‘Duurzaam’ ontbost Nederland, overal herplant nodig

De Silvicultura uit 1713, eerste vermelding van ‘duurzaam’

De ironie wil dat ‘duurzaamheid’ 3 eeuwen terug (1713) ontstond in de Duitse bosbouw dankzij Hans Carl van Carlowitz: Nachhaltende Nutzung. Niet meer bos kappen dan er jaarlijks bijgroeit.

En dat nu juist dankzij ‘duurzaam’ versmald tot ‘CO2-beleid’ Nederland weer ontbost, voor het eerst in een eeuw. Dat herhalen ambtenaren Peter van der Knaap en Cor von Meijenfeldt in het Vakblad Natuur Bos en Landschap.

Ik schreef al dat je die statistieken niet altijd kunt vertrouwen hier zoals ik schreef.

Wel sluit die gestelde afname aan bij een praktijkbeeld: zie hoe Staatsbosbeheer nu het Robbenoordbos sloopt, en hoe overal boomopstanden verdwijnen.

Kenmerk primitieve samenleving
Ontbossing was in de historie meestal een kenmerk van primitieve samenlevingen. Zoals dat kenmerk is van 2de en Derde Wereld-landen, waar inboorlingen hun potje op hout/biomassa moeten koken en bos kappen. Door die kap verloor de mascotte van Wereld Natuur Fraude (WNF) de reuzenpanda afgelopen eeuw in China ook het gros van zijn leefgebied.

Nu noemt de overheid dat houtkappen voor potjekoken/energie ‘Biobased Economy‘.

En zo met wat academisch cachet klinkt ‘terug naar de Middeleeuwen’ haast innovatief. Plots is ‘bouwen met hout’ ook weer reuze modern. In plaats van iets dat mensen al sinds de steentijd doen.

In onderstaand Hotel Lauswolt (vijf sterren) zit bijvoorbeeld ook hout verwerkt.Is Lauswolt dan een ‘Climate Smart Biobased Resort’? 🙂 Of zijn die wat meer sjieke mensen niet zo afhankelijk van overheid-subsidie, en hoeven ze de taal niet te vervuilen/zichzelf zo te verlagen?

Prachtige landgoed Lauswolt, 5 sterren en paradijs voor oude boom-fundamentalisten

Grondstof wordt brandstof door 5 jarenplannen Euro-Sovjet
Bomen moeten weer dankzij de Brusselse Renewable Energy Directive (2009)- net als in de steentijd en Middeleeuwen aardgas en kolen vervangen voor 2030 en 2050. Terecht maakte Arjan Lubach die ‘groene energie’ op Zondag bij de VPRO al belachelijk.

Maar tegen de schijnrealiteit die miljardensubsidies maken, daar kan ook geen humor op.

Perverse subsidie-regelingen voor zowel ‘biomassa’ als subsidies voor ‘natuurherstel’ (SNL/LIFE+) stimuleren kaalkap in Nederland. Daarnaast zijn grondprijzen zo hoog, dat het niet loont om grootschalig aan herplant te doen. Dat was vroeger al zo: alleen op arme (zand)gronden planten landeigenaren bos, elders levert landbouw meer op per hectare.

Het 100.000 hectare-plan van ANBI-ambtenarenbedrijf Staatsbosbeheer (bos bijplanten) was dan ook niet meer dan bluf. De publiciteitsgeile Silvo Thijssen wilde media halen om zijn 2,1 ton euro publiek gefinancierd salaris te verantwoorden.

Prachtig eikenhout voor een bedden-frame! Zoiets steek je niet in de fik

Terwijl hout een waardevolle grondstof is, bijvoorbeeld in de bouw. Zo’n waardevolle grondstof steek je liever niet in de brand voor Sovjet Unie-achtige klimaat-vijfjarenplannen. Daar maak je mooie dingen van.

Wat nu als stookhout in kachels verdwijnt, is dan ook vooral afkomstig als bijproduct van de hout-industrie. Met dat resthout draaien met name landen als Finland veel op wat nu ‘bio-energie’ heet.

Golfers tussen de ‘biomassa’, zuilengalerij van 80-100 jaar oude beuken

‘Climate Smart Forestry’ = Gert Jan Nabuurs/Wageningen UR wil subsidie
Dat verandert nu landen als Nederland voor 50 procent of meer hun energievoorziening op ‘biomassa’ willen draaien.

Ook al zwoer de KNAW in 2014 houtstook af als ‘klimaatbrandstof’ van de toekomst. Houtstook voor klimaatdoelen komt toch weer terug op de belangen-agenda. Zoals op 18 februari bij het KNAW-symposium Sustainability in the European Union’s forests and the energy challenge.

Lees alleen al zo’n zin uit het KNAW persbericht, hoe ze van 2+2 toch 5 willen maken omdat de Euro-Sovjet dat wil:

De EASAC, het adviesorgaan van Europese academies van wetenschappen, heeft afgelopen jaar een rapport uitgebracht waarin ze pleit voor een integrale visie ( = meer rapporten voor subsidie RZ) en nieuwe instrumenten ( = meer rapporten voor subsidie RZ) voor het duurzame beheer van de Europese bossen ( = kaalkap en natuurvernielen afdekken met klimaat-proza, zoals Staatsbosbeheer in NL al doet RZ).

Dit symposium, dat voortbouwt op het EASAC-rapport, wil een bijdrage leveren aan evidence-based nationaal beleid (nog meer rapporten in nog diepere lades RZ) op het gebied van bosbeheer en energie.( = wij degraderen grondstof hout tot brandstof RZ)

‘Intregrale visie’ en ‘nieuwe instrumenten’, postmoderne bezweringen, en kretologie als ‘Climate Smart Forestry’: dat betekent ‘Gert Jan Nabuurs (Wageningen UR, spreker op symposium) wil tot zijn pensioen subsidie’.

Holle Beuk bij de golfbaan…

Belangen-verstrengelde en intellectueel corrupte academici
Vakgroepen  hebben hun eigen hobbyhorse dat op publieke euro’s moet blijven rijden. Wageningen UR moet jaarlijks 300-400 miljoen euro binnen trekken, en iedere overheid-subsidie is daarbij welkom.

..waarin jarenlang de bosuil een uiltje knapte (hij was nu even verdwenen)

Dat is 1 reden waarom wetenschappers nu zelf ook toegeven wat wij al jaren schrijven: dat de helft van wat als ‘wetenschap’ verkocht wordt in de prullenbak kan. Als de overheid een rapport bestelt waaruit moet blijken dat 2+2 ook 5 kan zijn: Wageningen UR levert. Met conclusie ‘maar er is nog meer onderzoek nodig’.

Daar kom ik later op terug, omdat ik Lex Bouter (Vrije Universiteit) sprak van de wetenschappelijke integriteits-commissie NRIN.

Als je al in de openbaarheid kritische geluiden hoort over wetenschappelijk gemorrel aan waarheids-standaarden, dan is het van mensen die al gepensioneerd zijn. Die hoeven niet voor hun onderzoeksgeld te vrezen.

Alleen gepensioneerde academici durven kritisch te zijn
Zoals pensionado bosbouw-consultant Leffert Oldenkamp, die ons schrijft:

1 Er is een groep van stokers met belangen in de voortzetting van gebruik van biomassa. Vooral in de bosbouwsector en in de energiesector. De miljarden uit SDE+ zijn te aantrekkelijk als verdienmodel. Zij verzinnen fake verhalen om het stoken niet zo erg te doen lijken. Er worden nieuwe centrales voor hout geschikt gemaakt.

Van de 33 miljard euro beloofde subsidies door het kabinet Marx Rutte 1+2+3 gaat 60 procent naar houtstook enz

2. De milieuorganisaties hebben er geen belang bij dat biomassa wordt uitgeschakeld. Immers, meer dan 60% van de zogenaamd hernieuwbare energie is afkomstig van biomassa en vooralsnog dient zich geen alternatief aan om de doelstellingen te halen voor 2021, 2032 of welk jaartal dan ook voor het aandeel hernieuwbare energie dat de EU en onze regering heeft vastgesteld.

Het is voor de milieuorganisaties dus niet goed mogelijk om te blijven pleiten voor meer elektrische auto’s of warmtepompen. De stekkers zullen nog heel lang vuile stroom laden. Ook na volgende KNAW symposia.

De politiek, die zwaar werd beïnvloed door bovengenoemde groepen, is niet van plan de schellen van de ogen te halen.

Juist ook de (Duitse) bosbouwsector is blij met de klimaatsubsidies die vrijkomen, plots kun je ook het hele wereldklimaat redden via bosbouw. Het groeien van een jonge boom heet nu ‘CO2-opslag’, je past taalgebruik aan bij de bureaucratische mode, en doet vervolgens wat je toch al van plan was.

Dat is dus wat ik ‘klimaatprostitutie’ noem.

Knooppunt Joure Allemaal grond die vrijkomt, en waar je haardhout kunt telen. Laat de gemeente het volplanten met hakhoutbosjes.

Bomen bijplanten op alle overheidsgrond die vrijkomt voor hakhout/haardhout
Dankzij alle belangenverstrengeling ter academie, milieubeweging en overheidsbureaucratie gaat dit dus door. Een verdere kaalslag, althans in Nederland. Er is maar 1 remedie. Overal waar grond vrijkomt bij de overheid: bomen planten!

Neem het nieuwe knooppunt bij Joure, waar een complete snelweg is opgebroken (vanuit Sneek) en verplaatst. Daar komt tientallen hectares grond vrij die je voor bomenplant kunt reserveren. Voor het toekomstige brandhout, zowel in houtpelletvorm als voor haardhout in de gemeente.

 Hout kan als kleinschalige brandstof wel waardevol zijn, voor de open haard van je inwoners.

Of voor het roken van spek en paling, dan is eiken en beukenhout heel geschikt. Maar je land ontbossen voor de nationale energie-voorziening, dat is zo Middeleeuws….

…met winters namiddaglicht, prachtig toch?

Daarnaast heb je buiten het koolzuurgehalte in de atmosfeer nog wel andere waarden, waarop een beschaving zich kan baseren. Democratie, menselijk welzijn, schoonheid, integriteit van spreken en handelen, waarheidsliefde. Om dat alles nu over boord te gooien voor subsidie en Sovjet Unie-achtige klimaat 5-jarenplannen…

Wat de waarde van schoonheid betreft: zie deze beukenlaan op Landgoed Lauswolt, een zuilengalerij:

…en deze vloeiende zuilen

…beuken hebben mooie vloeiende gestaltes

En deze bejaarde eik, waarin het ooievaarsnest door een nijlgans is gekraakt.

Mooie klassieke plek, Landgoed Lauswolt trouwens…

Landgoed Lauswolt, paradijs voor oudeboom-fundamentalisten

 

4 Replies to “‘Duurzaam’ ontbost Nederland, overal herplant nodig”

 1. Die kaalslag in het Robbenoordbos zie jij geheel verkeerd Rypke. Dat hebben ze vanzelfsprekend niet gedaan om geld te verdienen, maar vanwege de essentaksterfte die opeens heul schrikkelijk levensgevaarlijk werd voor de halve hond plus paardenkop die daar wel eens wandelt.
  Dat op 2 van de kapplaatsen toevallig nét twee giantische windmolens (met hun toegangsweg) komen te staan is natuurlijk geheel toeval. [sarc off]

  https://www.boswachtersblog.nl/noord-holland/zieke-essen-worden-weggehaald-in-het-robbenoordbos-en-dijkgatbos/

  http://www.windparkwieringermeer.nl/map/

 2. Wat een prachtige foto’s van Lauswolt.
  Zelfs een klein stukje bos trekt al veel vogels en andere dieren,zoals het (voormalige) circa 400 vierkante meter stukje bos van circa 35 jaar oud en met een strook struiken bij ons in het dorp.
  Daar waren altijd grote bonte spechten te vinden,alsook minstens 1 ransuil ,een zanglijster, een verborgen soort als de braamsluiper (en vermoedelijk meer verborgen soorten),etc.
  Voormalig; want er heeft recentelijk een enorme kaalslag plaats gevonden (circa 70-75 % is gekapt) en ook op andere plaatsen in het dorp was er kaalslag.
  Een ransuil en een grote bonte specht komen er -nog- wel,maar die andere vogels;ik weet het niet.

  Nu zijn er vlakbij de kerk nog wat oudere bomen,waar mijn vader regelmatig uilen en spechten hoort en waar ik gisteren ook een groepje prachtige putters ontwaarde,maar het wordt er niet beter op met het aantal bomen/struiken.

  1. IN welk dorp woon je? Ja die kaalslag zie je overal, dankzij biomassa-subsidies en nihilistische gemeentes die hun begroting via het kapotzagen van groen willen oppoetsen

   Mijn gemeente De Friese Meren is net zo erg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *