Aanlandplicht visserij stond al in Earth Charter (2000) Steven Rockefeller

IN het Earth Charter (2000), vind jezelf als mens zo waardeloos mogelijk (= acht dieren hoger dan mensen)

De visserij-actiegroep EMK protesteert sinds vorig jaar tegen de zo gehekelde aanlandplicht voor bijvangst. (Discardban) Zij zijn slachtoffer van complot-praktijk, wat je in het dagelijks leven ‘effectieve lobby’ noemt.

Die aanlandplicht blijkt al vastgelegd door Steven Rockefeller in 1997 in het Earth Charter. Dat Charter werd hier in 2000 in het Haagse Vredespaleis feestelijk gelanceerd, via UNESCO. Zo zie je dus hoe veel zaken die nu als wet uit-kristalliseren, veel eerder door invloedrijke mensen als ‘los geformuleerd’ leefregeltje werden opgetekend.

De Transitie, vast wel eens eerder gehoord toch?

Alle bodemvisserij kent bijvangst. Maar nu moeten ze alle vis die ze bijvangen plots dood mee terugnemen. Eerder zetten ze die deels levende bijvangst terug in zee. De maatregel sloopt de rentabiliteit van onze kotter-visserij. Omdat ze vangst mee moeten nemen waar ze niets aan verdienen.

De Europese visserij-commissaris die Amerikaans beleid doorduwde, kreeg als loon lucratief Amerikaans baantje

Die aanlandplicht werd ingevoerd door visserij-commissaris Maria Damanaki. Bij de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid vanaf 2012.

Die regel kwam tot stand door lobby van Amerikaanse actiegroepen als de door de Europese Commissie met miljoenen euro’s gefinancierde Oceana. En fondsenwervende actiemultinationals als WWF.

Die vormden een lobbycoalitie Oceans 2012 om die aanlandplicht door te duwen. Vervolgens kreeg Damanaki een lucratief baantje bij de door Wallstreet gesteunde Nature Conservancy, Global Managing Director: buffetten eten en champagne drinken.

Vrije Visserij van zee jagen (zeereservaten) = SDG doel 14 van 2030 Agenda. Ook de Nippon Foundation verspreidt de groene filantropen-koorts

Earth Charter, een NEDERLANDS gesponsord initiatief
Zoals  Franse Blue Charity Business al toonde, staken Amerikaanse filantropische stichtingen (Pew Charitable Trust, Rockefeller Brothers Fund) voor die lobby wel 200 miljoen dollar in die groene pestclubs. Oceana werd in 2002 opgericht door Pew Charitable Trust en Rockefeller Brothers Fund.

Dus jaren voordat de NGO-actie voor aanlandplicht op gang kwam, lag de geestelijke ondergrond voor zulke regels al vast.(zie bijgesloten afbeelding). Het Rockefeller Brothers Fund is van die familie van Steven.

Niet dat iedereen direct warmliep voor Steven’s Aarde-verering, behalve Michael Gorbatsjov, Ruud Lubbers, Prinses Irene en Koningin Beatrix. Zo snel winnen nieuwe religies geen terrein. Maar heel geleidelijk, stapsgewijs zie je dat wat ze eerst losjes en wollig formuleren, uiteindelijk dwingend maken.

Zo werkt echte macht. Je laat langzaam mensen zelf geloven dat ze willen wat jij wilt.

Climate Action is nr 13, Visseretje Pesten doel 14 Genderneutraal = nr 5, onkruid en ongedierte (Biodiversiteit = 15)

Zoals ze zelf schrijven was de Nederlandse regering (Koninklijke Familie met Pieter Winsemius) de drijvende kracht achter totstandkoming.

Dus al dat groene gedoe waarvan je leerde dat dit ‘linkse onzin’ zou zijn: het is hartstikke rechts, afkomstig van de rijke elite.

In 1994, Maurice Strong (Secretary-General of the Rio Summit) and Mikhail Gorbachev, working through organizations they each founded (Earth Council and Green Cross International respectively), launched an initiative (with the support from the Dutch Government) to develop an Earth Charter as a civil society initiative.

Propaganda bevorderen, zoals de Duurzame 100 van Dagblad Trouw

Dat Earth Charter is onbekend bij 99 procent van alle mensen. Terwijl het dus al 20 jaar bestaat en formeel werd gelanceerd in Den Haag als mondiale leefregels voor de New Age van Planetary Conscience.

En de meeste mensen hebben ook geen flauw idee wie Steven Rockefeller is. Maar andermaal: je onbekendheid met fenomenen is geen indicatie voor de invloed.

VPRO, Trouw en Publieke Omroep voeren nu massaal campagne voor 2030 Agenda

Het Earth Charter is dus het spiritueel-geestelijk fundament voor het mondiale ‘plan voor de nieuwe wereld’. Dat wereldplan heet 2030 Agenda van de Verenigde Naties. In het Earth Charter staan 16 geboden hoe wij met ‘Aarde’ (met hoofdletter) moeten omgaan, en elkaar.

Een het charter en 2030 agenda verhouden zich als de Catechismus (earth charter) tot de bekeringsplannen (2030 Agenda) van een Kerk. Ze dresseren kinderen ook al om Aarde toe te zingen.

Sustainable Development Goal 11 van de Verenigde Naties/Rockefeller Foundation: steden-netwerken (= omzeilen natie-staten om buiten parlementen om je doelen door te duwen)

Groene filantropen-koorts
Steven Rockefeller is de auteur. Hij is de zoon van bijna-VS-president Nelson Rockefeller, en neef van bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase: Kofi Annan zit in de adviesraad van die bank met Tony Blair)

Die Amerikaanse miljardairs met groene filantropen-koorts bedachten dat wereldplan. Gezellig! En dat leggen ze Europa op via de Verenigde Naties met hun filantropische belasting-ontduik-stichtingen.

Ted Turner, de oprichter van CNN doet gezellig mee. En Bill Gates met zijn 45 miljard dollar in de Bill en Melinda Gates Foundation. George Soros met zijn ‘Black Lives Matter’ (westerse zelfhaat) is ook helemaal van het wereldplannetje, het schijnt dat ook Michael Bloomberg meedoet en Warren Buffett.

Rutte krijgt orders van Gates bij invoering 2030 Agenda ‘SDG Doelen’

Dat wereldplan heette eerst Agenda 21. Een ontwikkelingsplan voor de aarde voor de 21ste eeuw. Onze regering zette in 1992 in Rio de Janeiro onder dat plan haar handtekening.

Maar onze eigen Nederlandse regering is al sinds de jaren ’80 zelf sponsor bij de totstand-koming. Mensen als Pieter Winsemius (VVD, McKinsey, ex-Milieuminister) spelen vanaf het begin een rol bij. Maar ook McKinsey-mannetje Jules Kortenhorst (European Climate Foundation in Den Haag, nu Rocky Mountain Institute Colorado) en McKinsey-mannetje en ING-bankier Robert Reibestein..

Pieter Winsemius zijn transitieplan voor Baassie David Rockefeller in 1990. Zo rond 2012 moest De Transitie in werking treden. Dat werd september 2015.

Winsemius ontwierp voor David Rockefeller in 1990 het schema voor wat je misschien ook kent als ‘De Transitie’. Dat staat hierboven afgebeeld

…groot-financier klimaat-reljeugd (Bill Mc Kibben)

Peperduurzaam
Dat masterplan voor de nieuwe wereld, ook dus ‘De Transitie’ genoemd, het heeft 1 Panacee voor alle kwalen in de wereld. Van plastic in zee tot de afschaffing van zwarte piet en geweld tegen vrouwen tot CO2 en genderneutraal: Sustainable Development.

Duurzame Ontwikkeling. Sustainable Development is de paraplu voor diverse schijnbaar onsamenhangende vormen van betutteling, die ‘plots’ opduiken. Zoals die ongein over ‘genderneutraal’. (Doel 5 uit het wereldplan)

Alle windmolens (Doel 7) die je nu om je heen ziet en de miljardensubsidies daarvoor, waren er zonder Agenda 21 niet geweest.

…1 of andere barbaar zette er windturbines neer, sindsdien doet de Echo het niet meer….2030 Agenda/subsidie

Dat is de invloed van het wereldplan. Alle gebabbel over ‘het klimaat’ (doel 13) ‘biodiversiteit’ (doel 15) en ‘duurzaam’ (gadverdamme… 🙂 ) was er niet geweest zonder Agenda 21.

In 2015 werd dat plan herdoopt tot 2030 Agenda, met de in totaal 17 doelen om de wereld te redden. Dat zijn de SDG-doelen. De ‘Global Goals’. Op 18 november kwam Bill Gates nog even bij Mark Rutte aandringen om haast te maken met het invoeren van die doelen.

Op publieke kosten uiteraard. Het Corporate Wereldsocialisme wil de overstap forceren van een vrije markt-economie en democratie naar een geleide plan-economie (= De Transitie) en Technocratie.

Het mag wat kosten….biljoenen…

Hoeveel mag dat kosten? Nou, zo’n 90 biljoen euro tot 2030. Peperduurzaam. Te verdwijnen in diepe zakken van een nieuwe klimaat-elite van bankiers, NGO’s en energiebedrijven. Die redden de Planeet van uw en mijn aanwezigheid.

De Ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die dat wereldplan bij ons moet invoeren heet Hugo von Meijenfeldt. Die werkt samen met de in 2016 opgerichte stichting SDG Nederland van bankier Herman Mulder (ABN Amro) en Berhard Wientjes). Maar ook onze koninklijke familie doet gezellig mee, jonkheer John Loudon, alle hete aardappels van ons land.

De Ambtenaar die bij ons 2030 Agenda implementeert, eerder klimaat-onderhandelaar. Worldconnectors maakt propaganda voor het Earth Charter

Herman Hogere Evolutie Wijffels
En wie is dan bij ons Mr Earth Charter? Dat is Rabobankier Herman ‘ Hogere Evolutie’ Wijffels. Die richtte met Herman Mulder in 2006 bijvoorbeeld Worldconnectors op, een club die bij Greenpeace huist in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam)

Die moeten het Earth Charter opdringen met gebod 1 ‘Heb Aarde Lief’ als vervanging van het christelijke eerste gebod. Nu snap je ook waarom onze Herman Hogere Evolutie Wijfels altijd zo wazig praat in New Age-termen over ‘planetair bewustzijn’. Earth Charter.

Alsof hij net de sterkste super-skunk uit een Brabantse wiet-kwekerij heeft geïnhaleerd. Verbroedering en wereldvrede voor de klimaatbestendige biodiverse duurzaamheid met genderneutrale vrouwen in een zeereservaat. 🙂

Jeemig de peemig. 

De Aarde-Jugend…

Vadertje Staat en Moeder Aarde. De gekte van een sekte
En zo hebben we na decennia scheiding van kerk en staat nu dus dankzij Mark Rutte, Wijffels, Gates en onze koninklijke familie toch weer een officiele staatsgodsdienst. Vadertje Staat die met Moeder Aarde ons de les komt lezen. Een New Age Sekte met subsidie-honger.

In Friesland hebben we alvast de anti-Pieten van George Soros tegengehouden.

  • White Lives Matter hjirre yn Fryslan.

En nu de rest van die lui met hun wollige vrijmetselaars-gezeik.

Samengevat: Nu heb ik geprobeerd het zo simpel mogelijk uit te leggen, de goede lezer ziet tussen de regels ook de knipoog.

En dikke kans, dat mensen door de vele namen, convenanten, conferenties, akkoorden, begrippen en jaartallen toch afhaken.

De duurzame geboden voor Nederlandse bedrijven zie SDG Charter opgesteld in september 2014

Allemaal verschillende stichtingen van de zelfde mensen
Via zo’n web van clubs- wat ze ‘netwerken’ noemen- verberg je dus in het openbaar wat je aan peperduurzame plannetjes al ongeveer 30 jaar uitrolt (sinds Brundtland: hueh wie is Brundtland dan…??). Een plan dat ons de grootste staatsuitgave in de geschiedenis bezorgde. Het Energieakkoord van 100 miljard euro and counting.

En dat is nog maar het begin.

Al die namen en stichtingen die op elkaar lijken maar net iets anders zijn. Maar die allen uit slechts enkele mensen voortkomen, Herman Wijffels en Herman Mulder.

Neem die pas opgerichte Stichting SDG Nederland met Herman Mulder (ABN Amro) in het bestuur en Bernhard Wientjes (VNO-NCW). Ze stellen

Stichting SDG Charter wordt gedragen door een stuurgroep bestaande uit de volgende leden: ministerie van Buitenlandse Zaken (Hugo von Meijenfeldt), Global Compact Nederland, Partos, MVO Nederland, VNG-I, IUCN NL, NWO-WOTRO en de Maatschappelijke Alliantie.

Verenigde Naties Global Compact.

Sustainable Development, opheffen democratie, geleide plan-economie

Maar dat Charter en True Price hebben het zelfde postadres in Amsterdam als SDG Nederland en de zelfde financiers (Ministerie Buitenlandse Zaken). En de bestuurder van True Price (eufemisme van subsidie-economie) en oprichter is weer…Herman Mulder.

Het meeste geld voor al die clubs komt weer via het Ministerie van Buitenlandse Zaken. IUCN-NL leeft volledig op Ministerie van BuZa. Partos is de branche-vereniging voor NGO’s die bedelnegers in verre landen afhankelijk houden (= subsidie van BuZa).

Die Maatschappelijke Alliantie is een lobbyclub van rijke stinkerds met filantropen-koorts en bankiers. Die heeft Klaas ‘klimaatkoorts’ Knot (De Nederlandse Bank, Bank for International Settlements) in de raad van advies, en JP Balkenende als bestuurder.

En Groene Laurentien van Oranje is er ‘fellow’: lobbyist en full-time betuttel-trut. Laurentien was maandag nog bij Price Waterhouse Coopers (PWC), de SDG-Doelen helpen doorduwen. (het SDG-‘Booster’-event)

En ze poseren voor het Vredespaleis. Want dat wil Miss World ook, en eigenlijk iedereen. Wereldvrede! Dat bereiken ze door oorlog te voeren tegen de eigen ‘seksistische’ en ‘homofobe’ en racistische’ bevolking. 🙂 Je wordt er nostalgisch van, alles is nog net als vroeger: de Patriciërs (= grondbezitters, landadel) versus de plebejers. (lijfeigenen, have-nots)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *