Bio-pocalypse op 17 maart als IPBES-rapport Verenigde Naties verschijnt

Krachten achter de Verenigde Naties tuigen rond ‘biodiversiteit’ sinds kort een zelfde moloch op als het IPCC bij Klimaat, het IPBES met secretariaat in Bonn. In de week van 17-24 maart waarschuwen ze de wereld voor de Biopocalypse vanuit Colombia met hun eerste salvo IPBES-rapporten.

Helaas: met ‘biodiversiteit’ maak je politici vooralsnog veel minder succesvol bang. Dat betreurt voormalig IPCC-voorzitter Robert Watson (Tyndall Centre) in ‘Sounding the Alarm on Biodiversity Loss‘, nu IPBES-voorzitter. In maart zal volgens Watson het alarm slaan goed losbarsten, als de rapporten uitkomen.

De ambtenaren Rob Hendriks, Astrid Hilgers en Aart Kalshoven vertegenwoordigen Nederland voor IPBES.

De IPBES-benadering is eender met klimaat: apocalyptische propaganda met beroep op academische autoriteit/kwantiteit (‘550 experts van meer dan 100 landen met wel 4000 wetenschappelijke papers’/97 procent zegt).

Welke politicus durft tegen zoveel autoriteit op, zonder voor gek versleten te worden?

Net als bij ‘klimaat’ gaat het niet over doelmatige bescherming (zoveel mogelijk goed per euro) van de natuurlijke rijkdom op aarde.  Politieke controle (2030 Agenda) is het onvermijdelijk uitvloeisel, door de gekozen aanpak: alarm slaan voor politieke druk.

Klimaat is SDG-doel 13 en ‘Life on Land’ doel 15 uit 2030 Agenda.

De helft van de aarde onder controle
Dat alarm slaan is nodig voor politieke druk voor een ambitieuze agenda van controle. Want ze willen liefst de helft van de aarde onder groene overheids/NGO-controle brengen.

Voor die territoriale claim van het halve aardoppervlak onder overheids-controle, bestaan nu 2 Amerikaanse initiatieven: het Half Earth Project van EO Wilson en ‘Nature Needs Half’ van de Wild Foundation.  Die is opgericht door Ian Player (+ 2014, Zuid Afrika, vriendje van Bernhard)

…zelfde idee als bij IPCC, zelfde personeel

Vance Martin, voorzitter van Wild is weer initiator van de IUCN Wilderness Specialist Group (2003/2009), en deel van de Wilderness Foundation Global, waar Andrew Muir in Zuid Afrika baas van is. Uit hun 4-jaarlijkse wildernis-congressen Wild 10, kwam in 2013 weer de Europese Wilderness Society voort van de Oostenrijkse Max Rosberg.

Die krijgt 30 duizend Euro subsidie van de Europese commissie, 1/3de van haar totaalbudget. Rewilding Europe en ARK kunnen echter al op miljoenen euro’s subsidie rekenen en Europese INvesteringsbank-gelden uit naam van Natural Capital.

Wildernis is een Amerikaans begrip, vastgelegd in de Wilderness Act ‘where man is only a visitor who does not remain’. Het Nederlands-Britse Rewilding Europe (met Laurentien van de Oranje Maffia) wil 2020 alvast 1 miljoen hectare onder controle hebben

De 15 procent van PBL betreft geen ‘biodiversiteit’ (soortenrijkdom) maar ‘officieel tot natuur’ bestempeld terrein in NL, inclusief bos. Wilde natuur = 0% PBL is het verkooporgaan voor 2030 Agenda van Ministerie I/M

Nederland 0 procent wildernis op land
In Nederland is ongeveer 15 procent van het landoppervlak officieel ‘natuur’ en bos, zo tonen cijfers van CBS. Dat is ook het getal dat het PBL verkoopt als ‘resterende biodiversiteit’. Echter: die natuur is zeer intensief beheerd.

Zo verzaagt Staatsbosbeheer jaarlijks voor 27 miljoen euro aan hout, en is maar 1 procent van de bossen echt beschermd (de bosreservaten, 2900 hectare).

Ons percentage van 15 % komt niettemin overeen met het mondiale aandeel ‘protected area’. Momenteel zou ongeveer 15 procent van het mondiale landoppervlak onder het regime staan, dat Nature Needs Half voorstaat. En dan volgens de definitie van IUCN in 2008:

“A protected area is a clearly defined geographical space, recognised, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values.

Haagbeuk in Urwald Hasbruch, 1 van de weinige snippertjes ‘Urwald’ in Duitsland waar ze met hun tengels af blijven

Biologische Diversiteit bestaat 50 jaar
De bioloog van Laurance Rockefeller zijn Conservation Foundation – Raymond Dasmann – gebruikte de term ‘biologische diversiteit’ het eerste in 1968, zo lees je in dit artikel van een Braziliaanse bioloog. De term is ontstaan uit de beweging van Amerikaanse ‘conservationists’ van WWF, IUCN en die zich in de jaren ’60 her-uitvonden als ‘environmentalist’.

De Universiteit van Santa Cruz vermeldt verder welke opmonterende boektitels Dasmann het licht deed zien 🙂

Dasmann published numerous scientific articles and books, including The Last Horizon (1963), The Destruction of California (1964), Planet in Peril? (1971), The Conservation Alternative (1973) and his classic textbook, Environmental Conservation (5th edition, 1984), all of which have had lasting influence in modern conservation thinking and policy-making.

He was involved in many environmental organizations, including the Wildlife Society, World Conservation Union, Earth Island Institute, the Central California Coast Biosphere Reserve, the World Wildlife Fund.

Dasmann was een student van Aldo Leopold, 1 van de iconen van de Amerikaanse wildernisbeweging.

Hij lanceerde het Man and Biosphere-programme voor Unesco, en hielp ook Maurice Strong bij de organisatie van de eerste Aardetop in 1972 in Stockholm.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’

De helft is haalbaar
Vervolgens was het Thomas Lovejoy van het Wereld Natuur Fonds die in 1977 de term voor het eerst gebruikte in een beleids-rapport voor de Amerikaanse regering. Het Global 2000-rapport dat voor de regering van Jimmy Carter werd samengesteld. Lovejoy liet in de computer wel 20 procent van de soortenrijkdom verdwijnen in het jaar 2000, wat dan door kap van het regenwoud zou gebeuren.

De samentrekking ‘biodiversiteit’ verscheen in 1988 als eerste in print, als conferentieverslag van The First National Forum on Biological Diversity in Washington DC. Vier jaar later ondertekenden 140 landen waaronder Nederland al de Convention on Biological Diversity op de Tweede Aardetop, die in Rio de Janeiro.

Aan politiek succes heeft het begrip ‘biodiversiteit’ dus geen gebrek. Dat is ook wel nodig als je zulke territoriale ambities hebt.

Toch stelt Nature Needs Half en haar Wild Foundation dat die ambitie realistisch is. In haar eigen thuisbasis Boulder Colorado zou liefst 67 procent van het land al onder 1 of andere vorm van natuurbescherming staan.

De Nederlandse overheid wil meer bos kappen voor ‘biomassa’

Ministerie wil juist meer bos kappen voor klimaatbeleid
Mijn voorstel zou zijn om de helft van het bosbezit van Staatsbosbeheer – ongeveer 100 duizend hectare- tot bosreservaat te maken. Voor mooie oude bomen kun je me namelijk altijd wakker bellen. Maar – zoals in het begin al vermeld- het gaat hier- net als bij ‘klimaat’- over alles behalve de natuurlijke rijkdom.

IPBES is het biodiversiteit-deel van 2030 Agenda (SDG-doel 15), de beweging richting technocratische dictatuur vanuit de Verenigde Naties: een land bestuurd door NGO’s, ambtenarij en multinationals. Kabinet Rutte 3 implementeert 2030 Agenda nu met de VNO-NCW (Stichting SDG-charter). Die operatie wordt in Nederland gecoördineerd door Hugo von Meijenfeldt. Men wil totale controle over Human en Natural Resources.

Onze (wilde) natuur interesseert die ambtenarij niets. Dat is niet een mening, dat is wat de ambtenarij zelf schrijft.

Rijksambtenaren Peter van der Knaap en Cor von Meijenfeldt stellen in het Vakblad Natuur Bos en Landschap (januari blz 4-6) dat dankzij klimaatbeleid (houtstook) de houtvraag in NL tot 2030 verdubbelt naar 25 miljoen kuub per jaar. Om meer houtkap in Nederland mogelijk te maken, willen ze meer publiekspropaganda op publieke kosten maken.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie. ‘Biodiversiteit’ is doel 15

Zij schrijven (blz 6)

Een belangrijk sector-overschrijdend punt is de communicatie rondom bos en houtoogst. Voor veel mensen in Nederland staat bos gelijk aan natuur en dat hoor je te beschermen (….)

en

Dat zal veranderen als mensen ervan overtuigd raken dat hout belangrijk is voor het klimaat (= leugen van galactische proporties RZ) en een groene economie ( een economie die bos verbrandt voor energie, net als in de Middeleeuwen RZ)

Meer hout kappen is goed/slecht voor de natuur: bron IPBES

Opmerkelijk dus, dat een ambtenaar (Cor von Meijenfeldt) die ‘natuur in het hart van de samenleving’ wil brengen ( = zijn eigen departement onmisbaar wil houden) dus het bos wil kappen, dat die samenleving zo voor haar natuurfunctie waardeert.

Terwijl het IPBES een plaatje van gekapt bos laat zien, om het artikel van Robert Watson ‘Sounding the Alarm on Biodiversity Loss’ te tonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *