Trump deed met ‘Parijs’ zelfde, dat Al Gore met ‘Kyoto’ deed

De Oceans 2012-Coalitie van Pew Charitable Trust vervuldde in 2012 haar taak (Gemeenschappelijk Visserijbeleid,/Discardban). Anno 2017 is de Green 10 na ‘Parijs’ (2015) uitgepoept. Taak van agitatie zit er op nu 2030 Agenda is ondertekend.

Vandaag Pieter Winsemius zijn Europese evenknie in donkergroene zaken, met een lijntje naar Al Gore: Hemmo Muntingh. Hij was als Euro-parlementariër (’79-’94) de eerste voorzitter van een donkergroene lobbyclub waar 99% nooit van hoorde: Globe EU.

 Ze vierden net hun 25-jarig bestaan, met Club van Rome-voorzitter Anders Wijkman.

Globe EU is de Europese afsplitsing van Globe International. Die Amerikaanse club Globe International werd in 1989 door John Kerry en Al Gore opgericht.

Europese Globalisme-lobby opgericht door oa Al Gore

LIFE+, Brusselse Postcode Loterij voor Donkergroene Doeleinden
In ‘Pieter Winsemius, Kwade Genius‘ beschreven we de Pieter als Loper op The Grand Chessboard van de Trilateral Commission (Brzezinski, Rockefeller).Winsemius hielp vanaf 1988 de nationale ‘milieu’-beweging (in Franse betekenis) tot grootste ter wereld maken. Met miljarden-subsidie en Postcode Loterij.

De Europese ‘Winsemius’ is onze eigen internationaal socialist Hemmo Muntingh van Globe International. Onder Nederlands EU-voorzitterschap in 1992 stelde Muntingh de munten in voor de groene lobby: de LIFE+-subsidiepot, samen met de mogelijke plaatsvervanger van Europees Parlement-Tsaar Martin Schulz: Alain Lamassoure.

LIFE+ is zeg maar de Postcode Loterij van Brussel, op publieke kosten dan.

De geschiedenis van deze publieke miljarden voor Groene Agitatie-propaganda staat HIER beschreven. Ze begonnen met 70 miljoen euro in 1992. Aan Munting en zijn pupil Rob Wolters danken we Natura 2000: in Nederland alleen al 131 ‘natuurdoel-typen’ waar je binnen 1 type 6 definities van een ‘struik’ hebt. Voor het wel/niet toekennen van subsidie.

Een echte Socialist/bureaucratische mensenhater dus.

Bron van de Brusselse publieke Postcode Loterij voor groene pestclubs

Actievoeren tegen mensheid met geld van die mensheid
Die met belastinggeld/LIFE+ opgepompte lobbyclubs, helpen reeds voorgenomen beleid verkopen via media-agitatie. Zo kregen ze sinds 1992 al een marketing-budget (LIFE+) van meer dan 3,5 miljard euro tot 2014. Groene agit-prop om 2030 Agenda door onze huig te schuiven, windturbines enzo.

Voor de periode 2014-2020 krijgen ze nog eens 3,4 miljard publieke agitatie-euro’s. Daar kun je als MKB’er niet tegenop.

Muntingh is nu lid adviesraad bij het Arnhems-globalistische Future for Nature (samen met oa Nout Wellink en Laurens-Jan Brinkhorst). Hij is oud-voorzitter van Waddenvereniging, en nog als milieu-consultant actief.

Ook vanuit Amerikaanse foundations aangestuurd. hielp de visserij aan de Aanlandplicht. Staakte in 2014 toen buit binnen was.

Groene Wolf in Schaapskleren
Globe EU staat niet in het EU-transparancy-register. Maar ze lobbyen wel voor alles dat je Donkergroen kunt noemen. Groen als vehikel van Globalisme, met de strijd tegen gebakken lucht (CO2) als centraal thema.

  • Of je nu Multinational/Bankier/Globalist bent en Crony Capitalist (de Staat als Pinautomaat, de Wereld is van ons) of Socialist (De Staat als Pinautomaat, Proletariaat ALLER landen verenigt U).

Zoek de verschillen. 🙂

Daarom vindt het genre Muntingh en de bankiers van Rockefeller cs/New Yorker prive-jet-set elkaar in het Klimaat-Socialisme. De Klimazi’s.

Sinds 2010 heeft Globe EU ook hun BEE-Group, een lobby-afdeling waar multinationals als Unilever bij zijn aangesloten, na betaling van 8500 of meer euro’s.

Zweeds politicoloog Jacob Nordangard schreef HIER al een analyse over Globe EU’s lobby-werk. Hij schrijft dat ze worden aangestuurd vanuit ondermeer de London School of Economics (LES), en de Fabian Society (1884, denktank Britse socialisme) waar ze in 2004 kantoorden.

Dat Britse instituut heeft als logo de wolf in schaapskleren. Het Keynes-denken zien we ook in ‘klimaat-economie’ terug en de ‘Green Deals‘ van onze Nederlandse Staat.

Donkergroene lobby

Inderdaad zit het Grantham Institute van LES bij Globe EU aangesloten.

Daar bij Grantham Institute werkt de agitator die bijvoorbeeld betaald wordt om ‘rationeel optimist’ Matt Ridley aan te vallen. Die valt iedereen aan met enige invloed die tegen ‘de partijlijn’ ingaat. En hij maakt propaganda voor klimaathysterie.

3,4 miljard euro groene agitatie-propaganda voor 2014-2020

Groene Haat-prediking Groene Taliban
In Globe EU’s adviesraad zit de oprichter van het Europese lobbykantoor (1989) van het WWF, Tony Long: tevels lid van de Club van Rome. Long is ook commissaris van WorldFish: een 2030-Agendaclub die aquacultuur faciliteert in Azie en Afrika.

Dat door Long opgerichte lobby-kantoor van WWF-Europa kon meteen LIFE+ muntjes krijgen van Munting: 7-8 ton euro per jaar. Ook Friends of the Earth Europe (zusterclub Milieudefensie) kan voor 2,4 miljoen publieke euro’s per jaar haar haat prediken tegen Europese burgers.

De andere belangrijke speler bij Globe EU is Anders Wijkman, de voorzitter van de Club van Rome. Aan Wijkman danken we alle windturbines door de Renewable Energy Directive (2009). Die richtlijn drukte hij door als speciaal rapporteur voor het Europees Parlement.

Globe EU lobbiet voor ondermeer Unilever (Paul Polman, van High Level of Eminent Persons 2030 Agenda)

…met de muntjes van Klimazi Muntingh
Uit de muntenpot van Muntigh (LIFE+) vloeide dus sindsdien het reclamegeld voor de groene lobby. Die werken net als onze nationale milieuclubs nu (‘Groene 11, Coalitie Wadden Natuurlijk) in allianties verenigd. Onafhankelijkheid en kritische zin is zo onmogelijk: ze roepen allen ‘wij willen meer regulering’.

Ze zijn (ook Natuurmonumenten) allen lid van het European Environmental Bureau EEB (1974 opgericht). En van de alliantie Green 10, wat eigenlijk een andere naam is voor EEB met zelfde voorzitter: Jeremy Wates. EEB krijgt ongeveer 9 ton euro lobbygeld van de Europese commissie per jaar. Daarnaast 3 ton uit ‘nationale bronnen’, wat waarschijnlijk Nederland is.

De Green10 lijken vanaf 2015 als klimaatactie-alliantie uitgepoept. Ze dienden hun doel: de invoering van 2030 Agenda (17 SDG Doelen), dat werd immers september 2015 afgehamerd. En in Parijs in december 2015 bekonkeld.

Janez Potocnik, voormalige EU-Milieu-Fuhrer gelooft er helemaal in ‘Tsjakkaa’. Nu adviesraad Globe EU. Hij zal me nog wel herinneren 🙂

Globe EU heeft nu ondermeer groene Euro-parlementarier Gerben Jan Gerbrandy (D66) als lid, een typische ‘groene’.

Zonder enige persoonlijke integriteit of waarheidsliefde. Maar met de slangachtige eigenschappen om zich overal in te glibberen. Voor 12 duizend euro per maand inclusief alle vergoedingen is Gerben Jan hier vis in de Brusselse hof-vijver. Hij zal me vast nog wel herinneren:-)

Hij had een berelekkere stagiaire met mooie donkere vlammende ogen en ronde bijt-billen. Je begrijpt Gerben wel. Er zijn mensen die langzaam miljonair worden als EP’er.

De Europese klimaat-Tsarin (-2012) Connie Hedegaard zit in de adviesraad, met ondermeer Janez Potocnik. (zie foto’s)

Miljoenen euro’s voor frustratie MKB door Milieudefensie/Friends of the Earth

Een paar denkstapjes
Wanneer je weet dat de Europese Unie ook vanuit Wallstreet is opgericht. Jean Monnet ‘vader van de EEG’ werkte voor Amerikaanse kapitaalclubs en de CIA, zoals John Foster Dulles, broer van CIA-oprichter Allen Dulles. Je weet dat Winsemius voor bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase) werkte met zijn Trilateral Commission.

David Rockefeller heeft zich in zijn leven toegelegd op 1 doel: hyper-globalisme doorvoeren met alle mogelijke middelen. Lees zijn biografie maar.

David Rockefeller was vanaf de jaren ’50 ook de Amerikaanse leider van de Bilderberg-delegatie. Het motto van Bilderberg was officieel: keep the Russians Out, the Americans In, and the Germans Down. Duitsland mocht niet te sterk worden.

Daarom moesten de Duitsers ook hun sterke Mark als ruil tegen de Euro inleveren, wilden ze Oost en West-Duitsland in 1989 verenigen.

….die zijn nu officieel ‘wet’ in Europa

  1. Je weet dat het eerste grote Klimaat-verdrag in 1997 in Kyoto (Japan) werd getekend. Hier werd het door Winsemius mede-ontworpen Emissiehandelsysteem tot wet gemaakt voor Europa en Japan. (SO2-rechten uit Amerikaans systeem aangepast voor handel in gebakken lucht: CO2)
  2. Zakken kloppen met CO2 als krediet. Op het laatst stapten de Amerikanen toen ‘uit’ Kyoto met Al Gore als Vice-president.
  3. Nu bij Parijs weer het zelfde verhaal: de Amerikanen trekken Europa in peperduurzame klimaat-verdragen als ‘Parijs’. Dat moet wel 30 biljoen (publieke) investeringen losweken.

‘inclusie’ is net als ‘verbinden’ een eufemisme voor ‘Je Moet Meedoen’. (Pressuring the Free-riders uit schema Winsemius). Het FD is het partij-orgaan van de VNO-NCW. ‘‘De Stad’ = SDG-doel 11: Resilient Cities

Is het dan ook niet logisch dat Trump weer het zelfde doet als Al Gore en Clinton in 1997. Die trekken Europa in het klimaat-juk (Agenda 21/2030 Agenda). En vervolgens kunnen hun Wallstreet-firmas’s lekker cashen op wat er door klimaatschuldige Europese burgers aan biljoenen wordt opgehoest.

  1. Bedenk dat de Amerikanen wel initiatief namen tot het Oceanen-verdrag UNCLOS (1982) met de 200-mijlszones om ‘The Commons’ af te bakenen (gemeenschappelijke visgronden). Maar dat ze dit zelf nooit ratificeerden.

Resilient Cities, doel 11. Ja, waar denk jij dat het FD plots ‘De Stad verdient een Comeback’  vandaan haalt

Wanneer we al die **** over het redden der planeet even laten voor wat het is: een verhaal van de macht om via angst en manipulatie bij de Munten en (greep op) grondbezit te komen.

Oplossingen van vroeger zijn de problemen van nu (multiculti en het milieu-juk). De langste tijd voor Muntingh op aarde lijkt er ook op te zitten.

Maatschappelijk Welzijn schrijdt voort met iedere begrafenis, en bij dit vrolijke bericht zullen we de champagne met CO2-bubbels ontkurken. Mogen ze in de zwavelpoel onze Hemmo met gelijke Muntingh terugbetalen.

One Reply to “Trump deed met ‘Parijs’ zelfde, dat Al Gore met ‘Kyoto’ deed”

  1. Ik heb het Kyoto-CO2-emissie-reductie-protocol van 1997 altijd als zinloze maatregel, maar nog meer als racketeering (= USA-misdaad) beschouwd, door de verkoop van emissie-reductie-bonds aan geïndustrialiseerde landen, juist als USA-escape uit het protocol. Al Gore heeft zijn beleggingen in groene aandelen enorm zien toenemen door zijn klimaat alarmistische propaganda films en acties. Ook een racket dus!

    “A racket is a planned or organized criminal act, usually in which the criminal act is a form of business or a way to regularly, or briefly but repeatedly, earn illegal or extorted money. A racket is often a repeated or continuous criminal operation.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *