Vliegende apen

Coole gangster, een zwarte kraai. Friezen noemen zwarte kraaien ook ‘roeken’.

De meest menselijke vogels die het dankzij en ondanks mensen goed doen zijn kraaiachtigen. Kraaien zijn vliegende aapjes, het spiegelbeeld van mensen, sociaal en asociaal, soms wreed maar ook liefdevol, afhankelijk van hoe het uitkomt, opportunistisch, uit op sociale status.

…op de vuilnisbelt in zijn element

Veruit de meest boeiende vogels om naar te kijken. Of het nu de kauwtjes hier in het dorp zijn, of de kraaien en roeken op de verderop gelegen vuilnisbelt (‘Ecopark’ Wierde)

…blijft zich ondanks/dankzij de mens handhaven in de meest desolate landschappen zoals ‘Ecopark’ Wierde (vuilnisbelt)

Mensen haten misschien wel datgene het meeste, wat ze eigenlijk zelf zijn. Wij kunnen net zo wreed en smerig zijn, elkaar bedriegen.

…dit is de smurrie waar ze boven vlogen…Je ondanks/dankzij de mens kunnen handhaven, zulke dieren overleven zelfs de ‘Duurzaamheid’

Maar we zijn ook tot liefde en slimmigheden in staat. Een mengvorm van ‘goed’ en ‘kwaad’.

…juist in de stad (Amsterdamse bos) vindt de zwarte kraai een veilig heenkomen tegen jagers die zich ‘nuttig’ wensen te maken

Bij jagers waar ik mee omga, bestaat een soort blinde haat tegen wat zij ‘zwartrokken’ noemen, en zij helpen bij het verdelgen van honderdduizenden kraaien. ‘Schade-bestrijding’ noemen ze dat.

…alleen de havik is kraaien de baas. Daar hebben ze dan ook een speciale alarmroep voor. Moet je in het veld maar eens op letten. ‘Kerrrrrrrrrrrr’ en dan weet je dat ze een havik in het vizier hebben. Buizerds, daar hebben kraaien juist steeds de gek mee. Die ‘pesten’ ze.

Je hebt hier in Friesland ook oude Christenunie-boertjes die haat tegen eksters koesteren.

En die dan op hun oude dag nog met een ladder de boom in klimmen om zo’n eksternest te slopen. Terwijl er om ons heen een leger aan katten rondloopt dat ieder vogeltje sloopt dat binnen bereik komt.

En in zo’n eksternest kan juist een ransuil broeden.

Kraaien en eksters bouwen nog nesten op het platteland, waar ook weer uilen, boomvalken en torenvalken in kunnen broeden. Het jagersvolk doorschiet die nesten, terwijl ze zo dus ook andere vogels aan woningnood helpen.

Of van het leven afhelpen.

…roeken, die herken je aan de kale snavelbasis. Ze broeden in kolonies en hebben een meer raspend geluid. Ooaahhh oaahhh

Wat mij betreft matigen jagers zulke ‘schadebestrijding’.

Jezelf met het geweer ‘nuttig’ maken voor de overheid of een boerenstand die voor subsidie alles doet (van landschapsloop tot agrarisch natuurbeheer)- dat is geen jagen.

Niet de zwarte kraai benadeelt de stand van kleinwild, maar onze almaar uitdijende overheid met haar lastenverzwaringen en haar milieubureaucratie. De overheid dient eens fors aangepakt, niet de kraai.

De meest sympathieke kraai-achtigen, zijn de immer gezellig klinkende kauwtjes, het zijn ook de beste vliegers….

Die overheid dwong eerder de boeren al tot hyper-intensivering via lastenverzwaring.

…vraag schept aanbod. Alle groen gaat de klimaatstoker in voor subsidie komende jaren

Met haar miljardensubsidies voor ‘duurzaam’ veroorzaakt onze overheid komende jaren de grootste ecologische ramp in de Nederlandse geschiedenis, de genadeklap voor het platteland als sluitstuk van de ruilverkavelingen en hyper-intensivering.

De subsidies die RVO uitdeelt, het kan niet op 🙂

Ook alle houtwallen en het gemeentegroen gaan voor subsidie de klimaatstoker in. Vraag schept aanbod. 1+ 1= 2, er is geen andere uitkomst mogelijk.

Net als mensen kunnen ze ook flink tegen elkaar tekeer gaan

Dus leer maar van kraai-achtigen te houden. De Corviden zijn de weinige overlevenden die ook de ‘duurzaamheid’ zullen weerstaan en andere rampen die de mens veroorzaakt, meestal vanuit de waan iets ‘goeds’ te doen.

…en ook kauwtjes handhaven zich overal

Het ziet er dankzij de Duurzaamheid van Rutte 1+2+3 dus slechter dan ooit uit voor onze natuur.

Roek

Stille Lente (Rachel Carson 1963) door ‘vergroening’ in de Orwelliaanse betekenis…. De Milieubeweging veroorzaakt met haar leugenarij en machtshonger de eigen dystopie (= doembeeld). Zij dient daarom met wortel en tak uit ons midden uitgeroeid te worden, zodat iets beters uit haar as kan opbloeien.

Een clowntje/kauwtje

Maar als kraaienliefhebber hou je toch altijd wat om te genieten. Dus dankzij die zwarte onheilsvogels leer je dan toch wat lichtpuntjes zien. Zomaar in je dorp, kun je die clowntjes van kauwen zien kibbelen.

En jaloers zijn als ze met wel 100km per uur op de harde wind zweven.

Torenkraai heet hij dan ook wel.


Interessante Kraaienliteratuur:
‘In Company of Crows and Ravens’ door John Marzluf,

de studie van Konrad Lorenz naar kauwtjes,

maar ook Bernd Heinrich ‘The Mind of the Raven’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *