‘Worden wie je bent’

…zijn portret hing ook in de docentenkamer

Vandaag gaf ik een lezing/college aan 6 VWO-leerlingen op het Rudolf Steiner College in Rotterdam. Thema: hoe je de ruimte tussen je oren herovert op propaganda en massamedia. Het college geeft haar leerlingen een reeks over ‘vrijheid’ en wat dat dan inhoudt.

Omdat je een vrij beroep hebt en zelfstandige zonder perspectief bent (ZZP’er) breng je dat thema in de praktijk. En natuurlijk dankzij de vele (buitenlandse) omzwervingen en ervaringen. Je hebt ook wat van de wereld gezien, en ‘vrijheid’ kwam me niet aanwaaien.

Een Vrije School stimuleert haar leerlingen meer bij het vormen van de eigen identiteit, iets dat in mijn eigen onderwijs volledig ontbrak. Pas in Wageningen via filosofie-clubjes en door enkele docenten/mentoren te ontmoeten met geestelijke vorming kon je dat hiaat opvullen. Nog steeds kom ik regelmatig mensen van boven de 60 tegen die geestelijk nog kleine kinderen zijn.

Iets gemist bij hun opvoeding tot werkelijk mens.

Daarom is het motto ‘worden wie je bent’ van het Rudolf Steiner College alvast bewonderenswaardig. En ‘een mens leeft van meer dan brood alleen’.

Vrije Scholen en de Antroposofie ondervinden zelf wat ‘propaganda’ inhoudt. De zogenaamde Mainstream-Journalistiek van seculier-postmoderne massamensen ventileert allerlei oordelen over wat Rudolf Steiner zijn leer zou inhouden. En wat voor ‘dubieus’ onderwijs er wel zou worden gegeven, als ze zelfs ‘in reincarnatie geloven’.

Je kunt ook afvragen: welke schade is er ooit aangericht door geloof in, danwel bewustwording van de mogelijkheid van reïncarnatie? In het ‘dubieus’ verklaren van Antroposofie zit al een waarde-oordeel verpakt. Alsof Atheistisch nihilisme de staats-filosofie is die ‘de beste’ zou zijn, ‘neutraal’ zelfs. En alle andere benaderingen van mens-zijn ‘bijgeloof’.

Terwijl de lijkenbergen van het institutioneel Atheïsme van afgelopen eeuw toch best wat kritischer mogen stemmen, over wat een geestloze filosofie met de waarde van het individu opheeft. Atheïsme leidt altijd tot Statheisme, de almacht van de Staat tot in de haarvaten van onze levens.

Mensen die hun ‘droom’ tot andermans nachtmerrie maken. In plaats van hun verlangen voor de wereld op eigen terrein met eigen middelen te realiseren. En een ander zijn eigen droom op eigen grond te laten waarmaken volgens het motto ‘leven en laten leven’. Een diversiteit aan opvattingen lijkt toch een betere waarborg voor maatschappelijke vooruitgang, dan door De Staat afgedwongen intellectuele monotonie.

Net als in de biologie, waar bij veranderend milieu met 1000 verschillende organismen er meer kans is dat er tenminste 1 overleeft dan wanneer 1000 het zelfde zijn.

Natuurlijk hoeft de Antroposofische leer van Steiner je kopje thee niet te zijn. Maar daar gaat het niet om. Er zijn zoveel opvattingen, die bij nadere beschouwing vele malen extremer zijn dan (bijvoorbeeld) de rassenleer die Steiner er op nahield (die hij ontleende aan Ernst Haeckel en Charles Darwin)

Er zijn anno nu zelfs mensen die geloven dat De Overheid ons ideale klimaat kan geven in het jaar 2100, het veilige weer. Of dat De Overheid ons veiligheid kan geven, als we al onze privacy maar opgeven. (Mark Rutte van de AIVVD en zijn Sleepwet)

Waarom zijn die opvattingen NIET dubieus/ter discussie, maar die van Rudolf Steiner in het jaar 1916 wel? 

De leerlingen ondervinden zo kortom zelf, wat propaganda inhoudt zoals dat door propaganda-entiteiten als BBC wordt verkocht. Vrije School-leerlingen zullen zichzelf en hun school bijvoorbeeld niet herkennen in het beeld dat de seculiere jour- nihilisten van de BBC over ze ventileren.

Tegelijk hadden de meeste van hen wel een heel sterk en negatief oordeel over Jehova’s Getuigen.

Ik had de Wachttoren meegenomen van de Jehova’s, om ze even te prikkelen. Als je ziet wat ‘kwaliteitsjournalisten’ (seculiere massamensen) over Vrije Scholen zeggen en Antroposofie, en je ziet al: ‘hee, dat is niet wat wij zijn’.

Waarom zou het beeld dat jij dan van Jehova’s hebt dan wel je ‘eigen mening’ zijn, iets authentieks dat je zelf ‘vindt’. Dat je bijna trots zegt ‘ik sla de deur dicht in hun gezicht’. Is die trots dan niet iets dat door sociale druk je is opgelegd?  Via propaganda, en dan ook nog door die zelfde seculiere massa-mensen die je ook beleren dat Antroposofie gevaarlijke onzin is?

Zo van ‘dit moet je vinden’.

De doelgroep van puber+ heb ik nog niet eerder bediend. Meestal geef ik lezingen voor studenten of volwassenen, maar volgens mij was het college wel geslaagd en weer leuk om te doen.

Scharrelgans,

Een uitleg overigens ter correctie van het vermeende ‘racisme’ van Steiner, hier van een docent van de school:

Ter toelichting op het plaatje: decadent betekent niet minderwaardig, maar niet meer in staat tot verdere ontwikkeling. Daarom is het apengeslacht (niet-homo sapiens) ook niet meer onder ons. Bovendien betrekt de term zich alleen op de lichamen en niet op de zielen die in deze lichamen huizen.

Die verliezen hun ontwikkelingsvermogen niet, maar kunnen zich in andere lichamen verder ontwikkelen. De indianen zijn daarom niet alleen uitgeroeid, ze zijn ook onder ons in west- Europese lichamen. De ontwikkeling van de ziel staat bij Steiner centraal en wel als mensheidsaangelegenheid, niet als aangelegenheid van deze of gene groep.

Tegen deze achtergrond is het onderscheid in rassen en groepen alleen buitenkant. Voorts is het niet zo dat Steiner zijn ‘rassenleer’ overnam van Haeckel en Darwin. In tegendeel: Steiner probeerde zijn visie te geven op ideeën die nu eenmaal leefde bij de mensen die bereid waren naar hem te luisteren.

Als je dit niet beseft, dan kan je geen oordeel hebben over het ‘racistische’ gehalte van Steiner ’s denkbeelden.

One Reply to “‘Worden wie je bent’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *