100 jaar Rode Terreur, nu met ‘Groen’ verfje leverbaar

Meerkoet in de Ollongren Archipel

Met een Siberische poolwind over het Tjeukemeer, die meerkoeten voortdrijft als Kamp-slaven van de wispelturige natuur in Ollongren-Archipel NL: welk boek kun je dan beter lezen dan de Goelag Archipel van Aleksandr Solzhenitzyn.

Uiteindelijk is Marxisme net als Nazisme ook gewoon Darwinisme, de permanente (klassen/rassen)strijd om het bestaan en grondstoffen, waarin de wetten van de Jungle die van de beschaving vervangen. ‘Waar’ is wat ‘Macht’ en de meeste marketing heeft na het Postmodernisme ( = Cultuur-Marxisme),  en Might is Right.

Goelag-archipel is Solznjetzhyn zijn Nobelprijs-winnende (1970) verslag van de terreur van het Politiek Atheïsme (Communisme) vanaf de Rode Revolutie in 1918. Hij schreef dat, toen de Babyboomers hier nog ‘De (halve) Waarheid’ lazen van de Communistische Partij Nederland: de partij die opging in Groen Links.

In verschillende terreur-golven werden miljoenen mensen gearresteerd door Lenin en zijn opvolger Stalin met hun NKVD, gemarteld en naar slavenkampen afgevoerd om daar uitgehongerd en afgedankt te worden. Als ze niet direct werden doodgeschoten.

Zou volgens Karl Marx de christelijke godsdienst ‘opium voor het volk’ zijn. Volgens psycholoog Jordan Peterson was Communisme de Meth-Amfetamine (speed) voor de massa.

Strak staan van de haat en angst.(Voor elkaar, want de meeste misdaden werden door sociale druk begaan)

De motivatie achter die Atheïstische terreur, was de terreur zelf, zoals communistisch ‘beleid’ ook altijd zichzelf als doel heeft. Zoals Solzjenitzyn een Communistisch actieblad citeert van 1 November 1918:

We vechten niet tegen individuen. We roeien de burgerij uit als klasse. Het is niet nodig tijdens verhoren (na arrestatie van willekeurig opgepakte mensen RZ) te bewijzen dat de beschuldigde zich verzette tegen de Sovjets.

De eerste vraag die je moet stellen is welke klasse hij toe behoort, wat zijn afkomst en beroep is. Deze vragen bepalen het lot van de beschuldigde. Dat is de essentie van Rode Terreur.

Het Kampen-systeem van de Sovjets, de ‘riolen’ waarlangs ze mensen afvoerden als ‘afval’ van het systeem

ZESTIG MILJOEN zielen gingen door de Sovjet-gehaktmolen volgens Solzenjetzyn.  Het immense land kreeg een slaven-industrie met infrastructuur van spoorwegen en vliegvelden, die de concentratiekampen van de Nazi’s overtrof.

Soltzhenitzyn vergelijkt die infrastructuur met rioolpijpen waardoor mensen werden afgevoerd.

Die slavernij en marteling moest Aleksandr als gevangene van een Sovjet-slavenkamp 12 jaar lang doorstaan, nadat hij op basis van willekeur in 1944 als Kapitein van het Rode Leger gearresteerd werd. Hij verzamelde daarnaast getuigenverslagen van 227 andere gevangenen, die de martelingen doorstonden.

Wie God/transcendente moraal verlaat wordt een monster
De mens die God verlaat wordt een monster, zo kun je de 800 pagina’s Goelag-ellende samenvatten. Ik werk me nu door het eerste deel waarin alle 52 martel-methodes beschreven staan.

Van mensen gaar koken tot ze bevriezen, ze in een kamer vol bloedzuigende bedwantsen laten slapen. Je moet het boek af en toe even wegleggen.

Als man is de allerergste martelmethode die, waarin de gevangene werd uitgekleed en de benen gespreid. Waarna de martelende ondervrager met zijn legerlaars langzaam je nootjes plette.

Waarom hebben wij hier in ons onderwijs en massamedia en in het Westen nooit meer over gehoord?

Terwijl we (ten onrechte) te horen kregen dat ‘nationalisme’ zo slecht was, racisme en zo..

Mij lijkt juist dat het Godloze Internationalisme van de communisten een veelvoud erger was. Tel de wandaden van Mao er bij en van Pol Pot, de helden van Groen Links-politici Wijnand ‘Klimaatwet’ Duivendak en Paul Rosemuller. Internationalisme en Globalisme hollen ook lokale gemeenschappen en familie-structuren uit, degraderen de waarde van het individu.

Is ‘Globalisme’ niet het zelfde als Marxisme? De Economie is bij beide de centrale waarde.

Feminisme maakt vrouwen lelijk
Een verklaring voor die morele blinde vlek kan dus zijn: onze valse elite van de Babyboomers met hun Marxistische media werden zelf globalist-fundamentalist (D66). In hun ideologie is iedereen die zijn persoonlijke en nationale grenzen bewaakt dan fout.

De VVPvDA66 pretendeert verder dat (plat) Atheisme en waardeninflatie een vorm van Verlichting is. In plaats van geestelijke armoede die tot vergoddelijking van De Staat leidt, als wens-machine die over ons lichaam beschikt.

Dus knijpt men volgens mij dus een oogje toe bij de veel ergere wandaden van het communisme, wat ook internationalisme is: de revolutie van het proletariaat, het vernietigen van nationale en persoonlijke grenzen.

Je organen door De Staat/D66-Aasgieren laten confisqueren via morele chantage en marketing

Daarnaast zien we dat de Generatie ’68 met studentenleider Daniel Cohn Bendit – nu co-president van de Groenen– niet zozeer liberaal/libertair was maar Rood. Ze wilden alle bestaande structuren vernietigen/’emanciperen’. Alles moest een Darwinistische strijd om het bestaan worden. Als je man-vrouw-verhoudingen via decadentie kan vernielen, dan dient dat ook de klassenstrijd.

Zelfs ‘De Planeet’ moet nu ge-emancipeerd, ‘het Dier’ moet op een voetstuk gezet. Dat Marxistische ge-emancipeer van abstracties die zelf niet om emancipatie vragen, maakt dat ‘de mens’ als individu in relatieve waarde daalt.

Of ‘non-discriminatie’, ook een Marxistisch gedrocht: niet meer de natuur mogen waarnemen zoals je de (menselijke) natuur ziet. Dat bepaalt Kameraad Ollongren en De Partij voortaan.

D66 wil ook het gezin slopen, net als Marx

Karl Marx vond ook het feminisme uit, die ideologie van rancune/egoïsme die Kameraad Ollongren verbeten en arrogante trekken geeft. Feminisme maakt vrouwen lelijk. Seks gebruiken als wapen, ook heel Marxistisch. Alles verklaren in termen van Strijd en kapitaal gewin.

De Seksuele Revolutie is bedacht door de Marxistisch leerling van Sigmund Freud, Wilhelm Reich (1933), die in Duitsland de Rode Revolutie steunde. Tot Dolfie won met zijn Nationaal Socialisme, en Reich vertrok naar Amerika.

Het ideaal van Marx om het gezin te vernietigen is onderhand aardig gelukt via seksenstrijd en economisering. Met 50 procent echtscheidingen, en de vele koekoekskinderen die tussen relatie 1, 2 en 3 pendelen. De economisering van de maatschappij is ook zeer Marxistisch.

Buiten (andermans) Kapitaal is er niets van Waarde, wanneer dat volgens managers niet meetbaar is: de moderne Managers zijn de partijbonzen van het Markt-Marxisme. Zie ook Marx Rutte.

Leider van de Rode Revolutie van ’68, nu ‘Groen’

Macht en Strijd: Marxisme = Nazisme = Darwinisme
Zoals Dostojewski al vaststelde: zonder God is er geen moraal. Een grond die iedereen direct ‘snapt’ zonder allerlei ingewikkelde redeneringen en spitsvondigheden.

Zonder transcendente grond (los van mensen en omstandigheden) onder moraal die iedereen erkent, is waarheid waarmee je wegkomt. Dan geldt uiteindelijk alleen de wet van de Jungle: Might is Right, net als bij de verzwakte en halfbevroren meerkoeten die hun kop ingehakt werd door een hongerige kraai.

Marxisme is dan ook net als Nazisme gewoon een vorm van (a-)sociaal Darwinisme. Niet voor niets staat Macht en Strijd ook centraal in de ideologie van Marx, net als bij Adolf.

Klassenstrijd en rassenstrijd: het zijn beide vormen van Socialisme, de ideologie van haat en rancune van politiek Atheisme. Atheisme lijdt ook altijd tot Staatisme: De Staat als God’s plaatsvervanger op Aarde met de Aasgieren van D66 die op je lichaam azen.

Postmodernisme = Marxisme
Via het Postmodernisme vernietigden Marxisten ook de waarheidsliefde. Ze maakten van alle opvattingen niets meer dan inwisselbare standpunten. Argumenten zijn niet meer dan machts-middelen (Fouceault) om een positie te vergaren. Zodat 50 jaar later zelfs in Friesland het Postmodernisme doordrong

Jai heb jau waerhait, ik heb main waerhait, duh waerhait besta nie.

Mensen met dierbare eigen mening van horen zeggen. Waar men dan plots enorm stellig in is: met slordig denken dat zichzelf ondergraaft. Want als ALLES relatief is, dan kan die stelling natuurlijk ook niet waar zijn.

De grootste bek met de meeste marketing-miljoenen ‘heeft’ dankzij wat sommigen wel ‘Cultuur-Marxisme’ noemen gelijk. Waarheidsliefde zie je dan ook verdwijnen uit het politiek discours van het Westen. Mensen vertrouwen elkaar dan steeds minder.

Dus krijg je meer (averechtse) regels, om de ‘Godshaped Hole’ te vullen. Terwijl ‘fuck you’-wetgeving weer het gezag van de overheid ondermijnt. Die Staat gaat in reactie op haar eroderende gezag dan steeds meer Dictator spelen: zie Kameraad Ollongren.

 

Het Communisme is in Nederland ook na Goelag-archipel, Grote Sprong Voorwaarts en Killing Fields springlevend….

Martelen door geperverteerd inlevingsvermogen
Wat de ideologie van Haat drijft die het socialisme/communisme is? Wel: Iedereen ‘lijdt’ aan het leven. Dat is inherent aan het bestaan, Leven is een poel van ellende waarin je ziek wordt en alles dat je dierbaar is verlies je. Ten diepste is iedereen moederziel alleen in zijn lijden.

Je moet daarmee in het reine zien te komen. Een reactie is dat mensen dat lijden op andere mensen gaan projecteren, om via sociale rancune hun ‘gelijk’ alsnog te halen. Een soort wraak op God. Die wraak botvier je op andere mensen door ze te ontmenselijken: waarom moet ik lijden klootzak? Dan zet ik dat jou betaald.

Daarbij kan een goede menselijke eigenschap tot satanisch/demonische trek ontaarden: inlevingsvermogen. Je kunt mensen alleen effectief martelen omdat je kunt voorstellen hoe akelig dat zou voelen.

…het zijn net dino’s. De wetten van de natuur zijn wreedheid en dood

Sociale Rancune
En eigenlijk vatten we met 2 woorden het Communisme goed samen: Sociale Rancune. Of gewoon in 1 woord ‘Afgunst’. Atheisme is een negatieve ideologie A- theisme, dat iets ontkent in plaats van bevestigt.

Met De Staat in de hand willen zogenaamde Social Justice Warriors en feministen hun rancune en onverwerkte jeugdtrauma’s dan in wetten verankeren.

Via De Staat willen ze hun onderdrukte levenshaat botvieren op andere levende mensen. Als wraak tegen God die ze net als bij communistische marteling liefst zouden pijnigen. Jezus Christus in zijn ballen trappen = Social ‘Justice’.

Zonnepaneel en Windmolen, de Hamer en Sikkel van ‘Groen’ Links

‘Groen’, het nieuwe Rood.
De voorvechters van de Rode Revolutie van 1968 als Daniel Cohn Bendit, ruilden de Hamer en Sikkel in voor de Windmolen en het Zonnepaneel.

Ze verfden zich ‘groen’, behielden de zelfde totalitaire inborst, hun sociale rancune en haat tegen God. Cohn-Bendit verrijkte zich ondertussen 20 jaar lang van 1994-2014 op publieke kosten in het Europees Parlement als lid van de Groenen. Na 20 jaar Europarlement voor +10 duizend euro in de maand, moet Cohn Bendit ondertussen schatrijk zijn.

En zoals Solzhenitzyn beschreef in de Goelag Archipel: de partijkaders waren uiteindelijk vooral ook op andermans rijkdom uit. De arrestatiegolven werden ook gedreven door de honger naar bezit en zelfverrijking. Er zijn geen mensen zo geobsedeerd door geld en economie als Marxisten.

Andermans geld welteverstaan, dat ze met Staatsgeweld willen afpakken. Marxisme is Parasitisme, zoals de Milieubeweging ook louter parasiteert op alles dat van Waarde is.

Schatrijk op publieke kosten, Rode Cohn-Bendit verfde zich groen

Duurzaam = droom van Marx
Dankzij hun ideologie van haat, investeren milieuclubs ook zoveel in marketing via de Postcode Loterij. Als Marxistische geestverwanten krijgen milieuclubs ook zoveel lobby-subsidie van de EUSSR. In plaats van zelf eerlijke ondernemingen op te starten die waarde toevoegen: een boerderij die voedsel produceert, of een viskotter die vis vangt, een schilderij maken of meubels en verkopen.

Gaan ze andere mensen terroriseren en belasteren via media en het Europarlement. Zodat de EUSSR met staatsgeweld hun brood afneemt en herverdeelt via 6-jarenplannen.

Millieu-Marxisten als Milieudefensie, Greenpeace cs zetten via politieke lobby de regels naar hun hand. Zodat ze zichzelf en hun clientele van multinationals met Staatsgeweld kunnen verrijken, door burgers en de middenstand via lastenverzwaringen te beroven.

Dat model van een waarde-parasiterende en gecentraliseerde plan-economie (2030 Agenda), dat noemen ze dan ‘duurzaamheid’. En zo kunnen ze dan toch die door Marx zo gehate middenstand, de burgerij te grazen nemen. Die middenstand en burgerij is nu ‘slecht voor De Aarde’, de planeet die ze willen emanciperen.

Nee, wat Solzenitzhyn beschreef in Goelag Archipel, dat zou nooooooit meer kunnen gebeuren 🙂 Gelukkig maar.

 

 

 

7 Replies to “100 jaar Rode Terreur, nu met ‘Groen’ verfje leverbaar”

 1. Wat is dit voor Atheïsme bash?! Het is een ideologie?! Wat een slecht begrip hier!
  Wie “god” verlaat wordt een monster?

  Alsof Theïsten ooit iets bevestigt hebben en ze enkel door “bevestiging” dan “positief” geladen zijn?
  Laten we de gruweldaden, de offers, de moorden, de oorlogen ,de moordende waanzin enz in naam van “god” maar voor het gemak maar eventjes vergeten. Tegenwoordig is de wereld immers bevrijd van die goede gelovigen die kinderen verkrachten, vrouwen stenigen, in brand steken en van strijders die de eer van hun “god” en gelijk (geografisch/geboorteland afhankelijk) met dood en verderf verdedigen.

  Wat een misplaatst stuk waar het monopolie van de waarheid van de religie op belachelijke wijze ten toon wordt gesteld.
  Een atheïst weigert het onbekende en onbegrepene voor iets simplistisch als “god” op te vullen. En hier al helemaal niet voor de knielen daar de goden van de grote religiën zich als absolute psychopaten profileren. Zich laten leiden door een dergelijke “god” en deze aanbidden getuigd van angst, slecht moraal en bedroevend weinig inzicht.

  Het is zeker te stellen dat de groene\linkse kerk het klimaat als de nieuwe erfzonde gebruikt en hiermee status, macht en kredieten zich toe-eigent, precies zoals de kerken (en andere religiën) dit middels onderwerpen, marteling en goddelijke heffingen deden destijds.

  Wat een vreselijke misser dit artikel. Reden dat dit gebeurd? Alle kwalijke aspecten die nodig zijn om tot dit soort krankzinnigheid te komen ligt in onze natuur….

  1. Ha Ron School, welkom: ik heb een emotionele snaar bij je geraakt en bevestig daarmee dat Atheisme ook niet zozeer door de Rede gedreven wordt als door Rancune. Je gaat ook niet inhoudelijk op 1 van mijn argumenten in, behalve dan die paar religieuze klop-partijtjes die in duizenden jaren tijd in omvang volledig in het niet vallen bij de lijkenbergen van institutioneel atheisme

   Daarnaast worden atheisten ook altijd onhebbelijk en arrogant, omdat zij zichzelf altijd willen profileren als ‘de redelijken’, dat past bij het zelfbeeld dat ze zich aanpraatten. Maar het zelfbeeld dat je wilt etaleren, wat heeft dat voor invloed op de realiteit. Kom: we begrijpen als mensen helemaal niets van onszelf en de wereld. We weten wel
   a. mensen liegen tegen zichzelf
   b. mensen liegen tegen elkaar
   c. mensen zijn inhalig

   Daaruit volgt: de mens heeft vergeving nodig, dat is de beste beschrijving van de menselijke realiteit, niet het Atheisme, dat pretendeert op basis van ons beperkte en meestal verstoorde begripsvermogen het universum te begrijpen

   De meeste atheisten werden dat in hun puberteit toen ze tegen alles gingen schoppen, uit emotionele redenen en onder invloed van massamedia. In mijn geval: ik liep op mijn zevende/achtste naar mijn ouders toe en vroeg toen: God bestaat niet heh?

   Je geloofde al niet meer in de letterlijk-historische interpretatie van Bijbelverhalen, maakte daar al grapjes over. Ik kan me nog herinneren in groep 5 dat ik een ‘gelovig’ vriendje met zijn Starwars-speelgoed bij het spelen de les las: ‘de doden die uit hun graven opstaan’ (Openbaringen) ach nee jo, dat geloof je toch niet….

   Tegelijk dacht je nog dat het maken van kinderen ook door de kleren heen ging, of dat voor ieder kind 1 wipje was gemaakt (ik ben inmiddels overtuigd geraakt dat dit niet het geval is 🙂 )

   Daarnaast: ‘Klimaat’ is niet ‘links’ maar ‘rechts’, het is de VVD/VNO-NCW die ons rectaal neemt met de Bende van Nijpels en het World Economic Forum met hun Crony Capitalism, Markt-Marxisme.

  2. Het ondermijnen van de Christelijke normen en waarden behoorde tot de tactieken van de Bolsjewieken, maar ook tegenwoordig wordt deze methode gebruikt door de (door de familie Rockefeller en consorten geleide) elite die de Nieuwe Wereld Orde aan ons opdringt. Het beëindigen van het gezin en de man-vrouw relatie maar ook het promoten van “gender fluidity” en homoseksualiteit, behoren tot hun methodes. Het is daarom dat Poetin zoveel nadruk legt op de Orthodoxe kerk, om tegenwicht te geven aan de NWO.

 2. Als je door de Kalverstraat loopt met een vlag met een hakenkruis wordt je opgepakt, maar als je een vlag draagt met een hamer en sikkel gebeurt je niets.

 3. Hoi Rypke,
  De godsdienst heeft je alvast aardig te pakken. Zodanig dat sommige van je stukjes verzwakken door je gepreek, want je haalt dat geloof er te pas en onpas bij.
  Je godsdienst lijkt zo’n beetje de oplossing van alles te zijn, wat mij echter eerder doet denken aan de beruchte kwakzalver met zijn flesje wonderwater dan aan iets wat serieus overwogen dient te worden. Te veel positief kan ook negatief worden.

  Maar ik heb iets wat me ondanks je vele godsaanhalingen nog niet duidelijk is: Geeft iedere god het door jou gewenste effect, of is alleen de jouwe de enige en goede?

  1. Ha Leo. Je vraag ‘is jouw god de goede’ demonstreert al dat je het concept in mijn optiek niet begreep, en daarnaast met rancune gezegend bent die ik in het stuk beschrijf. Waarom is er Lijden als er zogenaamd zo’n Goed God zou zijn: de Theodicee, zoals ook in het Job-verhaal verwoord…Die kut-God

   Ik ben geen polytheist dus is er geen ‘jouw god of de mijne’ (wat een zaak van percepties is, en perceptie (ding fur mich) is geen realiteit (ding an sich)), maar zie in het idee van een universele transcendente moraal los van de omstandigheden een oplossing, zonder welke ook geen recht mogelijk is.

   Je kunt ook de lezingen van psycholoog Jordan Peterson op dit punt eens raadplegen, het maakt mij niet uit of je het als metafoor wilt zien of iets dat ‘echt’ bestaat, wat dat laatste ook mag betekenen

   1. Hoi Rypke,
    Ik begreep je concept inderdaad niet, anders zou ik die vraag niet stellen.
    Als antwoord had je tweede en derde alinea volstaan, maar rondschoppen schijnt je een kick te geven ofzo. Ieder zijn gebrek.

    Laat deze door jou veroordeelde het zo samenvatten: Gezien je fundamentele haatdragendheid naar “ongelovigen”, ben je niet bepaald het levende bewijs dat je godsdienst een mens veel beter maakt. En al helemaal niet dat er minder rottigheid op aarde zou zijn wanneer meer mensen hun geloof beleden zoals jij doet. Zo kreeg ik pas rancuneuze gevoelens jegens jou ná je vernederende eerste alinea. Voor die tijd had ik nergens last van, verwonderde me slechts om je steeds extremere wordende draai naar godsdienst.

    Nope, dat hiernamaals (of waar je het dan ook voor doet) bereiken wordt nog een hele klus voor je. Daar zitten ze ook niet op haatzaaiende dominees te wachten, ze hebben hun handen al vol aan het weigeren van die andere “godsdienst van de liefde” -volgers die de wereld zoveel beter schijnen te maken.

    Dus tot ziens bij het vagevuur Rypke, lullen we daar gezellig verder onder het takkenbos-sjouwen door. 😉

    Mvg, Leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *