‘1 Waddenautoriteit’ ondermijnt democratie voor D66/milieuclubs

…dankzij dit op subsidie lopende lobbykantoor Groene11 in Den Haag staat ‘Er moet 1 Waddenautoriteit komen’ in via D66 (‘hun’ Stientje) in regeerakkoord

De Meervoudige Kamer buigt zich met 3 rechters over mijn Wet openbaarheid bestuur-verzoek (Wob), zo meldt mijn advocaat. Het Ministerie van Asfalt&Windmolens traineert al een jaar dat Wob-verzoek over openheid in organisatie van Waddenbestuur met Sieben Poel (Rijkswaterstaat), en schuwt daar leugens niet.

Dat Wob-verzoek betreft inzage in de onwettige instelling van een Autoritair Waddenbestuur voor 1 januari 2019. Texelplaza bericht nu dat burgermeesters van eilanden nu ook hun plasje over die Waddenautoriteit/Autoritaire Wadden mogen doen.

Daarin spelen Niet Gekozen Organisaties (NGO’s)- die al op de payrollstaan van overheden- dan voor Staat binnen de Staat. Ge-etaleerde ‘zorgen’ over natuur, gebruiken ze als morele publieks-chantage om hun zakken te vullen. 

Zo maakten ze met D66 het baantje van Co Verdaas belangrijker op 2 december 2015 in Tweede Kamer

Die operatie noemen ze officieel ‘1 Waddenautoriteit’, en dat kwam door D66 in het regeerakkoord. Na lobby door Natuurmonumenten cs. Het ondermijnen van representatieve democratie bij Waddenbeleid, dat kun je wel aan D66 overlaten als ze eenmaal aan de macht zijn. 🙂

Het was eerder al hun D66-Kamerlid Kocer Kaya die met Martijn van Dam leugens de Tweede Kamer het mysterie verkocht van ‘de achteruitgang van DE visstand’. Terwijl ze geen betrouwbare data over die visstand hebben (zo erkent de overheid), en de zeehondenstand (eet vis) exponentieel toenam.

Steeds gebruiken ze (Natuurmonumenten cs) de natuur als morele chantage om geld los te peuteren, en zichzelf meer macht te geven.

Hier moet dan die Mondriaankwelder van Programma Rijke Waddenzee komen

Autoritair Waddenbeheer
Een Regiecollege voorgezeten door oud-VVD-voorzitter (…)Bas Eenhoorn moet tot 2019 belangenverstrengeling en het voortrekken van private partijen boven anderen tot wet maken.

Daar zou ik ook een VVD’er voor huren.

Voor enkele vergaderuurtjes per jaar declareert onze Bas- waarnemend burgemeester van Amstelveen – dan 14000 euro. Naast zijn baan als Nationaal Commissaris Digitale Overheid, en (tot voor kort) Treant Zorggroep

De consequenties van zo’n autoriteit zijn een 1+1= 2-denkoefening. Het verder omzeilen/ondermijnen de inspraak van bewoners en ondernemers van het Waddengebied in hun eigen omgeving. Met door de loterijen/Staat met subsidie vetgemeste Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) die als schaduw-Staat werken.

…verdere uitholling representatieve democratie

Met belasting-geld gefinancierde lobby tegen Waddenbewoners
Poel en Eenhoorn trekken milieuclubs voor bij het vastleggen van beleid voor komende 10 jaar: die mogen het beheerplan helpen opstellen, terwijl andere belanghebbenden mogen bedelen om gunsten.

Die subsidie/loterijclubs hebben niet alleen al 2 lobby-entiteiten op publieke kosten/loterijsubsidies bij de Waddenzee.(Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee, mengsel met ambtenarij en Rijkswaterstaat).

Maar ook nog een lobbykantoor op publieke kosten (via Natuur&Milieu = schaduw-overheid), de Groene11 (eigenlijk ‘groene 13’, ze brengen ook louter ongeluk). Via dat lobbykantoor kregen ze de ‘Waddenautoriteit’ in het Regeerakkoord. Wadvaarders, ondernemers en vissers hebben alvast geen subsidie om permanent 2 lobbyisten in Den Haag te betalen.

Milieuclubs zijn dan oook miljoenen-entiteiten op de been gehouden door/in dienst van De Staat, met voorzitters als Hans Wijers (D66) van het grootbedrijf en CIA/Nato/bankiers-club Trilateral Commission. De Staat is weer het instrument dat bankiers/multinationals gebruiken om ons af te persen.

‘Duurzaam’ is een ander bankiersding. Zo dwingen ze ons via De Staat tot nieuwe investeringen en schulden (bij banken)

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

De Algemene Rekenkamer adviseerde bestuurlijke vereenvoudiging in 2013, maar Poel/Eenhoorn maakten het rookgordijn tussen bewoners/belanghebbenden en ‘gezag’ enkel dichter.

Er IS allang 1 beheerder voor rijkswateren als Waddengebied (en IJsselmeer + Noordzee), die heet Rijkswaterstaat.

Daarnaast heb je nog het bevoegd gezag, de provincies en de gemeentes met gekozen bestuurders. Rijkswaterstaat stelde het Natura 2000-beheerplan vast, het Ministerie van EZ vergunt verder ieder bedrijf om het Wad te exploiteren dat genoeg miljoenen meebrengt.

Of die organisatie nu iedereen gelukkig stemt die Waddentopia wil vestigen. Dat is bij een democratie nooit het geval. Men zegt dus eigenlijk: democratie verloopt zo weinig efficiënt in het Waddengebied, laten we alle in/tegenspraak afschaffen.

…D66-bakfietsmoeder bij wie liegen, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en totalitair gedram een tweede natuur is

‘Om U NOG beter van dienst te zijn’….bestuurlijk Wadden-autisme
Wat zij ‘Als waren wij 1 beheerder’ noemen, betreft dan een belangen-verstrengeld mengsel van lobbyisten van door Rijkswaterstaat bevoorrechte milieuclubs, bevoorrechte bedrijven, windmolenaars en ambtenarij, inclusief reservebaantjes voor PvdA- mislukkelingen uit publiek bestuur als Netelenbos en Verdaas.

Een soort Kingsize variant op Programma Rijke Waddenzee, die zichzelf plaatst boven door Waddenbewoners gekozen bestuurders.

Die operatie verkopen de Ministeries van I/M en EZ met milieuclubs, alsof het bestuur dan efficienter wordt.

 • Een beetje als een Bank/Verzeker-moloch die het uitkleden van service tegen hogere kosten verkoopt met hun spindoctors als ‘om u NOG beter van dienst te zijn’. Zo is onze overheid ook, en dat wordt enkel erger tot 2030 een dictatuur is gevestigd.

Planeetje Redden, rechts zakken vullen
De operatie past in de geest van 2030 Agenda: de invoering van een meer totalitaire bureaucratie, waar ook afschaffing referenda, sleepwetten en mediacensuur in passen (D66).

Dat totalitaire gedram danken we aan de Babyboom-bestuurders-generatie. Een stel onverantwoordelijke kosmopoliet-kinderen genre ‘Links lullen, Rechts Zakken Vullen’. De Morele Superioriteit etaleren/Planeet Redden terwijl je gewoon zakken vult- meest op publieke kosten.

Via morele/emotionele chantage als kleuters in de supermarkt die krijsen om hun zin, krijgen ze hun publieke snoepjes.

Genre Cees Veerman (Postcode Loterij, Nationaal Groenfonds), Ruud Lubbers (dood 🙂 ), Wim Kok (Shell, ING), Herman Wijffels (bankier in gewetensnood), Margreeth Boer (Raad voor de Wadden, Shell/NAM), Ed Nijpels (RvC Waddenacademie, Borgingscommissie Energieakkoord), Hans Alders (verdeelt NAM-compensatiegeld Groningen aan energiebedrijven), Pieter Winsemius (grootsponsor milieuclubs als ex-commissaris Postcode Loterij, borging belangen Mc Kinsey).

De democratie schrijdt in Nederland voort bij iedere begrafenis van de Ignobels.

Drie petten op: ‘Gebruikers’ mogen bij lobbyist voor Coalitie Wadden Natuurlijk, PRW en Staatsbosbeheer Michiel Firet bedelen om een gunst… die wil hij dan ‘meenemen’ naar niet nader gedefinieerde entiteiten die voor ‘bestuur’ spelen. 

Groene 13 voor en door De Staat (binnen de staat)
Eerder werkte bij Groene11 in Den Haag lobbyiste Wyke Smit. Ze beginnen hun carrière meestal als ambtenaar (zie ook Ronald Lanters Bureau Wing), en gebruiken hun contacten bij de overheid dan vervolgens om hun milieuclubs (= schaduwoverheid) /zichzelf te verrijken met subsidie.

Alleen via staatsgeweld en afpersing (subsidie) willen leuke mensen, waar die proto-communisten al een halve eeuw over drammen met beroep op het Einde Der Tijden.

Groene tuinkabouterin Wyke heeft na Groene 11 en Natuurmonumenten/Milieudefensie uiteindelijk toch haar roeping gevonden. Ze werkt nu op de Efteling bij het groen verven van de achtbanen. ‘Mennudjur bestuurlijke zaken en duurzaamheid’, het implementeren van 2030 Agenda met klimaatbestendige kabouters, genderneutrale Roodkapjes en de Vegetarische Boze Wolf.

We kennen allen die Dwerg- Opblaas-Plop met open mond die ‘papier Hier’ roept. Daar hebben ze nu Wyke Smit neergezet. 🙂  Die groene mensen zijn grotendeels aandoenlijk, net als Smit. Het is een beweging van marxistische deeltijd-intellecten en verwende D66-bakfietsprinsesjes.

Plus nog wat bitchy metromannetjes model Floris van Hest/Arjan Berkhuysen, die thuis ‘de strijd aangaan’ om de spiegel vanwege hun gevoelige huidje.

Maar omdat ze van ‘rechts’ al hun geld krijgen (omdat ze subsidiegeld losweken voor zakkenvullerij), worden ze een machtsfactor die lasten verzwaart en Staat binnen Staat: een blok waar individuele burgers niet tegenop kunnen qua lobby.

De term ‘groene maffia’ die vissers bezigen, lijkt mij steeds meer terecht. Hoe bestrijd je maffia?

2 Replies to “‘1 Waddenautoriteit’ ondermijnt democratie voor D66/milieuclubs”

 1. ik ben het hier helemaal mee eens ,maar wat kunnen we er aan doen ,ik wil graag helpen om er wat aan te doen ,ik ben namelijk een eiland bewoner Ameland we komen om in de regeltjes ,we mogen niet veel meer

  1. Beste Martin Oud: een probleem waar je nu al wat aan kunt doen is, dat mensen door massamedia/De Staat bang en dom gehouden worden. Dus als je helpt bij verspreiding van wat ik hier schrijf, het Webmagazine Interessante Tijden deelt en liket, help je mensen wakker maken en ben je al deel van de oplossing, die ‘nieuwe media-revolutie’ heet.

   Nu bereik ik 1200 mensen per dag, af en toe 3000 bij uitschieters. Maar dat moeten er 12.000 worden.

   Daarnaast: investeer in je eigen gemeenschap op de simpelst denkbare manier. Koop bij je eigen lokale winkeliers, en doe onderzoek naar corruptie op je eiland, welke mensen ontberen integriteit, verantwoordelijkheidsbesef, zijn uitsluitend er op uit op te graaien met vroom ‘red de aarde’ -excuus. Geef dan namen en rugnummers door en als collectief zijn we zo een redactie van duizenden ogen en oren.

   Weerbaarheid van je eigen gemeenschap tegen de stoomwals van Big Government, ontwikkel je eigen filosofie en wees vooral niet bang. Iedereen die roept dat ie ‘het klimaat’ wil redden is per definitie een amorele leugenaar, niet omdat ik dat beslist moet vinden, maar omdat het ‘redden’ van abstracties geen ethische propositie is, maar morele chantage

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *