Leeuwarder Courant liegt, Overheid Liegt, maar de zon niet…

Hier Opgewekt, een propaganda-entiteit gesponsord door Essent van Sible Schone (ex -Milieudefensie) screenshot 29-12-2018  Bij de start van de SDE-regeling verschijnen de eerste zonnefarms

Bij Oosterwolde vraagt het voor de SDE+-subsidies in 2011 opgerichte Groen Leven van Sytse Bouwer vergunning aan, voor een silicium-veld van 41 hectare met 136.000 panelen. Daarmee wil hij 4,3 miljoen euro subsidie per jaar opwekken.

Zoals reeds beschreven is ‘duurzaam’ een CDA/boeren-ding. Het SDE-subsidie-schema (33 miljard euro van 2010-2017) is door CDA’ers in het leven geroepen voor hun clientèle in de agrarische sector en landeigenaren. Bouwer is ook een boer, we noemen hem hier verder Sytse B.

De C in CDA staat tegenwoordig voor ‘Corrupt.’

Reclamebode voor Subsidie-boeren

De Leeuwarder Courant treedt- as usual– op als verkoper van het plan. De eindredactie van de Leeuwarder Overheids-Courant licht ook de verkopers-kreet van Groen Leven in vette letters uit bij het artikel op de voorkant van de regio-bijlage. ‘Jaarlijks genoeg stroom voor driekwart van Oosterwolde’.

Alsof je schrijft ‘Coca Cola is gezond!’ omdat de fabrikant dat beweert.

‘zonne’-farm Delfzijl

Huishoudens op wiebelstroom bestaan alleen bij overheid/Leeuwarder Courant
Wieberen Elverdink van Leeuwarder Courant vermeldt op 12 december zonder weerwoord of narekening de stroom-opbrengst die Groenleven hoopt te leveren: 43 miljoen kWh per jaar. Dat mag de ‘duurzaam ondernemer’ Sytse B. hopen uiteraard, omdat hij per kWh SDE+-subsidie krijgt uitbetaald.

Zonnige subsidies ter destabilisering energie-voorziening en samenleving

Bij 9-11 ct SDE+-subsidie kun je dan bij Oosterwolde per jaar al 4,3 miljoen euro subsidie opwekken. Voor ongevraagde dumpstroom, die maximaal is op momenten dat zij het minst nodig is (midden op de middag in de zomer).

Zonder zich te bekommeren om de lasten die Bouwer afschuift op netbeheerders, die hun onkosten weer naar U en mij doorrekenen. Geen wonder dat ‘Groenleven’ van Sytse B. de snelste Friese groeier is, aldus de Boerencourant. Wanneer je met De Staat mensen berooft om zelf rijk te worden, en parasiteert op de netstabiliteit.

..geen enkel ‘huishouden’ neemt de wiebelstroom van zon af (opbrengst per 2 uur) Dit geldt overigens ook bij ‘huishoudens’ uit windstroom

Valse Streek-product
De hoogte van het door RVO toegekende bedrag bepaalt of Sytse B. meedoet. Hij gaat voor de 11 cent/kWh, dus 4,7 miljoen subsidie per jaar.

Alleen al in 2016 deelde RVO zo 1,2 miljard euro SDE+subsidie uit aan nieuwe zonne-farms. Het enige ondernemers-risico zit dus in de mate waarin die zon dat jaar schijnt, want de overheid betaalt voor levering van stroom.

Op basis van de tot januari 2017 toegekende subsidie-verplichtingen, verwacht RVO/ De Staat per jaar 130-150 miljoen euro SDE+-subsidie te verlenen. Aan zonnefarms met een opgesteld(piek-) vermogen van 67MW. (= het maximale vermogen bij 1000W/m2 zon en 25 graden) Afgaand op het rendement in Duitsland (10%) is dat subsidie voor 6,7 MW, evenveel als het piekvermogen van 1 grote windmolen.

De subsidies die RVO uitdeelt, het kan niet op 🙂 Al 33 miljard euro verdampt voor wiebelstroom en (groene blokjes) het in brand steken van bos (13 miljard er bij in 2017)

Op papier kun je wel ‘huishoudens’ van stroom voorzien. In het echt niet. Maar ze verkopen het, alsof je ‘lokaal opgewekte stroom’ afneemt, zo voor het streekproduct-gevoel. Een valse streek dan.

Geen enkel huishouden neemt de wiebelstroom af van het net. (zie afbeelding) Opbrengsten in ‘huishoudens’ zijn misleidend. Je parasiteert op de stabiliteit van het net, en de rentabiliteit van andere energieleveranciers.

En dat op kosten van De Staat, die jouw winsten rooft bij mensen die van nut zijn voor de economie.

Dit is niet de Leeuwarder Courant maar de overheid, RVO/Rijkspropagandadienst, de toonzetting is eender: Jubel!

Overheid blij verrast over eigen verrassing
De toonzetting van Leeuwarder Courant bij de verkoop van ‘duurzaam’ is gelijk aan die van de overheid (RVO) haar propaganda voor het beleid dat ze zelf verkoopt/. Ze melden tot eigen verbazing dat de noordelijke provincies ‘voorop lopen’.

Maar dat komt mede, doordat multi-commissaris van Energie Nederland Hans Alders het NAM-compensatie-geld voor Groninger Gas-bevingen nu pompt in lokale energie-projecten.

Groene Sigaren uit eigen doos.

Dus RVO brengt ‘het goede nieuws’ als ‘blij verrast’. Terwijl ze zelf die blije verrassing met van burgers geroofd geld op poten zetten (bv Groninger Energiekoepel)

Parasiet/Gedrags-beinvloeder ingehuurd door De Staat, uitbater subsidie-farm Garyp. Er is veel ‘Gedragsbeinvloeding’ nodig om recht te praten wat krom is.

Wiebelstroom wordt Jubelstroom
Jubelende berichtgeving over het valse groen, het is geen uitzondering maar regel bij Leeuwarder Courant.

Ze berichten op basis van sympathie en loyaliteiten, in plaats van kennis, logica en feiten. Lees ook wat ze op 16 november 2016 schreven over een sillicium-veld bij Garyp.

Bijna de helft van de 27.000 panelen van het zonnepark van Garyp is al geplaatst. Als alles volgens plan verloopt, kan het per 1 januari stroom leveren voor 1700 huishoudens. (= 1700 x 3500 = 595.000 euro subsidie per jaar RZ) Bijzonder is dat de panelen niet geplaatst zijn op het zuiden, maar op het oosten en het westen.

Daardoor is het algemeen rendement iets lager, maar begint het park elke dag wel eerder met stroom leveren en gaat het langer door. En dat maakt dat het in de toekomst, bij een overaanbod van stroom tijdens een zonovergoten middagpiek, minder minder snel zal worden afgeschakeld van het net

Uit een fonds voor ‘meerwaarde voor natuur en landschap’….:-)

Peperduurzaam
Blijkbaar daalt ter redactie gewoon niet in, wat hier nu gezegd wordt. Stel jezelf kortom de vraag: wat zal er dan wel gebeuren met net-stabiliteit en rendement, wanneer het opgestelde vermogen alsmaar blijft groeien zoals de overheid wil?

Niet alleen leveren die panelen nog geen 10 procent van hun MWp in het najaar, winter en voorjaar door de laag staande of afwezige zon.

‘meerwaarde voor natuur en landschap’

Wanneer ze eindelijk wel hun piek leveren, is de stroom niet nodig. Dan moet Liander ze afschakelen om blackouts te voorkomen en onbalans op het net.

Zie ook de opgaven die Hier Opgewekt (gesponsord door Essent) geeft. Alle vermogens zijn PIEK-vermogens, dus wat panelen maximaal leveren bij een zonovergoten middagpiek (bij 1000W/m2 gemiddelde zonneschijn NL en 25 graden Celsius). Dus in de zomer, wanneer mensen het minste stroom nodig hebben.

Charlie K. wil zijn kosten ‘socialiseren’, net als Al Capone
Wat die afwezigheid van economisch rendement van ‘duurzaam’ betekent, dat geeft Hier Opgewekt al aan voor Garyp (Charlie Kock) met haar 6 MW PIEK-vermogen van 27.131 panelen. Het project kost 7,5 miljoen euro, de extra net-aansluiting kost 8 ton euro.

Dat piekvermogen van 6 MW kan netbeheerder Liander niet aan zonder extra aanpassingen, die de wisselvalligheid/vermogensklappen opvangen. Alleen vanwege de SDE+-subsidies koos duurzaam oplichter Cock voor dat vermogen.

Kock- met eigen consultingfirma– stelt eufemistisch voor, de kosten van zijn eigen project (dat hem zelf rijk moet maken), te ‘socialiseren’. Dat is Groene Nieuwspraak voor: de belastingbetaler moet opdraaien voor zijn wankele verdienmodel.

Vroeger, toen ‘waarheid’ nog bestond en integriteit’, zou je zo iemand een dief en oplichter noemen. Tegenwoordig heet zo iemand ‘duurzame ondernemer’.

Duurzame Ondernemers Logica (DOL)
Dus Charlie K. wil nog meer belastinggeld toucheren/kosten socialiseren. Terwijl hij

a. per jaar bijna 6 ton subsidie krijgt voor wisselvallig en vaak ongevraagd geleverde stroom

b. al tegen de meest gunstige voorwaarden ooit financiering kreeg. Van een fonds ‘Schone Energie’, (20 %) dat gevuld is met geld uit een fonds voor natuur- en landschapsherstel: het Nationaal Groen Fonds. En de Rabobank die met Triodos en ASN ook al zo’n gunstig overheidspakket kregen.

Rabobank financiert 80% van de investering, het provinciefonds Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 20%. Charlie K.: “Financiering zie ik als een van de minste problemen. Het zijn vooral de kostenposten die onze businesscase – nu met een rendement van 2,3% – onderuit halen. Als we opstalrecht vestigen, moeten we bijvoorbeeld Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

DOL= Duurzame Ondernemers Logica

En dan nog klaag je over ‘de kostenposten die onze business-case onderuit halen’. Je zegt dus: er is geen business-case, laat dus de belastingbetaler nog meer bijspringen dan die al via SDE+-opslag doet.

Alsof ik hier in Friesland een Rendiermelk-vergister zou willen openen, met als brandstof speciaal uit Lapland aangevoerde Yak-melk, gemolken van een ras biologische rendieren met kleine uiers.

En dan klagen ‘nou zeg, t is nie rendabel, laat de overheid bijspringen, de rendieren ruïneren met hun lage melkgift onze business-case‘. Duurzame Ondermeners Logica (DOL) 🙂 Vroeger heette het gekkenhuis ook ‘het Dolhuys’. Allemaal mensen met Duurzame Ondernemers Logica.

De november-opbrengst van een zonnefarm. Houdt U met uw ‘huishouden’ ook van dineren bij kaarslicht?

The Sun Don’t Lie
Gemiddeld leveren zonnefarms op onze breedtegraad 10 procent van het opgegeven piek-vermogen. Je kunt hier op deze foto de verschillen zien van een zonnefarm bij Brussel die ik bezocht in november 2011.

De realiteit is dus: geen enkel huishouden neemt stroom af van deze subsidie-velden.

Zonnige Toekomst 🙂

Maar de natuur trekt zich niets van propaganda. De natuur liegt niet.  The Sun Don’t Lie. Al besteed je nog zoveel miljarden euro’s subsidie, lieg je als Rijksoverheid dat het gedrukt staat tot heel Nederland corrupt is tot de oren. De natuur verandert niet.

We sluiten daarom af met een passende sound-track van 1 van mijn favoriete bassisten. Om echt goede bassist te zijn, soepel te grooven als een gevulde tiet, daar moet je neger voor zijn. Als blanke Fries, houterige Haatbaard zul je dat nooit halen,.

Hoewel we met de Stichting Jazz Wageningen in Wageningen wel een aftreksel hiervan op straat speelden.

De track begint met wollige tandarts-muziek, even doorspoelen. Maar zodra de slap-bass er in komt: Grooove.. Kale Chick Corea-piano, ruimtelijk gespeeld met elk nootje op de goede plek, trefzekere drum en beng: wat een bass.

De zon liegt niet, net als muziek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *