. En waarom anders, dan vanwege almaar stijgende lasten bij lagere inkomsten moeten boeren hyper-intensiveren en vergrootschaligen?

Al met al een mooie manier om rijk te worden.

Je gebruikt de overheid om met belastinggeld grond op te kopen, met een mooi groen excuus over bedreigde ganzenplagen/biodiversiteit.

Zo help je meer schaarste creeeren, en dat drijft prijzen op. Met hogere grondprijzen kun je tegelijk veel hogere pachtgelden vragen. En die pachtgelden betalen de boeren ook weer met subsidies, namelijk de GLB-gelden van 300 euro per hectare.

Vervolgens laat je groene campagne-organisaties tegen boeren trappen dat ze het boerenland biologisch verarmen. En je laat het Compendium voor de Leefomgeving ‘De intensieve landbouw’ de schuld geven.

Schuldgevoel maken om zo geld los te weken, zo geven meer boeren er de brui aan: kom je goedkoop aan nieuwe grond

Terwijl onze boeren door stijgende prijzen geen andere mogelijkheid zien dan hyper-intensiveren. En ze werken tegen een gigaschuld bij de Rabobank op.

Dus je loopt dubbel binnen over de rug van belastingbetalers, zowel nationaal als Europees. En je voelt jezelf nog een hele groene jongen ook!

Dus dan zou ik ook deze lijfspreuk van Ecofascist Dave Foreman (Deep Ecology) aanhangen:

..nederigheid en respect afdwingen voor Herman Wijffels.

ASR moedigt dus met Rabo (= ‘rover’ in Esperanto) actief boeren aan om van grondbezit op pacht over te gaan. Omdat ‘eigen grond’ (net als ‘eigen huis’ is dat ‘eigen hypotheek’) zo duur is bij huidige grondprijzen, die met 3,5 procent per jaar stijgen (= goede belegging)

…aldus Boerenbusiness

Een andere reden om aan te nemen, dat de EHS er niet is voor natuur, is: ga er maar eens kijken, wat is het nu?

Want als er geen bordje ‘Kwetsbaar, verboden zone’ bij stond- zoals hier bij de Deelen. Dan zou je het verschil niet zien met boerenland. Behalve dat op zo’n Pitrus-Pampa (woordvondst Hans Keuper) meer water staat, en ijdel ligt te wezen bij jaarlijks stijgende grondprijzen van 3,5 procent.

‘natuur’, omdat er een bordje bij staat dat zegt ‘Kwetsbaar, broos vaatwerk’

Die ‘Nieuwe Natuur’ is drie keer niks.

Verwaarloosde landbouwgrond met ganzenplaag= ‘Nieuwe Natuur’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *