Grutto-theater in Cultuur-Marxistische Hoofdstad 2018

…hier wemelde het in mijn jeugd nog van de grutto’s en kieviten. Nu wemelt het van staal en silicium/’schone energie’

Gemeten naar publiek budget, zien Friezen liever staal en silicium in de weide dan grutto’s. Zelfs de ‘management’-fee voor het Fonds Schone Energie was in 1 jaar 2 maal hoger, dan wat ‘redden’ van de grutto in zes jaar mag kosten.

Voor de Weidevogelnota 2014-2020 stelde de Provincie 1,2 miljoen euro beschikbaar om die ‘Kening fan de Greide’ zogenaamd te redden.

In die zelfde periode is tegelijk 90 miljoen euro subsidie en leningen beschikbaar (Fonds ‘schone’ Energie’)voor het plaatsen van onder andere zonne-panelen in (potentieel) grutto-land, en windturbines in natuurgebied IJsselmeer

90 maal meer geld dan voor grutto

Klaar. Het ‘Grote Grutto Theater’ van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 en de subsidie-verslindende Friese Milieu Federatie is inderdaad: theater. Voor 1 silicium-farm met 27 duizend panelen (5MWp)bij Garyp op 6 hectare heeft dat provincie-fonds wel 20 procent van de totale 7 miljoen euro over.

Het Funds Skjinne Enesju-management krijgt in 1 jaar 2 maal het bedrag dat tot 2020 voor alle grutto-bescherming in Friesland beschikbaar is. Nuff said

Ontvanger van die lening tegen de meest gunstige voorwaarden is – ironie- een ‘Stichting de Griene Greide’. Hoe groen ziet zo’n Griene Greide er uit?

In Friese velden waar ik ooit als jongeling tientallen nesten vond van grutto’s, tureluurs, een slobeend, daar verschijnt nu zo’n metaal- en siliciumveld. (‘zonnepark’) Daarmee wil de gemeente subsidies opwekken, nadat zij de landerijen 6 jaar terug opkocht voor bedrijventerrein.

Het is 1 van de vele gemeentes, die op deze ‘groene’ wijze haar begroting oppoetst. Hoe groen ziet dit er nu uit, in de oude betekenis, toen ‘groen’ nog ‘groen’ betekende?

‘Groen’! 🙂 ..van de andere kant bekeken

Vele curatele-gemeentes rekenden zich rijk met bedrijfsgrond en woninggrond, die vervolgens niet bebouwd en verkocht werd. Een alternatief om de begrotingen toch op te poetsen is nu het miljarden-bal dat onder het mom van ‘duurzaam’ vrijkomt. (Energieakkoord)

Zo werd zelfs met natuurcompensatie-geld uit het Nationaal Groenfonds het ‘Fonds Schone Energie’ (90 miljoen euro) van Friesland gevuld (en met Nuon-verkoop). Geld als compensatie voor weidevogelland-aantasting (bv voor Haak Om Leeuwarden), waarmee je nu dus meer (weide)vogelland volbouwt, zoals bij Garyp met zo’n staal- en siliciumveld.

We zien zo hoe het landschap in Friesland uiting wordt van de (ziel-loze) mentaliteit van haar bestuurders en wat zich ‘elite’ placht te vinden. Een verlaging van waarheids-standaarden en gebrek aan waarheids-liefde.

..Our Landscape is the Stage and everyone is invited 🙂

Volgens het motto ‘toon mij uw tuin, en ik zeg U wie U bent’, krijg je dan een ontzield rommel-landschap. Zoals een tegeltuin ook vaak duidt op een onderhouds-arme hersenpan. En hier dus een ‘als ik vind dat dit Groen is, dan is het Groen’-landschap.

…vanaf de boerenhof gezien

De mentaliteit van ‘waarheid is wat mij van pas komt’, die kennen we als een cultuur-filosofische stroming: het Cultuur-Marxisme, het nivelleren van alle Waarde. Waarden-loosheid, wat ook wel nihilisme heet.

Anderen noemen het wel post-modernisme, dat niets nog Waar kan zijn of betekenis heeft. Cultuur-Marxisme klinkt poëtischer.

Marxisme klinkt ook beeldender vanwege het iconoclasme (beeldenstorm, nihilistische vernielzucht voor ‘De Doelen’/Vijfjarenplannen) dat bij deze ‘groene’ revolutie optreedt. Bij de VVD noemen ze cultuur-Marxisme gewoon ‘marketing’. Een reclame-jingle is evenveel waard als de cello-suites van Bach.

Als jij dat ‘vindt’ en je daar lekker bij in je vvvelletje zit.

…het typische ‘nieuwe’ Friese landschap

Bij cultuur-Marxisten kun je tegelijk voor behoud van de grutto pleiten, met een Fries Staatsdoel van 10 duizend paar in 2020. (Weidevogelnota 2014-2020) En tegelijk pleiten voor het volbouwen van de weilanden met metaal en silicium-platen voor subsidie-industrie.

Samen voor een Mooi EN Lelijk Fryslan. Het innerlijk tegenstrijdige verenigd = Cultuur-Marxisme.

Dat volbouwen noem je dan ‘groen’, en tegelijk ben je grutto-kampioen. Want het voelt goed als je dat allebeide tegelijk zegt. En dubbel goed gevoel is dan dubbel waar….

….’Groen’! 🙂 ‘Our landscape is the stage’….

Ook het innerlijk tegenstrijdige kan bij Cultuur-Marxisten ‘waar’ zijn, want het is maar net hoe het je uitkomt. Het is waar, zolang je er maar mee wegkomt/zelf beter van wordt.

1+1 = 3 als de Overheid dat zegt. Staal en silicium is ‘groen’ als de overheid dat zegt.

Wanneer je- zoals de oplichters van Vogelbescherming Nederland– maar een goede marketing-campagne loslaat die blijft herhalen: 1+1= 3. Dat is jouw waarheid!

Theater inderdaad= Cultuur- Marxisme/Nihilisme

Er is maar 1 stellige waarheid in het cultuur-Marxisme, en dat is de zichzelf ondergravende Waarheid dat Waarheid niet bestaat. (lees ‘Op Denkles’ van Sebastien Valkenberg)

Cultuur-Marxisme is dus waarheids-Darwinisme, zoals Marxisme ook Darwinisme was (‘Klassenstrijd’). De grootste geldzak/wie de macht heeft, die heeft gelijk, want ieder standpunt is niet meer dan een ‘constructie’. Marketing is waar, als je dat maar wilt vinden.

….ooit wemelde het hier van de grutto’s. ‘Our landscape is the Stage’…

Zo kunnen enkele subsidie-clubs als Fryske Gea, Staatsbosbeheer en LTO op 27 november roepen dat ze de grutto gaan redden met Leeuwarder wethouder Atze Jan Nicolai.

Weidevogelland volbouwen kan ‘groen’ heten volgens deze cultuur-Marxist, Jan Atze Nicolai.

Plots moet je dan ‘Heel Urgent’ door De Staat bevolen grutto-productiedoelen halen, Grutto-quota in Grutto-vijfjarenplannen. Het Natuur-Marxisme, van achter een bureau bevolen door mensen die nog nooit zelf 1 nestje vonden.

De Nationale Subsidie-kaketoe, gefotografeerd bij Jorwerd mei 2015

Terwijl die zelfde Wethouder (en zijn voorganger) het beste gruttoland vol laat bouwen met woningen, een Haak om Leeuwarden en sillicium-velden om subsidie op te wekken. Met die grutto willen ze dan ook subsidie opwekken. Maar dan weer uit een ander groen potje.

…2 parende hazen 🙂 Het leven gaat door!

Ze willen dan voor die grutto-vijfjarenplannen zelfs overgaan tot het eufemisme ‘Predatiebeheer’: het doden van dieren als de buizerd die zich redden zonder subsidie/ondanks De Staat.

…die vliegende krokodil, de aalscholver redt zich wel zonder ‘hulp’. (= subsidie) Zelfs in dit schone energie-landschap…

Een ander eufemisme in de Friese Grutto-Sovjet: ‘streven naar een meer open landschap en het voorkomen van nieuwe houtopstanden‘ (= alle resterende groen kapotzagen voor subsidie en de biomassa-centrale)

Cultuur-Marxistische Hoofdstad Leeuwarden 2018 heeft dus geen enkel serieus belang geinvesteerd in de vogel die het Fries nationale symbool zou zijn.

…je krijgt het landschap dat bij je past…. deze boer had een alleraardigste eenden-voliere.

Ecoloog Jeroen Breidenbach van Bureau Fauna X schreef op 5 december;

Ik wil met alle liefde weidevogels beschermen, maar deze aanpak ruikt naar een marketingtruc voor Culturele Hoofdstad 2018, waarin wij allemaal trots moeten zijn op onze grutto terwijl die ons gebied al lang en breed ontvlucht is.

Het is een hippe boodschap, gericht op imago en status, geen weidevogel heeft er wat aan. Vier stappen achteruit en 1 vooruit is onder de streep nog steeds negatief.

Zicht op oprukkend Leeuwarden vanaf Jorwerd met grutto, mei 2015. Komt nog een silicium-subsidiewoestijn bij

Jeroen, sluit je aan bij het Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

…de buizerd het broeden onmogelijk maken en bosjes kapot zagen = ‘predatie-beheer’

Zeg nu zelf: gaan hieronder nog grutto’s broeden?

Als ze hier alle bomen even omzagen, de buizerds afschieten, dan komt die grutto vast weer terug. 🙂 We hoeven slechts naar het beschikbare budget te zien.

Van 1,2 miljoen euro uitgesmeerd over 6 jaar tot 2020, daarvan verdampt dan 2 ton euro aan onderzoek door Theunis Landschapspijn Piersma en zijn gunstelingen.

2 ton euro naar Theunis Landschapspijn Piersma en nog eens 2 ton euro boeren-subsidie = 1 ton euro naar een consulting-firma

En 1 ton euro aan slap geOH (= communicatie)

…en voor slap geOH/’Voorlichting Educatie’

En er is 11 miljoen euro per jaar om boeren uit Rijksmiddelen te subsidiëren.

Vergelijk dat bedrag dan met de 13 MILJARD euro die afgelopen jaar onder Henk Kamp werd uitgedeeld voor windturbine- en zonnefarm-subsidie.

Ach ja..

Ieder zijn waarheid. Goh, wat klinkt dat ruimdenkend en bijna filosofisch als ik dat zo schrijf, alsof je heel uh, tolerant bent…Ignorance is Bliss.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *