Vleermuizenpaleis kon drama Heimat-Vertriebenen niet keren

Vleermuizenkastje bij bunker-complex Ostwall

Interessante Tijden grijpt de huidige implementatie van een klimaat-socialistische dictatuur/technocratie (2030 Agenda/’duurzaam’) aan onder Marx Rutte, om in de historie van Socialistische regimes te duiken. Wat veroorzaakt opkomst en ondergang?

Vandaag de Ostwall in Polen, die ik voor NRC Handelsblad bezocht.

Die Duitse variant op de Maginotlinie had 40 jaar Rode Dictatuur moeten voorkomen, maar de operatie faalde: 15 miljoen Duitsers vluchtten voor het Rode Leger, en 2,8 miljoen van hen sneuvelden: de Heimat Vertriebenen.

Vandaag een stukje rehabilitatie van deze verzwegen historie, waar een Duitse bejaarde in Dresden me op wees: de Duitsers moeten daar al 70 jaar schuldbewust hun mond over houden, en zich collectief schuldig voelen.

Tussen de Oder en de Wartha in Polen legden de Duitsers vanaf 1932 die Ostwall aan: een onderaards bunkercomplex met zelfs treinsporen en tunnels dat leek op de Franse Maginot-linie. Liefst 32 kilometer aan tunnels en gangen legden de Duitsers aan. Dolfie zou in 1937 nog een bezoekje brengen aan het complex, halverwege tussen Berlijn en Poznan (Posen).

De lengte van 32 kilometer inclusief vertakkingen

Nationaal Socialist Hitler vreesde het internationaal Socialisme van de Sovjets, omdat hij daar iets van zijn eigen totalitaire expansiedrift in herkende.

In de winter huizen in dit betonnen grottencomplex nu tienduizenden vleermuizen. Die wachten het voorjaar af in winterslaap in dit onderaardse oord met constante temperatuur van 8-10 graden.

Bij de Duitsers moest die Ostwall als dam tegen het Rode Gevaar dienen. De Russen denderden echter in januari 1945 in slechts 3 dagen over het complex heen tijdens het Vistula-Oder-offensief.

Het gebied dat volledig etnisch gezuiverd werd van Duitsers, met 2,8 miljoen doden tot gevolg

Bund der Vertriebenen
Tijdens dat offensief van 3 weken boekten de Sovjets 350 kilometer terreinwinst, ze namen Warschau, Poznan en Krakau in.

Dus net als bij de Maginot-linie die de Fransen tegen de Duitsers bouwden- met de Eerste Wereld Oorlog in het achterhoofd- had dit onderaardse vleermuizenpaleis geen bruikbare militaire functie. (De Duitsers denderden in 1940 met Generaal Rommel via de Ardennen gewoon Frankrijk binnen.)

Er moest ruimte zijn voor 70 duizend soldaten. Maar er waren in januari 1945 nog nauwelijks Duitse manschappen over om de Ostwall adequaat te bemannen. En zo kregen de Russen vrij baan voor de grootste etnische zuivering in de geschiedenis, veel groter dan wat de Duitsers bij de Joden deden.

Die observatie valt rauw op je dak, wanneer je de Amerikaans-Britse overwinnaars-propaganda (‘Geschiedenis-les’) en Hollywood-historie als maat neemt.

…70 duizend man moesten hier terecht kunnen

Ze noemen zich de Heimat-Vertriebenen, de 15 miljoen Duitsers die op de vlucht voor de Russen de voormalige Duitse gebieden moesten verlaten. Gebieden van Sudentenland tot Pruisen, waar zij eerder al eeuwen leefden. (denk aan Konigsberg, Brezlau)

Een kleine 3 miljoen Duitse burgers lieten daarbij het leven door geweld, honger, kou, massa-verkrachtingen van Duitse vrouwen door het Rode Leger.

Het SOVJET/Poolse-bevel ‘verlaat je huis of we schieten je dood’

Wat na mei 1945 nog aan Duitsers in Polen verbleef, moest op last van de bezetters onder dreiging van geweld opkrassen. Met maximaal 20 kilo aan bezittingen. Zie hier op deze website, enkele van de bevelen die toen ter evacuatie werden uitgevaardigd in het graafschap Glatz.

In 1950 richten deze gedwongen Duitse vluchtelingen hun Bund der Vertriebenen op, om het hun aangedane onrecht niet te doen vergeten. Die Bund bestaat nog steeds.

De Russen vertrokken pas na de val van de Berlijnse Muur. De Amerikanen bleven met ettelijke militaire bases Europa bezet houden, en dringen nu met de Nato zich op aan de Russen: om het bankiers-socialisme op te dringen van One World Government, dat hun bankier/dictator David Rockefeller al voorstond met zijn Trilateral Commission.

Ja wat klinkt voorgaande zin ook exotisch, wanneer je wereldbeeld op massamedia is gebaseerd en Staats-onderwijs, in plaats van ruimer onderzoek naar de historie in de vele bronnen die beschikbaar zijn/komen.

Enorme gangen met spoorrails, overwinteringsplek voor vleermuizen

Vleermuizenpaleis
Voor vleermuizen en de natuur pakt die bezetting van voormalig Duits grondgebied gunstig uit. De Polen bleven zo buiten de invloedsfeer van klimaat-socialisme dat de Amerikanen Europa via de EU opdringen. Polen blijft vooralsnog relatief windturbine-vrij.

De schuldbewuste en door de Amerikanen bezette Duitsers zetten met de Energiewende overal in hun land windturbines neer vanwege ‘Klimaschutz’: klimaat-bescherming 🙂

Het Klimaat- Socialisme eist in Duitsland volgens deze studie van Christian Voigt (2015) in het Journal of European Wildlife Research tenminste een kwart miljoen vleermuizen-levens, per jaar. Die botsen niet alleen met de turbine-wieken. De luchtdruk-klappen van de wieken eisen de meeste slachtoffers onder vleermuizen die voorbij trekken.

Dood door Duurzaam…

Deze Britse studie van Barry Nicholls in Plos in 2009 meldt dat in slechts enkele weken tijd bij 2 windfarms in Pensylvania al duizenden vleermuizen sneuvelden op het altaar van het internationale Klimaat-Socialisme.

Die ecologische schade door ‘duurzaam’ hoor je milieuclubs nooit over. Ze vinden hun politieke ideologie van het milieu-socialisme (‘duurzaam’ van  Socialist Harlem Gro Brundtland) en bijbehorende subsidies misschien wel belangrijker dan de natuur.

…Socialisten die Socialisten overwinnen

De Polen zijn dankzij 40 jaar bezetting door de Sovjets beducht voor totalitaire ideologieën. Of het nu Nationaal Socialisme is dat Slavische Untermenschen vernietigen wil, Communisme dat katholieken uitroeit, of Klimaat-Communisme van 2030 Agenda en de EUSSR dat de hele Westerse cultuur om zeep helpt.

Ze bleven door verzet tegen het communisme ook het meest christelijke land van Europa. De katholieke kerk was de Poolse verzetshaard tegen de Rode Nivellerings-drift, die nu in Groene jas ons continent alsnog in bezit neemt. (2030 Agenda)

Daarnaast kwam de vernietiging van het agrarische landschap dankzij het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Polen veel later op gang. Vele verlaten Kolchozen verwilderden tegelijk, en zo kon ook de wolven-populatie in Polen sterk groeien.

 

Klimaatbeleid-Vluchtelingen
Als wij van het aardgas af moeten, zoals nu staand beleid werd dankzij het Klimaat-Socialisme (Klimazisme, 2030 Agenda) van Marx Rutte. En alle energie moet elektrisch, kost dat per gezin minimaal 18.000 euro . Dan komt het hele land vol te staan met windvaantjes en zonnespeeltjes: die vrijwel niets bijdragen aan de energie-voorziening door hun wisselvalligheid.

Net als in het Rode Utopia wordt dat logischerwijze dus een kwestie van bonkaarten en rijen voor de winkels. Of dacht je dat welvaart iets vanzelfsprekends is, in plaats van dat armoede historisch gezien de norm was?


Het is vandaag bij schrijven windstil. Waar zou in Wind-topia de energie dan nu op dit moment vandaan komen? Van dat laag staande winterzonnetje? Of van die paar bomen die in Nederland staan?

Kijk, slechts met logisch redeneren en observeren heb je het antwoord al, daar is geen ‘meer onderzoek’ voor nodig. ‘Meer onderzoek’ is inferieur aan waarneming en boerenverstand. ‘Meer onderzoek’ is een bezwering voor bange bestuurders die niet verantwoordelijk durven zijn, die is afgeleerd zelf na te denken.

Dus hebben we in 2030 geen betrouwbare energie meer, en moeten we net als in de hongerwinter bomen kappen om te stoken. Bos en bomen waren net nog ‘natuur’ maar zijn nu tot ‘biomassa’ verklaard. Dat lees je ook in het artikel van de Klimaat-Socialistische ambtenaren Peter van der Knaap en Cor von Meijenfeldt in het Vakblad Natuur Bos en Landschap in januari 2018.

Anti-tankgracht. De Duitsers kwamen bij hun aanval op Rusland veel tanks van Britse makelij tegen

Welvaart is nog geen vrijheid en democratie
Zij ontvouwen daar de Klimaat-Vijfjarenplannen tot 2030, die onder het Kabinet van Kameraad Marx Rutte gestalte krijgen. En daar kun je niets tegen doen. Je hebt geleerd ‘welvaart’  en ‘vrijheid van consumptie/volle supermarktschappen’ te verwarren met vrijheid en democratie.

Dus had je het zo nog niet gezien. Maar wat gebeurt als die welvaart wegvalt, bijvoorbeeld omdat Slochteren de rekeningen niet meer betaalt (tot 12 miljard euro aardgasbaten per jaar). We maken een overstap van energie die de schatkist miljarden euro’s accijns opleverde, naar een energievorm waar jaarlijks miljarden euro’s BIJ moet (‘duurzaam’).

De vrouwtjes zijn voor/het voelt goed

Logischerwijze is dus maar 1 uitkomst mogelijk, en dat hoeft niet mijn ‘mening’ te zijn. Leven in Nederland wordt onbetaalbaar voor 80-90 procent van de bevolking. Je hele vrij besteedbaar inkomen gaat in de diepe zakken van Marx Rutte’s Klimaatsocialisten. Je bewegingsvrijheid (= energie/kapitaal= CO2)gaat op de bon

 

Aldus de RAI: je mobiliteit moet nog duurder/je mag minder vrij bewegen

Dus wie kapitaal heeft, die emigreert straks naar landen waar je nog betaalbaar kunt leven. Dan krijg je Klimaatbeleid-vluchtelingen, de nieuwe Heimat-Vertriebenen, op de vlucht voor het Klimaat-Socialisme (Klimazisme). Pieter Winsemius heeft zijn huisje in Toscana al  geregeld, maar wat doen wij hier?

Wel gek heh, dat iets dat zo vanzelfsprekend is als onze welvaart je kan worden afgenomen. Dat hadden die Heimat-Vertriebenen ook niet gedacht, die al eeuwen in Pruisen woonden.
Mediteer vandaag dus eens over de vraag hoe kwetsbaar ‘welvaart’ eigenlijk is. Is ‘vrije (over)consumptie’ het zelfde als ‘vrijheid’?

4 Replies to “Vleermuizenpaleis kon drama Heimat-Vertriebenen niet keren”

  1. Interessant verhaal, maar waar haal je die zin ‘Anti-tankgracht. De Duitsers kwamen bij hun aanval op Rusland veel tanks van Britse makelij tegen’ vandaan. Voor mij is dat nieuw: waar zouden die Britse tanks vandaan moeten komen, en waar zouden de Russen die aan hun tanks zo inferieure tanks voor nodig hebben gehad? Het probleem voor de Duitsers was juist dat de Russische tanks (T34/76, later T34/85 en de zwaardere KW) zeker aanvankelijk verre superieur waren aan de Duitse tanks. Pas met de latere Panthers (nagebouwde T34) en het van een tankomhulsel voorziene superieure 88 mm kanon (Tigers) werd die Duitse achterstand in technische zin wat overbrugd.

    1. De Britten veroverden Iran om zo wapens binnen te voeren voor Stalin, die dan mooi de Duitsers voor ze kon verslaan: de bron moet ik weer nazoeken, maar ik weet zeker dat ze daarom Iran in handen hielden (naast voor de belangen van het latere British Petrol, waarom ze ook Mossadegh wegwipten in de jaren ’50 samen met de CIA)

      Je hebt gelijk wat Panther en Tiger betreft tov de Russische tanks, en dat ze aanvankelijk technisch op achterstand stonden. De verliezen van de Duitsers waren dan ook veel groter dan ingeschat.

      Ik moet de bronnen nog weer nazoeken en het specificeren: dank voor je kritische aanmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *