De Natuur Liegt Niet

Rjocht en sljocht

Nee, je ziet geen Friese klompen hierboven. Het is een afbeelding van Friese klompen, dus een digitale benadering van de echte klomp. Nu snap je ook het schilderij van de Pijp van Margritte. Daarbij staat: dit is geen pijp.

Daarin had Margritte helemaal gelijk. Dat leerde ik van de ‘Franse Fluisteraar’, iemand die je met kennis van historie in slaap praat binnen 10 minuten.

Het was een AFBEELDING, een benadering, model van de werkelijkheid. Maar niet het echte ding. Sinds mensen taal en beeld uitvonden, kunnen ze abstracties maken van de realiteit. Die zijn niet langer de werkelijkheid zelf, maar een model.

Dat is helemaal waar!

De positieve kant van benaderingen en abstracties heet ‘de verbeelding’. Je kunt je iets voorstellen dat er nog niet is, en dat via innovatie tot realiteit maken. Kunst, techniek, muziek, beschaving. Hoera. Zo via de Verbeelding verheffen mensen zich boven de staat van dierlijkheid.

De negatieve kant van het vermogen tot abstracties heet ‘liegen’. Althans, zodra dat intentioneel gebeurt om een ander te beïnvloeden. Meestal voor een belang, dat doorgaans valt te herleiden tot invloed over anderen.

Vissers kennen de Noordzee zoals zij is. Daarom zijn ze bij beleidsmakers ook niet welkom, want ‘beleid’ jaagt abstracties na

Nu iedereen dagelijks achter een ‘dit is geen pijp’ zit (televisie/computer, een ‘tube‘ in het Engels, Youtube), leven we vooral in virtuele realiteit. Een ‘leugen’. Die virtuele realiteit kunnen spindoctors op alle manieren kneden, omdat ze niet ‘echt’ is.

In die manipulatie zijn propagandisten bij overheid, bedrijven en NGO’s na een eeuw oefenen sinds de Committee on Public Information (1917) steeds meer bedreven geworden. De Postcode Loterij van Salon Socialist Boudewijn Poelmann- misschien wel de slechtste mens van Nederland- pompte al miljarden in die manipulatie.

De woorden-en beeldtovenaars van de 21ste eeuw, de magiërs maar dan met andere naam: marketeer. Iemand die betekenisloze bezweringen (bv ‘duurzaam’ of ‘klimaat’ of ‘biodiversiteit’) op je loslaat om je in zijn Tellus Mater-cultus in te lijven.

Koppel spindoctoring aan de agenda van Globalisering… en je krijgt een psychologische stoomwals die alle grijze cellen manipuleert tot groene massa. Een voor slechts enkelen wenselijke, maar grotendeels onmenselijke eenheidsworst. Het wissen van je identiteit, waartoe ‘multiculti’ ook dient.

Het ontkennen van verschillen (‘non-discriminatie’) om je in die ene mal te duwen als Human Exploitables/Menselijke Voorraden.

De stoomwals van wansmaak/globalisering

Interessante Tijden
De uitdaging van Interessante Tijden is -sinds we april begonnen- om de ruimte tussen je oren te heroveren op het globalistisch monopolie. Dat Globalisme heeft ‘Moeder Aarde’ als logo voor de zachte variant van de macht: die van manipulatie. Vadertje Staat is er voor de intimidatie.

Met de Klimaatwet in 2018 trouwen Vadertje Staat en Moeder Aarde.

Bij het denk-monopolie dat massamedia en hun onbewust onbekwame ezels (journalisten) ons opdringen ter uitholling van je identiteit, hoort namelijk ook de manipulatie uit naam van ‘het Klimaat’.

We noemen die Klimaat Socialisten gewoon wat het zijn: Klimazi’s.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie, de ideologie van het Globalisme

Wanneer je in post-christelijk Nederland een antwoord zoekt op de vraag ‘hoe goed te leven’, dan zijn er vele andere mogelijkheden.

Met ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ gaven we al een voorschot op een menselijker alternatief in groene hoek.

Groen zonder Doem. Zie onze presentatie op 2 mei dit jaar in Pakhuis de Zwijger, het hol van de Globalistische Leeuw van Wijffels en hun Earth Charter. (World Connectors)

Ja, we leven in Interessante Tijden! (= Er is altijd wel wat aan de hand). Dit web-magazine is daarom juist geen massamedium. Maar een maat-medium voor mensen, die kunnen (en willen) lezen. Voor de liefhebbers een buitenkansje.

Een aangrijpingspunt voor wie niet als ‘de rest’ wil zijn. ‘De Rest’ vertalen we als de modderstroom der mainstream. De massa-cultuur die geen cultuur is maar een verkoop-truc. Zodra je de ‘massa’ wilt bereiken begin je al met nivelleren van jezelf.

We zetten steeds meer een hek, en gebruiken 2018 om dat hek te elektrificeren en hondenbewaking te geven. Leaver Dea As Slaef.

Het logo van de Klimazi’s verbeeldt hun Geopolitieke Ambities

Christenhonden
De beste ervaringen van 2017 zijn als eerste: alle goede mensen met karakter, talent en kennis waarmee ik mag samenwerken en/of drinken. Dank voor jullie aanwezigheid en hulp op deze aardkloot. Waar zou ik zijn geweest zonder alle mentoren en goede mensen, die mij de moeite waard vonden om in te investeren.

Op de zelfde wijze wil ik verder groeien, en voor mensen een lichtpuntje zijn. Zodat ze niet aan nihilisme toegeven, na te moeten concluderen ‘wat een teleurstelling’.

Zie jezelf ook als zodanig: jij kunt het licht van 2018 zijn voor iemand, maar ook het zwarte gat.

Mensen met karakter maken het verschil, los van de geestelijke denominatie waartoe zij zich rekenen.

Al te snel kan een bepaalde geestelijke en filosofische stroming een zuil zijn om je achter te verschuilen. Niet voor niets draagt terrier Trudy een kruis, zodat ik haar Christenhond kan noemen. Mijn ervaringen met mensen die zich ‘christen’ noemen zijn even weinig inspirerend als met onbewust ongelovigen/massamensen. Alsof uitzonderingen de regel bevestigen.

Of misschien ben je per definitie altijd al naar de uitzonderingen op zoek.

Trudy is een christenhond

Tradities vormen vooral in woorden en gedachten de mal rond dat ongrijpbare, het verlangen naar heelheid, rechtvaardigheid, de niet gecorrumpeerde werkelijkheid. Denominaties zijn de pijp niet zelf.

God laat zich niet afbeelden, tenzij je een Gouden Kalf wilt, een karikatuur.

Van de niet gecorrumpeerde realiteit is de natuur natuurlijk een belangrijke representant. De natuur liegt niet. Zij is Het Zijn zelf. Daarom begint wetenschap ook bij dat zelfde verlangen, de realiteit willen kennen zoals zij IS.

Ecologen liegen wel. Ik lieg, hij loog, wij Ecologen. Omdat wat zich tegenwoordig ‘wetenschap’ noemt, vaak niet door voornoemd verlangen is ingegeven maar belangen.

Ecologie lijkt vaak wat slap gepraat, de sociale psychologie der natuurwetenschappen. Ecologen leven ook vrijwel altijd op de zak van De Staat, die hen voor bureaucratische doeleinden gebruikt.

De vergroting van de Bureaudiversiteit, het immer uitdijende pak papier als muur van De Staat tussen jou en de natuur.

De Crypte van Himmler in de Wewelsburg. Met ‘Entartete’ kosmopolietenkunst er in gezet door de multiculti-totalitairen waar ‘linkse zelfhaat’ staat voor ‘goed’ en ‘rechts/voor jezelf opkomen’ voor ‘slecht’: de ideologie van het Globalisme.

Natuurlijke Historie
Daarom mijn pleidooi voor 2018 om de naam ‘natuurlijke historie’ in ere te herstellen. Net als bij ‘Natural History Museum’, als vervanging voor ‘Ecologie’.

Dus dat je geen ‘ecoloog’ bent maar natuurhistoricus of naturalist. Je bestudeert weer levende wezens, die helpen je verwondering en verbeelding levend te houden.

Ecologie wil de bestaande natuur steeds losweken uit haar historische ontstaans-geschiedenis. Om er een ‘dit is geen pijp’-natuur van te maken. Alsof er eeuwige wetten zouden gelden in (de steeds veranderende) relaties tussen veranderende soorten.

Meestal met het oogmerk om daar nutteloze wetgeving op te baseren, internet-vulling als Natura 2000.

De haagbeuk, mijn meest favoriete boom. Vestigde zich hier pas 2000 jaar geleden bij Romeinse warme periode

Je kunt de huidige natuur niet begrijpen zonder de ontstaansgeschiedenis. En daarbij speelt cultuur, dus de menselijke natuur in de laatste en komende eeuwen een doorslaggevende rol. Doen alsof de mens er niet is en je dan ‘de natuur’ leert begrijpen is jezelf en anderen voor de gek houden.

De natuur ziet de mens als deel van de natuur, en reageert daar op eigen wijze op. Die reactie is even ‘natuurlijk’ als ieder andere reactie. Daarnaast bepaalt je culturele erfenis ook de wijze waarop je de natuur afbeeldt.

Natuurfotografie zou niet bestaan zonder de erfenis van de Romantiek. De obsessie van ecologen met ‘de wilde natuur’ en ‘vrij in het wild levende’ dieren is schatplichtig aan die zelfde Westerse traditie. Doen alsof je ‘wetenschappelijk’ bent, wanneer je die erfenis ontkent, hoe wetenschappelijk is dat?

…zoiets wilde ik ongeveer maken. Van DE romantische landschapschilder Caspar David Friedrich

Ook ‘geest’ en ‘Ziel’ horen bij ‘Natuur’
En daarom dus sinds april Interessante Tijden, waar de historie van mens en omgeving een even grote rol krijgt toebedeeld.

Inclusief de krochten van de menselijke geest. Want wat eerst ‘geest’ is, dus een idee, dat materialiseert via mensen en wordt zo een realiteit die bergen verzet.

Waar Hari-Wotan wacht om gewekt te worden (Berchtesgaden Nationaal Park)

De piek-ervaring die voor 2017 als eerste opkomt is bij (de geest van) Hitler’s mentor Dietrich Eckart op de koffie, de man die hem Messiaanse ideeen bijbracht over het herstel van Germaanse grootheid.

Dat was op 1800 meter hoogte in de Berchtesgadener Alpen terwijl de avond invalt. Je staat als Friedrich Nietschze op de piek, laat je door de onvervalste realiteit overweldigen. En dan vier je dat je leeft.

Dikke regen/hagel en sneeuwolken boven Berchtesgaden Nationaal Park

Wanneer je vooraf de foto droomt die je wilt maken, dan maak je die ongeveer ook. Dat was op Isle of Rum in Schotland ook al zo, op reportage voor NRC Damesblad. Je wilde een hert dat rond de top van een berg kijkt, met Isle of Sky op de achtergrond.

En je krijgt een hert dat rond de top van een berg kijkt. Met Isle of Sky op de achtergrond. Dat water op de achtergrond was essentieel, want anders had ie ook in een hertenkamp genomen kunnen zijn.

En zo dus ook bij Hitler op de koffie in Berchtesgaden. Met de Wodanstaf in de hand besloot ik toen om alles te doen en denken dat de God der Kwaliteitsmedia ons Verboten had.

Daarbij hoort het goede voornemen voor 2018. Steeds minder meningen hebben, en steeds beter observeren, bijleren. Wat is er leuker, dan iets zien, ontdekken dat je eerder niet wist?

Daar hoort ook bij: leren dat je het helemaal bij het verkeerde eind kunt hebben. Sinds de Demon van Descartes is aan dat gedachten-experiment niets wezenlijks veranderd.

Dat noem je ‘leven’ tot je de pijp aan Maarten geeft.

Het Kehlsteinhaus, een berghut die Adolf Hitler kado kreeg van Reichsleiter Martin Bormann

  • Donaties maken mede mogelijk dat ik onafhankelijk kan denken, onderzoeken, schrijven en bestaan, werken  op basis van verlangen in plaats van enkel ‘belangen’. Op de rol voor 2018 staan de volgende projecten: een boek over 2030 Agenda volgens het Follow the Money-principe (wie profiteert), een nieuwe wetenschappelijke publicatie over Natura 2000/natuurbeleid, de ontmanteling van corruptie achter Waddenbeleid dat onder Bas Eenhoorn (VVD) plaatsvindt en zijn corrupte VVD-vriendjes, en vooral: nieuwe ideeën en beelden ontwikkelen van en over natuurlijke historie. Donker en Licht moeten elkaar evenredig afwisselen, Jip en Janneke
  • Donaties kun je overmaken aan Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038  onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke’

2 Replies to “De Natuur Liegt Niet”

  1. Der Wanderer über dem Nebelmeer (Nederlands: De wandelaar boven de nevelen) is een schilderij van de Duitse kunstschilder Caspar David Friedrich uit 1818, olie op doek, 98 x 74 centimeter groot. Het toont een van op de rug beziene man die vanaf een hoge rots over een zee van mist wegkijkt naar het hem omringende gebergte. Het doek geldt als exemplarisch voor de Duitse romantiek. Het bevindt zich momenteel in de collectie van de Hamburger Kunsthalle.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Der_Wanderer_über_dem_Nebelmeer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *