Charles Darwin: ‘The Irishman multiplies like rabbits’

The Road to Nowhere, Donegal

Tot 1919 was Ierland een kolonie van de Engelsen, net als de Afrikaanse landen, Amerika en India veroverd ter exploitatie. De Ieren werden als ‘Kelten’ gezien, een minderwaardig ras ten opzichte van de Angelen en Saksen, Germaanse ‘rassen’ die uit Duitsland waren overgestoken in de 5de eeuw om voor baas te spelen.

Nationalisme en het opkomen voor je eigen ‘volk’ was in de 19de eeuw dan ook een zeer Linkse aangelegenheid. Het was namelijk een vorm van progressieve emancipatie-strijd, in een tijd dat grote (koloniale) rijken bestonden, zoals Oostenrijk-Hongarije, het Ottomaanse rijk dat de Bulgaren, Grieken en Serviërs overheerste, Nederlands Indie en het Britse Empire.

Ook Charles Darwin keek neer op de Ieren. In The Descent of Man schrijft hij met instemming (blz 138, Gibson Square Books met introductie Richard Dawkins)

The children, moreover that are borne by mothers during the prime of life are heavier and larger, and therefore probably more vigorous, than those born at other periods. Thus the reckless, degraded, and often vicious members of society, tend to increase at a quicker rate than those born at other periods.

Thus the reckless, degraded, and often vicious members of society, tend to increase at a quicker rate than the provident and generally virtuous members.

Glennveagh National Park

Or as Mr. Greg puts the case:”The careless, squalid, unaspiring Irishman multiplies like rabbits: the Frugal, foreseeing, self-respecting, ambitious Scot, stern in his intelligence, passes his best years in struggle and celibacy, marries late, and leaves few behind him.

Given a land originally peopled by a thousand Saxons and a thousand Celts- and in a dozen generations five-sixth of the population would be Celts, but five-sixth of the property, of the power, of the intellect, would belong to the one-sixth of Saxons that remained.

In the eternal ‘struggle for existence’ it would be the inferior and LESS (Darwin’s nadruk in grote letters) favoured race that had prevailed- and prevailed by virtue not of its good qualities but of its faults’.

Lough Veagh

Maar…Darwin kan opgelucht constateren dat er door hogere sterfte toch een ‘check‘ is ‘to this downward tendency‘ omdat vrouwen die onder de 20 baren vaker overlijden.

Archeoloog Franz Ignaz Pruner Bey vergeleek de eerste Neanderthaler-schedelvondst in het Neanderthal in 1856 met de Ieren:  It is somewhat resembling the skull of a modern Irishman with a low mental organization.

Bioloog Lorcan O Toole zoekt de steenarenden die zijn uitgezet, nadat ze begin 20ste eeuw waren uitgeroeid

In de Strijd om het Bestaan zijn de Kelten hoe dan ook letterlijk verdreven door de Angelen en Saksen tijdens de post-Romeinse volksverhuizingen van de 5de tot 7de eeuw. In die onrustige tijd zou ook Koning Arthur geleefd hebben, en zouden de Friezen met hun Koning Finn een eigen handels-imperium hebben.

Na de implosie van het Romeinse Rijk ontstond het machts-vacuum, dat die volksverhuizingen stimuleerde. De Hunnen uit Hun-garije vielen Duitsland en Frankrijk binnen. De Angelen en Saksen staken de Noordzee over op zoek naar Lebensraum. (Darwinistische term bedacht door Karl Haushofer)

Zoals mensen overal op hun beurt ook de wilde dieren verdrijven die ze in de weg zitten, of het nu grote roofdieren, hoefdieren of arenden zijn: de concurrentie om bestaansmiddelen opruimen.

…de steenarend werd door de schapenboeren vervolgd en verdreven. In Ierland’s meest afgelegen oord Glennveagh National Park werden ze in 2006 weer uit Schotland gebracht. In Ierland is het een Regenarend

Stammenstrijd van eeuwen moest een nieuwe Europese orde creëren. Uiteindelijk versloegen de Noormannen, Normandiers weer de Saksen bij de Battle of Hastings (1066). William the Conquerer vestigde zijn jachtreservaat New Forest in Zuid Engeland.

Dat is nu een vakantie-oord voor rijke Londonaren, het centrale dorpje Lyndhurst heeft dan ook een eigen Maserati-dealer.

De Kelten handhaafden zich aan de uiterste Westkust van Ierland, en Westelijke delen van Schotland in het meest regenachtige en slechtste land. Helemaal aan de Westkust van Donegal vind je dan ook nog ‘stop’-borden in het Keltisch: STAD staat er op.

…Keltisch, de taal van het naar het Westen verdreven volk

Darwin zijn neef Francis Galton vond de term Eugenetica uit (‘wel geboren’), en zijn kleinzoon was bestuurder van de British Eugenics Society.  Die gaat nu als Galton Society verder.

De moderne milieubeweging ontstond uit zorgen over ‘overbevolking, volgens het zelfde gedachtengoed als van Darwin: die zich weer baseerde op Thomas Malthus. Want overbevolking zou volgens de wet van communicerende vaten tot het overvloeien van populaties leiden. Die zoeken dan ruzie met buurvolken om hun land af te pakken.

Hier aan de kust tref je ook verkeersborden in het Keltisch

Van Charles Darwin komt bijvoorbeeld de kreet ‘Standing Room Only’, wanneer door te hoge voortplanting een werelddeel overbevolkt raakt.

Eerder fungeerde het land van de Indianen (Amerika) en  Aboriginals (Australie) als uitlaatklep voor Westerse populaties.

…Donegal, in zo’n regenachtig oord woon je niet jaarrond voor je lol

Maar waar moet je straks 9 miljard mensen kwijt die allen het zelfde welvaartsniveau willen?  In Donegal wil je niet wonen, met 6 van de 7 dagen regen, laat staan Antarctica of Siberie.

Mount Muckish

Voor een expeditie of vakantie is Ierland natuurlijk een schilderachtig oord, waar je Malthusiaanse zorgen kunt relativeren. Ruimte zat.

Misschien gaan mensen daarom ook naar natuurrijke plaatsen op vakantie. En is ‘natuur’ altijd een afgelegen plek die economisch achterbleef/ongeschikter was voor economische exploitatie. want alle rijke landbouwgronden en economisch succesvolle plaatsen (zoals de Delta’s) zitten al vol.

Wat we ‘natuur’ noemen, dat is een plekje dat nog niet door iemand anders bezet lijkt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *